İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Özetleri

İKÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Yapılan Yüksek Lisans Tez Özetlerinin Listesi

Sıra

Adı-Soyadı

Tez Danışmanı / Eş Danışman

Anabilim Dalı / Programı

Tez Başlığı

Mezuniyet Tarihi

Tez Özeti

663

Abdullahi Jama Hersi

Dr. Öğr. Üyesi Didem Kayalıdereden

İşletme / İşletme (İngilizce)

Mogadıshu Start-Ups: Motıvatıons, Problems, And Key Success Factors

21.02.2024

662

Büşra Aydın

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özkan Yılmaz

İşletme / İşletme

Sosyal Medya Pazarlama Aktivitelerinin Türkiye'deki Turizm Seyahat Acentalarının Tüketici Algısına Etkisi

21.02.2024

661

Ayberk Emirşah Gemici

Doç. Dr. Mustafa Aytaç Özelçi

Kamu Hukuku

Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Olarak Rekabet Kurumunun Denetim Yetkisi

21.02.2024

660

Alper Sinan Kılınç

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Miraç Ümit

Sanat Yönetimi

Tiyatroda Dijital Dönüşüm Moda Sahnesi Örneği

21.02.2024

659

Elif Tuba Karabağ Türegün

Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir

Özel Hukuk

Basın İş Kanununa Göre Kıdem Tazminatı

21.02.2024

658

Berkay Topuz

Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir

Özel Hukuk

1475 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Kıdem Tazminatının Hesaplanması

21.02.2024

657

Emine Derya Doğaneli

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Tütüncü

Özel Hukuk

Haksız Rekabet Hali Olarak Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak

21.02.2024

656

Hüseyin Konak

Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir

Özel Hukuk

Yargıtay Kararları Işığında  Hizmet Tespiti Davalarında  İspat Sorunu

21.02.2024

655

Erdal Özkul

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Uçar

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Eğitim Verilerinin Analizinde Regresyon ve Sınıflandırma Algoritmaları: Öğrenci Performansının Modellenmesi

21.02.2024

654

Mine Yıldırım Borucu

Prof. Dr. Seyhan Altun

Moleküler Biyoloji ve Genetik

İyon Kanal Blokeri Antiaritmik Ajanların (Eleclazine, GS-967) Üçlü Negatif Meme Kanseri Hücrelerindeki Nav1.5 Voltaj Kapılı Sodyum Kanallarına Etkisi: Antimetastatik Potansiyel

9.02.2024

653

Arslan Ahmad

Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi

Uluslararası İlişkiler

The Impacts Of The National And International Nongovernmental Organizations İn Pakistan

6.02.2024

652

Serhat Yıldız

Prof. Dr. Mehmet Aça

Türk Dili ve Edebiyatı

Puslu Kıtalar Atlası ve Suskunlar Romanlarında Kaos ve Kozmos Üzerine Bir İnceleme

6.02.2024

651

Hande Yaren Karacabey

Prof. Dr. Mehmet Aça

Türk Dili ve Edebiyatı

Bektaşiliğin Edebiyata Yansımaları ve Mecmu‘A-İ Eş‘Ar’ın İncelemesi

6.02.2024

650

Serra Çıbıkçılar

Dr. Öğr. Üyesi Güler Uğur Melikoğlu

Türk Dili ve Edebiyatı

Selanikli Fazlı Necib’in “Gönül Faciaları”, “Hayalperver Bir Kadın”, “Nişanlı Bir Kızın Jurnali” Adlı Çeviri Hikayelerinin Latin Harflerine Aktarımı Ve İncelenmesi

6.02.2024

649

Sümeyye Kaya

Dr. Öğr. Üyesi Kayhan Şahan

Türk Dili ve Edebiyatı

Bahtiyar Aslan'ın Hikayelerinde Yapı ve İzlek

6.02.2024

648

Berk Bayracıoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Kayhan Şahan

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Öykücülüğünde Bilim Kurgu

6.02.2024

647

Miraç Ecem Hazır

Dr. Öğr. Üyesi Yağız Yalçınkaya

Türk Dili ve Edebiyatı

Mihri Ve Şeref Hanım’ın Şiirleri’nde Gönül Kavramı

6.02.2024

646

Ülkü Nur Aslantepe

Doç. Dr. Cem Akbıyık

Özel Hukuk

Boşanma Davasında Yargılama Usulüne İlişkin Kurallar (Tmk M.184)

6.02.2024

645

Berze İpek Kabalak

Prof. Dr. Yasemin Erkan Yazıcı

Mimarlık / Mimari Tasarım

Peyami Safa’nın Romanlarında Algısal Mekân Olarak Beyoğlu

6.02.2024

644

Yeliz Azizoğlu

Prof. Dr. Yasemin Erkan Yazıcı

Mimarlık / Mimari Tasarım

Tarihi Çevrede Yeni Yapı Tasarımı ve Çağdaş Ek: Mimarlar Odası Yarışmalar Dizini Üzerinden Okunması

6.02.2024

643

Ümit Yakut

Prof. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Öğretmenlerin İş Yükü Algıları İle Örgüt Sağlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

6.02.2024

642

Emre Öztürk

Doç. Dr. Mehmet Nurettin Uğural

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama Yöntemiyle Korunması

6.02.2024

641

Ergün Yaman

Doç. Dr. Mehmet N. Uğural

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Neme Karşı Yapı Dayanıklılığın Analizi ve Kapiler Nem Uzaklaştırma Yöntemiyle Kütlesel Su Ağırlığı Değişiminin İncelenmesi

6.02.2024

640

İlknur Doğru

Doç. Dr. Ömer Erdem Koçak

Psikoloji / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Pozitif Psikolojik Sermayenin İnovatif İş Davranışlarına Etkisinde İşte Kendini Yetiştirmenin Rolü

6.02.2024

639

Gökhan Akarslan

Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer

Kamu Hukuku

Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi Yasağı

6.02.2024

638

Omar Aljouja

Prof. Dr. Ayşe Tülin Aktin

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

Impact Of Using Recycled Raw Material On Sustainability At A Packaging Manufacturer

6.02.2024

637

Shehabeddien Adel Ali Abdalla Eloraby

Dr. Öğr. Üyesi Okay Işık

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

Assessing The Effect Of Lean Techniques On Construction Projects Performance

6.02.2024

636

Emre İnanç Kayatürk

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özkan Yılmaz

İşletme / İşletme

İşveren Markası Yönetimi İle Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri

6.02.2024

635

Ayper Bolat

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Özfiliz Kılbaş

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Foxo3a İfadesi Arttırılan MCF-7 Meme Kanseri Hücrelerinde Yağ Asit Metabolizması İle İlişkili Mikrorna Profillerinin İncelenmesi

6.02.2024

634

Onur Irmak

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Özfiliz Kılbaş

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Orlistat Uygulanan BT-474 Kanser Hücrelerinde Tümör Baskılayıcı Foxo3a İle İliskili Mikrorna Profillerinin Analizi

6.02.2024

633

Amirmasoud Nazzari

Dr. Öğr. Üyesi Nazife Merve Hamzaoğlu

İktisat / Uluslararası Ekonomi ve Finans (İngilizce)

Prediction Of Food Industry Price Index Using Artificial Neural Networks (Case Study: Index Of Tehran Stock Exchange)

6.02.2024

632

Esra Gençoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Esin Hasgül

Mimarlık / Mimari Tasarım

Pandemide Değişen Evin Sınırları İle Birlikte Ortaya Çıkan Yeni Geçiş Mekânları

30.01.2024

631

Ümit Contuk

Prof. Dr. Işıl Baş

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Rootless Trees And Wingless Bees: An Exploration Of Migrant Identity, Home, Nostalgia And Trauma In The Island Of Missing Trees And The Beekeeper Of Aleppo

30.01.2024

630

Derya Barlık

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Türkmen

Türk Dili ve Edebiyatı

Hızır Meddâhî’nin “Mahşer-Nâme” Adlı Eseri (Bodleian Nüshası) [Giriş-İnceleme-Metin-Açıklamalı Dizin-Tıpkıbasım]

30.01.2024

629

Özge Nur Ertaş

Doç. Dr. Sevcan Yağan

Temel Eğitim / Okul Öncesi Eğitimi

3-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Babaların, Baba Katılım Düzeylerinin, Çocuklarına Yönelik Cinsel İletişimleri ve Dini Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

30.01.2024

628

İrem Uçar

Prof. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Öğretmenlerin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ile Öğrenen Okul Algıları Arasındaki İlişki

30.01.2024

627

Özgür Can Aydın

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Çetin

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Metaverse: Kurgusal Mekan Tasarımının Geleceği

30.01.2024

626

Ibrahim Babangida Umar

Dr. Öğr. Üyesi Nazife Merve Hamzaoğlu

İktisat/ Uluslararası Ekonomi ve Finans (İngilizce)

Analysıs Of Income Inequalıty In Nıgerıa

30.01.2024

625

Onurhan Zehir

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Çetin

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Yeme İçme Sektöründe Faaliyet Gösteren Franchıse Mutfaklarda Modüler Sistem Kullanımın Avantajları ve Üretim Teknikleri Özelinde İncelenmesi

23.01.2024

624

Sevra Ümmü Mavi

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Çetin

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Tarihsel Süreç İçerisinde Mobilya ve Mekanların Yeniden Kullanımı; Şeker Ahmet Paşa Çay Salonu Örneği

23.01.2024

623

Ceren Çolak

Dr. Öğr. Üyesi Mine Türker

Psikoloji / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Psikolojik Sermayenin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları İle İlişkisinde Çalışan Sesinin Düzenleyici Rolü

23.01.2024

622

Oğuzhan Sapan

Dr. Öğr. Üyesi Efser Erden Tütüncü

Kamu Hukuku

Ceza Muhakemesinde Yapay Zekâ Kullanımı

2.01.2024

621

Deniz Ali İlkem Demir

Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer

Kamu Hukuku

Türk Ceza Hukukunda İntihara Yönlendirme Suçu: (Tck M. 84)

2.01.2024

620

Neda Houshmandsharifi

Doç. Dr. Murat Taha Bilişik

İşletme / Kalite ve Üretim Yönetimi

Accuracy Analysıs In Medıcal Devıce Qualıty Measurement By Software And New Perspectıve Of Machıne Vısıon System

5.12.2023

619

Hilal Bilgili

Doç. Dr. Gillian Alban

İngiliz Dili ve Edebiyatı

From Genocide To Genesis: Psychoanalytic Exploration Of Evil In Martın Amıs’ Time’s Arrow: Or The Nature Of The Offence

28.11.2023

618

Emine Doğueri

Doç. Dr. Murat Taha Bilişik

İşletme / Kalite ve Üretim Yönetimi

Proje Planlamada Kaynak Düzeltme: Atıl Maliyet Minimizasyonu Yaklaşımı

21.11.2023

617

Gülşana Taalai

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal Ertürk

Uluslararası İlişkiler

Present Day Development And Future Perspectives Of Turkish-Kyrgyz Relations

21.11.2023

616

Bibi Khadija Noorullah

Dr. Öğr. Üyesi Emre Berkan Yeni

Türk Dili ve Edebiyatı

Afganistan Türkmencesi Ersarı Ağzı Derlemeleri Üzerine (Dil İncelemesi-Sözlük)

14.11.2023

615

Emsal Taşkan

Doç. Dr. Demet Zafer Güneş

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Okul Yöneticilerinin Kullandığı Motivasyonel Dil İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki

31.10.2023

614

 

Samia R. A. Salim

Dr. Öğr. Üyesi Nazife Merve Hamzaoğlu

İktisat / Uluslararası Ekonomi ve Finans (İngilizce)

The Role Of E- Commerce And Changing Consumer Behavior In Economic Development

31.10.2023

613

 

Ezgi Dilan Yeşilkaya

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Acar Ünal

Özel Hukuk

Rehinle Teminat Altına Alınan Borçlarda Kefilin Sorumluluğu

31.10.2023

612

 

Eda Gelgör

Prof. Dr. Muharrem Kaya

Türk Dili ve Edebiyatı

Georges Dumèzıl’in Üç İşlev Teorisinin Manas Destanı’na Uygulanması

31.10.2023

611

 

Şeyma Gül

Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal

Türk Dili ve Edebiyatı

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY03011 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasının Transkripsiyonlu Metni ve MESTAP'a Göre Tasnifi

31.10.2023

610

 

Kübra Öztürk

Doç. Dr. Fatih Gündoğdu

Özel Hukuk

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Atlaşması’nın (CISG) Uygulama Alanı

24.10.2023

609

 

Şilan Can Gökçe Aydın

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Tütüncü

Özel Hukuk

Anonim Şirketin Bölünmesi ve Bölünmenin İş Sözleşmelerine Etkisi

24.10.2023

608

 

Sena Döşlü

Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi

Uluslararası İlişkiler

Impact of Eastern Mediterranean Gas Forum on the Energy Security

24.10.2023

607

 

Mertkan Yorulmaz

Prof. Dr. Emel Birer

Mimarlık / Mimari Tasarım

Mekansal Ön Deneyimde Performatif Bir Araç Olarak Görselleştirme

17.10.2023

606

 

Berk Can Acet

Prof. Dr. Esra Bostancıoğlu

Mimarlık / Mimari Mühendislik

Şekil Hafızalı Malzeme Kullanımı ile Kinetik Cephe Elemanı Önerisi

17.10.2023

605

 

Serenay Demirel

Prof. Dr. Esin Kasapoğlu

Mimarlık / Yapım Yönetimi ve Teknolojisi

Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Ahp-Promethee Yöntemi ile Seçilmesi

17.10.2023

604

 

Emre Çekerbiçer

Doç. Dr. Mustafa Aytaç Özelçi

Kamu Hukuku

Kamu Özel Ortaklığı Modeli Olarak Şehir Hastaneleri

17.10.2023

603

 

Yasin Emre Ezerçe

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Filiz Saygılar

Kamu Hukuku

İrtikap ve Rüşvet

17.10.2023

602

 

Ayşenur Kaya

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Filiz Saygılar

Kamu Hukuku

Ceza Muhakemesinde Dijital Delillerin İspat Gücü

17.10.2023

601

 

Zülal Emek Reçber

Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer

Kamu Hukuku

Sağlık Hizmetleri Bakımından İdarenin Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Sorumluluğu

17.10.2023

600

 

Esra Eşiyok

Prof. Dr. Çimen Atak

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Soya Fasulyesinde (Glycine max (L.) Merrill) DREB Transkripsiyon Faktörü ve Kuraklık Stresi

17.10.2023

599

 

İlknur Sütcü

Prof. Dr. Seyhan Altun

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Fenitoin'in Nav1.7 Voltaj Kapılı Sodyum Kanalları Üzerindeki Etkisinin Dunning Model Prostat Kanser Hücrelerinde Değerlendirilmesi

17.10.2023

598

 

Meltem Demirel

Prof. Dr. Seyhan Altun

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Ranolazine ve Flecainide'in Üçlü Negatif Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki Anti-metastatik Etkisi

17.10.2023

597

 

Hakan Karataş

Prof. Dr. Ayhan Usta

Mimarlık / Mimari Tasarım

Kentsel Kamusal Mekan Tasarımında Katılımcı Yaklaşımlar; Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Üzerine Bir İnceleme

17.10.2023

596

 

Rumeysa Nur Türkmenoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İnşaat Sektöründe Çalışan Beyaz Yakalıların Çevik Proje Yönetimi Algılarının Ölçülmesi

10.10.2023

595

 

Richard Feld

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ural

Özel Hukuk

Çifte Vatandaşların Evlenme ve Boşanmalarının Hukuki Sonuçları

10.10.2023

594

 

Beytullah Yılmaz

Doç. Dr. Fatma Patlar Akbulut

Bilgisayar Mühendisliği

Müşteri İlişkileri Yönetimi için Manifold Öğrenme ile Denetimli Doğrusal Olmayan Boyut İndirgeme

29.09.2023

593

 

Merve Kütükde

Doç. Dr. Mustafa Aytaç Özelçi

Kamu Hukuku

İmar Planlamasının Hukuki Rejimi ve Belediyelerin İmar Planlama Yetkisi

20.09.2023

592

 

Aqmal Ahsan Mohamed Reeza

Doç. Dr. Hazal Papuççular

Uluslararası İlişkiler

The Conrtıbution Of Ihh's Humanitarian Activities In South And Southeast Asia To Turkey's Foreign Policy

20.09.2023

591

 

Naz Turgaç

Doç. Dr. Deniz Dilara Dereli

İktisat / Para ve Sermaye Piyasaları

Türkiye’de Enerji dönüşümünde Finansman İhtiyacı ve Enerji Tüketimi ile Büyüme İlişkisinin Analizi

20.09.2023

590

 

Burcu Efe

Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Afet Sonrası Geçici Barınma Mekanlarını Oluşturan Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi

20.09.2023

589

 

Çağatay Kasapoğlu

Doç. Dr. Fatma Patlar Akbulut

Bilgisayar Mühendisliği

Stres Göstergelerinin Ses Özelliklerine Dayalı Olarak Analizi

20.09.2023

588

 

Baraa A. S. Quffa

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem Tarhan

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

The Impact of Value Engineering on Material Selection an Example From the Construction Industry

20.09.2023

587

 

Bilgi Özünal Yuva

Doç. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Yöneticilerin Kullandıkları Güdüleyici Dil ile Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki

20.09.2023

586

 

Hamda Abdou Farah

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Çağın Bilgili

Uluslararası İlişkiler

The Challenges Of The French Secularism On The Lıves Of Muslim Women

20.09.2023

585 Alime Hacer Arıcı Doç. Dr. Cem Akbıyık Özel Hukuk TBK. M. 58’e Göre Manevi Tazminat Davası 1.08.2023
584 Reşit Tufan Çınar Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu       Özel Hukuk İş Kazalarında İşverenin Öldürme Suçundan Cezai Sorumluluğu 1.08.2023
583 Göksu Duygu Cantepe Doç. Dr. Cem Akbıyık Özel Hukuk Mülkiyet Hakkı Sınırlamalarından Zorunlu Geçit Hakkı 1.08.2023
582 Kenan Gündüzoğlu Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nazan Çağlar Yenilik Yönetimi Bilişim Teknolojilerinin Eğitimdeki Rolü ve Üstün Yetenekli Öğrenciler Üzerine İstanbul Özelinde Araştırma 25.07.2023
581 Ahmad Al Hafez Doç. Dr. Çiğdem Kaya İşletme / İşletme / İşletme (İngilizce) The Green Hrm Practıces And Their Impacts On The Corporate Image Of Uae Organisations 18.07.2023
580 Chaima El Hajji Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özkan Yılmaz İşletme / İşletme / İşletme (İngilizce) The Effect Of Successful Branding On Consumer Behavior And Loyalty 18.07.2023
579 Shoıra Ibragımova Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy İşletme Kurumsal Bağlılığın Çalışan Performansına Etkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolu: Bir Aile İşletmesi Örneği 18.07.2023
578 Ayfer Gültekin Dr. Öğr. Üyesi Burçin Ataseven İşletme / Kalite ve Üretim Yönetimi Üretim Firmalarında Çalışanların Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalık Düzeylerinin Ölçülmesi 18.07.2023
577 Cengizhan Şatır Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nazan Çağlar İşletme / Kalite ve Üretim Yönetimi Algılanan Kalitenin Marka Bağlılığına Etkisi ve Marka Güveninin Aracılık Rolü Akıllı Cihaz Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma 18.07.2023
576 Sibel Karaman Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nazan Çağlar İşletme / Kalite ve Üretim Yönetimi Toplam Kalite Yönetiminde İnovasyon ve Sektör Analizi: Tıbbi Cihaz Sektörü 18.07.2023
575 Syeda Aıman Alı Doç. Dr. Çiğdem Kaya İşletme / İşletme (İngilizce) The Impact Of Job Stress And Employee’s Commitment On Job Performance: An Analysıs Of Edible Oil Industry 18.07.2023
574 Melis Can Özcan Dr. Bahar Akıngüç Günver Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması İlkokul Öğretmenlerı̇nı̇n Okul Müdürlerı̇nı̇n Dönüşümcü Lı̇derlı̇k Davranışlarına İlı̇şkı̇n Algıları İle İş Yaşam Kalı̇telerı̇ Arasındakı̇ İlı̇şkı̇nı̇n İncelenmesı̇ 18.07.2023
573 Ebru Zulfikar Doç. Dr. Münevver Mertoğlu Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Covıd-19 Salgını Sürecinde Devlet Okullarında Çalışan Lise Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Tutumları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 18.07.2023
572 Bedriye Erişmiş Tursun Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çağla Kandıralıoğlu Cuylan Özel Hukuk Tanınmış Marka ve Tanınmış Markanın İltibas İltibas Suretiyle Tecavüzü 18.07.2023
571 Utku Yiğit Kaplan Prof. Dr. Hülya Taş Korkmaz Özel Hukuk Medenî Yargılama Hukukunda Hâkimin Yasaklılığı 18.07.2023
570 Fatme Mustapha Prof. Dr. Seyhan Altun Moleküler Biyoloji ve Genetik Resveratrol’un Kolon Kanser Hücrelerindeki NAV1.5 Voltaj Kapılı Sodyum Kanalları Üzerine Etkisi: Metastatik Davranış Ve Apoptoz 18.07.2023
569 Sara Alshaltone Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Avşar Abdik Moleküler Biyoloji ve Genetik Sodyum Perborat Tetrahidratın Pankreas Kanseri Üzerindeki Sitotoksik Etkisinin Araştırılması 18.07.2023
568 Gülgün Gökçe Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Avşar Abdik Moleküler Biyoloji ve Genetik Allantoinin Cilt Onarımındaki Rolünün Değerlendirilmesi 18.07.2023
567 Bahar Özbaş Prof. Dr. Esra Bostancıoğlu Mimarlık / Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Kamu İhale Sözleşmelerinde Değer Mühendisliğinin Yeri 18.07.2023
566 Duaa A. L. Almadhoun Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu Mimarlık / Mimari Tasarım Orta Doğu’da Geleneksel Arap Konutlarından Yeni Bir Biyofilik Tasarım Yaklaşımına 18.07.2023
565 Meva Şenyuva Prof. Dr. Mehmet Aça Türk Dili ve Edebiyatı Oyun Kuramları Üzerine Bir İnceleme 18.07.2023
564 Fatih Kandemir Prof. Dr. Mehmet Aça Türk Dili ve Edebiyatı Âşık Ruhsatî’nin Şiirlerinde Halk Hayatı ve Kültürü 18.07.2023
563 Havva Eylem Dursun Prof. Dr. Muharrem Kaya Türk Dili ve Edebiyatı Tasavvuf Kültürü Çerçevesinde Ömer Baba Dergahının İncelenmesi 18.07.2023
562 Orhan Kocabıyık Dr. Öğr. Üyesi Elif Altınok Çalışkan Kamu Hukuku / İnsan Hakları Kamu Hizmeti Yönüyle Akıllı Şehirlerde Kişisel Verilerin Korunması Hakkı 18.07.2023
561 Gizem Başoğlu Dr. Öğr. Üyesi Duygun Fatih Demirel Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (Türkçe) Banka Şube Yeri Seçiminin Moora Yöntemi İle Belirlenmesi 18.07.2023
560 Azmi Bay Prof. Dr. Ayşe Tülin Aktin Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (Türkçe) İnşaat Sektöründe Risk Analizine çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı: İstanbul'da bir Uygulama 18.07.2023
559 Maheen Shahzad Dr. Öğr. Üyesi Okay Işık Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce) A Method To Develop Landfill Liner Material Using Design Of Experiments Methodology 18.07.2023
558 Masa Mutaweodeh Dr. Öğr. Üyesi Duygun Fatih Demirel Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Examining the Implementation and Execution of Lean Thinking and Tools in Construction Sector in Developing Countries 18.07.2023
557 Bassel Mneımneh Prof. Dr. Murat Ermiş Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Optimization Of The Supply Chaın In The Oil And Gas Sector In Türkıye 18.07.2023
556 Jahed Kambız Shamım Dr. Öğr. Üyesi Duygun Fatih Demirel Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Quality Management Through Industry 4.0 In Construction Companies 18.07.2023
555 Amıne Zenkhrı Prof. Dr. Murat Ermiş Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Optimızing The Facility Location Design Of Organ Transplant Centers In Turkey 18.07.2023
554 Nezar Khalaf Abed Al-Rahman Rababah Prof. Dr. Ayşe Tülin Aktin Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Analyzing The Impact of Cccupational Health and 
Safety on Total Quality Management: A Case Study in Jordan
18.07.2023
553 Ecem Nilay Bazman Doç. Dr. Fatma Patlar Akbulut Bilgisayar Mühendisliği Özellik Önemine Göre Otomatik Tanımlama Sistemi Verilerindeki Eksik Kalıpları Yükleme 18.07.2023
552 Fahreddin Raşit Kılıç Doç. Dr. Fatma Patlar Akbulut Bilgisayar Mühendisliği Modlar Arası Transfer Öğrenimi İle Ses Sinyallerinden Duygu Tanıma 18.07.2023
551 Elif Nasır Tokmak Doç. Dr. Fatma Patlar Akbulut Bilgisayar Mühendisliği Açıklanabilir ve Yorumlanabilir Yüz Duygu Tanıma 18.07.2023
550 Şeyma Derdiyok Doç. Dr. Fatma Patlar Akbulut Bilgisayar Mühendisliği Zihinsel Yorgunluk Bulgularının Fizyolojik Sinyallere Dayalı Analizi 18.07.2023
549 Suat Özcan Doç. Dr. Akhan Akbulut Bilgisayar Mühendisliği Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu İçin Mikro Yönetim Yapay Zekası 18.07.2023
548 Hakan Ergün Doç. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Wattpad Öykülerinde Okul, Yönetici ve Öğretmen İmgesi 12.07.2023
547 Zeynep Karataş Dr. Öğr. Üyesi Demet Zafer Güneş Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması İlkokullarda Çalışan Öğretmenlerin Özerklik Davranışları İle İş Doyumları Arasındaki İlişki 12.07.2023
546 Elif Duman Prof. Dr. Muharrem Kaya Türk Dili ve Edebiyatı Türk Mitolojisinde Kötü Dişil Varlıklar 12.07.2023
545 Aygül Kaya Prof. Dr. Muharrem Kaya Türk Dili ve Edebiyatı Cemşid’den Hızır’a Bereket Mitleri 12.07.2023
544 Merve Karayel Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi NEKTY03552 Numaralı Şiir Mecmuası (44a-88a): İnceleme-Metin Mestap’a Göre Tasnif 12.07.2023
543 Yousef Husseın Abed Shehadeh Prof. Dr. Sevim Akyüz Fizik Bır,İki ve Üç Boyutlu Helyum-4 (He-4) Atomunun Termodinamik Özellikleri 12.07.2023
542 Gözde Ünal Prof. Dr. Dursun Koçer Fizik Yeni Nesil Kızılötesi Teleskoplar 12.07.2023
541 Amjad Fawaz Mohammad Al-Ahmad Prof. Dr. Sevim Akyüz Fizik İki Eş Merkezli Küre Arasında Radyasyon Transferi 12.07.2023
540 İrem Şener Doç. Dr. Seçil Bal Taştan Psikoloji / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Çalışanların Duygusal Zekâ Düzeylerinin Örgütsel Sosyalleşme Süreci Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Destek Algısının Düzenleyici Rolü 12.07.2023
539 Simge Sezer Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ertufan Psikoloji / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Çalışanların Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Rolü 12.07.2023
538 Cansu Ertuğ Prof. Dr. Esra Bostancıoğlu Mimarlık / Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Yapılarda Kullanım Süreci Değişiklikleri ve Deprem Dayanımına Etkileri 12.07.2023
537 Merve Acar Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alptekin Mimarlık / Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Rejeneratif Tasarım Yaklaşımı Açısından LBC 4.0 ve LEED V4.1 Sistemlerinin Karşılaştırılması 12.07.2023
536 Rufat Naghıyev Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ayşe Gökşin Mimarlık / Şehircilik Çatışma Sonrası Kentsel Yeniden Yapılanmada Kültür Temelli Yaklaşım: Karabağ-Şuşa Örneği 12.07.2023
535 Raghda Abdulsalam Salım Alyeh Prof. Dr. İbrahim Mensur Akgün Uluslararası İlişkiler  The New World Order: Fall Of Unılateralısm And The Rıse Of Pluralısm 12.07.2023
534 Selen Gezer Prof. Dr. İbrahim Mensur Akgün Uluslararası İlişkiler  High Policy Analysis From The Copenhagen School Perspective : The Securıtızatıon Of The Post-Cold War Clımate Crisis 12.07.2023
533 Sofıan Norı Prof. Dr. İbrahim Mensur Akgün Uluslararası İlişkiler Iraq In The Trıangle Of The Unıpolar Internatıonal System, Terrorism, And Iranian Influence 12.07.2023
532 Sarra Zouaouı Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Çağın Bilgili Uluslararası İlişkiler Challenges And Responses In Tunısıan Activism A Study Of Tunısıan Social Movements In The Post Revolutionary Period 12.07.2023
531 Mohammed R.M. Humeıd Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Çağın Bilgili Uluslararası İlişkiler The Role Of The Palestıne Liberation Organization In Establishing The Foundations Of Palestinian Diplomacy 12.07.2023
530 Alev Eker Okalaner Dr. Öğr. Üyesi Didem Özdoğan Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi 4.07.2023
529 Demet Kaya Dr. Öğr. Üyesi Demet Zafer Güneş Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Okul Yöneticilerinin Kayırmacı Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki 4.07.2023
528 Meltem Çalış Dr. Öğr. Üyesi Demet Zafer Güneş Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algıları İle Örgütsel Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişki 4.07.2023
527 Nilgün Işık Dr. Öğr. Üyesi Didem Özdoğan Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Okul Müdürlerinin Eleştirel Liderlik Stili İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 4.07.2023
526 Yağmur Bayam Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer Kamu Hukuku Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 4.07.2023
525 Esma Uz Prof. Dr. Bige Zeynep Oktuğ Tırnova Psikoloji / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Duygusal Bağlılık İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide Psikolojik Güçlendirmenin Aracı Rolü 20.06.2023
524 Ece Palas Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu Mimarlık / Mimari Tasarım Dayanıklı ve Sürdürülebilir Kentsel Oluşumda Yapılı Çevrenin Önemi ve Mimari Tasarımın Rolü: İzmir Örneği 19.06.2023
523 Marwene Ben Jennana Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal Ertürk Uluslararası İlişkiler Assessing The Normative Power Of The European Union On Tunisian Democracy: Navigatıng Local Challenges At Major Crossroads 13.06.2023
522 Melike Aydoğdu Doç. Dr. Murat Taha Bilişik İşletme / Kalite ve Üretim Yönetimi 2017/745/AB Tıbbi Cihaz Regülasyonunun 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifinden Farklılıkları ve Getirdiği Yenilikler Üzerine Bir Araştırma Çalışması 13.06.2023
521 Sadam Alabsı Dr. Öğr. Üyesi Burçin Ataseven İşletme / İşletme (İngilizce) The Effect Of Automatıon On Job Performance Elements And Job Securıty Of Sweet Industry Workers: An Applıcatıon In Jordan 13.06.2023
520 Kerem Yükseloğlu Doç. Dr. Perihan Taş Öz Radyo, Televizyon ve Sinema Andrey Zvyagintsev Sinemasında Rusya'nın Sosyo-Politik Tarihinin Aile Olgusu Üzerinden Temsili 6.06.2023
519 Senem Kurt Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özkan Yılmaz İşletme Yalın Liderlik Kavramı ve Örgüt Kültürünün Yöneticilerin Yalın Liderlik Özellikleri Göstermelerine Etkisi: Bir Saha Araştırması 6.06.2023
518 İlknur Güngördü Dr. Öğr. Üyesi Sakine Nilüfer Bilgin Kamu Hukuku / İnsan Hakları Cenevre Sözleşmesi (Mültecilerin Hukuki Durumuna Dağir Sözleşme) ve AİHS Kapsamında Geri Göndermeme İlkesi 30.05.2023
517 Erinç Varlık Başer Doç. Dr. Deniz Dilara Dereli İktisat / Yönetim Ekonomisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Analitik Bilançosu Temel Parasal Göstergeleri’nin Finansal Okuryazarlık Düzeyinde Analizi 30.05.2023
516 Mustafa Berkay İnce Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Tütüncü Özel Hukuk Patent Lisans Sözleşmesinin Rekabet Hukuku Boyutuyla Değerlendirilmesi 30.05.2023
515 Tülin Ersoy Prof. Dr. Merih Kemal Omağ Özel Hukuk Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Sigorta Himayesinin Kapsamı 30.05.2023
514 Emine Keskin Aydın Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Uludağ Eraslan Sanat Yönetimi Türkiye'de Çağdaş Sanat Fuarları Oluşumunda Sponsorlukların Yeri: Contemporary İstanbul Örneği 30.05.2023
513 Ahmet Şahin Akbulut Doç. Dr. Bilal Çankır Psikoloji / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Otantik Liderlik Tarzının Uzaktan Çalışma Sürecinde Çalışanın Ruhsal İyi Oluş (Well Bing) Haline Etkisi 23.05.2023
512 Mohammad Imad Kattan Doç. Dr. Bora Bayraktar Uluslararası İlişkiler Iranian Foreign Policy Towards The Syrian Crisis: (2011-2021) 16.05.2023
511 Beyza Nur Atagün Dr. Öğr. Üyesi Seçil Keskin Psikoloji / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Örgütsel Yabancılaşma ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Psikolojik Dayanıklılığın Rolü 16.05.2023
510 Merve Nur Nergiz Temur Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Tütüncü Özel Hukuk Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluşu, Faaliyete Geçmesi ve Konusu 16.05.2023
509 Yasin Mecit Eren Doç. Dr. Cemil Simil Özel Hukuk Alacaklının Talebi İle Doğrudan Doğruya İflas Sebepleri 16.05.2023
508 Özlem Ertürk Dr. Öğr. Üyesi Canan Akkoyunlu Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Lineer Olmayan Schrodinger Denklemleri İçin Bazı Çözüm Teknikleri 9.05.2023
507 Mohammed M. M. Algharıb Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi Uluslararası İlişkiler Natural Gas Polıcıes Of Türkiye: Relatıons With The Eu And Israel 9.05.2023
506 Irmak Uğurlu Keskin Dr. Öğr. Üyesi Nazife Merve Hamzaoğlu İktisat / Para ve Sermaye Piyasaları Türkiye’de Sigortacılık, Sigortacılığın Gelişimi, Ekonomik İşlevleri ve Sorunları 9.05.2023
505 Mohammad Pasoon Patman Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özkan Yılmaz  İşletme / İşletme (İngilizce) The Role Of Marketing Strategies On Local And International Students’ Enrollment: A Case Of Five Private Universities In Istanbul City 9.05.2023
504 Zuhal Çıtır Prof. Dr. Mahmut Paksoy İşletme Covid 19 Pandemi Sürecinde Örgütsel Değişim ve Bir Vakıf Üniversitesi Örneği 9.05.2023
503 Fatma Ak Karahan Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer Kamu Hukuku Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Cumhuriyet Savcısının Etkin Soruşturma Yapma Görevi 9.05.2023
502 Özge Sohtaoğlu Kurul Dr. Öğr. Üyesi Armağan Seçil Melikoğlu Eke İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık İç Mimarlık Birinci Yıl Eğitim Planları Üzerine Nicel Bir Araştırma 3.05.2023
501 Sara Dalal Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal Ertürk Uluslararası İlişkiler The Role Of United Nations In Economıc And Social Development Of Iraq Between 2003- 2021 25.04.2023
500 Alıaa A. M. Adwan Prof. Dr. Emel Birer Mimarlık / Mimari Tasarım Mimarsız Mimari-Yaratıcı Pratikler Alanı Olarak Filistin Al-Shati Mülteci Kampı 25.04.2023
499 Berna Kutsal Özer Prof. Dr. Işıl Zeybek İletişim Sanatları Çalışanların İş Tercihlerini Belirlemelerinde İş Veren Markasının Etkisi: Genç Yetenekler Üzerine Bir Araştırma 25.04.2023
498 Marıa Raihane Abboud Prof. Dr. Esin Kasapoğlu Mimarlık / Mimari Mühendislik Fas’taki Yapılarda Yenilenebilir Enerji Kullanımının Değerlendirilmesi 17.04.2023
497 Mehmet Fatih Çınar Prof. Dr. Durmuş Tezcan Kamu Hukuku Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Çerçevesinde Mülkiyet Hakkının Anayasa Mahkemesi Kararlarında Görünümü 4.04.2023

496

Burçak Baysal Atalay

Dr. Öğr. Üyesi Güler Gümüşsoy Karakurt

Özel Hukuk

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sözleşmenin Tarafı Olmayan Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumuna Etkisi

28.02.2023

495

İlayda Özdemir

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Tütüncü

Özel Hukuk

Araç Paylaşım Modelinin Haksız Rekabet Açısından Değerlendirilmesi

28.02.2023

494

Muhammet Barak

Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir

Özel Hukuk

Muvazaalı Alt İşverenlik İlişkisi ve Sonuçları

28.02.2023

493

Berrin Erdal

Doç. Dr. Cem Akbıyık

Özel Hukuk

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi (TMK m. 644)

28.02.2023

492

Pelin Sönmez

Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal

Türk Dili ve Edebiyatı

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY393 Numaralı Şiir Mecmuası: İnceleme-Metin-Mestap’a Göre Tasnif

22.02.2023

491

Perihan Duygu Öztütüncü

Prof. Dr. Rana Kutlu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Endüstri Yapılarında Aydınlatma Düzeninin İncelenmesi: Hasanpaşa Gazhanesi Örneği

22.02.2023

490

Fatimah Adil Mohammed Al-Samaraie

Dr. Öğr. Üyesi Aliye Rahşan Karabetça

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Ekolojik Malzemelerle Tasarlanmış Mobilyaların Tasarım, Ekolojik Ve Ekonomik Açıdan İrdelenmesi

22.02.2023

489

Elif Şeyda Çakır

Dr. Öğr. Üyesi Beste Gökçe Parsehyan

Sanat Yönetimi

Hippi Karşı Kültür Hareketi’nin Müziğe Etkileri Türkiye’deki Dönemsel Rock Müzikte Hippie Trail Yansımaları

22.02.2023

488

Ahmet Vedat Tokmak

Doç. Dr. Akhan Akbulut

Bilgisayar Mühendisliği

Mikroservis Ekosisteminde Servis Keşfi Mekanizması

22.02.2023

487

Tayfun Tunç

Doç. Dr. Akhan Akbulut

Bilgisayar Mühendisliği

Platformlar Arası Kod Klon Tespiti

22.02.2023

486

Mahyar Teymournezhad

Prof. Dr. Özgür Koray Şahingöz

Bilgisayar Mühendisliği

Multi – Objective Trajectory Tracking For An Autonomous Mobile Robot In Dynamic Environments Usıng Evolutionary Algorithms

22.02.2023

485

Mehtap Işık

Dr. Öğr. Üyesi Kayhan Şahan

Türk Dili ve Edebiyatı

Nedim Gürsel Romanlarında Mekân Olarak İstanbul

14.02.2023

484

Ebrar Hatice Cihan

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özkan Yılmaz

İşletme

Lider- Üye Etkileşiminde Ego Durumları ve Yaşam Pozisyonlarının İletişim Kalite Düzeyine Etkisi: Özel Sektör Saha Çalışması

14.02.2023

483

Kübra Doğan

Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy

İşletme

Kültürel Zekanın Bilişsel Esneklik Üzerine Etkisi ve Bir Saha Çalışması

14.02.2023

482

Abdimalik Shueib Abdilatif

Prof. Dr. Murat Ermiş

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

Project risk management using Bayesian belief network

14.02.2023

481

Sehrish Razzaq Shah

Prof. Dr. Ayşe Tülin Aktin

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

Analysis of Ambient Energy Harvesting in Individual and Industrial Environments Using Quantitative Methods

14.02.2023

480

Hasan Erdoğan

Dr. Öğr. Üyesi Emre Berkan Yeni

Türk Dili ve Edebiyatı

Sunay Akın’ın Şiirlerinin Söz Dizini (Sıklık-Dil-Kavram)

7.02.2023

479

Kazime Elif Akturan

Prof. Dr. Esin Kasapoğlu

Mimarlık / Yapım Yönetimi ve Teknolojisi

Metaverse'ün Yapım Sektöründeki Etkilerinin İncelenmesi

7.02.2023

478

Gülbeyaz Kepenek

Doç. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Örgütsel Yaratıcılığın Yordayıcısı Olarak Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Kaynakları

7.02.2023

477

Hadeel Mazen Mohammad Alkurdieh

Dr. Öğr. Üyesi Armağan Seçil Melikoğlu Eke

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Post Pandemi Döneminde Tasarım Stüdyosunu Yeniden Düşünmek; İstanbul Kültür Üniversitesi Mimari Tasarım Stüdyosu İçin Bir İç Mekan Önerisi

1.02.2023

476

Büşra Atıcı

Dr. Öğr. Üyesi Aliye Rahşan Karabetça

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Geleneksel Türk Evinin İç Mekan Özelliklerinin Odunpazarı ve Kütahya Evleri Özelinde İrdelenmesi

1.02.2023

475

Selen Nur Özbay

Dr. Öğr. Üyesi Aliye Rahşan Karabetça

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Konutlarda Balkon Tasarımının Biyofili Kavramı İle Pandemi Sonrası Yeniden Ele Alınması: İstanbul Bakırköy Örneği

1.02.2023

474

Orhan Aytuğ Tolu

Dr. Öğr. Üyesi Kayhan Şahan

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Şiirinde Sinestezi (1923-1960)

1.02.2023

473

Onur Erkan Yıldız

Doç. Dr. Deniz Dilara Dereli

İktisat / Para ve Sermaye Piyasaları

Bitcoin Trend Oluşumlarının Elliott Dalga Prensipleriyle İlişkileri

1.02.2023

472

Levent Öztürel

Prof. Dr. Emel Birer

Mimarlık / Mimari Tasarım

İklim Krizi ve Mimarlığa Etkileri: Su Tutan Konutlar

1.02.2023

471

Makbule Öztürk

Doç. Dr. Gillian M.E. Alban

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Colonized Black Women’s Bodies Resisting Oppression In Morrison’s Beloved And Walker’s Possessing The Secret Of Joy

1.02.2023

470

Esra Naz Sarıkaya

Dr. Öğr. Üyesi Özge Rencüzoğulları

Moleküler Biyoloji ve Genetik

miR-150 İfadesinin Mezenkimal Karakterlere Etkisinin Üç Boyutlu Pankreas Kanseri Hücre Formlarında İncelenmesi

1.02.2023

469

Suraya Qayoumi

Dr. Öğr. Üyesi Özge Rencüzoğulları

Moleküler Biyoloji ve Genetik

miR-506 İfadesi Arttırılan MCF-7 ve MDA-MB-231 Meme Kanseri Hücrelerinde Metforminin Apoptotik Hücre Ölümü Üzerine Etkisinin İncelenmesi

1.02.2023

468

Ebru Ön

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Gönüllü

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Vektör Uzaylarında Arşimedyan Koniler ve Bazı Dizi Uzaylarının Çarpanlara Ayrılışı

1.02.2023

467

Farouk Bolaji Afolabi

Dr. Öğr. Üyesi Duygun Fatih Demirel

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

Industry 4.0 Applications in Nigeria: Evaluating the pracitces via MCDM approach

1.02.2023

466

Lama Amir Faik Abdel-Rahman

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gergin

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

The impact of supply chain risk management practices on performance during Covid-19 pandemic

1.02.2023

465

Fatih Çelik

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Şantiye Mühendislerinin Karar Verme Durumları Üzerine Bir Araştırma

1.02.2023

464

Seher Estelik

Doç. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Özel Okullarda Yetenek Yönetimi Uygulamaları ve Öğretmenlerin İş Performansları Arasındaki İlişki

1.02.2023

463

Hatem M. M. Shurrab

Dr. Öğr. Üyesi Bora Bayraktar

Uluslararası İlişkiler

The Role Of Cultural Activities In Preserving The Palestinian Identity In Occupied East Jerusalem

1.02.2023

462

Ayşe Emre

Prof. Dr. Mehmet Aça

Türk Dili ve Edebiyatı

Yaşar Kemal'in Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana ve Karıncanın Su İçtiği Romanlarında Kaos ve Kozmos Algısı Üzerine Halk Bilimsel Bir İnceleme

10.01.2023

461

Imran Waris

Dr. Öğr. Üyesi İlayda Ülkü

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

Triggering Corporate Sustainable Performance in Construction Sector Through Green Training: Moderating Effect of Barrier in Construction Management

27.12.2022

460

Bashir Hussain Heidar

Dr. Öğr. Üyesi Duygun Fatih Demirel

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

A Novel Approach for Improving Profitability in the Construction Industry

29.11.2022

459

Şeref Taş

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Acar Ünal

Özel Hukuk

Blockchain Sözleşmelerinin Türk Özel Hukukundaki Yeri

15.11.2022

458

Özge Kont

Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir

Özel Hukuk

4857 Sayılı İş Kanunu’nda Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları

15.11.2022

457

Mohammad Issa Sulaiman

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Çağın Bilgili

Uluslararası İlişkiler

The Language Policy and The Linguistic Rights In Syria: The Kurdish Language A Pattern

8.11.2022

456

Hüseyin Gümüş

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Işıklar

İletişim Sanatları

İç Mekanlarda Kullanılan Göstergelerin İleti Aktarımı Üzerine Bir İnceleme Örneği: Sait Faik Abasıyanık ve Tevfik Fikret Müze Evleri

25.10.2022

455

Hamdullah Atied

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yazıcı

İnşaat Mühendisliği / Yapı (İngilizce)

Influence of the Soil Amplification on the Seismic Response of Base Isolated Structures

18.10.2022

454

Rameen Mirzada

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yazıcı

İnşaat Mühendisliği / Yapı (İngilizce)

The Influence of Liquid Tanks on the Seismic Response of Isolated Structure

18.10.2022

453

Rawan Aljalab

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yazıcı

İnşaat Mühendisliği / Yapı (İngilizce)

The Effect of Surface Friction on the Seismic Response of Isolated Structures with Triple Friction Pendulum Bearings

18.10.2022

452

İzel Meral

Doç. Dr. Yasemin Erkan Yazıcı

Mimarlık / Mimari Tasarım

Kırsal Miras Alanlarında Soylulaşma:
Cumalıkızık Köyü

13.10.2022

451

Muhammed Mertcan Epözdemir

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Filiz Saygılar

Kamu Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüphe

13.10.2022

450

Ceyhan Baylan

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Işıklar

İletişim Sanatları

Değişen ve Dönüşen Halkla İlişkiler Uygulamaları Doğrultusunda Kurumsal Kimlik Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma

13.10.2022

449

Gonca Nur Çelik

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Bilgici

İletişim Sanatları

Covid-19 Döneminde Çevrimiçi Yemek Sipariş Uygulama Markalarının Sosyal Medya Stratejileri: Instagram Örneği

13.10.2022

448

Gamze Ünsal

Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi

Uluslararası İlişkiler

The Turkstream Pipeline And Its Impact On Türkiye-Russia Energy Relations

13.10.2022

447

Hidaya Shehu Bello

Öğr. Gör. Dr. Muzaffer Şenel

Uluslararası İlişkiler

An Assessment Of The Socio-Economic Impact Of The Boko Haram Insurgency In The Northeast Of Nigeria

13.10.2022

446

Rümeysa Hamzaçebi

Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi

Uluslararası İlişkiler

Turkey and Russia Relations within the Framework of Turkey's Energy Policy

13.10.2022

445

Sena Tuğcu

Prof. Dr. Gülay Usta

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Modernizmin Erken Cumhuriyet Dönemi Konutlarında İç Mekan Organizasyonuna Etkisinin Arkitekt Dergisi Üzerinden İncelenmesi

13.10.2022

444

Selin Hazal Demirci

Doç. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Öğretmenlerin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Öğrenen Örgüt Profili Ve Örgüt Kültürü

13.10.2022

443

Deniz Hazal Kaya

Doç. Dr. Reyhan Uludağ Eraslan

Sanat Yönetimi

Ses Kayıt Cihazlarının İcadıyla Oluşan Müzik Endüstrisinde Kitlesel Müzik Tüketim Araçlarının Bireysele Dönüşümü

13.10.2022

442

Mehmet Taştan

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Atık Yönetiminde Yakma Teknolojisinin Uygulanabilirliği: İstanbul Örneği

28.09.2022

441

Fatma Bengisu Uykuseven

Dr. Öğr. Üyesi Demet Zafer Güneş

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Pandemi Sürecinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş-Aile Yaşam Dengesi

28.09.2022

440

Niyazi Onur Özyurt

Prof. Dr. İbrahim Mensur Akgün

Uluslararası İlişkiler

Negotiating Cyprus: The missing dimension

20.09.2022

439

Emre Özgür

Dr. Öğr. Üyesi Bora Bayraktar

Uluslararası İlişkiler

New Challenges After Covıd-19 And Türkiye's Response

 

1.09.2022

438

Ceren Ece Şen

Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy

İşletme

Duygusal Zeka ve Sporcu Performansı İlişkileri

16.08.2022

437 Elif Nur Tapcı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Acar Ünal Özel Hukuk Bilgisayar Programlarının Korunmasının Fikri Hukuk Çerçevesinde Değerlendirilmesi 9.08.2022
436 Eda Akış Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Tütüncü Özel Hukuk Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Mali Hakları ve Genel Kurulun Bu Haklar Üzerindeki Yetkisi (Say On Pay) 9.08.2022
435 Merve Kaftan Yılmaz Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir Özel Hukuk 4857 Sayılı İş Kanununda Kadın İşçiler Cinsiyet Ayrımı ve Eşitlik İlkesi 9.08.2022
434 Ebrar Saral Prof. Dr. Esin Kasapoğlu Mimarlık / Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Mimarlık Bürolarında Zaman Yönetimi 9.08.2022
433 Özlem Reis Prof. Dr. Esra Bostancıoğlu Mimarlık / Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Türk İnşaat Sektöründe Göçmen İşçi Sorun ve Çözüm Önerileri 9.08.2022
432 Mert Gökpınar Dr. Öğr. Üyesi Güler Gümüşsoy Karakurt Özel Hukuk Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Üçüncü Kişiler Tarafından Açılan Tapu İptal ve Tescil Davaları 9.08.2022
431 Mir Hadi Rasouli Nadilouei Prof. Dr. Faruk Karadoğan İnşaat Mühendisliği / Yapı  (İngilizce) Nonlinear Structural Behavior of RC Frames Integrated To Inner Steel Frame By Shear Connectors 2.08.2022
430 Gizem Özgül Dr. Öğr. Üyesi Fatma Patlar Akbulut Bilgisayar Mühendisliği Çekişmeli Üretici Ağlar ile Yüz İfadelerinden Duygu Etiketleme 26.07.2022
429 Baran Bereket Yıldız Dr. Öğr. Üyesi Fatma Patlar Akbulut Bilgisayar Mühendisliği Gerçek Zamanlı Kaçak Elektrik Kullanımının Derin Öğrenme ile Tespit Edilmesi 26.07.2022
428 Rahim Sadiqov Dr. Öğr. Üyesi Fatma Patlar Akbulut Bilgisayar Mühendisliği Derin Duygu Analizi ile Uzaktan Eğitimde Kullanıcı Deneyimini Değerlendirme 26.07.2022
427 Babamyrad Abdullayev Doç. Dr. Evren Burak Enginöz Mimarlık / Mimari Tasarım Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Ürünlerinin Ülkemizde Kullanımının İncelenmesi 19.07.2022
426 Yasemin Seleme Albayrak Dr. Öğr. Üyesi Handan Güzelci İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık Aynı Dili Konuşan Konutlar: Sosyal Medyanın İç Mekân Kullanıcı Tercihlerine Etkisi 19.07.2022
425 Tuanna Buket İlhan Prof. Dr. Bige Zeynep Oktuğ Tırnova Psikoloji / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Örgüt Temelli Özsaygı ve Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Paternalistik Liderlik Algısının Düzenleyici Etkisi 19.07.2022
424 Gizem Serdar Ömür Doç. Dr. Gıllıan Alban İngiliz Dili ve Edebiyatı Black Hole Or Living Hall: Reconstructing Female Sexuality, Deconstructing Male Anxiety 5.07.2022
423 Yakup Artik Dr. Öğr. Üyesi Alp Ayan Moleküler Biyoloji ve Genetik Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu Koronavirüsü-2'nin (Sars-Cov-2) Klinik Covid-19 Tanı Yöntemlerinde Kantitatif Rt-Pcr (Q-RT-PCR) Analiz Metodunun Ters Transkripsiyon Döngü Aracılı İzotermal Amplifikasyon (RT-Lamp) Analiz Metoduna Göre Effektivesinin Karşılaştırılması 5.07.2022
422 Hazal Şimal Karatay Dr. Öğr. Üyesi İlke Tekin Mimarlık / Mimari Tasarım Bir Bakış Mekanı Olarak Pencere: Edward Hopper’ın Resimlerinde Mekan Temsilleri 5.07.2022
421 Didem Ertaş Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi Binalarda Bim-Lazer Tarama Entegrasyonlu Boyutsal Kalite Kontrolü Üzerinde Bir Alan Çalışması 5.07.2022
420 Zehra Horay Doç. Dr. Begüm Erdil Şahin İktisat / Yönetim Ekonomisi Ekonomik Kalkınma Sürecinde Türkiye’de Sağlık Sektörü ve Harcamaları 5.07.2022
419 Şeyma Mavi Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Işıklar İletişim Sanatları Tüketim Kültürü Ekseninde Dijital Reklamların Tüketicinin Satın Alma Davranışlarındaki Rolü: Youtube Reklamları Üzerine Bir İnceleme 5.07.2022
418 Mert Eker Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy İşletme Covıd-19 Sürecinde İstanbul’daki Restoranların Yaşadığı Sorunlar ve Normalleşme Sürecinde Çözüm Önerileri 5.07.2022
417 Anıl Özer Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özkan Yılmaz İşletme Omni Kanallı Perakendeciliğin Perakendeci Marka Değerine Etkisi: Migros Örneği 5.07.2022
416 Ali Abdurrahman Yılmaz Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy İşletme Uzaktan Çalışma Sistemi ile İş Stresi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma 5.07.2022
415 Saad Alnehlawi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gergin Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce) A Comparative Analysis of Critical Chain and Critical Path Project Management Methods 5.07.2022
414 Omar Yahya Mohammed Al-Kaff Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gergin Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce) The Impact Of Covid-19 Pandemic on The Engineers’ Performance 5.07.2022
413 Enes Arap Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gergin Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Crashing Implementation In Construction Project Case 5.07.2022
412 Ayşenur Kandemir Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Tosun İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık Çarşı Kavramının Tarihsel Değişiminin Analizi ve Tasarım Önerileri: İznik Konak Çarşı 5.07.2022
411 Sonay Karademirlidağ Dr. Öğr. Üyesi Arzu Erçetin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık Modernist Sürecin Bauhaus Okuluna Etkileri ve Eıchler Evleri Örneklemesi 5.07.2022
410 Olabode Gabriel Omowayeola Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Çağın Bilgili Uluslararası İlişkiler The Impact of Illiberal Regional Powers in Western Democracy Promotion in Russia and China Regions: Russia And China in Perspective 5.07.2022
409 Ecem Aslantaş Prof. Dr. Songül Esin Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Dereceli Halkalar 5.07.2022
408 Burcu Azam Dr. Öğr. Üyesi Uğur Gönüllü Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Serbest Banach Örgüleri 5.07.2022
407 Zilan Bilgin Dr. Öğr. Üyesi Kayhan Şahan Türk Dili ve Edebiyatı Ayla Kutlu’nun Romanlarında Kadın 28.06.2022
406 Mehmet Doğukan Yılmaz Prof. Dr. Muharrem Kaya Türk Dili ve Edebiyatı İroni Sanatı Açısından Bektaşi Fıkraları 28.06.2022
405 Sadiye Aslı Cuylan Dr. Öğr. Üyesi Berna Sevindik Türk Dili ve Edebiyatı Rıfat Ilgaz’ın Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik 28.06.2022
404 Hakan Küçükdurmaz Dr. Öğr. Üyesi Berna Sevindik Türk Dili ve Edebiyatı Orhan Hançerlioğlu’nun Hikâye ve Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik 28.06.2022
403 Gizem Yılmaz Dr. Öğr. Üyesi Berna Sevindik Türk Dili ve Edebiyatı Anlatıbilim Açısından Roman ve Film Karşılaştırılması Örneği: Gölgesizler 28.06.2022
402 Havva Emre Prof. Dr. Muharrem Kaya Türk Dili ve Edebiyatı Barış Manço ve Türk Halk Kültürü 28.06.2022
401 Esra Nur Akbaba Prof. Dr. Muharrem Kaya Türk Dili ve Edebiyatı Gılgamış Destanının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi 28.06.2022
400 Zeynep Gülşah Sonalp Dr. Öğr. Üyesi Özge Rencüzoğulları Moleküler Biyoloji ve Genetik Metformı̇Nı̇N Mda-Mb-231 Üçlü Negatı̇f Meme Kanserı̇ Hücrelerı̇ndekı̇ Apoptoz ve Otofajı̇ Üzerı̇ndekı̇ Etkı̇sı̇nı̇n Gösterı̇lmesi 28.06.2022
399 Rawan Ali Nour Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yazıcı İnşaat Mühendisliği / Yapı  (İngilizce) Sımplıfıed Modelıng Of Isolated Brıdges
Wıth Trıple Frıctıon Pendulum Bearıngs Usıng Opensees
28.06.2022
398 Mehmet Hilmi Kırımlı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yazıcı İnşaat Mühendisliği / Yapı  Az Katlı Betonarme Yapıların Doğrultu Etkilerine Bağlı Olarak Yapısal Davranışının İtme Analizi İle İncelenmesi 28.06.2022
397 Gunel Mammadova Dr. Öğr. Üyesi Aliye Rahşan Karabetça İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık Pandemi Sürecinde Evden Çalışmak Zorunda Kalan Kullancıların Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik İç Mekanda Biyofilik Tasarım İlkelerinin Kullanılması 28.06.2022
396 Berkay Kumaş Dr. Öğr. Üyesi Arzu Erçetin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık Konteynerların Geçici Konut Olarak Kullanımı ve Mekansal Çözüm Önerileri Geliştirilmesi 28.06.2022
395 Emine Aylin Turna Prof. Dr. Gülay Usta İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık Pandemi Sürecinde Küçük Metrekareli Konutlarda Çalışma Ortamlarının Oluşturulması 28.06.2022
394 Melisa Özkan Prof. Dr. Esin Kasapoğlu Mimarlık / Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Tasarım Bürolarında Çalışan Mimarların Herzberg’in Çift Faktör Kuramı Açısından Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi 28.06.2022
393 Büşra Uygal Cengiz Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alptekin Mimarlık / Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Değişen Ofis Kavramının Mimari Ofisler Üzerindeki Etkileri 28.06.2022
392 Ayşe İlknur Dilek Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Uçar Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Modeling Educational Data With Machine Learning Methods 28.06.2022
391 Altuğ Katlav Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem Tarhan İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi Kule Vinçlerde Ortaya Çıkan Problemler ve Çözümleri 28.06.2022
390 Setenay Karaarslan Doç. Dr. Yasemin Erkan Yazıcı Mimarlık / Mimari Tasarım 20. Yüzyıl Mimarlık Ortamında İç-Dış İlişkisi Kavramının Dönüşümü 21.06.2022
389 Ali Barkın Önsoy Prof. Dr. Mehmet Oruç Bilgiç Elektrik - Elektronik Mühendisliği Rezonans Dönüştürücüler 21.06.2022
388 Tuğba Yavuz Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi Ahp-Topsıs Hibrit Çok Kriterli Karar Verme Tekniğiyle En Uygun Güçlendirme Alternatifinin Seçimine İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi 21.06.2022
387 Muhammet Cihat Beyhan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi Bulanık Yaklaşımlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Tedarikçi Seçimi; İnşaat Sektöründe Bir Uygulama 21.06.2022
386 Özden Şahin Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir Özel Hukuk 4857 Sayılı İş Kanununda Devamsızlık Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi 21.06.2022
385 Fatih Kayaduman Doç. Dr. Fatih Gündoğdu Özel Hukuk Kat Mülkiyeti Hukuku Kapsamında Yönetim 21.06.2022
384 Tülay Tan Dr. Öğr. Üyesi Demet Zafer Güneş Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Öğretmenlerin Duygusal Zekâları ile Örgütsel Yaratıcılıkları Arasındaki İlişki 21.06.2022
383 Şenay Uysal Dr. Öğr. Üyesi Demet Zafer Güneş Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması İlkokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Kayırmacılık Davranışları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki 21.06.2022
382 Sultan Can Dr. Öğr. Üyesi Demet Zafer Güneş Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Yöneticilerin Liderlik Stillerinin Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Performansına Etkisi 21.06.2022
381 İbrahim Keçeli Dr. Öğr. Üyesi Demet Zafer Güneş Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması İlkokul Öğretmenlerinin Okul İklimi Algıları ile Örgütsel Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki 21.06.2022
380 Aytakın Gurbanova Prof. Dr. Ebru Oğuz Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri ile Öğretmenlerin Motivasyonları Arasında İlişki 21.06.2022
379 Selçuk Polat Prof. Dr. Ebru Oğuz Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Eğitim Kurumlarında Sürdürülebilir Liderlik, Örgütsel Adalet ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 21.06.2022
378 Dilruba Saygın Dr. Öğr. Üyesi Demet Zafer Güneş Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması İlkokul Bahçelerinin, Doğal Öğeler ve Çocukların Fiziksel Gelişimi Açısından İncelenmesi 21.06.2022
377 İrem Avcı Prof. Dr. Ebru Oğuz Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Motivasyonları İle Algıladıkları Okul İklimi Arasındaki İlişki 21.06.2022
376 Didem Aycil Sürer Prof. Dr. Ebru Oğuz Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Okul Müdürlerinin İletişim Becerilerinin Öğretmenlerin İş Performansına Etkileri 21.06.2022
375 Mertcan Çeri Doç. Dr. Melis Seray Özden Yıldırım Psikoloji / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Pandemi Döneminde Çalışanlarda Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık ile İlişkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü 21.06.2022
374 Jamesleo Owoicho Oche Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Çağın Bilgili Uluslararası İlişkiler Toward Democracy And Democratisation: The Impact of The Donald Trump Administration On The Latest Authoritarian Actions of Vladimir Putin And Jinping Xi 21.06.2022
373 Douaae Mrani Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal Ertürk Uluslararası İlişkiler Economic Diplomacy Through Free Trade Agreements (Moroccan Case) 21.06.2022
372 Esraa Al Aldarabseh Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem Tarhan Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Case Study of The Impact of Using Artificial Intelligence With Cloud Computing in Smart Factory Management 21.06.2022
371 Eda Gözütok Dr. Öğr. Üyesi İlayda Ülkü Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce) The Impact of Covid‐19 On The Technology Sector: The Case Of Turkish Consultancy Company 21.06.2022
370 Mhd Khair Hajjar Dr. Öğr. Üyesi İlayda Ülkü Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Forecasting Of Turkey’s Total Electricity Consumption In Sectoral Bases Using Machine Learning Algorithms 21.06.2022
369 Ali Hümayun Sadıkzade Dr. Öğr. Üyesi Bora Bayraktar Uluslararası İlişkiler Evaluation of The Us Policy in Afghanistan 2001-2021 31.05.2022
368 Nisanur Korkmaz Doç. Dr. Melis Seray Özden Yıldırım Psikoloji / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Çalışanların İş Güvencesi Algısı ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Duygusal Tükenmişliğin Aracı Rolü 31.05.2022
367 Mohammad Ibrahim Amini Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cömert İnşaat Mühendisliği / Yapı  (İngilizce) Earthquake Performance and Cost Comparison of Core Wall And Tunnel Formwork Rc High Rise Buildings 31.05.2022
366 Ece Balcıoğlu Prof. Dr. Mehmet Üstünipek Sanat Yönetimi Türkiye’de Özel Sanat Galerileri ve Yönetim Teknikleri Evin Sanat Galerisi Örneği 17.05.2022
365 Duygu Gençer Prof. Dr. Mehmet Üstünipek Sanat Yönetimi Kavramsal Sanat ve Enstalasyon: Sarkis Zabunyan Örneği 17.05.2022
364 Sezen Demirkaya Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Işıklar İletişim Sanatları Halkla İlişkiler Perspektifinden Yapay Zekanın Popüler Kültüre Etkisi 10.05.2022
363 Alper Yılmaz Dr. Öğr. Üyesi Ceren Bilgici Oğuz İletişim Sanatları Reklamcılık Sektörünün Geleceğinde Yapay Zekânın Rolü 10.05.2022
362 İsmail Kaya Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Işıklar İletişim Sanatları Çalışanların Etkili İletişim Becerilerinin Kişiler Arası Problem Çözme Davranışlarına Etkisi 10.05.2022
361 Ahmet Subaşı Doç. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Okul Müdürü Yönetim Tarzları ile Öğretmen Özerkliği Arasındaki İlişki 10.05.2022
360 Fatih Demir Dr. Öğr. Üyesi Emre Berkan Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Kutsi Tecer’in Şiirlerinin Söz Dizini (Sıklık-Dil-Kavram) 10.05.2022
359 Emir Bilir Dr. Öğr. Üyesi Emre Berkan Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Didem Madak’ın Şiirlerinin Söz Dizini (Sıklık-Dil-Kavram) 10.05.2022
358 Fawzi Ghreiwati Dr. Öğr. Üyesi Erdal Coşkun İnşaat Mühendisliği / Yapı  (İngilizce) The Comparative of Life Cycle Assessments Between Steel And Reinforced Concrete Structures 10.05.2022
357 Ecemnur Büyükkahraman Prof. Dr. Esin Kasapoğlu Mimarlık / Mimari Mühendislik Akıllı Malzeme Teknolojisinin Ortamlara Etkisi: Akıllı Evler 10.05.2022
356 Selçuk Var Dr. Öğr. Üyesi Demet Zafer Güneş Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Covid-19 Salgını Sürecinde Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Kriz Yönetimine İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi 10.05.2022
355 Yeşim Özkahraman Prof. Dr. Gülay Usta İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık Bitkisel Tasarımın Ofislerde Mekansal Öğe Olarak Kullanımının İncelenmesi 10.05.2022
354 Hanife Ok Prof. Dr. Rana Kutlu İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık Balat Semti İçin Bir Aydınlatma Tasarımı Önerisi 10.05.2022
353 Atilla Salman Dr. Öğr. Üyesi Alp Ayan Moleküler Biyoloji ve Genetik Çeltikte Tuz Tolerans Gen Ekspresyonlarının İncelenmesi 10.05.2022
352 Fırat Bora Taş Prof. Dr. Sinan Alçın İktisat / Para ve Sermaye Piyasaları Merkez Bankacılığında Para Politikası Aracı Olarak Sözlü Yönlendirme 10.05.2022
351 Ahmet Karadağ Prof. Dr. Gülce Öğrüç Ildız Fizik Fulgurit'in Spektroskopik Yöntemlerle Yapısal Karakterizasyonu 10.05.2022
350 Dilan Sancak Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Tosun İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık İç Giyim Mağazalarında Kurumsal Kimliğin Mobilya ve Donatı Üzerine Etkisi: Victoria’s Secret Mağazalarının Analizi 27.04.2022
349 Toba Shukor Dr. Öğr. Üyesi Özlem Acar Ünal Özel Hukuk Boşanma Davalarında Nafaka Türleri ve Şartları 19.04.2022
348 Soner Can Kalkan Prof. Dr. Özgür Koray Şahingöz Bilgisayar Mühendisliği Araç İçi Ağlarda Makine Öğrenmesi Tabanlı Saldırı Tespit Sistemi (Machine Learning Based Intrusion Detection System For in-Vehicle Networks) 19.04.2022
347 Muhammet Ali Liv Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Saatçı Bilgisayar Mühendisliği Spor Motı̇vasyonunu Artırmak için Sanal Gerçeklı̇k Tabanlı Egzersı̇z Bı̇sikletı̇ Platformu 19.04.2022
346 Abdulrhman S. M. Nawawrah Prof. Dr. Murat Ermiş Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Time–Cost Trade-Off Analysis in a Construction Project Using Mixed Integer Linear Programming: a Case Study 5.04.2022
345 Büşra Sena Aydın Dr. Öğr. Üyesi Bora Bayraktar Uluslararası İlişkiler How Did Civil War in Syria Affect Turkey’s Security Policy? 28.03.2022
344 Mohammad Sharif Hayat Formuli Dr. Öğr. Üyesi Duygun Fatih Demirel Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Prefabricated Building Components As an Alternative To Cast In Place Concrete Projects in Kabul Afghanistan 1.03.2022
343 Nihal Özşirin Prof. Dr. Mehmet Üstünipek Sanat Yönetimi Osmanlının XVIII. Yüzyılında Sanat Ortamı Kitap Sanatları Bağlamında Bir Değerlendirme 1.03.2022
342 Jamıla Mireliyeva Doç. Dr. Reyhan Uludağ Eraslan Sanat Yönetimi Disiplinler Arası Etkileşimler Kapsamında Azerbaycanlı Sanatçı Arif Aziz’in Resimleri 1.03.2022
341 Yonca Tolun Doç. Dr. Gülten Feryal Gündüz Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Okul Yöneticilerinin Okul Kültürüne Yönelik Algıları İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişki: İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Örneği 1.03.2022
340 Ece Taşçı Aydemir Dr. Öğr. Üyesi Efser Erden Tütüncü Kamu Hukuku Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu 1.03.2022
339 Esra Zülfiye Balaban Dr. Öğr. Üyesi Elif Altınok Çalışkan Kamu Hukuku Bağımsız İdari Otorite Olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 22.02.2022
338 Aslı Şeyma Ceran Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç Özelçi Kamu Hukuku Yargı Kararları Işığında Hizmet Kusuru ve Kişisel Kusur Ayrımı 22.02.2022
337 Mertcan Öneç Dr. Öğr. Üyesi Nazife Merve Hamzaoğlu İktisat / Yönetim Ekonomisi Türkiye’de 2001, 2008 Ekonomik Krizleri ve Covıd-19 Pandemi Dönemi İşsizlik ve İstihdam 22.02.2022
336 Firdevs Ufkum Ilıcalı Koca Prof. Dr. Birsen Tütüniş Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Türkiyedeki Yabancı Dil Öğretim Politikaları ile Avrupa Birliği Yabancı Dil Öğretim Politikalarının Karşılaştırılması 22.02.2022
335 Nuriye Şakar Doç. Dr. Mehmet Toran Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ailelerin Okul Ekosistemine Dahil Olma Sürecinde Okul Öncesi Eğitim Kurumu Müdürlerinin İzledikleri Stratejilerin İncelenmesi 22.02.2022
334 Manzura Jorayeva Doç. Dr. Akhan Akbulut / Eş Danışman Prof. Dr. Çağatay Çatal Bilgisayar Mühendisliği Deep Learning-Based Defect Prediction For Mobile Apps 16.02.2022
333 Gülin Doğan Dr. Öğr. Üyesi Fatma Patlar Akbulut Bilgisayar Mühendisliği Duygusal Reaksiyonların Fizyolojik Deneyim Örnekleme ile Analizi 16.02.2022
332 Hussain O. Mowafak Hussein Aoni Dr. Öğr. Üyesi Okay Işık Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Development Of An Excel-Vba Based Decision Support System For Network Engineers 8.02.2022
331 Pelin Şaylan Dr. Öğr. Üyesi Canan Akkoyunlu Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Lineer olmayan ikili Schrödinger ve lineer olmayan güçlü ikili Schrödinger denklemlerinin yapı koruyan sayısal yöntemlerle çözümü 8.02.2022
330 Hamza Hassan Nuh Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yazıcı İnşaat Mühendisliği / Yapı  (İngilizce) Seismic Response of Liquid Storage Tanks On Base Isolated Structures With Triple Friction Pendulum System 8.02.2022
329 Edibe Genç Prof. Dr. Rana Kutlu İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık Birinci Kademe Sağlık Mekanlarında Nitelik 8.02.2022
328 Büşra İmece Prof. Dr. Çimen Atak Moleküler Biyoloji ve Genetik Mutant Çeltiklerde (Oryza Sativa) Tuzluluğa Tolerans İle İlgili Mirna’ların Belirlenmesi 8.02.2022
327 Begüm Süer Prof. Dr. Rana Kutlu Mimarlık / Mimari Mühendislik BIM Ortamında Bir Ofis Aydınlatma Tasarımı Önerisi 1.02.2022
326 Rabia Tağrikulu Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu Mimarlık / Mimari Tasarım Yeniden İşlevlendirilen Mekanlarda Katmanlaşan Belleğin Örnekler Üzerinden İncelenmesi 1.02.2022
325 Havva Akdağ Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu Mimarlık / Mimari Tasarım Tasarımda Cephenin Öneminin Yüksek Yapılar Üzerinden İncelenmesi 1.02.2022
324 Elif Mina Sezgin Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu Mimarlık / Mimari Tasarım Türkiye Mimarlık Ortamında Kadın Mimarların Yarışmalar Üzerinden İncelenmesi 1.02.2022
323 Koray Dindar Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Tütüncü Özel Hukuk Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı 1.02.2022
322 Deniz Hasret Kaya Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim Yalın Yönetim İş Performansı İlişkisinde Liderlik Tarzlarının Aracılık Rolü: İstanbul Örneği 1.02.2022
321 Murat Atilan Doç. Dr. Murat Taha Bilişik İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim İşletmelerde Kurumsal İnovasyon Sistemi: Bir Uygulama Örneği 1.02.2022
320 Fatema Nusrat Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Çağın Bilgili Uluslararası İlişkiler Political and Social Participation of Afghan Women Post-2001 21.01.2022
319 Servet İnan Doç. Dr. Onur Baysal Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Dinamik Euler-Bernoulli Kiriş Denkleminin Çözülebilirlik İncelemesi 21.01.2022
318 Gülşah Altunayva Dr. Öğr. Üyesi Emre Berkan Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Tevfik Fikret Şiirlerinin Söz Dizini 21.01.2022
317 Ayşe Mine Tonta Prof. Dr. Yakup Çelik Türk Dili ve Edebiyatı İnci Aral'ın Devir Romanlarında Yakın Dönem Tarihi 21.01.2022
316 Ali Can Karaman Prof. Dr. Müge Çetiner İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim Türk Bankacılık Sektöründe İnternet Bankacılığının Banka Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İrdelenmesi 4.01.2022
315 Mohammad Feroz Alizai Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Smart City Roadmap For Istanbul 4.01.2022
314 Ersin Siyamoğlu Prof. Dr. Vahit Türk Türk Dili ve Edebiyatı Melheme-İ Dânyâl Peygamber Tercemesi (Giriş – İnceleme – Söz Dizimi – Metin – Sözlük – Tıpkıbasım) 4.01.2022
313 Murat Gemici Doç. Dr. Çiğdem Kaya İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim Vakıf Üniversitelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin, Algılanan Öğrenci Memnuniyetine ve Prestije Etkisi 28.12.2021
312 Gülbike Nilay Elverdi Tuna Dr. Öğr. Üyesi Efser Erden Tütüncü Kamu Hukuku Ceza Hukuku Boyutuyla Çocukların Çevrimiçi Cinsel İstismarı 15.12.2021
311 Jehad M. I. Abujazar Dr. Öğr. Üyesi Hazal Pabuççular Uluslararası İlişkiler  Language Teaching A Means of Cultural Diplomacy: A Framework For Arabic Language Teaching As A Means Of Palestinian Cultural Diplomacy In 21st -Century Turkey 7.12.2021
310 Abu-Kamer Kais Khalid Dr. Öğr. Üyesi Bora Bayraktar Uluslararası İlişkiler  The Iranian Interventionist Policies İn Iraq Between 2003 To 2020 16.11.2021
309 Özgecan Sırma Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Bellican Özel Hukuk Yoksulluk ve İştirak Nafakası 2.11.2021
308 Ecem Aksoy Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Bellican Özel Hukuk Yapay Zeka’nın Sorumluluk Hukukundaki Konumu ve Büyük Veri ile İlişkisi 2.11.2021
307 Muharrem Duman Prof. Dr. Ayhan Usta Mimarlık Cengiz Bektaş Mimarlığında Şiirsellik, Akdeniz Üniversitesi Olbia Sosyal Özek Üzerinden Bir Okuma 26.10.2021
306 Seyedehaida Nahidi Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alptekin Mimarlık Leed Sertifikalı Karma Kullanımlı Projelerin Sosyo-Ekonomik Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi 26.10.2021
305 İbrahim Gürkan Başak Dr. Öğr. Üyesi Gamze Özkaptan Alptekin Mimarlık Kamu İhalesi İle Gerçekleştirilen Yapım Projelerinde Sözleşme Türleri Arasında Yaşanan Anlaşmazlıkların İşveren Ve Yüklenici Açısından Analizi 26.10.2021

304

Selin Bozdoğan

Doç. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Okul Yöneticilerinin Epistemolojik İnançları İle Yenilik Yönetimi Arasındaki İlişki

20.10.2021

303

Seda Nur Karakuş

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Erdil Şahin

İktisat / Yönetim Ekonomisi

Davranışsal İktisat Perspektifinden Tüketim Kültürü ve Karar Verme Süreci

20.10.2021

302

Ahenk Çiçek Güvenç

Dr.Öğr. Üyesi Muharrem Tütüncü

Özel Hukuk

Müşterek Avarya

20.10.2021

301

Ayfer Oğuz

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Kolunsağ

Türk Dili ve Edebiyatı

Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü 2976 Numaralı Şiir Mecmuasının Transkripsiyonlu Metni ve Mestap’a Göre Tasnifi

12.10.2021

300

Malham Hasanova

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Işıklar

İletişim Sanatları

Reklamlarda Algı Kodlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi ve Arketip Analizi

06.10.2021

299

Yağmur Turgay

Prof.Dr.Gülay Usta

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Sağlık Yapılarında Şifa Bahçeleri ve Günümüz Hastanelerinde Kullanımı

06.10.2021

298

Sinan Başkan

Prof. Dr. Peyami Sefa Çarıkçıoğlu /

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Azgın

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Kamu Muhasebesinde İlke, Esas ve Etik: Uygulamalı Bir Alan Araştırması

06.10.2021

297

Osman Selman Kayhan

Prof. Dr. İbrahim Mensur Akgün

Uluslararası İlişkiler

Striving For Superiority Between U.S. And China: The Rivalry Leading To The Trade War (1978-2020)

06.10.2021

296

Saed Mohamed Ahmed

Dr. Öğr. Üyesi Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı (İngilizce)

Behavior Of Irregular RC Structures Subjected To Horizontal And Vertıcal Seismic Excitations

06.10.2021

295

Özge Sarıcaoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Işıklar

İletişim Sanatları

Günümüzde Değişen ve Gelişen  Halkla İlişkiler Uygulamalarında, Fanatizm Ve Bireysellik Olgusunun İncelenmesi; Fenerbahçe Spor Kulübü Fener Ol Kampanyası Örneği

21.09.2021

294

Necati Gökhan Akman

Dr. Öğr. Üyesi Elif Altınok Çalışkan

Kamu Hukuku

İdare Hukuku Boyutuyla Kişisel Verilerin Korunması

21.09.2021

293

Zerican İpekyüz

Doç. Dr. Emrah Türkyılmaz

Mimarlık / Mimari Tasarım

Kent Mekânının Algılanmasında İşitsel Duyunun Etkisinin İncelenmesi: Diyarbakır Suriçi Örneği

08.09.2021

292

Meltem Deniz Karapazar

Dr. Öğr. Üyesi Özdem Özaydın

Kamu Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama ve Elkoyma

25.08.2021

291

Müge Aydın

Dr. Öğr. Üyesi Özdem Özaydın

Kamu Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukukunda Gizli Soruşturmacı

25.08.2021

290

Dicle Erdoğmuş Tığlı

Dr. Öğr. Üyesi Efser Erden Tütüncü

Kamu Hukuku

Avukatlar Hakkında Arama ve Elkoyma

17.08.2021

289

İkbal Aytaç

Dr. Öğr. Üyesi Efser Erden Tütüncü

Kamu Hukuku

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Failin Kastının Belirlenmesi

17.08.2021

288

Nigar Beril Arslan

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Tütüncü

Özel Hukuk

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranan Nitelikler

04.08.2021

287

Güllü Camlı Bal

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Bellican

Özel Hukuk

İkinci El Motorlu Araç Satışında Aracın Ayıplı Çıkması Halinde Satıcının Sorumluluğu

04.08.2021

286

Özge Bensu Çiçekçi

Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal

Özel Hukuk

Limited Ortaklıkta Payın Devri

04.08.2021

285

Sezer Ağgez

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Koçer

İletişim Sanatları

Suha Arın’ın İstanbul Belgesellerindeki İstanbul İmgeleri

04.08.2021

284

Burcu Sesli

Dr. Öğr. Üyesi Shurubu Kayhan

Türk Dili ve Edebiyatı

Bakü Şehrinin Bayatıları ve Bayburt Şehrinin Manileri Üzerine İnceleme ve Derleme

04.08.2021

283

Ülkü Sümer

Dr. Öğr. Üyesi Kayhan Şahan

Türk Dili ve Edebiyatı

Anlatıbilimi Açısından Roman ve Sinema Etkileşimine Bir Örnek: Fikrimin İnce Gülü ve Sarı Mercedes

04.08.2021

282

Ferhan Ettin

Doç. Dr. Fatih Kaya

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Meslek Öğretmenlerinde Mesleki Doyumun Yordayıcıları Olarak Örgütsel Bağlılık ve Yaratıcılık

04.08.2021

281

İslam Soydaş

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Demir Güdül

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin İş Tatmin ve Örgütsel Güven Düzeylerinin İncelenmesi

04.08.2021

280

Mehmet Osal

Dr. Öğr. Üyesi Münevver Mertoğlu

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

İzmir İli- Urla İlçesi Devlet Okullarında Görev Yapan Yöneticilerin Gözünden Dedikodu ve Söylenti Yönetimi

04.08.2021

279

Atahan Sarı

Dr. Öğr. Üyesi Elif Altınok Çalışkan

Kamu Hukuku

OSB’lerde Ruhsat (Organize Sanayi Bölgelerinde Ruhsat)

04.08.2021

278

Bengü Küçük

Dr. Öğr. Üyesi Efser Erden Tütüncü

Kamu Hukuku

Avukatlar Hakkında Cezai Soruşturma ve Kovuşturma Usulü

04.08.2021

277

Ezgi Kançal

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Yıldız

Kamu Hukuku

Ulusal ve Uluslararası Hukuk Boyutuyla Unutulma Hakkı

04.08.2021

276

Abdullahi Mohamed Abdırahim

Dr. Öğr. Üyesi Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı (İngilizce)

Seismic Behavior RC Adjacent Buildings During Structural Pounding With Soft Storey Consideration

28.07.2021

275

Erdem Şahin

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Arsa Paylı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Örnek Sözleşme Önerisi

28.07.2021

274

Ahmet Gökçen

Doç. Dr. Cem Akbıyık

Özel Hukuk

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebi İle Boşanma

28.07.2021

273

Ayşe Azize Erdal

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Tütüncü

Özel Hukuk

Şirketler Topluluğunda Kamuyu Aydınlatma İlkesi Çerçevesinde Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülükleri (TTK M. 198)

28.07.2021

272

Furkan Karataş

Doç. Dr. Akhan Akbulut

Bilgisayar Mühendisliği

Mikroservis Ekosisteminde Servis Durum Yönetimi

28.07.2021

271

Murat Gürsu

Dr.Öğr.Üyesi Handan Güzelci

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Tarihi Alanlarda Genişletilmiş Gerçeklik Kullanımıyla Mekan Sentezleme: Efes Antik Kenti Üzerine Bir Uygulama

28.07.2021

270

Ezgi Arkut

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Uçar

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Sonlu Fark Ve Sonlu Elemanlar (Galerkin Metodları) İle Çözümü

13.07.2021

269

Fatima Zerdaoui

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal Ertürk

Uluslararası İlişkiler

The Impacts Of Multinational Companies On International Economy And Their Polıtıcal Role In Guiding Countries Policies

13.07.2021

268

John Abıodun Babalola

Prof. Dr. İbrahim Mensur Akgün

Uluslararası İlişkiler

ECOWAS Historical Assessment And Future Legacies

13.07.2021

267

Nayfen Ismail Taha Abualhayja'a

Dr. Öğr. Üyesi Hazal Papuççular

Uluslararası İlişkiler

Turkish-Syrian Relations Since The Establishment Of The Turkish Republic İn 1923

13.07.2021

266

Sultana Sediqi

Dr. Öğr. Üyesi Nazife Merve Hamzaoğlu

İktisat / Para ve Sermaye Piyasaları

Vadeli İşlem Piyasalarının Tarımsal Ürün Fiyatları Üzerindeki Etkisi

13.07.2021

265

Cihan Berber

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül F. Yelkenci

Fizik

Ötegezegen Araştırmalarında Geçiş Yöntemi ve Işık Eğrisi Analizi

13.07.2021

264

Reydün Budak

Prof. Dr. Dursun Koçer

Fizik

Astronomide Optik Araçlar ve Adaptif Optik

13.07.2021

263

Şükran Bahadır Yılmaz

Prof.Dr. Sevim Akyüz

Fizik

Enez Arkeolojik Kazısından Çıkan Bazı Seramiklerin FTIR Ve Raman Spektroskopik Yöntemleri İle İncelenmesi ve Pişirilme Sıcaklıklarının Saptanması

13.07.2021

262

Eray Şimşek

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alptekin

Mimarlık / Yapım Yönetimi ve Teknolojisi

Emsal Harici Alan Kullanımlarının İmar Mevzuatı, Kentsel Yaşam Kalitesi ve Etik Açılardan İrdelenmesi

13.07.2021

261

Ayşenur Marangoz

Doç. Dr. Evren Burak Enginöz

Mimarlık / Mimari Tasarım

Bir Kamusal Alan Olan Afet Parklarının Tasarım Kriterlerinin İncelenmesi

13.07.2021

260

Çiğdem Karabağ

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alptekin

Mimarlık / Mimari Tasarım

Gayrimenkul Sektöründe Markalaşmanın Tüketici Temelli Marka Değeri Modeli İle Nef Yapı Üzerinden İncelenmesi

13.07.2021

259

İlknur Çakır

Dr. Öğr. Üyesi Kayhan Şahan

Türk Dili ve Edebiyatı

Sevinç Çokum'un Romanlarında Eğitim Meselesi

13.07.2021

258

Yusuf Kılıç

Dr. Öğr. Üyesi Kayhan Şahan

Türk Dili ve Edebiyatı

Anlatının Söylemi Işığında Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk Romanında Zaman Unsuru Üzerine İnceleme

13.07.2021

257

Süheyla Cengiz

Prof.Dr. Muharrem Kaya

Türk Dili ve Edebiyatı

Hsan Oktay Anar'ın Romanlarında Halk Bilimi Unsurları

13.07.2021

256

Yelda Nur Özer

Prof. Dr. Yakup Çelik

Türk Dili ve Edebiyatı

 Psikanaliz Kuramı Bağlamında Engin Geçtan Romanını İncelemek: 'Bir Günlük Yerim Kaldı İster Misiniz?'

13.07.2021

255

Süleyman Hasanoğlu

Prof. Dr. Yakup Çelik

Türk Dili ve Edebiyatı

Üç Çağ Romanı Çevresinde 1960 Olaylarının Tarihsel Kurgulanış Açısından Karşılaştırılması (Sırtlan Payı, Bir Gün Tek Başına, Karanlığa Direnen Yıldız)

13.07.2021

254

Nurullah Baştan

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Belediye Çalışanlarının Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Algılarının Tespiti İstanbul İlinde Bir Alan Araştırması

13.07.2021

253

Ebru Ceren Cavit

Dr. Öğr. Üyesi Safiye Nur Bağrıaçık Simil

Özel Hukuk

Tasarım Hakkına Tecavüz ve Hukuki Sonuçları

13.07.2021

252

Fatma Canbaz

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çağla Kandıralıoğlu Cuylan

Özel Hukuk

Türk Ticaret Kanunu'nda Kuruluştan Sonra Devralma (TTK M.356)

13.07.2021

251

Gizem Özker

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Tütüncü

Özel Hukuk

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Toplantı ve Karar Alma Usulleri

13.07.2021

250

Hüseyin Emre Demirbaş

Dr. Öğr. Üyesi Murat Taha Bilişik

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Z Kuşağı Ayakkabı Tercihi Üzerinden Gösterişçi Tüketim; İzmir Örneği

13.07.2021

249

Sümeyya Yazmacı Çiftçi

Dr.Öğr.Üyesi Arzu Erçetin

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Ekolojik Mimarlık Kapsamında Malzeme Seçiminin Yerel Mimarideki Yeri;Geleneksel Urfa Evleri

13.07.2021

248

Elif Çetin

Doç. Dr. Ali Özdemir

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Resmi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlamaya Yönelik Algılar İle Stratejik Planlama Uygulamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

13.07.2021

247

Merve Hothot

Prof.Dr. Ahmet Murat Türk

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Zeminde Ve Kayada Kazık Taşıma Gücünün Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Tahmini

06.07.2021

246

Zabıhullah Halim

Dr. Öğr. Üyesi Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı (İngilizce)

Life Cycle Assessment Of Reinforced Concrete Buildings İn Seismic Regions

06.07.2021

245

Anass El Hilali

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gergin

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

Risk Management Practice in Construction Projects Using Fuzzy Group TOPSIS Approach – a Case Study

06.07.2021

244

Çağla ÖZ

Doç. Dr. Yasemin Erkan Yazıcı

Mimarlık / Mimari Tasarım

1945-2020 Yılları Arasında Mimar-Kimlik İlişkisinin Sorgulanması

06.07.2021

243

Begüm Pazar

Dr. Öğr. Üyesi Halime Eker

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Öğretmen Özerkliği ve Örgütsel Mutluluk Arasındaki İlişki

06.07.2021

242

Esin Tekin Ceylan

Dr. Öğr. Üyesi Demet Zafer Güneş

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Öğretmenlerin Örgütsel Affedicilik Görüşleri İle Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişki

06.07.2021

241

Timur Seven

Doç. Dr. İlker Cırık

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterliklerinin Uzaktan Eğitim Tutumları İle İlişkisi

06.07.2021

240

Anıl Akman

Doç. Dr. İlker Cırık

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Rehber Öğretmenlerin Algıladıkları Okul İkliminin Proaktif Davranışlarına Etkisi

06.07.2021

239

Fatma Direkli

Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal

Türk Dili ve Edebiyatı

Milli Kütüphane 26 HK 1060/1 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasının Metni ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi’ne (MESTAP) Göre Tasnifi

06.07.2021

238

Hatice Akdağ Erdoğan

Prof.Dr. Vahit Türk

Türk Dili ve Edebiyatı

Konya İli Kulu İlçesi Merkez ve Köyleri Ağzı

06.07.2021

237

Çıdam Nur Vurucu

Doç. Dr. Fatih Gündoğdu

Özel Hukuk

Türk Medeni Kanunu’nda Aile Konutu Üzerindeki Hukuki İşlemler ve Sınırları

06.07.2021

236

İlayda Sönmez

Prof. Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormon(GHRH) Özgü Aptamerlerin Kolon ve Pankreas Kanseri Hücre Hatlarında Terapötik Etkilerinin İncelenmesi

06.07.2021

235

Elif Kuru

Prof.Dr. Hacı Ömer Karpuz

Türk Dili ve Edebiyatı

Mahmud Bin Kadi-i Manyas'ın Manzum Gülistan Tercümesi (İnceleme-Metin-Dilbilgisel Dizin) Vr: (101a-190a)

06.07.2021

234

Asem Hreseh

Dr. Öğr. Üyesi D. Fatih Demirel

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

 Examining The New Business Opportunities Via Multi-Criterid Decision-Making Approaches

24.06.2021

233

Azhı Yassın Rasul

Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

A Comparative Study Of Deep Learning Techniques In Concrete Crack Detection: Convolutional Neural Networks And Logistic Regression

24.06.2021

232

Cansın Aslanhan

 Prof. Dr. Muharrem Kaya

Türk Dili ve Edebiyatı

Mitolojinin Türk Tasavvufuna Etkileri

24.06.2021

231

Onur Demirci

Doç. Dr. Havvanur Kılıç /

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yazıcı

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Gömülü Betonarme Boruların Tasarımı Ve Deprem Etkisi Altındaki Davranışları

24.06.2021

230

Oğuzhan Yangıner

Prof.Dr. Vahit Türk

Türk Dili ve Edebiyatı

Ali Şir Nevâyî’nin Târih-İ Enbiyâ Ve Hükemâ Adlı Eserinin Cümle Bilgisi

22.06.2021

229

Ayşe Günay

Prof. Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Abemasiklib’in Akciğer Kanseri Hücreleri Üzerine Terapötik Etkinliğinde Endoplazmik Retikulum Stres Rolünün Araştırılması

15.06.2021

228

Begüm Erkök Sakarya

Doç.Dr. Pınar Obakan Yerlikaya

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Badem ve Soya Kök Hücre Ekstraktlarının Selülit Oluşumunu Baskılamasını Moleküler Düzeyde İncelenmesi

15.06.2021

227

Ameer Amer Raiq

Dr. Öğr. Üyesi İlayda Ülkü

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

Causes And Effects Of Construction Project Delay

15.06.2021

226

Awaad Alkhater

Dr. Öğr. Üyesi İlayda Ülkü

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

Analyzing The Adoption Of Project Management Methodologies And Tools İn The Turkish Non-Governmental Organizations(NGOs) Working İn The Syria Humanitarian Response

15.06.2021

225

Hatice Halıcı

Dr.Öğr.Üyesi Arzu Erçetin

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Tarihi Endüstriyel Yapılarda Yeniden İşlevlendirme Kavramı: Samsun Tütün Fabrikası Örneği

15.06.2021

224

Zakirullah Haji Abdul Qadus

Prof.Dr. Cenk Alhan

İnşaat Mühendisliği / Yapı (İngilizce)

Seismic Behavior Of The Contents Of Seismically Isolated Buildings

15.06.2021

223

Bilge Yıldız

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Karaçoban Güneş

Kamu Hukuku

Vergi Hukuku Bakımından Uygulanan Haciz İşlemi Üzerine Mükellefin Başvurabileceği Hukuki Bir Yol: Tazminat Davası

15.06.2021

222

Mehmet Akif Saraç

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Bellican

Özel Hukuk

Franchising Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshi

15.06.2021

221

Aydın Akkan

Prof.Dr. Sinan Alçın

İktisat / Para ve Sermaye Piyasaları

Bankacılık Sistemi, Sermaye Yeterliliği Rasyosu ve Basel Olgusu

08.06.2021

220

Güllü Değirmenci

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Bulanık CPM İle Doğrusal Programlama: Türkiye İnşaat Endüstrisinde Bir Vaka Çalışması

08.06.2021

219

Gülşen Ayçiçek

Prof.Dr. Mahmut Paksoy

İşletme

Örgütsel Güvenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü

01.06.2021

218

Eren Yükseloğlu

Doç. Dr. Pınar Obakan Yerlikaya

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Epibrassinolid ve/veya Temozolomidin Apoptotik Etkilerinin Temozolomide Dirençli LN-18 Glioblastoma Multiforme Hücrelerinde İncelenmesi

25.05.2021

217

Sina Kashani

Doç. Dr. Pınar Obakan Yerlikaya

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Mir499'un Prostat Kanserindeki Rolünün Araştırılması

25.05.2021

216

Mohamed Abdullahi Adan Mahad

Prof. Dr. Faruk Karadoğan

İnşaat Mühendisliği / Yapı (İngilizce)

Global Response Of 2D Reinforced Concrete Structures Under Blast Loads And Progressive Collapse

25.05.2021

215

Farıd Agha Mohammad Esa

Prof.Dr. Sinan Alçın

İktisat / Para ve Sermaye Piyasaları

Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: Kamu Banka Hisseli GYO’ların Performans Analizi

25.05.2021

214

Eren Koncaoğlu

Dr.Öğr.Üyesi Murat Taha Bilişik

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Mobilya Sektöründe Tedarikçi Seçiminde Çok Ölçütlü Karar Verme

25.05.2021

213

Hüseyin Bozkurt

Prof. Dr. Faruk Karadoğan

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Yatayda ve Düşeyde Düzensiz Olan Yapı Sistemlerinin Deprem Hesabında Yatay Yük Artımı Yöntemi

18.05.2021

212

Mohamad Mari

Prof. Dr. Faruk Karadoğan

İnşaat Mühendisliği / Yapı (İngilizce)

A Proposed Model For Estimating The Curvature Ductility Of Reinforced Concrete Sections

18.05.2021

211

Ahmet Özkan

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Demir Güdül

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Özel Eğitim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarının Yöneticilerinin Hizmetkar Liderlik Düzeyleri ve Özerklik Davranışları İle İlişkisi

4.05.2021

210

İbrahim Öner

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Demir Güdül

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Hastane Sınıflarında Görev Alan Yönetici ve Öğretmenlerin Hastane Sınıfı Uygulamasına İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması

4.05.2021

209

Umut Kaygısız

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Günay

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

İstanbul’da Bir Özel Okuldaki Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Maker Eğitiminin Etkinliğine İlişkin Görüşleri

4.05.2021

208

Ayşe Seçgin Ünal

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gergin

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi

Termoform Makinaları Üreten Bir Firmada Yalın Altı Sigma Uygulaması

4.05.2021

207

Waleed Mohammadi

Prof. Dr. Faruk Karadoğan

İnşaat Mühendisliği / Yapı (İngilizce)

Nonlinear Behavior Of 3D Irregular RCC Structures

4.05.2021

206

Aygün Kaplan

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Bilgici Oğuz

İletişim Sanatları

Marka Kimliği Unsurlarından Semboller Bağlamında Havayolu Şirketlerinin Sosyal Medya Stratejileri

28.04.2021

205

Önder Özmen

Dr. Öğr. Üyesi Kayhan Şahan

Türk Dili ve Edebiyatı

Mehmet Vecihi’nin Sevda-yı Masumane Eserinin İncelenmesi

28.04.2021

204

Harun Tayfun Söylemez

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül F. Yelkenci

Fizik

Astrofizikte Makine Öğrenmesi Algoritmaları Kullanılarak Galaksilerin Özelliklerinin Tespit Edilmesi

20.04.2021

203

Ayhan Çalışkan

Dr. Öğr. Üyesi Güray Gürkan

Elektrik - Elektronik  Mühendisliği

Baskılı Devre Kartları İçin Düşük Maliyetli Otomatik Kusur Tespit Sisteminin Geliştirilmesi

20.04.2021

202

Marwan Swaid

Dr. Ögr Üyesi Canan Akkoyunlu

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Lineer Denklem Sistemlerinin Sonlu Fark Metodu ve Non-Polynomial Kübik Spline Metodu Yardımıyla Nümerik Çözümlerinin Elde Edilmesi

06.04.2021

201

Gökhan Yıldız

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Işıklar

Sanat Yönetimi

Sinema Sanatında İkonik Simgelerin Göstergebilimsel Çözümleme Modeline Örnek ve Uygulama

16.03.2021

200

Mesut Laçin

Dr. Öğr. Üyesi Efer Erden Tütüncü

Kamu Hukuku

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu (TCK M.184)

02.03.2021

199

Ayşe Başak

Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer

Kamu Hukuku

Türk Ceza Hukuku Açısından Ötenazi

02.03.2021

198

Seda Yücesoy

Dr.Öğr.Üyesi A.Rahşan Karabetça

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Tarihi Mardin Evleri’nin Kültürel Bellekte İç Mekân Analizi: Savur Evi Örneği

02.03.2021

197

Ezgi Buse Mumay

Doç. Dr. Fatih Gündoğdu

Özel Hukuk

Arsa Payı Karşılığında İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temerrüdünden Dolayı İş Sahibinin Seçimlik Hakları

23.02.2021

196

Narmın Askarova

Dr. Öğr. Üyesi Safiye Nur Bağrıaçık Simil

Özel Hukuk

Tasarım Hakkının Gaspı

23.02.2021

195

Uğur Özker

Prof. Dr. Özgür Koray Şahingöz

Bilgisayar Mühendisliği

İçerik Tabanlı Oltalama Saldırısı Tespit Sistemi

23.02.2021

194

Rania Lfarakh

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre Arslan

Mimarlık

Dirençli Bir Şehre Doğru (Dirençlilik ve Kentsel Sistemler Arasındaki Bağın Araştırılması)

16.02.2021

193

Tuğba Ekiz

Prof.Dr.Sevinç Ertürk

Mimarlık

Z Kuşağı Konutu: Eşik Konut

16.02.2021

192

Egemen Türkmen

Prof. Dr. Özgür Koray Şahingöz

Bilgisayar Mühendisliği

Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Banka Pazarlama Tahmini

16.02.2021

191

Hasan Şahin

Prof. Dr. Özgür Koray Şahingöz

Bilgisayar Mühendisliği

Çoklu Öğrenci Servislerinin Rota Optimizasyonu

16.02.2021

190

Mehmet Özmen

Prof. Dr. Özgür Koray Şahingöz

Bilgisayar Mühendisliği

Akıllı Şehirlerde Çöp Toplama Sisteminin Genetik Algoritma İle Eniyilemesi

16.02.2021

189

Mohamad Najjar

Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Ethem Tarhan

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

Customer Relationship Management’s Role In Boosting Client's Loyalty

16.02.2021

188

Yiğitcan Yıldız

Prof. Dr. Ali Şen

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Ortak Çalışma Alanlarının Tercih Edilme Motivasyonları: İstanbul Örneği

16.02.2021

187

Ihab Mousa Ibrahim Mahmoud

Dr.Öğr.Üyesi Handan Güzelci

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Konut İç Mekanlarının Esnekliğini Hedefleyen Prefabrik Bir Sistem Önerisi

09.02.2021

186

İliyana Gargaridi

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Gönüllü

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Küçük Komütatörlerden Ortak İnvaryant Altuzaylar

09.02.2021

185

Burhan Keçeci

Doç. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Öğretmenlerin Meslekten Ayrılma Nedenleri: Bir Durum Çalışması

09.02.2021

184

Mohsin Hussain

Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Ethem Tarhan

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

The Impact Of Total Quality Management In Increasing Customer Satisfactıon For Banking Sectors

09.02.2021

183

Muhaddas Hussain

Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Ethem Tarhan

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

The Impact Of Human Resource Management On Organizational Performance

09.02.2021

182

Razan Aburahmah

Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Ethem Tarhan

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

The Role Of Leadership In Enhancıng The Tqm Performance

09.02.2021

181

Selahaddin Bulut

Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Covıd-19 Kriz Döneminin Uçucu Ekip Kaynak Yönetimine Etkileri

09.02.2021

180

Eda Küçük

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dilara Dereli

İktisat / Yönetim Ekonomisi

Türkiye’de Döviz Kuru İle Faiz Oranı Arasındaki İlişki

2.02.2021

179

Ayça Uğur

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özkan Yılmaz

İşletme

Türkiye'deki Tüketicilerin Aırbnb Kullanma Niyetlerinin Planlı Davranış Kuramı ve Algılanan Risk Bağlamında Tahlili: Bir Saha Araştırması

2.02.2021

178

Cansel Yavuz

Dr. Öğr. Üyesi Aliye Rahşan Karabetça

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Kütüphane Tasarımında Yenilikçi Mekanlar: Yaratıcı Alanlar Olarak Makerspace Hareketinin İncelenmesi

2.02.2021

177

Hayrunnisa Nur Kabuk

Prof. Dr. Gülce Öğrüç Ildız

Fizik

Şizofreni ve Bipolar Manik Bozukluğun Raman Spektroskopik ve Kemometrik Analiz Yöntemleriyle Ayrıştırılması

2.02.2021

176

Hazal Ekin Uyar

Prof. Dr. Evrim Töre

Mimarlık / Mimari Tasarım

Deprem Sonrası Toplanma Alanlarının İstanbul Örneğinde İncelenmesi

2.02.2021

175

Deniz Sinal

Doç.Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Öğretmenlerin Örtülü Liderlik Modellerinin Belirleyicisi Olarak Sahip Oldukları Eğitim İnançları

26.01.2021

174

Fahim Wafa

Prof.Dr. Sinan Alçın

İktisat / Para ve Sermaye Piyasaları

Sermaye Piyasalarında Bireysel Portföy Yönetim Danışmanlığı

19.01.2021

173

İpek Ağcaoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Efser Erden Tütüncü

Kamu Hukuku

Mağduru Çocuk Olan Cinsel Suçlarda Suça Sürüklenen Çocuk Sorunu

12.01.2021

172

Hacı Ali Eraslan

Dr. Öğr. Üyesi Çağla Arıker

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Müşterilerin Finansal Durumları Finansal Okuryazarlık Algılanan Finansal Durum ve Yaşamdan Memnuniyet İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

12.01.2021

171

Hussein T.H. Abushaaban

Dr. Öğr. Üyesi Hazal Pabuççular

Uluslararası İlişkiler

The Ideological Foundations Of Muslim Brotherhood And Wahhabism And Their Collusions Against Nasserism

29.12.2020

170

Burak Mutlu

Prof.Dr. Müge Çetiner

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Mevduat ve Katılım Bankacılığının Karşılaştırılması: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

21.12.2020

169

Ümit Melih Metintaş

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Korkmaz

Kamu Hukuku

Roma’da Patrıcıus’larla Pleb’ler Arasındaki Sınıf Çatışmasının Hukukta Yarattığı Değişiklikler

21.12.2020

168

Burak Şale

Dr.Öğr.Üyesi Emrah Türkyılmaz

Mimarlık

Özgür Yapı Bilgi Modelleme Yazılımları Arasında Yaşanan Entegrasyon Sorunlarının İncelenmesi

08.12.2020

167

Mohamed Nur Hashi

Prof. Dr. Esin Kasapoğlu

Mimarlık

Türkiye'deki Leed Sertifikalı Ofis Binalarının Sürdürülebilir Malzeme Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi

08.12.2020

166

Kaan Ali Dağlı

Prof. Dr. Ali Şen

İktisat / Yönetim Ekonomisi

Bireylerde Finansal Dayanıklılık

08.12.2020

165

Çisem Mustafaoğlu

Prof.Dr.Gülay Usta

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Türkiye’de Loft Yaşam Alanlarında Mahremiyet Olgusu

01.12.2020

164

Nilgün Ergüven

Doç.Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Ödül Alan Öğretmenlerin Mesleki Deneyimleri

01.12.2020

163

Yasemin Kavak

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal Ertürk

Uluslararası İlişkiler

The European Union's Impact On Women's Rights İn Turkey

01.12.2020

162

Khadar Abdilahi Elmi

Dr. Öğr. Üyesi Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı (İngilizce)

A Comparative Of Study The Design Spectra Defined By Various Seismic Codes

01.12.2020

161

Batuhan Serinkan

Dr. Öğr. Üyesi Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Betonarme ve Çelik Bağ Kirişli Betonarme Perdelerin Performans Analizi

01.12.2020

160

Pelin Dincer

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dilara Dereli

İktisat / Yönetim Ekonomisi

Türkiye’de Reel Döviz Kurunun Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi

01.12.2020

159

Didem Kösebay

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nazan Çağlar

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Bulut Bilişimin Müşteri İlişkileri Yönetimine (CRM) Etkileri Üzerine Bir Araştırma

24.11.2020

158

Ceyhun Bağ

Dr. Öğr. Üyesi Shurubu Kayhan

Türk Dili ve Edebiyatı

Halep Türkmenleri İle Kaşkay Türklerinin Halk Kültürü Unsurlarının Karşılaştırılması

24.11.2020

157

Sinem Kösebay

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nazan Çağlar

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Hatırlı Pazarlamanın Önemi ve Türkiye Pazarındaki Yeri Üzerine Bir Araştırma

24.11.2020

156

Doğa Kurtyiğit

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Bilgici Oğuz

İletişim Sanatları

Üniversite Öğrencilerinin Instagram Kullanımı İle Beden Algısı ve Sosyal Onay İhtiyacı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

18.11.2020

155

Alican Alioğlu

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Filiz Saygılar Kırıt

Kamu Hukuku

Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil Yasakları

06.10.2020

154

Hasan Ergüven

Doç.Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güdüleyici Dil İle Öğretmenlerin Örgütsel Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki

22.09.2020

153

Semih Bayer

Dr.Öğr.Üyesi Emrah Türkyılmaz

Mimarlık / Mimari Tasarım

Bir Yapının Standartlara Uygunluğunun Express Dili İle Analizi

22.09.2020

152

Ali Erdoğan

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Hilal Demir

Kamu Hukuku

Cinsel Kimliklerin Ötesinde: Queer Hukuk Kuramı

09.09.2020

151

Murat Çetiner

Doç.Dr.Özgür Koray Şahingöz

Bilgisayar Mühendisliği

Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Yazılım Hata Tahmini

09.09.2020

150

Tamer Gümüş

Prof.Dr.Özge Çelik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Ekstrem Toleranslı Puccinellia Distans Bitkisinde Proteomik Analizler

1.09.2020

149

Alperen Kamali

Prof.Dr. Rana Kutlu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Konvansiyonel ve Led Aydınlatma Sistemlerinin Ofislerde Mekansal Algıya Etkilerinin İncelenmesi

1.09.2020

148

Mehmet Karaca

Prof.Dr. Mensur Akgün

Uluslararası İlişkiler

Turkey And Russia Relations At Syrian Cross Road

1.09.2020

147

Muhammet Berkay Kızılkan

Dr.Öğr.Üyesi Emrah Türkyılmaz

Mimarlık

Mimari Ofislerin Yapı Bilgi Modelleme’ye Geçiş Süreci İçin Evrensel Bir Kılavuz Önerisi

1.09.2020

146

Tuğçe Zeynep Büyükbay

Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz

Türk Dili ve Edebiyatı

Muhammed B. Ahmed El-Gümülcünevî’nin Risâletü’t-Ta’rîf Fi Tercemeti’l-Mevlidi’ş-Şerîfi (İnceleme-Metin-Dilbilgisel Dizin)

1.09.2020

145

Büşra Sokur

Prof.Dr. Mehmet Üstünipek

Sanat Yönetimi

Türkiye’de Kadın Heykeltıraşlar 1900-1950

1.09.2020

144

Miray Aydın

Dr. Öğr. Üyesi Beste Gökçe Parsehyan

Sanat Yönetimi

Türk Tiyatro Tarihindeki Yeri ve Önemi Açısından Ses Tiyatrosu’nun İncelenmesi

1.09.2020

143

Bilal Ein Larouzi

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yazıcı

İnşaat Mühendisliği / Yapı (İngilizce)

An Opensees Graphical User Interface For Structural Dynamics Instruction

1.09.2020

142

Mutasem Al Osman

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yazıcı

İnşaat Mühendisliği / Yapı (İngilizce)

Seismic Design Of A Reinforced Concrete School Building

1.09.2020

141

Abdulaziz Mazed

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yazıcı

İnşaat Mühendisliği / Yapı (İngilizce)

Parametric Investigation Of The Seismic Response Of Structures With Triple Friction Pendulum Isolators

1.09.2020

140

Ayşegül Dedeoğlu

Prof.Dr.Esra Bostancıoğlu

Mimarlık / Mimarlık - Yapım Yönetimi

Alt Yüklenicilik Uygulamalarında Karşılaşılan Sözleşme Kaynaklı Zorlukların Değerlendirilmesi

1.09.2020

139

Kadir Korkmaz

Prof.Dr. Vahit Türk

Türk Dili ve Edebiyatı

Hulviyyât-I Sultânî (52b-86a) (İnceleme-Metin-Dizin)

1.09.2020

138

Ceyhun Kaçmaz

Dr. Öğr. Üyesi Shurubu Kayhan

Türk Dili ve Edebiyatı

Anadolu Halk Masalları İle Kırgız Halk Masallarının Karşılaştırmalı Araştırması

1.09.2020

137

Masihullah Azhar

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Gergin

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İng)

Comparative Analysis Of Health And Safety Management Implementations In Construction Projects Based On Industry Standards Applications: Case Studies Of Turkey And Afghanistan

1.09.2020

136

Ziad Abu Ghanımeh

Dr.Öğr.Üyesi Ethem Tarhan

Endüstri Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (İng)

The Effects Of Marketing Brand Communities On The Customer Satisfaction-Loyalty: Lighting Utilities Brands In Jordan As Case Study

1.09.2020

135

Gülden Akıncı

Dr.Öğr.Üyesi Vehbi Tosun

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Bellek - Mekan İlişkisi : Kuzguncuk Evlerinde Tipoloji

1.09.2020

134

Emel Dökmetaş

Dr.Öğr.Üyesi Arzu Erçetin

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Restoran İncelemesi Üzerinden Kurumsal Kimlik ve Marka Değerini Artırmada İç Mekanın Önemi

1.09.2020

133

Hülya Özata

Doç.Dr. Çiğdem Kılıç

Sanat Yönetimi

Oyun Kurma Sürecinde Yaratıcı Drama Ve Doğaçlamadan Yararlanarak Oyun Çıkarma

1.09.2020

132

Emrah Yoz

Doç.Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Öğretmenlerin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Okul Müdürlerinin Kuantum Liderlik Davranışları

1.09.2020

131

Nagihan Umay Bilek

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Işıklar

İletişim Sanatları

İmgelerin Toplumsal İşlevinde Anlamın Görüntüsü

1.09.2020

130

Onur Şişman

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Bilgici Oğuz

İletişim Sanatları

Sosyal Medya Deneyiminde Kişiselleştirilmiş Reklamlar: Veri Mahremiyeti Bağlamında Instagram ve Youtube Üzerine Bir Araştırma

1.09.2020

129

Burak Fettahoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Işıklar

İletişim Sanatları

İzleyicilerin Demografik Özelliklerine Göre Medya Okuryazarlığının Dijital Ortamda Paylaşılan Haberler Bağlamında İncelenmesi

1.09.2020

128

Yıldız Diridiri

Prof.Dr. Hanife Öztürk Akkartal

Özel Hukuk

Ticaret Şirketlerinin Yapısal Değişikliklerinde Ortakların Paylarının ve Haklarının Korunması

1.09.2020

127

Walıd Ali Khan

Dr. Öğr. Üyesi Hazal Pabuççular

Uluslararası İlişkiler

Kashmir Between Pakistan And India: A Historical Narrative

13.08.2020

126

Zeynep Elif Apaydın

Prof.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormon (Ghrh) 1-29 Özgü Aptamerlerin Sentezlenmesi Karakterizasyonu ve Anti-Karsinojenik Etkilerinin Araştırılması

21.07.2020

125

Mir Mohammad Amer Yahya

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yazıcı

İnşaat Mühendisliği / Yapı (İngilizce)

Seismic Protection Of Storage Rack Systems With Base Isolation

14.07.2020

124

Büşra Özkul

Dr. Öğr. Üyesi Derya Adıgüzel Özbek

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Kentsel İç Mekan Olarak Alışveriş Merkezi Ortak Alanlarının Kullanımı

14.07.2020

123

Bilgenur Uslu

Dr. Öğr. Üyesi Shurubu Kayhan

Türk Dili ve Edebiyatı

Kırım Tatar Halk Edebiyatı Türlerinde “Yurtsuzluk” Ve “Halk Benliği” (Destan, Halk Hikâyesi, Masal-Efsane Örneği)

30.06.2020

122

Zeynep Yargıç

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ural Çınar

Özel Hukuk

Türk Hukuku‘nda Anlaşmalı Boşanma Davası ve Hukuki Sonuçları

23.06.2020

121

Sinem Dökünlü

Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir

Özel Hukuk

Kişiler Bakımından İş Kanununda Kapsam Dışında Bırakılanlar

23.06.2020

120

Fatih Soğanlı

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çağla Kandıralıoğlu Cuylan

Özel Hukuk

Kamuyu Aydınlatma Belgeleri ve Bunlardan Doğan Hukuki Sorumluluk

23.06.2020

119

Ceren Bıyıkoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Yalman

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

İlköğretim Okul Yöneticilerinin Kriz Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

23.06.2020

118

Fadina Kuryayeva

Doç.Dr. Pınar Obakan Yerlikaya

Moleküler Biyoloji ve Genetik

ASPC-1 Pankreas Kanseri Hücrelerinde Gemsitabin ve (ya) Epibrassinolidin Uygulamasının Apoptotik Etkilerinin Incelenmesi

23.06.2020

117

Merve Nur Çoban

Doç.Dr. Pınar Obakan Yerlikaya

Moleküler Biyoloji ve Genetik

PANC-1 ve PANC10.05 Pankreas Kanseri Hücre Hatlarında Palbociclib ve Abemaciclib Uygulamasıyla PI3K/AKT/MTOR ve AMPK Sinyal Ekseninin İncelenmesi

23.06.2020

116

Börteçine Sevgin

Prof.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Abemaciclib ve Palbociclib’ in MIA PaCa-2 Ve Capan-2 Pankreas Kanseri Hücrelerinde Ampk’nın Etkileşimde Olduğu Üst ve Alt Sinyal Yolakları İle Etkilerinin Araştırılması

23.06.2020

115

Tuğçe Bozkurt

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Bilgici Oğuz

İletişim Sanatları

Sosyal Medya Aktivitelerinde Emojilerin Yeri: Y ve Z Kuşakları Üzerine Bir İnceleme

10.06.2020

114

Gülbin Gökçe Yeşilbudak

Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy

İşletme

Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS)’nin Kullanım Yönünden Elverişliliği: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği

04.02.2020

113

Beril Uzaldı

Doç.Dr.Emel Birer

Mimarlık / Mimari Tasarım

Mimarlıkta Ekotopya Kavramı ve Ekolojik Ütopyalar

04.02.2020

112

Tarlan Shukur

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Erdil Şahin

İktisat / Para ve Sermaye Piyasaları

Finansal Serbestleşme Sürecinde Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri

31.01.2020

111

Elbay Shukur

Prof.Dr. Sinan Alçın

İktisat / Para ve Sermaye Piyasaları

2008 Küresel Finans Krizinin Türk Ekonomisine Etkileri ve Krizi Önlemek Amacıyla Uygulanan Maliye Politikaları

31.01.2020

110

Muhammed  Yekcan Mahmutoğlu

Prof. Dr. Heyecan Giritli

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Kamu-Özel Sektör İşbirliği Projeleri: Devlet Garantisi Konusunda Bir Sentez Çalışması

31.01.2020

109

Çağrı Şahin

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Proje Yönetiminde Kazanılmış Değer Analizi ve Örnek Bir Uygulama

31.01.2020

108

Fulya Gizem Doğan

Prof.Dr. Hacı Ömer Karpuz

Türk Dili ve Edebiyatı

Orhan Pamuk’un “Kafamda Bir Tuhaflık” Adlı Romanında Geçen Zaman Zarflarının İncelenmesi

31.01.2020

107

Anıl Bahar

Prof. Dr. Heyecan Giritli

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İnşaat Sektöründe Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Önceliklendirilmesi

31.01.2020

106

Nurcihan Dilber

Prof. Dr. Peyami Sefa Çarıkçıoğlu

İşletme

Çevre Muhasebesinin Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma

28.01.2020

105

Mehmet Çetin

Prof. Dr. Peyami Sefa Çarıkçıoğlu

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İle Bütçe Kanunlarına Dayalı Olarak Yürütülen Kamu Borç Yönetimi Yaklaşımının Karşılaştırılması

28.01.2020

104

Ayşegül Çakmak

Dr.Öğr.Üyesi Arzu Erçetin

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

İç Mekanda Hamamın Renk, Desen, Doku Olarak İncelenmesi Çırağan Sarayı Tarihi Hamam Örneği

28.01.2020

103

Amani Abdulmunem

Prof. Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Metformin ve Triptolid Uygulamasının MDA-MB-231 Hücre Hatında Endoplazmik Retikulum Stresine Etkilerinin Gösterilmesi

28.01.2020

102

Gizat Rakhmatula

Doç.Dr.Pınar Obakan Yerlikaya

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Triptolid ve Metformin Uygulamasının Doğal Tip MDA-MB231 ve Büyüme Hormonu Arttırılmış MDA-MB-231 Hücre Hatlarında Apoptotik ve Otofajik Etkilerinin İncelenmesi

28.01.2020

101

Akın Akbaş

Dr.Öğr.Üyesi Özgür Atılgan

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Örgüt Kültürü İle İnovasyon ve Yenilik İlişkisi: İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin İştirak Kurumlarında Bir Uygulama

28.01.2020

100

Asım Kaan Karahasan

Dr. Öğr. Üyesi Murat Taha Bilişik

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Havacılık Sektöründe Müşteri Hizmetleri Değerlendirmesi

28.01.2020

99

Gökşin Nevriye Örs

Prof.Dr.Gülay Usta

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Mutfak Mekanları Tasarımında Teknolojinin Etkisi

21.01.2020

98

Elif Merder

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alptekin

Mimarlık

Mimarlık Hizmetlerinde Kalite Güvence Aracı Olarak Mesleki Sorumluluk Sigortası

21.01.2020

97

Uğur Dökünlü

Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir

Özel Hukuk

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

21.01.2020

96

Dilan Taş

Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal

Özel Hukuk

Farklılaştırılmış Teselsül İlkesi Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu

14.01.2020

95

Merve Fındık

Prof.Dr. Ali Şen

İktisat / Para ve Sermaye Piyasaları

Bir Finansman Ürünü Olarak Sukuk: Yapısı, İşleyişi, Dünya ve Türkiye Piyasası İçin Öneriler

14.01.2020

94

Seyda Emir Erdoğan

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Atılgan

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Oluşturulması, IEC/ ISO 27001 Standartının Bir Sivil Havacılık Kurumunda Hayata Geçirilmesi

14.01.2020

93

Tuvana Eroltu

Dr. Öğr. Üyesi Murat Taha Bilişik

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Havayolu Sektöründe 2016, 2017 ve 2018 Yılları Arasında Verimlilik ve Performans Analizi: THY A.O. ve Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Üzerine Bir Araştırma

14.01.2020

92

Derya Demirkıran

Dr.Öğr.Üyesi Murat Taha Bilişik

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Yalın Üretim Teknikleri ve Porsche Firmasında Uygulanması

7.01.2020

91

Erdem Alak

Doç. Dr. Hacer Gülşen

Türk Dili ve Edebiyatı

Sabahattin Ali’nin Hikâye ve Romanlarında Tabiat

7.01.2020

90

Meha Chagel

Dr. Öğr. Üyesi Asiye Akgün Gültekin

Mimarlık / Mimari Tasarım

Göç Ve Mekân Etkileşimi: İstanbul’da Suriyeli Göçmenlerin Konut Alanları Üzerine Bir İnceleme

7.01.2020

89

Nuri Çağrı Özdemir

Doç.Dr.Evren Burak Enginöz

Mimarlık

Eğitim Yapılarında Erişilebilirliğin İncelenmesi

31.12.2019

88

Nurbanu Anlı

Dr. Öğr. Üyesi Murat Taha Bilişik

İşletme

Havayolu İşletmesinde Hizmet Kalitesi Ölçümü

10.12.2019

87

Fatma Akgün

Dr. Öğr. Üyesi Çağla Arıker

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Çalışan Milliyeti, Misafir Milliyeti ve Konaklama Özellikleri Bağlamında Otel Hizmetlerinden Memnuniyet ve Tekrar Ziyaret Niyeti

10.12.2019

86

Ezgi Efendioğlu

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Bellican

Özel Hukuk

Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı

15.10.2019

85

Ayşe Gökçe Lakerta

Dr. Öğr. Üyesi H. Nisa Semiz

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Resterasyon

Mudurnu Kentsel Sit Alanı İçin Koruma Önerisi ve Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

8.10.2019

84

Ümit Erdim

Dr.Öğr. Üyesi Ceren Göğüş

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Resterasyon

İstanbul’daki Musevi Okulları ve Koruma Sorunları, Ortaköy ETZ Ahayim Sinagogu Musevi Mektebi Örneği

8.10.2019

83

Hatice Kızılkaya

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Yalman

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Öğretmen Performans Değerlendirme Süreciyle İlgili Öğrenci, Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi

8.10.2019

82

Shakar Aliyeva

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Yalman

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışlarının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi

8.10.2019

81

Nihan Boyar

Dr. Öğr. Üyesi Perihan Taş Öz

İletişim ve Tasarımı

2000 Sonrası Türk Sinemasında İşçi Kadın Temsili: Zerre, Toz Bezi ve Şimdiki Zaman Örnekleri

1.10.2019

80

Ebru Ersoy

Doç. Dr. Ahmet Faruk Levent

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Öğretmenlerin Örgütsel Güç Mesafesi İle Örgütsel Sinerji Düzeyi Arasındaki İlişki

24.09.2019

79

Umur Çalıkoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Halime Eker

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Algıları ve Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki

24.09.2019

78

İrfan Atasoy

Doç. Dr. Okan Ormanlı

İletişim ve Tasarımı

Sosyal Medyanın Toplumsal Hayata Etkileri ve Yeni Medya İle Oluşan Yeni İletişim Dili

24.09.2019

77

Cem Uçar

Dr. Öğr. Üyesi Perihan Taş Öz

İletişim ve Tasarımı

Türk Sinemasında Dijital Görsel Efekt Kullanımı

24.09.2019

76

Zeynep Kübra Kavcar Penbegüllü

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çağla Kandıralıoğlu Cuylan

Özel Hukuk

Ticaret Şirketlerinin Birleşmelerinde Koruyucu Tedbirler

24.09.2019

75

Cem Keser

Dr.Öğr.Üyesi Kayhan Şahan

Türk Dili ve Edebiyatı

Sinemaya Yaklaşan Türk Romanında Edimsözlerin Varlığı

24.09.2019

74

Can Dağdelen

Doç. Dr. Yasemin Erkan Yazıcı

Mimarlık / Mimari Tasarım

Mimari Tasarım Sürecinde Sosyal Medyanın Analiz Verisi Olarak Kullanılması

13.09.2019

73

Şule Kaya

Prof.Dr.Narçın Palavan Ünsal

Moleküler Biyoloji ve Genetik

A549 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hücrelerinde Cdk 4/6 İnhibitörü Palbociclib’in Enflamasyon İle İlgili Etkilerinin Araştırılması

13.09.2019

72

Sohaib Wisam Madaah Al-Anı

Prof.Dr.Elif Damla Arısan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Bakteri Temelli Kanser Terapötik Mekanizmalarının İncelenmesi

13.09.2019

71

Yakup Tatlı

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Filiz Saygılar Kırıt

Kamu Hukuku

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

13.09.2019

70

Ismail Iyal Adamu

Dr. Öğr.Üyesi Gökhan Yazıcı

İnşaat Mühendisliği / Yapı (İngilizce)

Sedilismic Response Of Seısmıcally Isolated Structures With Trıple Friction Pendulum Bearings

03.09.2019

69

Sevil Esra Güder

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ayşe Gökşin

Mimarlık / Mimarlık - Kentsel Tasarım

Kıyı Alanlarında Kentsel Mekan Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Bir Araç Olarak Kentsel Tasarım Rehberleri: Silifke - Taşucu Örneği

03.09.2019

68

Esra Yüksel Gürez

Dr.Öğr.Üyesi Arzu Erçetin

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Sürdürülebilirlik Kavramının Mekansal Ölçü Parametrelerine Etkisi; Sürdürülebilir Yeşil Otel Örneklemesi

3.09.2019

67

Gülcan Gülmen

Prof. Dr. Işıl Zeybek

İletişim Sanatları

Kullanıcı Türevli İçeriğin Dijital Pazarlama Stratejilerinde Kullanımı: Netnografik Bir Araştırma Örneği

3.09.2019

66

Nuray Ekşi

Doç. Dr. Öykü Ezgi Yıldız

İletişim Sanatları

Dergi Kapak Tasarımlarında Günümüz Erkek İmajının Oluşturulması: Esquıre Dergisi Kapak Tasarımlarının Göstergebilimsel Analizi

3.09.2019

65

Serdar Yılmaz

Dr. Öğr. Üyesi Özdem Özaydın

Kamu Hukuku

Türk Ceza Kanununda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasına İlişkin Suçlar (Tck M.191)

6.08.2019

64

Fatih Çam

Dr. Öğr. Üyesi Özdem Özaydın

Kamu Hukuku

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Güveni Kötüye Kullanma Suçu

16.07.2019

63

Farangiz Ghodrati

Prof. Dr. Zeynep Narçin Ünsal

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Celastrol’ün Yağ Asiti Sentaz Yolağı Üzerindeki Etkilerinin Hela Servikal Kanser Hücrelerinde Tanımlanması

25.06.2019

62

Vusal İlkinli

Prof.Dr. Sinan Alçın

İktisat / Yönetim Ekonomisi

Azerbaycan Cumhuriyetin’de Uygulanan İnovasyon Stratejileri ve Yasal Destek

25.06.2019

61

Umid Mamadov

Prof.Dr. Sinan Alçın

İktisat / Yönetim Ekonomisi

Azerbaycan'da Gümrük Politikaları

25.06.2019

60

Yasin Hacıoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Burçin Ataseven

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Bir Destinasyon Olarak Bilinen Artvin İlinin Kırsal
Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir
Çalışma

25.06.2019

59

Emre Akgöz

Prof.Dr. Müge Çetiner

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

K-Means Algoritmasının Sigorta Sektöründe Uygulanması

25.06.2019

58

Maral Sağbazar

Doç.Dr.Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Farklı Yöntemlerle Kazık Taşıma Kapasitesinin Değerlendirilmesi

18.06.2019

57

Feyyaz Ünver

Dr.Öğr. Üyesi Melih Sürmeli / Prof. Dr.Faruk Karadoğan

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Düzensiz Yapıların Deprem Davranışı ve İyileştirilmesi Burkulma Güvenliğindeki Değişimin İncelenmesi

18.06.2019

56

Merve Betül Güler

Doç. Dr. Esin Kasapoğlu

Mimarlık / Mimarlık - Yapım Yönetimi

Asma Tavan Sistemlerinin İşlevsellik Açısından İncelenmesi

18.06.2019

55

Abadurahman Naser

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi ve Verimlilik Analizi

18.06.2019

54

Tuğba Yenigün Yazıcı

Doç. Dr. Pınar Obakan Yerlikaya

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Potansiyel Gsk3β İnhibitörü Epibrassinolidin Anti Nörodejeneratif Etkisinin Tau Plazmidi Aktarılmış Sinir Hücre Modelinde Gösterilmesi

18.06.2019

53

Sena Aksu

Prof.Dr.Elif Damla Arısan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Crohn Hastalığında Vitamin D Reseptörü ve İnterlökin Gen Ailesi Tek Nükleotit Polimorfizmlerinin Belirlenmesi

18.06.2019

52

Çağatay Özer

Prof.Dr.Gülay Usta

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Halkalı- Kapıkule Demiryolu Hattı 19.YY İstasyon Yaapıları Mekân Analizi

18.06.2019

51

Elif Cılız

Dr.Öğr.Üyesi Arzu Erçetin

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Restoran Mutfaklarının Ergonomik Açıdan İşleyişinin İncelenmesi: Almanya Berlin’de Restoran Mutfağı Örnekleri

18.06.2019

50

Esra Şener

Prof. Dr. Evrim Töre

Mimarlık / Mimarlık - Kentsel Tasarım

Dış Göç Etkisinde Gaziantep: Güncel Şehirleşme
Politikaları Üzerinden Bir Kenti Okumak

18.06.2019

49

Simge Hür

Doç.Dr.Emel Birer

Mimarlık / Mimari Tasarım

Mimarlıkta Expo Kavramı Ekoloji Temalı Expolar Üzerine Bir Karşılaştırma

18.06.2019

48

Aslıhan Atabek Yılmaz

Doç.Dr. Okan Ormanlı

İletişim ve Tasarımı

Türkiye’de Üretilen 3B Animasyonların ve Sektör Sorunlarının Animasyon Sektörü Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi

18.06.2019

47

Egemen Esen

Dr.Öğr. Üyesi Ömer Korkmaz

Kamu Hukuku

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları Işığında Takdir Marjı Doktrini

18.06.2019

46

Elif İmran Sütay

Dr.Öğr. Üyesi Şebnem Günay

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Devlet Okullarında Görev Yapan Eğitim Yöneticilerinin Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
(İstanbul İli Sultangazi İlçesi Örneği)

18.06.2019

45

Ezgi Ergün

Dr. Öğr. Üyesi Perihan Taş Öz

İletişim ve Tasarımı

1990 Sonrası Türk Sinemasında Film Anlatı Yapılarına Karşılaştırmalı Bir Bakış

18.06.2019

44

İzzettin Özkan Öztürk

Dr.Öğr. Üyesi Nihal Ural Çınar

Özel Hukuk

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kira Bedelinin Belirlenmesi

18.06.2019

43

Ayşe Gül Memişoğlu Bozan

Doç.Dr. Cem Akbıyık

Özel Hukuk

Boşanma Davalarında Nafakalar

18.06.2019

42

Yasemin Okan Koç

Doç.Dr. Cem Akbıyık

Özel Hukuk

Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebi ile Boşanma

18.06.2019

41

Merve Acar Bilmiş

Doç.Dr. Cem Akbıyık

Özel Hukuk

Türk Borçlar Hukukunda Genel İşlem Koşullarının Yorumlanması

18.06.2019

40

Peyrüze Dündar

Prof.Dr. Muharrem Kaya

Türk Dili ve Edebiyatı

Nazlı Eray'ın Romanlarında Halk Bilimi Unsurları

18.06.2019

39

Tansu Demir

Prof.Dr. Muharrem Kaya

Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Edebiyatında İstanbul

18.06.2019

38

Çiğdem Özer

Doç.Dr. Hacer Gülşen

Türk Dili ve Edebiyatı

Edebiyat Sosyolojisi Açısından Memduh Şevket Esendal’ın Hikayelerinde Toplumsal Meseleler

18.06.2019

37

Kadriye Gözde Satış

Prof.Dr. Yakup Çelik

Türk Dili ve Edebiyatı

İlhan Berk’in Şiirlerinde Mekân İncelemesi

18.06.2019

36

Emre Aracı

Doç.Dr. Hacer Gülşen

Türk Dili ve Edebiyatı

Hasan Ali Toptaş’ın Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme

18.06.2019

35

Firdevs Dizdar

Dr. Öğr. Üyesi Kayhan Şahan

Türk Dili ve Edebiyatı

"Yedi Kocalı Hürmüz" Tiyatro Eseri İle Sinema Filmlerinin Zaman Ve Göstergeler Açısından Karşılaştırılması

18.06.2019

34

Özge Özkök

Prof.Dr. Işıl Zeybek

İletişim Sanatları

Sosyal Medyada Sanal Kimlikler; Sosyal Medya
Fenomenlerinin Benlik Sunumları Üzerine Bir
Araştırma

18.06.2019

33

Onur Burak Sabuncu

Doç.Dr. Öykü Ezgi Yıldız

İletişim Sanatları

Sosyal Medya Pazarlamasında Ünlü Ve Fenomen Kullanımı Tercihi: Hızlı Moda Sektörü Örneği

18.06.2019

32

Zehra Seyitoğlu

Doç.Dr. Öykü Ezgi Yıldız

İletişim Sanatları

Türkiye’de Dijital Halkla İlişkilerde Değişen Müşteri
Deneyimi: Chatbot Uygulamaları

18.06.2019

31

Merve Yılmaz

Dr. Öğr. Üyesi Beste Gökçe Parsehyan

Sanat Yönetimi

Türkiye’de Plastik Sanatlarda Sansür Ve Liberal Sansür Kavramına Marksist Eleştiri Bağlamında Dört Örnek Olay İncelemesi

18.06.2019

30

Özden Demir

Prof.Dr. Hacı Ömer Karpuz

Türk Dili ve Edebiyatı

Şeyh Galib’in “Hüsn Ü Aşk” Adlı Mesnevisinin Söz Varlığı

18.06.2019

29

Nevbahar Kocakaplan

Prof.Dr. Hacı Ömer Karpuz

Türk Dili ve Edebiyatı

Nedîm’in Gazellerinde Söz Varlığı

18.06.2019

28

Saadet Kutlu

Prof.Dr. Ali Şen

İşletme

E-Ticarette Tüketici Satın Alma Karar Süreci:
İnternet Alışverişinde Kasko Ve Trafik Sigortası
Karşılaştırma Sitelerinin İncelenmesi

18.06.2019

27

Hilal Özkaynak İnce

Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy

İşletme

X ve Y Kuşağında Örgütsel Adalet Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

18.06.2019

26

Buse Alioğlu

Dr. Öğr. Üyesi Murat Taha Bilişik

İşletme

Androgojik Yaklaşımlar Çerçevesinde Kurumsal
Akademilerin Türkiyede Konumlandırılması

18.06.2019

25

Semih Selçuk

Dr. Öğr. Üyesi Murat Taha Bilişik

İşletme

Bir İşletmede Talep Tahmini ve Ekonomik Sipariş Miktarı Modellerinin Uygulanması

18.06.2019

24

Seda Akarsu

Dr. Öğr. Üyesi Çağla Arıker

İşletme

İçgüdüsel Satınalma Kavramı Ve Kişilik İlişkisi: Mobil Uygulamalara Yönelik Bir Araştırma

18.06.2019

23

Kutlu Süreyya  Korkmaz

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Atılgan

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Havayolu İşletmelerinde Çalışanların İş Tatmini İle
Yolcu Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

18.06.2019

22

Hakan Ezici

Prof.Dr. Uğur Yozgat

İşletme

Tekstil İşletmelerinde Tersine Lojistik Faaliyetlerinin Uygulanması Üzerine Bir Çalışma

18.06.2019

21

Ethem Çağrı İnan

Dr. Öğr. Üyesi Murat Taha Bilişik

İşletme

Endüstri 4.0 Vizyonunun Üretim Süreçlerinde Getireceği Verimlilik

18.06.2019

20

Bürge Bozpınar

Öğr.Gör.Dr. Meral Arık Toprak

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlaması (Erp) Uygulamalarına Geçişin İş Süreçleri Üzerindeki Etkisi: Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Örneği

18.06.2019

19

Aydın Yıldırım

Dr. Öğr. Üyesi Murat Taha Bilişik

İşletme / İşletme - Uzaktan Öğretim

Talep Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırmalı
Analizi: Gıda Sektöründe Bir Uygulama

18.06.2019

18

Utku Caner Çaykara

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Atılgan

İşletme

Belediyelerde İdari Vesayet Denetimi

18.06.2019

17

Mualla Katip

Doç.Dr. Durmuş Ümmet

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Etik Dışı Liderlik
Davranışları Hakkında Öğretmen Görüşleri

18.06.2019

16

Gizem Ersoy

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Günay

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Devlet Liselerindeki Okul Yöneticilerinin Cam Tavan
Sendromuna Yönelik Algıları
(İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi Örneği)

18.06.2019

15

Cihan Sengir

Dr. Öğr. Üyesi Halime Eker

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Ortaokul Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojilerini
Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından
İncelenmesi (İstanbul Fatih İlçesi Örneği)

18.06.2019

14

Eda Özen

Prof. Dr. Emine Müge Çetiner

İşletme

Kamu Ve Özel Sağlık Kuruluşlarının Karşılaştığı Finansal Sorunların Tespiti Ve Sorunlara Çözüm Önerileri: Hastanelerde Bir Araştırma

10.06.2019

13

Gözde Dinç

Doç.Dr.Özgür Koray Şahingöz

Bilgisayar Mühendisliği

Kablosuz Algılayıcı Ağlar İle Akıllı Ev Güvenliği

30.05.2019

12

Alperen Uzunali

Dr.Öğr.Üyesi Bahar İlgen

Bilgisayar Mühendisliği

Yapay Sinir Ağlarına Dayalı Yağış Tahmin ve Analizi

30.05.2019

11

Esra Nur Gültekin

Prof.Dr.Elif Damla Arısan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Serotonin’in Terapotik Potansiyelinin Mcf-7 Meme Kanseri Hücrelerinde İncelenmesi

30.05.2019

10

Kaan Adacan

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Obakan Yerlikaya

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Epibrassinolidin Kolon Kanserine Karşı Anti-Tümöral Etkisinin Scıd Fare Ksenograft Modelinde Gösterimi

30.05.2019

9

Sibel Demirer

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Günay

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sisteminde Lise Eğitimi Ve Lise Sonrasına Yönlendirme Çalışmaları; Maryland Eyaleti, Montgomery Yerel Eğitim Bölgesi Örneği

30.05.2019

8

Esra Nebiler

Prof.Dr.Elif Damla Arısan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Obezite Tedavisinde Kullanılan Orlistat’ın Prostat Kanseri Pc3 Ve Pnt1a Hücre Hatlarında Ampka Hedefi İle İlişkili Global Protein İfade Düzeylerinin 2d-Dıge Yöntemi İle Tanımlanması

27.05.2019

7

Sibel Yanaray Baba

Prof. Dr. Yakup Çelik

Türk Dili ve Edebiyatı

Orhan Pamuk'un Kurguya Dayalı Metinlerinde Meslekler

20.05.2019

6

Görkem Dönmez

Prof.Dr. Ali Şen

İktisat / Yönetim Ekonomisi

Oligopol Piyasalarında Oyun Teorisinin Rekabet
Geliştirme Amacıyla Kullanılması Üzerine Bir Araştırma

13.05.2019

5

Emine Nur Doğan

Prof.Dr. Ali Şen

İktisat / Yönetim Ekonomisi

Yönetim Ekonomisinde Maliyet, Maliyet Analizi Ve Uygulaması

13.05.2019

4

Kadriye Koyuncu

Prof. Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Büyüme Hormonu Genindeki (Gh) A13s, F166del, T24a Mutasyonlarının Büyüme Hormonu Sinyali, Poliamin Metabolizması Ve İlişkili Mirna Anlatım Profilleri Üzerine Etkisinin Hek293 Hücre Hattında İrdelenmesi

6.05.2019

3

Tuğçe Özkan

Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer

Kamu Hukuku

Yargı Kararları Işığında Türk Ceza Hukukunda İçtima Kavramı

6.05.2019

2

Turgut Aytun Baknalı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İnşaat Projelerinde Akıllı Bina Sistemlerinin, Maliyet
Analizi ve Taşınmaz Değeri Üzerindeki Etkileri: Bir Örnek Olay İncelemesi

30.04.2019

1

Melek Tomaş

Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Konutta Yenilikçi Tasarım: Akıllı Evler Üzerine Bir Değerlendirme

19.04.2019

İKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yapılan Yüksek Lisans Tezi Özetlerinin Listesi

 

Sıra

Adı-Soyadı

Tez Danışmanı / Eş Danışman

Anabilim Dalı / Programı

Tez Başlığı

Mezuniyet Tarihi

Tez Özeti

252

Merve KARATAŞ

Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Curcuminin Otokrin Büyüme Hormonu (BH) Anlatımı Kazandırılmış MCF-7 Meme Kanseri Hücrelerinde Endoplazmik Retikulum Stres ve Otofajik Yolaklar Üzerine Etkisinin İrdelenmesi

02.04.2019

251

Osman Orçun OKUMUŞ

Dr.Öğr.Üyesi Pınar Obakan Yerlikaya

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Epibrassinolidin Anti-nörodejeneratif Etkisinin Taupati Modeli Oluşturulmuş PC12 Hücrelerinde Endoplazmik Retikulum Stresi ve Otafaji Yolakları ile İlişkili Olarak Araştırılması

21.02.2019

250

Burcu Tanrıkut

Doç.Dr. Rana Kutlu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Mekansal Algıyı Etkileyen Tasarım Parametreleri ve Marka Kimliği İlişkisi

17.01.2019

249

Derya Bulut

Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Otokrin Büyüme Hormonu (BH) Sinyalinin Curcumin’e Karşı Direnç Mekanizmasındaki Rolünün Endoplazmik Retikulum Stres ve Otofajik Yolaklara Bağlı Olarak MDA-MB-231 ve T47D Meme Kanseri Hücrelerinde İrdelenmesi

04.01.2019

248

Ayşe Ümmühan Fidan Argan

Prof.Dr. Nadide Seçkin

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Ordu – Ünye Kentsel Sit Alanı Koruma Sorunları, Önerileri ve Rasim Sırmabıyık Evi Koruma Önerisi

04.10.2018

247

Ömür Kerimoğlu

Prof.Dr. Nadide Seçkin

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Büyük Postane İç Donanımı ve Koruma Sorunları

04.10.2018

246

Sami Asfuroğlu

Dr.Öğr.Üyesi Erdal Çoşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Çok Katlı Çelik Binaların İtme Analizi

26.09.2018

245

Tülin Barutçular

Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

2000’li Yıllarda Üst Gelir Grubu Konutlarında Kullanıcı Memnuniyeti: Ataköy Örneği

27.06.2018

244

Tuğba Daymaz

Dr.Öğr.Üyesi Emel Yavuz Duman

Matematik-Bilgisayar

Lineer İntegral Denklemler İçin Bazı Çözüm Yöntemleri

06.06.2018

243

Kevser Kesim

Doç.Dr. Esra Bostancıoğlu

Mimarlık / Yapım Yönetimi

Mimarlık Lisans Programlarında Yapım Yönetimi Eğitiminin Değerlendirilmesi

06.06.2018

242

Ahmed Emin Saka

Prof.Dr.Ayhan Usta

Mimarlık / Mimari Tasarım

Mimarlığı Deneyimlemenin Arayüzü Olarak Mimarlık Okulları

06.06.2018

241

Ahmet Can Mert

Dr.Öğr.Üyesi Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Düşey Drenlerle (PVD) İyileştirilmiş Kilde Konsolidasyon Oturmalarının Analizi

06.06.2018

240

Özge Ustalar Uyan

Dr.Öğr.Üyesi Evren Enginöz

Mimarlık / Mimari Tasarım

Günümüz Konut Tasarımında Mutfak Mekanının Değişim ve Dönüşümünün İncelenmesi”

06.06.2018

239

Halime Öznur Köseliören

Dr.Öğr.Üyesi Arzu Erçetin

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Art Nouveau da Gaudi Örneklemesi

10.05.2018

238

Yavuz Geçer

Öğr.Gör. Ethem Tarhan

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türkiye’de, İnşaat İşçilerinin Mesleki Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi ve Analizi

07.03.2018

237

Gizem Özkan

Yrd.Doç.Dr. Nisa Semiz

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Hamamı  Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi

21.02.2018

236

Buse Özakaltun

Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Büyüme Hormonu Gen Anlatımı Arttırılmış Meme Kanseri Hücrelerinde Curcuminin Apoptotik Hücre Ölümü Üzerine Etkisinde İnflamasyonun Rolü

14.02.2018

235

Fettah Kurtuluş

Yrd.Doç.Dr. Akhan Akbulut

Bilgisayar Mühendisliği

Sanal Gerçeklik Teknolojisi Kullanılarak Fobilerin Belirlenmesi ve Başa Çıkma Yolları

16.01.2018

234

Muhammed Burak Arslan

Yrd.Doç.Dr. Nisa Semiz

Mimarlık / Restorasyon

Çankırı, Çerkeş’te Şevale Uyanık Evi Restorasyon Projesi

11.10.2017

233

Tevfik Lider Parlakyıldız

Yrd.Doç.Dr. Nisa Semiz

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Giresun Piraziz’de Tiralizade Hasan Bey Konağı Restorasyon Projesi

11.10.2017

232

Anıl Çatık

Yrd.Doç.Dr. Serhat Kut

Mimarlık / Mimari Tasarım

Bir Sibernetik Etkileşim Aracı Olarak Otomobil Galerilerinde Işık

18.08.2017

231

Neşe Koca

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Metro Tüneli – Zemin – Temel Etkileşiminde Öğe Rijitliklerinin Rolü

02.08.2017

230

Tolga Konuk

Yrd.Doç.Dr. Nisa Semiz

Mimarlık / Restorasyon

Aydın Kuşadası’nda Balatlıoğlu Evi Restorasyon Projesi

26.07.2017

229

Elif Menteş

Doç.Dr. Evrim Töre

Mimarlık / Kentsel Tasarım

Kentsel Planlamada Rant Etkisi: İstanbul Zekeriyaköy Örneği

26.07.2017

228

Damla Güler

Prof.Dr. Banu Manav

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Kapalı Hacimlerde Ses-Mekan İlişkisi ve Psikoakustik Kavramı

28.06.2017

227

İbrahim Bozkurt

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Yayılı Temel Boyutlandırmada Yatak Katsayısı Kavramının Uygulanabilirliği

14.06.2017

226

Fahriye Gözde Çuhadar

Prof.Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu

Mimarlık / Mimari Mühendislik

Mimarlık Hizmeti Kapsamında Bina Bilgi Modelleme: “G VİLLA” Konut Projesi

31.05.2017

225

Nasiba Vakilova 

Doç.Dr. Ervin Garip

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

İç Mekan – Tipografi İlişkisinin Kapalı Otopark Mekanları Üzerinden İrdelenmesi

17.05.2017

224

Kubra Nabıyeva    

Yrd.Doçdr.Arzu Erçetin

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Gotik Heykelcilikte, Gargoyle Heykeller Üzerine Bir Araştırma

17.05.2017

223

Ayça Ece Nezir

Doç.Dr. Elif Damla Arısan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Sikline Bağımlı Kinaz İnhibitörlerinin Doğal Tip ve Atg5 İfadesinden Yoksun MEF Hücrelerinde Terapotik Etkilerinin Araştırılması

25.01.2017

222

Şenay Dursun

Doç.Dr. Elif Damla Arısan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Serotonin Uygulaması Yapılan MCF-7 ve MDA-MB-231 Meme Kanseri Hücrelerinde Hücre Sağkalım ve Ölüm Kararının İncelenmesi

11.01.2017

221

Tural Sadıglı

Yrd.Doç.Dr. Yasemin Erkan Yazıcı

Mimarlık / Mimari Tasarım

Bakü’deki Çok Katlı Konut Yapılarında Mekansal Değişim Süreci

07.12.2016

220

Burcu Canbulat

Yrd.Doç.Dr.Nisa Semiz /

Yrd.Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Gazimağusa Suriçi Bölgesi’nde Yer Alan Venedik Evi’nin Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi 

02.11.2016

219

Utku Özbey

Yrd.Doç.Dr. Pınar Obakan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Epibrassinolid’in GSK3 ve p53 Sinyal Mekanizmaları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

12.10.2016

218

Berkay Gürkan

Prof.Dr. Narçın Palavan Ünsal

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Roskovitin’in GSK-3β Temelli Taupatilerdeki Etkisinin Sinir Hücre Modelinde gösterilmesi

12.10.2016

217

Gülnihal Gökdağ

Prof.Dr. Yusuf Hatay Önen

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Deprem Etkisindeki Betonarme Çerçevelerde Enerjinin Yoğaltılması ve Bazı Düzeneklerin Kullanılması

05.10.2016

216

Esra Karayaka Eyckmans

Yrd.Doç.Dr. Nisa Semiz / Yrd.Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Kültür Miras Koruma Projelerinde Sivil Toplum Kuruluşları-Yerel Yönetim İlişkilerinin Değerlendirilmesi 

05.10.2016

215

Hilal Şavlı

Yrd.Doç.Dr. Evren Burak Enginöz

Mimarlık / Mimari Tasarım

Kamusal Alanların Metro İstasyonları İle Bağlantılarında Engelli Erişilebilirliğinin İncelenmesi 

05.10.2016

214

Begüm Nazifoğlu

Doç.Dr. Emel Birer

Mimarlık / Mimari Tasarım

Kentsel Yaşam Kalitesi ve Yürünebilirlik Deneyiminin Alanya Üzerinden Okunması 

19.09.2016

213

Shafog Nahmadova

Yrd.Doç.Dr. Pınar Obakan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Potansiyel GSK3 İnhibitörü Epibrassinolid’in Sinir Hücre Modellerinde Etkilerinin Araştırılması

10.08.2016

212

Aybüke Ekşioğlu

Doç.Dr.Özge Çelik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Kuraklık Stresine Mirna Cevaplarının Domateste Araştırılması

10.08.2016

211

Merve Çelik

Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Poliamin Metabolizması ve Otokrin Büyüme Hormonu Sinyal Yolağının Curcumin Uygulanan MCF-7 ve MDA-MB-231 Meme Kanseri Hücrelerinde Terapotik Rolünün İncelenmesi

11.07.2016

210

Merve Uğur

Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Curcumin’in Terapotik Etkinliğinin Otokrin Büyüme Hormonu Sinyal Yolağı Aracılığı İle MDA-MB-453 Meme Kanseri Hücrelerinde Poliamin Metabolizması İrdelenerek İncelenmesi

11.07.2016

209

Fatma Rukiye Polat

Prof.Dr. Nadide Seçkin

Mimarlık - Restorasyon

Kilis’te Cumhuriyet Meydanı ve Muharrem Bey Sabunhanesi Koruma Projesi

11.07.2016

208

Şafak Merve Çolak

Doç.Dr. Banu Manav

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Müzelerde Mekan Tasarımı ve Masumiyet Müzesi Analizi

15.06.2016

207

Nazıra Garayeva

Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Bakü’de Tarih İçinde Konut Mimarisinde Değişimler ve Gelecekten Beklentiler

01.06.2016

206

Dilara Şahin

Doç.Dr. Emel Birer

Mimarlık / Mimari Tasarım

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Meşrulaştırma ve Bağdat Caddesi’nin Yeniden İnşa Süreci

11.05.2016

205

Hüseyin Mungan

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Zeminin Kırmataş Kolonlar İle İyileştirilmesi

27.04.2016

204

Zuhal Erdemir

Yrd.Doç.Dr. Arzu Eceoğlu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Loft Kavramına Farklı Bir Bakış Açısı; Brütalizm

23.03.2016

203

İsmail Naci Kaya

Prof.Dr. Yusuf Hatay Önen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türkiye’de Kamu İnşaat İhalelerinde Kullanılan Yeterlik Kriterleri

10.02.2016

202

Kübra Çelik

Doç.Dr. Esra Bostancıoğlu

Mimarlık / Yapım Yönetim ve Teknoloji.

Leed Sertifika Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalarının Değerlendirilmesi

27.01.2016

201

Serdar Bayram

Öğr.Gör.Dr. Emre Can

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Güneş Enerjisi Uygulaması: Gebze Yöresinde bir Fabrika Fizibilitesi

23.12.2015

200

Ayşe Nur Altunsoy

Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Düzgün Jordan Operatörlerin Değişmez Altuzaylarının Hemen Hemen – Afin Yörüngeleri

26.08.2015

199

Çağrı Gümüşkaptan

Doç.Dr. Elif Damla Arısan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

CDK İnhibitörlerinin mTOR Susturması Gerçekleştirilen LNCaP, DU145 ve PC3 Prostat Kanseri Hücrelerinde Terapotik Etkisinin İncelenmesi 

26.08.2015

198

Nuri Umut Arslandoğan

Doç.Dr. Tunç Mısırlıoğlu

Matematik-Bilgisayar

Esaslı Nilpotent Lie Cebirleri İçin Berger – Wang Formülü

29.07.2015

197

Kaan Mahmut Demirel

Yrd.Doç.Dr. Gökhan Yazıcı

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Kuvvetli Yer Hareketi Özelliklerinin Sismik Yalıtımlı Yapıların Davranışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

15.07.2015

196

Çağlar Çağlayan

Prof.Dr. Sevim Akyüz

Fizik

5-Fluorourasil Molekülünün Su Komplekslerinin Titreşim Frekanslarının AB-INITIO DFT Yöntemi İle Hesaplanması

15.07.2015

195

Gözde Karataş

Yrd.Doç.Dr. Akhan Akbulut

Bilgisayar Mühendisliği

Dağıtık Veritabanları İçin Test Uygulaması

15.07.2015

194

Merve Akıncıtürk

Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Sürdürülebilirlik ve Ekoloji Açısından Sertifikalı Konutların Analizi: İstanbul Örneği

01.07.2015

193

Cemal Başkan

Yrd.Doç.Dr. Gökhan Yazıcı

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Az Katlı Yığma Yapıların Deprem Yükleri Altında Davranışlarının İncelenmesi

20.05.2015

192

Esin Güvenir

Prof.Dr. Narçın Palavan Ünsal

Moleküler Biyoloji ve Genetik

SW480 ve DLD-1 Kolon Kanseri Hücre Hatlarında Epibrassinolide ile Tetiklenen Apoptozun Moleküler Hedeflerinin Araştırılması

20.05.2015

191

Emine İskender

Yrd. Doç. Dr. Emrah Türkyılmaz

Mimarlık / Mimari Tasarım

Mimari Tasarımda Ulaşılabilirlik Kavramının Tekerlekli Sandalye Kullanıcıları Açısından İrdelenmesi

13.05.2015

190

Zeynep Ertürk

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

İstanbul Avrupa Yakası Güneyindeki Zeminlerin Geotekniği

25.03.2015

189

Gökhan Bağçeci

Prof.Dr. Mehmet Özer

Fizik

Parmak İzi Tespitinde Karbon Nanopartiküllerin Kullanımı ve Temel Bileşen Analiz Yönteminin Uygulanması

11.02.2015

188

Hasan Bayram

Prof.Dr. Sevim Akyüz / Prof.Dr. H. Bülent Üner

Fizik

Kriminal Amaçlı Olarak Araba Boyalarının Pigment Analizi

04.02.2015

187

Fatma Nihan Kahya

Doç.Dr. Evrim Töre

Mimarlık / Şehircilik

Güneydoğu’da Kentsel Dönüşüm: Şanlıurfa

14.01.2015

186

İpek Zeynep Kaptanoğlu

Yrd.Doç.Dr. Elif Mıhçıoğlu Bilgi

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

İstanbul Sarıyer’de Tarihi Dokunun Sürdürülebilir Koruma Ölçütleri Açısından İrdelenmesi ve Öneri Geliştirilmesi

14.01.2015

185

Hüseyin Alp Akın

Doç.Dr. Murat Türk

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Yığma Yapı Malzemesi Deneysel Davranışı

31.12.2014

184

Hatice Kanmaz

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Rijid Kolonların Farklı Zemin Ortamlarındaki Performansı 

03.12.2014

183

Hüda Yoldaş

Prof.Dr. Sevinç Ertürk

Mimarlık / Mimari Tasarım

Sürdürülebilirlik Bağlamında Sosyo-Kültürel Etkenler Açısından Antakya Konutlarının Mekansal Analizi

05.11.2014

182

Selen Şahin

Prof.Dr. Mehmet Özer

Fizik

Benzer Elektrik ve Mekanik Sistemlerde Kaotik Davranış: Kuplaj LC-Devreleri – Kuplaj Çift Sarkaç

24.09.2014

181

Hasan Küçükoğlu

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, Başakşehir Örneği

24.09.2014

180

Gizem Cansu Gündoğdu

Yrd.Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Osmaneli Kentsel Sit Alanı İçindeki İki Farklı Dokunun Karşılaştırılması ve Alan İçin Koruma Önerileri

15.09.2014

179

Suat Güldan

Yrd.Doç.Dr. Çağatay Çatal

Bilgisayar Mühendisliği

Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Gerçek Olmayan Tüketici Yorumlarının Tespiti

20.08.2014

178

Ebubekir Gündoğdu

Doç.Dr. Emel Birer

Mimarlık / Mimari Tasarım

Mersin Geleneksel Konut Mimarisinin Ekolojik Yönden İncelenmesi

16.07.2014

177

Tuğçe Eren

Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

İstanbul’daki Çok Katlı Konut Yapılarında Mekansal Değişim Sürecinin Analizi

16.07.2014

176

Okan Sönmez

Doç.Dr. Ayşegül Yılmaz

Fizik

Hall İtme Motorlarının Boyutlarına Göre Performansının İncelenmesi

02.07.2014

175

Şerefcan Altınay

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Merkez Ofis Giderlerinin Tespitinde Kullanılan Yöntemler ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama

25.06.2014

174

Zeynep Akyol

Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

DENSpm İle Paklitaksel’in Uyardığı Apoptotik Hücre Ölümünde Poliamin Metabolizması Rolünün MCF-7 wt ve Bcl-2+ Hücrelerinde Gösterilmesi

25.06.2014

173

Onur Çatmabacak

Doç.Dr. Mehmet Hakan Erkut

Fizik

Düşük Manyetik Alana Sahip Nötron Yıldızları Çevresindeki Diskler

11.06.2014

172

Fatma Kara

Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Akçakoca’daki Geleneksel Konutların Korunması: İşgörenler Evi Örneği

14.05.2014

171

Ezgi Güner

Yrd.Doç.Dr. Elif Mıhçıoğlu Bilgi

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Mudanya Tarihi Kent Dokusunun 1994-2013 Arasındaki Değişiminin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

30.04.2014

170

Güliz Sak

Yrd.Doç.Dr. Ervin Garip

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Mutfak Tasarımında Modüler Sistemlerin Kullanıcı Ergonomisi Açısından Değerlendirilmesi

30.04.2014

169

Özlem Şenol

Prof.Dr. Erol Balkanay

Matematik-Bilgisayar

Eğitimde Çizge Kuramı

06.02.2014

168

Hakan Genç

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Kamu İhale Kanunu Kapsamında Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerdeki İhtilaflar ve Çözüm Önerileri

06.02.2014

167

Özge Berrak

Doç.Dr. Elif Damla Arısan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

mTOR Sinyal Yolağının Rapamycin ile Baskılanması Durumunda CDK İnhibitörlerinin Terapotik Etkilerinin LNCaP,DU 145 ve PC3 Prostat Kanseri Hücrelerinde İncelenmesi

06.02.2014

166

Deniz Coşkun

Prof.Dr. Narçın Palavan Ünsal

Moleküler Biyoloji ve Genetik

HCT 116 ve HT 29 Kolon Karsinoma Hücrelerinde Epibrassinolid Tarafından Tetiklenen Apoptotik Süreçte Poliaminlerin Rolü

06.02.2014

165

Çağrı Öztürk

Yrd.Doç.Dr. Elif Mıhçıoğlu Bilgi

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Tarsus Yeni Hamam Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi

29.01.2014

164

Ramazan Pehlivan

Yrd.Doç.Dr. Levent Çuhacı

Matematik-Bilgisayar

Resim Tabanlı Osmanlıca Belgelerde Sınıflandırma

15.01.2014

163

Selin Birgül

Yrd.Doç.Dr. Elif Mıhçıoğlu Bilgi

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

İstanbul-Kumkapı, Telli Odalar Sokak’ta Yaklaşık Son Yirmi Yıllık (1994-2013) Değişimin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

25.12.2013

162

Büşra Şık

Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Tekirdağ’da Geleneksel Ahşap Konutların Malzeme Sorunları ve Koruma Yöntemleri Üzerine Bir Metodoloji Çalışması: Tekirdağ’dan bir Konut Örneği

25.12.2013

161

Yasemin Bakan

Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Şile Demirtaş Paşa İlkokulu Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi

25.12.2013

160

Sedef Karakozak

Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Uşak Kent Merkezi Tarihi Sit Alanında Tarihi Çevre Koruma ve Sıhhileştirme Önerisi

25.12.2013

159

Dilek Kepekçi

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Kat Karşılığı / Arsa Paylı İnşaat Yapım Sözleşmesi

13.11.2013

158

Filiz Kılıç

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Süre Aşımı

23.10.2013

157

Sevgi Baysal Balcı

Yrd.Doç.Dr. Esin Kasapoğlu

Mimarlık / Mimari Mühendislik

Yüksek Yapıların Taşıyıcı Sistemleri ve Mimari Tasarımla Olan Etkileşimi

09.10.2013

156

Mehmet Nanğır

Yrd.Doç.Dr. Çağatay Çatal

Bilgisayar Mühendisliği

Türk Dili İçin Çoklu Sınıflandırıcı Yöntemler ile Duygu Sınıflandırma

09.10.2013

155

Öznur Şengel

Yrd.Doç.Dr. Sıla Ekmekçi Flıerl

Bilgisayar Mühendisliği

Network Coding For Multi-State Video Transmission

09.10.2013

154

Muratcan Atalay

Yrd.Doç.Dr. R. Murat Demirer

Bilgisayar Mühendisliği

Makine Öğrenme Yöntemleri Yardımıyla Tüketim İstatistiklerine Göre Talep Tahmini

09.10.2013

153

Sura Kılıç Batmaz

Yrd.Doç.Dr. Didem Baş

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Tasarımda Çeşitlenme Sağlayan Yöntemlerin Günümüz Mekan Uygulamaları Üzerinde İncelenmesi

09.10.2013

152

Merve Akgün

Prof.Dr. Sevim Akyüz

Fizik

Aminoprimidin Moleküllerinin Dimerik Yapılarının Ab Initio DFT Yöntemi İle İncelenerek Titreşim Frekanslarının Hesaplanması

09.10.2013

151

Semih Dere

Doç.Dr. Rıfat Gürcan Özdemir

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İnşaat Projelerinde Gecikme Analizi: Bir Gecikme Analizi Uygulaması

09.10.2013

150

Ayşe Bölük

Prof.Dr. Çiğdem Gencer

Matematik-Bilgisayar

S5EC ve KD45-O Modal Mantıklarının Modelleri Üzerine

21.08.2013

149

Nazlı Doğan

Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Üzerinde Tanımlı Her Norm Sınırlı Operatörün Regüler Olduğu Banach Örgüleri

21.08.2013

148

Dilek Zülkadiroğlu

Yrd.Doç.Dr. Evren Enginöz

Mimarlık / Mimari Tasarım

Mimari Cephe Temsillerinin Kullanıcı Algısına Etkisinin İncelenmesi

23.07.2013

147

Merve Güleryüz

Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Bir Ütopya Hareketi Olarak Eko-Köyler:Türkiye’deki Örnekler Üzerine Bir İnceleme

10.07.2013

146

Begüm Çalışkan

Yrd.Doç.Dr. Tunç Mısırlıoğlu

Matematik-Bilgisayar

Banach Örgüleri İçin Operatörlerin Kompakt Olmama Ölçüleri

10.07.2013

145

Ramazan Kayrancıoğlu

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Local Polynomial Regression Methodu İle Çözümleri

03.07.2013

144

Tolgahan Çakaloğlu

Prof.Dr. Coşkun Bayrak

Bilgisayar Mühendisliği

C-Drug: A Medication Usage Control System

25.01.2013

143

Hakan Çelik

Prof.Dr. Coşkun Bayrak

Bilgisayar Mühendisliği

Sentiment Analysis For Turkish Language

25.01.2013

142

Gökhan Eğri

Prof.Dr. Coşkun Bayrak

Bilgisayar Mühendisliği

Arama Motoru Optimizasyonu Teknikleri

25.01.2013

141

Murat Can

Prof.Dr. Yusuf Hatay Önen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Yapay Sinir Ağları İle Akım Tahmini : Mahmudiye Göleti Örneği

05.12.2012

140

Bahar Şener

Yrd. Doç. Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İnşaat Şirketlerinde Riskin Algılanması ve Risk Azaltıcı Tedbirler

07.11.2012

139

Tuna Olcayto

Prof.Dr. Zafer Ertürk

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Dini Binalarda İç Mekan Farklarının Araştırılması

08.10.2012

138

Roza Gül Milli

Prof.Dr. Sevim Akyüz

Fizik

5-Kloro-Urasil Molekülünün Montmorillonit Tarafından Soğurulması ve Kil Matrisi ile Etkileşmesinin Kırmızı-Altı Spektroskopisi ile İncelenmesi

21.09.2012

137

Atlıhan Onat Karacalı

Yrd.Doç.Dr. Rana Kutlu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Giyim Mağazalarında Marka Kimliği ile İç Mekan Tasarımı Arasındaki İlişki ve Güncel Bir Marka Üzerinden Değerlendirme

12.09.2012

136

İlayda Ateş

Prof.Dr. Çiğdem Gencer

Matematik-Bilgisayar

S4 ve GL Modal Mantıklarının Modelleri Üzerine

18.07.2012

135

Önder Çatmabacak

Doç.Dr. Ayşegül Yılmaz

Fizik

Hall İtme Motorunun Sorgucundaki Yük Değişimi Parçacıklarının Modellenmesi

28.06.2012

134

Emre Erbek

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Çökel Kökenli İnce Daneli Zeminlerde Fiziksel-Mekanik Özellik Bağıntıları

13.06.2012

133

Erhan Saraç

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Yapay Sinir Ağları Metodu ile Gayrimenkul Değerleme

30.05.2012

132

Büşra Kaymaklı

Doç.Dr. Ayşegül Yılmaz

Fizik

Atmosferdeki Yağışa Dönüşebilir Su Buharı Miktarının Küresel Konumlandırma Sistemiyle Ölçümünün Değerlendirilmesi

21.03.2012

131

Ahmet Bülbül

Prof.Dr. Turgut Uzel

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

CORS-TR Sisteminin Ulaşım Hizmetlerinde Kullanımı 

14.03.2012

130

Fatma Sibel Tüzer

Yrd. Doç. Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İstanbul Genelinde İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma

07.03.2012

129

Ahmet Yıldızhan

Yrd.Doç.Dr. Emrah Türkyılmaz

Mimarlık / Şehircilik

Yerel Yönetimlerde Değişim “Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı” 

15.02.2012

128

Gökçe Ürk

Yrd.Doç.Dr. Elif Mıhçıoğlu Bilgi

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Haseki Külliyesi ve Çevresi İçin Koruma ve Sağlıklaştırma Önerisi

08.02.2012

127

Seval Özgel

Yrd.Doç. Didem Baş

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Engelsiz Mekan Kavramının Şehiriçi Deniz Taşıma Araçlarında İncelenmesi : İstanbul Örneği

25.01.2012

126

Sadık Yiğit

Yrd. Doç. Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İstanbul’daki Rüzgar Şartları ve İnşaat Çalışmalarına Muhtemel Etkileri

18.01.2012

125

Cevahir Ekici

Doç.Dr. Mehmet Özer

Fizik

TIBi(1-x) Sb (x) Te2 Kristallerinin Fiziksel Özellikleri

09.01.2012

124

Onur Kahraman

Prof.Dr. Çiğdem Gencer

Matematik-Bilgisayar

K ve K4 Modal Mantıklarının Modelleri Üzerine

04.01.2012

123

Aslı Güven

Öğr.Gör.Dr. Emre Can

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Trafik Yönetiminde Kuadratik Programlama Uygulaması

07.12.2011

122

Zeynep Gündoğan

Prof.Dr. Nurasan Akın

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

İstanbul, Samatya’da Tarihi Çevre Koruma

26.10.2011

121

Mesut Yıldırım

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Yüz Tanıma

12.10.2011

120

Hüseyin Selçuk Gülbay

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Yüzey Oturmalarının Yapıların Dinamik Dayanımına Etkisi

21.09.2011

119

Ömer Furkan Çevik

Yrd.Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Şehzadebaşı Çevresinin Kentsel Gelişimi ve Alan İçin Koruma Önerisi

24.08.2011

118

Emre Göcen

Yrd.Doç.Dr. Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Sanal Heykeltıraşlık Sistemleri İçin Yeni Dış Çeper ve Dallanma Yaklaşımlarının Geliştirilmesi 

17.08.2011

117

Osman Ali Gencal

Prof.Dr. Sevinç Ertürk

Mimarlık / Mimari Tasarım

Ulusal Mimari Proje Yarışmalarının izinden Türkiye'de Mimarlık

21.07.2011

116

Haluk Yılmaz

Prof.Dr. Turgut Uzel

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

CORS-TR Verileriyle Belirlenen Türkiye Tektonik Plaka Hareketlerinin Görselleştirilmesi

21.07.2011

115

Ozan Bilal

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Zeminlerin Yaşlanmasının Dinamik Davranışı Üzerindeki Etkisi

22.06.2011

114

Özge Erkan

Doç.Dr. Banu Manav

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Çocuk Oyun Parklarında Modül Tasarımında Ahşap - Plastik Kompozit Malzemenin Kullanım Olanakları

22.06.2011

113

İsmail Hakkı Duran

Öğr.Gör.Dr. Emre Can

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Boru Hattıyla Kum Taşımacılığı Fizibilitesi: Vize – İstanbul Örneği 

23.05.2011

112

Zeynep Sütemen

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türk İnşaat Sektöründe Teşvikli Sözleşmelerin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

06.04.2011

111

Mehmet Baran Taşcı

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Şehircilik

One Eye Movie Watching Experience An Experiment For Enhancing Attention in Presentation Process

23.03.2011

110

Burcu Kaşif

Yrd.Doç.Dr. Rana Kutlu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Osmanlı Sarayları'nda Dış Mekan Tasarımı Üzerine Bir Değerlendirme Dolmabahçe ve Yıldız Örnekleri

24.11.2010

109

Berna Atak

Prof.Dr. Sevim Akyüz

Fizik

Amrinone Molekülünün Titreşim Frekans ve Kiplerinin Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi (DFT) Yöntemi ile Hesaplanması

18.08.2010

108

Deniz Özdemir

Yrd.Doç.Dr. Erdal Çoşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Perde Çerçeve Betonarme Sistemlerin Performansa Bağlı Tasarımında Kırılganlık Analizi

04.08.2010

107

Naime Pınar Aslangiray

Yrd.Doç.Dr. Esra Bostancıoğlu

Mimarlık / Yapım Yönetim ve Teknoloji.

Çift Kabuklu Giydirme Cephelerde Sistem Seçimi İçin Karar Destek Sistemi

04.08.2010

106

Fatma Ceyda Gülserin

Yrd.Doç.Dr. Hakkı Yırtıcı

Mimarlık / Şehircilik

Kamusal Alan Kavramının Değişiminin Büyükdere Aksı Üzerinden İncelenmesi

04.08.2010

105

Mehmet Selçuk Türer

Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Multi-Norms

04.08.2010

104

Elif Başhan

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Aşırı Konsolide Ortamlarda Mekanik Özelliklerin Presiyometre Kullanımı ile Değerlendirilmesi

04.08.2010

103

Duygu Dilaveroğlu

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Konsol Dayanma Duvarlarının Deprem Performansının Değişik Zemin Koşullarında Değerlendirilmesi

04.08.2010

102

Kemal Duran

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

İstanbul Kurbağalı Dere Havzasında CPTU ile Sıvılaşma Değerlendirmesi

04.08.2010

101

İlhan Burak Duran

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Sismik Etkiler Alan İnce Daneli Zeminlerin Rijitlik Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi

04.08.2010

100

Yusuf Eyidoğan

Doç.Dr. Mehmet Özer

Fizik

TI₂ Te₃ (Dithallium Tritelluride) Bileşiğinin Fiziksel Özellikleri

26.05.2010

99

Burç Yıldız

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türk İnşaat Sektöründe ERP Uygulamalarında Karşılaşılan Rikler

14.04.2010

98

Ercan Opak

Yrd.Doç.Dr. Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Sanal Heykel Traşlık Sisteminde Sanal Düzlem Tabanlı Yeni Bir Dış Hat Belirleme Yaklaşımı

05.04.2010

97

Müjgan Baş

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Adi Diferansiyel Denklemlerin Başlangıç Değer ve Sınır Değer Problemi Olarak Nümerik Çözümleri

29.03.2010

96

Kıymet Pınar Kırkık

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Şehircilik

Tarihi Süreç İçerisinde Kıyı Alanlarının Kamusal Kullanımına Kentsel Tasarım Yaklaşımları Haliç Örneği

15.03.2010

95

Burak Kaan Yılmazsoy

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Şehircilik

Kent Kimliği Kavramı ve Değişim Sürecinin Örneklerle Tanımlanması: Eyüp Kent Kimliğinin İrdelenmesi

15.03.2010

94

Ulya Köseoğlu

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Şehircilik

Sports Arenas For Multi-Purpose Spectacular Performances: Structure, Space and Events-A Study of the Abdi İpekçi Arena

15.03.2010

93

Serhat Yılmaz

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Numerical Methods For Partial Differential Equations

01.03.2010

92

Mesut Alparslan

Yrd.Doç.Dr. Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Coğrafi Bilgi Sistemleri için Etkili 3 Boyutlu Yüzey Modellemesi

21.10.2009

91

Senem Özek

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

2007 Türk Deprem Yönetmeliği Kriterlerinin Sanayi Yapılarının İnşaat Maliyetlerine Etkileri

07.10.2009

90

Murat Sönmez

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Yapay Sinir Ağları Metodu ile Kalıp İşlerinde bir Verimlilik ve Adam-Saat Tahmini Modeli

07.10.2009

89

Fatma Patlar

Yrd.Doç.Dr. Ertuğrul Saatçi

Bilgisayar Mühendisliği

A Continuous Speech Recognition System for Turkish Language Based on Triphone Model

05.08.2009

88

S. Gülçin Azezli

Prof.Dr. Oguz Ceylan

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

19 YY'da Osmanlı Konut Mimarisinde İç Mekan Kurgusunun Safranbolu Evleri Örneğinde İrdelenmesi

05.08.2009

87

Emine Elif Tülay

Prof.Dr. Erol Başar

Bilgisayar Mühendisliği

Beyin Elektriksel Aktivitesinin Ölçümü ve Sinyal Analizi

15.07.2009

86

Hasan Kuzucu

Yrd.Doç.Dr. Rıfat Akbıyıklı

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Türk İnşaat Sektöründe İSG (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) Yönetimi ve TKY (Toplam Kalite Yönetimi) Sistemlerinin Bütünleşik İncelenmesi

15.07.2009

85

Yeşim Yekte

Prof.Dr. Akın Önalp /
Yrd.Doç.Dr. Ersin AREL

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

İnce Daneli Zeminlerin Koni Penetrasyonunda Boşluk Suyu Basınçlarının Sönümlenmesi

23.06.2009

84

Nurcan Genç

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

Harmonik Yalınkat Fonksiyonlar ve Diferansiyel Operatörler

03.06.2009

83

Mehmet Onur Tanaydın

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

The Effect of the Rigidity on the Analysis of Rafts

21.10.2008

82

Mecit Altıner

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Deprem Etkisindeki Betonarme Binaların Göçme Riskinin Saptanması için Hızlı Değerlendirme Yöntemleri

15.10.2008

81

Mehtap Çetinkaya

Yrd.Doç.Dr. Orhan Gökçöl

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Altyapısının Değerlendirilmesi İçin Bir Test Aracı Geliştirilmesi

15.10.2008

80

Fahri Özberk

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Kayalarda Basma Dayanımının Don Şartlarından Etkilenmesi

08.10.2008

79

Uğur Gönüllü

Yrd.Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Pozitif Operatörler için Değişmez Alt-Örgüler

01.08.2008

78

Canan Kaya

Yrd.Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Operatör Yarı Gruplarının Değişmez Alt Uzayları

01.08.2008

77

Müslüm Gündüz

Prof.Dr Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Tarihi Uzunköprü'nün Geoteknik Yaklaşımla Performans Kontrolü ve Rehabilitasyon Önerileri

15.07.2008

76

Fatih Genç

Yrd.Doç.Dr. Güven Kıymaz

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Soğukta Şekil Verilmiş İnce Cidarlı C Kesit Eğilme Elemanlarının Davranış ve Dayanımı

01.07.2008

75

Ezgi Iraz Su

Doç.Dr. Çiğdem Gencer

Matematik-Bilgisayar

Coalgebraic Modal Logic For Pw

25.06.2008

74

Muhamad Nasir Alrajhi

Prof.Dr. Kamil Eren

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Rapid Map Updating Procedures Using Orthophotos

18.06.2008

73

Akhan Akbulut

Yrd.Doç.Dr. Güray Yılmaz

Bilgisayar Mühendisliği

An Architectural Model for Content Management in E-Commerce Applications Using Intelligent Agents 

28.05.2008

72

Sinan Ataseven

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Üniversitelerin Adaylar Tarafından Tercih Edilme Desenlerini Veri Madenciliği Yöntemleri ile Belirleyen Bir Model Önerisi

05.03.2008

71

Zeynep Karagöz

Yrd.Doç Dr. Ayşe Yıldıran

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Tasarımda Loft Anlayışı

09.01.2008

70

Ali Ekber Kır

Prof.Dr Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Yer Mühendislik Parametrelerinin İyileştirme Öncesi ve Sonrasında Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi

03.10.2007

69

Özlem Çavuşoğlu

Yrd.Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Positive Operators on Banach Lattices

24.09.2007

68

Gökmen Göksel

Yrd.Doç.Dr. Ali Şentürk

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Main Problems and Prospective Solutions For Turkish Small and Medium Sized (SME) Construction Companies Specialized on the Real Estate Sector

24.09.2007

67

Şerif Tolga Erdem

Yrd.Doç.Dr. Levent Arşıray

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Mobilya Tarihine Genel Bakış ve Art Deco

03.08.2007

66

Arzu Eceoğlu

Yrd.Doç.Dr. Levent Arşıray

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Dolmabahçe Sarayı'nda Dört Büyük Salonda İç Mimaride Kullanılan Renkler

03.08.2007

65

Tolga Uslu

Prof.Dr. Servet Bayram

Bilgisayar Mühendisliği

İnternet Güvenliği ve Risk Yönetimi

03.08.2007

64

Mahmut Yıldırım

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Betonarme Çerçevede Sistemlerde Göçme Hasar Seviyesindeki Plastik Mafsaların Klasik Mafsalara Dönüşümünün Performansa Olan Etkisi

03.08.2007

63

Mehmet Fatih Uçar

Prof.Dr. Hülya Şenkon

Matematik-Bilgisayar

Cisim Genişlemeleri Hakkında

20.07.2007

62

Osama A.Y.Sasi

Yrd.Doç.Dr. Esra Fidanoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

SPACE AS A TOOL OF POWER: Libya Case

29.06.2007

61

İntisar S.A.Husain

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Mimari Tasarım

The Impact of Social Requirements and User Needs in Residential Communities

29.06.2007

60

Alper Yanık

Prof.Dr. M.Ş. Küçükdoğu

Mimarlık / Mimari Mühendislik

Yüksek Yapılarda Yapı Alt Sistemlerinin Entegrasyonu

29.06.2007

59

İbrahim Mohamed Elsadaie

Yrd.Doç.Dr. Ali Şentürk

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Effect of Geographical Information System on Project Management

29.06.2007

58

Hatem Ahmad Ali Hadia

Yrd.Doç.Dr. Esra Fidanoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Form Production Process in Digital Architecture: Thinking, Modelling and Fabrication

17.05.2007

57

Cemil Günen

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Mimari Tasarım

Yaşam Alanlarının Biçimlenmesi Sürecinde; Plan Yapımı, Katılım ve Küçükçekmece (Fatih Mahallesi) Örneklemesi

23.02.2007

56

Mahmod M.A.Elhardudi

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Mimari Tasarım

Integrating CAAD Into Architectural Education

23.02.2007

55

Eman A.Sasi

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Mimari Tasarım

Urban Predicaments in Derna City

23.02.2007

54

Mustafa Toklucu

Yrd.Doç.Dr. Gürsel Güzel

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları (Gürpınar Uygulaması)

23.02.2007

53

Ceren Alpay

Prof.Dr. Turgut Uzel

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Bir İnşaat Projesinin Prİmavera ile Planlanması

05.02.2007

52

Adel Khaled Moh.Diab

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Evaluation of Bentonite in Libya

20.10.2006

51

Lale Soyal

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Deprem Koşullarında Yapı-Zemin Etkileşimi ve Zemin İyileştirilmesi

20.10.2006

50

Vahid Soltani Pakdel

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Çeliğin Plastik Akma ve Pekleşmesinin Taşıma Gücüne Etkisi

28.09.2006

49

Buket Güvenel

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Üretim Takip Sistemi

16.08.2006

48

Emrah Küçükali

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Eagleye Scada Designer

16.08.2006

47

Hasan Orçun Şentürk

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Betonarme Binalarda Depremlerin ve Yangınların Binaya Etkisinin İncelenmesi ve Bir Uygulama Örneği

28.07.2006

46

Abdülkadir Haluk Güder

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Yatay Yükler Altındaki Çok Katlı Çelik Yapıların Kat Yüksekliğindeki Değişimin Performansa Etkisinin İncelenmesi

28.07.2006

45

Nusret Mum

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Betonarme Köprülerde Sismik İzalasyon Etkisinin İncelenmesi ve Bir Uygulama Örneği

28.07.2006

44

Seher Melike Aydoğan

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

TAXICAB Geometri

29.06.2006

43

Anıl Çiğdemdere

Yrd.Doç.Dr. Arzu Şen

Matematik-Bilgisayar

Eliptik İntegraller ve Uygulamaları

29.06.2006

42

Ozan Bayraktutan

Yrd.Doç.Dr. Esra Fidanoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

İstanbul'da Yapı Cephelerinin İç Mekan ile Dış Çevre Arasında Bir Durum Olarak İrdelenmesi

27.04.2006

41

Selda Çalkavur

Prof.Dr. Erol Balkanay

Matematik-Bilgisayar

BCH Kodları

27.02.2006

40

Emel Yavuz

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

Mocanu - Janowski Tipinde a-Konveks Fonksiyonlar Sınıfının İncelenmesi

16.02.2006

39

Emhimed S.A.Alatrish

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Tax System and Database Design in Libya

16.02.2006

38

Ahmet Yücel Ürüşan

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Oracle Veritabanı Programını (Uygulama Sistemini) Kullanılarak “Üniversite Bilgi Sistemi” Yazılımını Gerçekleştirmek

06.02.2006

37

Timur Erbaş

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Web Sayfalarını Arama Motoru Geliştirilmesi ve Uygulamaları 

30.09.2005

36

Emrah Tuner

Prof.Dr. Hasan R.Karadayı

Matematik-Bilgisayar

E₇ LIE Cebrine Ait Temsillerin Çokkatlılıklarının, Freudenthal Çokkatlılık Formülü Kullanılarak Hesaplanması

30.09.2005

35

Abdarrazag Zarrog

Yrd.Doç.Dr. Ali Şentürk

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

The Management By Objectives and Results

30.09.2005

34

Omar Ali Saieed Moftah

Yrd.Doç.Dr. Ali Şentürk

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Nutritional Behavior in Libya

16.09.2005

33

Hamza A.Khalefa Abdalla

Prof.Dr. Kamil Eren

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Integration of GPS and GIS

16.09.2005

32

Awad Ali Awad Alhadad

Yrd.Doç.Dr. Gürsel Güzel

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Integrating Mobile Mappıng,GPS and GIS Technologies

16.09.2005

31

Muna Güvenç

Yrd.Doç.Dr. Esra Fidanoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Metropoliten Bir Alan Olarak İstanbul'da Kalabalıkların Ürettiği Mekanların Okunması

01.09.2005

30

Bora Güler

Prof.Dr. İmre Orhon

Mimarlık / Yapım Yönetim ve Teknoloji

Türk İnşaat Sektöründe Yapısal Çelik Üretim-Örgütlenme-Uygulama

01.09.2005

29

Nozhat Moftah Elbuaishi

Yrd.Doç.Dr. Nihal Sarıer

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Effect Of Particle Size On Some Physical Properties Of Glass Ceramic Tiles

12.08.2005

28

Ahmet Cengizhan Dirican

Prof.Dr. Gökhan Uzgören

Bilgisayar Mühendisliği

3D Object Modeling with Algebraic Surfaces

05.08.2005

27

Ersan Temizyürek

Yrd.Doç.Dr. Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

XML Web Servislerinin Veri Paylaşımında Kullanımı

05.08.2005

26

Cumhur Coşgun

Yrd.Doç.Dr. Murat Türk

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Silindirik Yığma Yapıların Numerik Modellemesi ve Lif Takviyeli Polimer İle Takviye Edilmesi

04.07.2005

25

Hatice Esra Özkan

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

Birim Diskte Analitik, P-Değerli Fonksiyonlar Üzerine Bir Çalışma

20.06.2005

24

Ayşenur Berberoğlu

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

Birim Diskte Kompleks Mertebeden P-Valent Yıldızıl Fonksiyonlar sınıfı Üzerine Bir Çalışma

20.06.2005

23

Sinem Dişkaya

Prof. Turgut Övünç

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

İstanbul Tarihi Yarımadada Bulunan Bizans Kiliselerinin Dönemsel Özellikleri ve Zaman İçerisindeki Durumları

20.06.2005

22

Alpay Engin

Doç.Dr. Servet Bayram

Bilgisayar Mühendisliği

Hesaplama Programlarının Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) Hataları Perspektifinden İncelenmesi

13.06.2005

21

Atilla Yılmaz

Y.Doçdr. Esra Bostancıoğlu

Mimarlık / Yapım Yönetim ve Teknoloji

Epoksinin Döşeme Kaplama Malzemesi Olarak Kullanılması ve Hastane Yapılarındaki Kullanımının Değerlendirilmesi

21.03.2005

20

Abdelhakim A.A. Hussın

Prof.Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Housing in Libya Studies in Environmental Control

25.02.2005

19

Hasan Mete Akalın

Doç.Dr. Servet Bayram

Bilgisayar Mühendisliği

Sigortacılar İçin WEB Tabanlı Eğitim Sistemi

07.02.2005

18

Murat Göksel Başlangıç

Yrd.Doç.Dr Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Veri Madenciliği ve Veri Madenciliği Algoritmaları

27.10.2004

17

Edip Seçkin

Yrd.Doç.Dr. Güven Kıymaz

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Çelik Levha Perdeli Yapı Sisteminin Levha Kalınlığına Bağlı Olarak İncelenmesi

08.10.2004

16

Mohamad Ali Elkawash

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Mimari Tasarım

An Evaluation of Houses Patterns in Benghazi City

08.09.2004

15

Fuat Altun

Yrd.Doç.Dr. Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Rehber Hizmet Sunucuları ve Uygulamaları

30.06.2004

14

İbrahim Çağlayan

Yrd.Doç.Dr Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Yeni Web Teknolojileri ve Web Uygulamaları

30.06.2004

13

Ömer Bisen

Prof.Dr. Hasan KARATAŞ

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İnşaat Proje Yönetiminde ERP Uygulamaları

30.06.2004

12

Burcu Yılmaz

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemini ORACLE Veri Tabanı Uygulama Sistemine Dönüştürme

23.06.2004

11

Yaşar Murat Bedir

Prof.Dr. Gökhan Uzgören

Bilgisayar Mühendisliği

Açık Kaynak Kod Kullanarak Ağ Güvenliği ve Kontrolünün Sağlanması

23.06.2004

10

Uğur Ahmet Toprak

Prof.Dr. Hasan Karadayı

Matematik-Bilgisayar

D₄ LIE Cebrinde Karekter Polinomu Hesaplaması

30.10.2003

9

Sercan Kocuroğlu

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

Yalınkat Fonksiyonlarda Katsayı Problemleri

30.09.2003

8

Osman Kuvvet

Prof.Dr. Hülya Şenkon

Matematik-Bilgisayar

P-Gruplar

30.09.2003

7

Eda Altuk

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Konveks Optimizasyon

30.09.2003

6

Sezen Zengin

Prof.Dr. Erol Balkanay

Matematik-Bilgisayar

Z₄ Üzerinde Kodlama

30.09.2003

5

Yılmaz Uslu

Prof.Dr. Behiç Çağal

Bilgisayar Mühendisliği

Çoklu Ortamda Veri Gizleme

30.09.2003

4

Murat Şahin

Yrd.Doç.Dr. Ali Şentürk

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Maliyet Tahmin Modeli

03.12.2002

3

Yasemin Erkan

Prof.Dr. Hasan Karataş

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İstanbul'da Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımı ile Deprem Hasarlarının Azaltılması

03.12.2002

2

Ali Hamzaoğlu

Prof.Dr. Hasan Karataş

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İstanbul Örnek Alanında, Yapı Üretiminde Tasarım, Yapım ve Denetim Aşamaları Sırasında İzlenecek Yol, Alınması Gereken Evraklar, Belgeler ve Örnekleri

02.11.2001

1

Andaç Gürbilek

Prof.Dr. Hasan Karataş

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Atatürk Hava Limanı Yeni Terminal Binasının Proje Yönetimi Uygulamasının İrdelenmesi

02.11.2001

 

İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Listesi
 
Adı-Soyadı Tez Danışmanı / Eş Danışman Anabilim Dalı / Programı Tez Başlığı Mezuniyet 
Tarihi
Tez Özeti
Yunus EROL Öğr.Gör.Dr. Meral ARIK TOPRAK İşletme Uzaktan Eğitim Tezli Stratejik Yönetimde Swot Analizi ve Bir İşletmede Uygulanması 14.01.2019
Gamze İrem ERENER Dr. Öğr. Üyesi Murat Taha BİLİŞİK İşletme Uzaktan Eğitim Tezli Hizmet Kalitesinin Serqual Ölçeği İle Ölçülmesi : Bir Catering Firması Üzerinde Bir Çalışma 14.01.2019
Merve Ece ULU Doç.Dr. Feyza DOYRAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli İstanbul’da Vakıf Üniversitelerinin Eğitim Fakülteleri Bünyesinde Çalışan Bölüm Başkanlarının, Göreve Uyum Süreçlerinde Yaşadıkları 
Sorunlar ve Baş Etme Yöntemleri
14.01.2019
Hilal DEMİREL HAZAN Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi 07.01.2019
Betül KOÇAK Doç.Dr. Feyza DOYRAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing) ile ilgili Görüşleri ve Baş Etme Yöntemleri 02.01.2019
İsmail SUNA Dr. Öğr. Üyesi Duygu YALMAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Meslek Lisesinde Görevli Okul Yöneticilerinin Meslek Öğretmenlerinin Performanslarını Artırmaya Yönelik Kullandıkları Yöntemler Üzerine Nitel
Bir Araştırma
02.01.2019
Meltem AKPINAR YILMAZ Doç.Dr. Feyza DOYRAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Yabancı Diller Okulunda Çalışan Takım Liderlerinin Okul Etkililiği Üzerine Görüşleri: Bir Durum Çalışması 02.01.2019
Dilek BOSTAN Doç.Dr. Feyza DOYRAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Öğretmenlerin ve Öğrencilerin Okul Yöneticilerinin Etik Davranışlarına İlişkin Görüşleri 02.01.2019
Mohammad Feroz YAQOOBI Doç.Dr. Çağla Gül YESEVİ Uluslararası İlişkiler Tezli The US and Afghanistan Relations after 9-11 event 24.12.2018
Zeynep GÜLER Prof.Dr. Mehmet İlhan ULUSAN Özel Hukuk Tezli Türk Hukukunda Kadının Soyadına İlişkin Gelişmeler Çerçevesinde Çocuğun Soyadı 17.12.2018
Serkan GÖKSAL Dr. Öğr. Üyesi Şebnem GÜNAY Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Matematik Öğretmenlerinin Algıladıkları Okul İklimi ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki 10.12.2018
Naim ERZİN Prof.Dr. Uğur YOZGAT İşletme Uzaktan Eğitim Tezli Türkiye BitkİSEL Yağ Üretim Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri 19.11.2018
Özge ŞAHİN Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "İstanbul'da Özel Bir Okul Görev Yapan Eğitim Yöneticilerinin İnovasyon Kavramı Hakkındaki Görüş ve Önerileri" 14.09.2018
Fatma Yasemin AYKAL Doç.Dr. Feyza DOYRAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Öğretmenlerin Profesyonel Gelişim Ssüreçlerini Destekleyecek Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Antalya'da Bir Özel 
Okul Örneği"
10.09.2018
Duygu PERUT Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "2000'ler Sonrası Hollywood'da Çizgi Roman Uyarlamaları: Batman Kara Şövalye Örneği" 14.08.2018
İbrahim AYDIN Öğr.Gör.Dr. Meral TOPRAK İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Türkiye'deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunlarının Çözümünde Kredi Ganati Fonu'nun Rolü ve Ekonomiye 
Katkısının Değerlendirilmesi"
30.07.2018
Feyzullah YANIK Dr. Öğr. Üyesi Şebnem GÜNAY Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yöneticilerine Yönelik Algıladıkları Etkili Liderlik Özellikleri ve Okula Bağlılık Düzeylerinin İş 
Motivasyonlarıyla İlişkisinin İncelenmesi"
25.06.2018
Gizem Sebahat ÇOBAN Prof.Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "İstanbul'da Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'ndeki (BİLSEM) Yöneticilerin Liderlik Özyeterlilikleri" 25.06.2018
İlkay ORBAY Dr. Öğr. Üyesi Münevver MERTOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) Ortaokul Yöneticilerinin Cam Tavan Sendromuna İlişkin Algıllarının Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşma Durumunun İncelenmesi" 25.06.2018
Osman Yücel AKTÜRK Prof.Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "Ozel Okul Yöneticilerinin Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Eğitime İlişkin Görüşleri" 25.06.2018
Yusuf ÖZDEMİR Prof.Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "Okul Aile İş Birliğinin Geliştirilmesi Yönelik Yönetici Görüşleri" 25.06.2018
Gökhan BAYAKIR Prof.Dr. Ali ŞEN Para ve Sermaye Piyasaları Tezli "2008 Krizi Dönemi Sonrası Demir Çelik Sektöründen İki Firmanın Finansal Durumlarının İncelenmesi"

 

25.06.2018

 

Simge KAYA Prof.Dr. Ali ŞEN Para ve Sermaye Piyasaları Tezli "Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişimi ve Kullanımı" 25.06.2018
Gökhan AYKUT Doç.Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ Özel Hukuk Tezli  "Hukuk Davalarında Avukatlık Ücretleri" 11.06.2018
Aysun ÖZER Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme Tezli "Türkiye'de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü, Önemi ve Değerlendirilmesi" 11.06.2018
Elmas DÖNMEZ Dr. Öğr. Üyesi Perihan TAŞ KORKMAZ İletişim Tasarımı Tezli "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda Kadın Temsilleri ve Kimlik Sorunları Bağlamında Bir Varoluş Mücadelesi: Ölmeye Yatmak" 11.06.2018
İsmail BONCUK Dr. Öğr. Üyesi Özdem ÖZAYDIN Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Hukukunda Teşebbüs" 11.06.2018
Aytaç YÜKSEL Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Elektronik Haberleşme Hukukundaki İdari Yaptırımlar ve Yargısal Denetimi" 11.06.2018
Fulya PUR Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli  "Orhan Pamuk'un 'Yeni Hayat' Romanından Niteleme Sıfatları" 04.06.2018
Nihat BIÇAK Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli  "Orhan Pamuk'un "Kırmızı Saçlı Kadın" Adlı Romanında Niteleme Sıfatları" 04.06.2018
Gulkaıyr KANZHARBEK KZYZ Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli  "Çağdaş Türk Lehçelerinde "Ölüm" Kavramı" 04.06.2018
Rukiye YILMAZ Prof.Dr. Uğur YOZGAT İşletme Tezli "İnsan Kaynakalrı Yönetiminde Ücret ve Eğitim Uygulamalarının Çalışanların İş Tatmini Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma" 04.06.2018
Salih Şafak ÇALIŞKANEL Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nazan ÇAĞLAR İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Aile İşletmelerinin Kurumsallaşması ve Kurumsallaşma Sorunları - Türkiye Genelinde Üretim Yapan Aile İşletmeleri 
Üzerine Bir Araştırma"
04.06.2018
Gözde KUZU Doç.Dr. Öykü Ezgi YILDIZ İletişim Sanatları Tezli "Sosyal Medya Kullanımının Marka İmajına Katkısı: Türk Hava Yolları Uygulama Örneği 'yerine' Sosyal Medya Kullanımının 
Marka İmajına Etkisi: Türk Hava Yolları Facebook Sayfası Uygulama Örneği"
04.06.2018
Merve ÜSTÜNDAĞ ERALP Doç.Dr. Öykü Ezgi YILDIZ İletişim Sanatları Tezli "Sosyal Medyada Gerçek Zamanlı Pazarlamanın Rolü: Hızlı Tüketim Markalarının Twiter  Paylaşımları Üzerine İnceleme" 04.06.2018
Aydın ÖZCAN Prof.Dr. Sinan ALÇIN Para ve Sermaye Piyasaları Tezli "Yabancı Portföy Yatırımlarının Borsa İstanbul'a (BİST) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Etkisi: 2005-2015 Dönemi" 04.06.2018
Naıl FADHLY Dr. Öğr. Üyesi Bora BAYRAKTAR Uluslararası İlişkiler Tezli "Turkey's Srrian Refugee Policy and Its Impacts on Turkish Economy and Security (2011-2015)" 04.06.2018
Melis KUTLU Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Bozkurt GÜMRÜKÇÜOĞLU Özel Hukuk Tezli  "Türk İş Hukukunda Yabancıların Çalışma İzinlerinin İş Sözleşmelerine Etileri" 04.06.2018
Serkan SEYHAN Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "4734 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kamu İhalelerinin İdari ve Yargısal Denetimi" 04.06.2018
Almas MUKUMOV Dr. Öğr. Üyesi Çağla ARIKER İşletme Tezli "Kazakistan Tüketicilerinin Kredi Kartı Kullanımı Tutumları, Sadakat Programları  ve Kredi Kartı Kullanım Eğilimi İlişkisi" 04.06.2018
Bayram Volkan ALAN Dr. Öğr. Üyesi Elif ALTINOK ÇALIŞKAN Kamu Hukuku Tezli "Sermaye Piyasası Kurulu'nun İdari Yaptırım Yetkisinin İdarenin Takdir Yetkisi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Yargısal Denetim" 28.05.2018
Burcu Büşra KARADENİZ Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli  "Yaşar Kemal'in Ağrıdağı Efsanesi  Adlı Romanın Söz Varlığı Bakımından İncelenmesi" 22.05.2018
Serkan DEMİR Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli  "Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Şıpsevdi" Romanından Niteleme Sıfatları" 22.05.2018
Mustafa Batuhan YILDIZ Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli  "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi" 22.05.2018
İhsan Enes SELÇUK Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ Kamu Hukuku Tezli  "İdarenin Yargısal Denetiminde Laiklik İlkesi" 14.05.2018
Filiz TUTGUN Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli " Metropolde  (İstanbul Kentinde) Yaşayan X ve Y Kuşağı Kadınlarının İnternetten Satın Alma Davranışlarının Karşılaştırılması" 07.05.2018
Yılmaz Güney ÇELİK Dr. Öğr. Üyesi Sevinç KOÇAK İletişim Tasarımı Tezli "Yotube Sosyal Paylaşım Ağının Popüler Müzik Üzerine Etkisi: 2010 Yılı Sonrası Dönemde Türkiye Örnekleri İncelemesi" 24.04.2018 
Derya BİLGİR Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "İlkokullarda Öğretmen-Yönetici Çatışmaları ve Çözüm Yöntemleri" 16.04.2018
İsrafil YÜCEL Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "Kitle İletişim Araçlarının Seçim Propagandalarında Kullanımı ve Etkileri: 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri AKP ve CHP Örneği" 26.03.2018
Aras YOLUSEVER Prof.Dr. Ali ŞEN Para ve Sermaye Piyasaları Tezli "Finansal Risklerin Risk Vanası ve Risk Algısı Faktörlerini Kullanarak Kontrol Edilmesi Üzerine Bir Araştırma" 26.03.2018
Raif BIKMAZ Dr. Öğr. Üyesi Özdem ÖZAYDIN Kamu Hukuku Tezli  "Ceza Muhakemesinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Olarak Uzlaştırma Kurumu" 26.03.2018
Deha SEVGEN Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "Halkla İlişkilerde Yeni Medya ve Uzaktan Eğitime İlişkin Bir Model Önerisi" 05.03.2018
Tuğçe HACIFAZLIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Özge SIRMA GEZER Kamu Hukuku Tezli  "Haberleşmenin Engellenmesi Suçu" 26.02.2018
Hafit BOZYEL Dr. Özge SIRMA GEZER

Kamu Hukuku Tezli

"Mühürde Sahtecilik" 05.02.2018
Burak Kağan YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Özdem ÖZAYDIN Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Kanunu'nda Haksız Tahrik" 05.02.2018
Mehmet Burak BAYSAN Yrd.Doç.Dr. Murat Taha BİLİŞİK İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Havayollarında Pazarlama ve Hizmet Üretim Faaliyetleri" 29.01.2018
Önder BALCI Yrd.Doç.Dr. Kadri MİRZE İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Gıda Ürünleri Sektöründe Stratejik Yönetim Uygulamaları ve Rekabet Algılaması Analizi" 29.01.2018
Jale TUNÇEL Öğr.Gör.Dr. Meral TOPRAK İşletme Tezli "Türkiye ve Mısır'da Hazırgirim Sektöründe Faaliyet Gösteren İki Firmanın Performans Açısından Karşılaştırılması" 29.01.2018
Amer Mohammed HALBAW Prof.Dr. Aysun Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Erbil Temel Okullarında Görev Yapan ÖğretmenlerinÖrgütsel Adalet Algılarıyla Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki" 22.01.2018
Kaan YAVUZ Prof.Dr. Aysun Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Yöneticilerin Algılanan Narsistik Özelliklerinin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkileri: Devlet Üniversitesinde Yapılan Bir Araştırma" 22.01.2018
Emel ŞEN Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "İstanbul Eyüp İlçesi Devlet Ortaokullarında Okul ve Aileler Arasında Yaşanan Sorunlar Hakkında Yönetici Görüşleri" 22.01.2018
Tekin Şakir TEKİN Yrd.Doç.Dr. Burçin ATASEVEN İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Motivasyonun Performans ve Verimlilik Üzerindeki Etkileri" 15.01.2018
Fulya ERDEMET Prof.Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Özel Lise Yöneticilerinin İnovasyon Sürecine İlişkin Görüşleri" 25.12.2017
Metin KORKMAZ Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Ortaokullarda Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerin Etkileme Davranışları (İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği)" 11.12.2017
ECE SEZER Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Muhsin Kut'un Sanatı ve Sanatçı Kişiliği" 04.12.2017 
MELİH YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Murat Taha BİLİŞİK İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Hata Türü ve Etkileri Analizi ve Tekstil Snayinde Bir Uygulama" 27.11.2017
Gonca Gül SARIOĞLU ALTUN  Yrd.Doç.Dr. Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli  "Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar" 30.10.2017
Selen ÇELİKÖZ Yrd.Doç.Dr. Kadri MİRZE İşletme Tezli "Türkiye'de Kadın Girişimciliğinin Gelişiminde Devlet Destekli ve Girişimcilik Eğitimi Alan Kadın Girişimcilerin Analizi" 10.10.2017 
Kenan TEKİNGÜNDÜZ Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Ortaokullarda Çalışan Öğretmenlerin Yer Değiştirme Nedenleri ve Yer Değiştirmede Yöneticinin Rolüne İlişkin Öğretmen Görüşleri
 (İstanbul İli Fatih İlçeci Örneği)"
10.10.2017
Uğur EROĞLU Prof.Dr. Sinan ALÇIN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Havayollarında Satı-Pazarlama ve Türk Hava Yollarının Ürün ve Hizmet Analizi(2003-2016)" 10.10.2017
Ahmet Burak SÖKMEN Yrd.Doç.Dr. Aysın TURPOĞLU ÇELİK Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Öğretmenlerin Algıladıkları Liderlik Davranışları ile Karara Katılma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" 10.10.2017
Mustafa AKSOY Yrd.Doç.Dr. Aysın TURPOĞLU ÇELİK Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Ortaöğretim Öğrencilerinin Okul Tükenmişliği ile Okula Aidiyetleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından Araştırılması" 10.10.2017
Seda HASSAN Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Müzelerde Çoculara Yönelik Sanat Etkinlikleri" 10.10.2017
Mehmet EMÜL Öğr.Gör.Dr. Habibe AKŞİT İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "İşyeri Kabuslarından Biri Olarak Mobbing ve Mücadele Yöntemleri" 12.09.2017
Nursel TEKİNGÜNDÜZ Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "İlkokul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
(İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği)"
12.09.2017 
Murat YILDIZ Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Öğretmenlerin Yönetime Katılım Algıları ile Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği)" 12.09.2017 
Arzunur AKMAN Doç.Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Sınıf Öğretmenlerinin Değişime Direnç Nedenlerinin İncelenmesi" 12.09.2017 
Selin YILMAZ Prof.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Filimsel Anlatıda Güç/İktidar İlişkisinin Gözetim ve Simülasyon Kavramları Bağlamında Simgesel Aktarımı: Göstergebilimsel Çözümleme 
Örneği"
12.09.2017 
Eren ASLAN Prof.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Reklam İletişiminde Dijitalleşme: Online Davranışsal Reklam Kavramı ve Tasarımı" 12.09.2017 
Ozan Orhun SEVGİ Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Otel İşletmelerinde Yabancı Turistlerin Hizmet Kalitesi Algısının Sevqual Yöntemle Ölçülmesi Antalya'da 
Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma"
05.09.2017
Evren DENİZ Yrd.Doç.Dr. Nebile KORUCU GÜMÜŞOĞLU İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Forex Piyasasının İşleyişi ve SPK Regülasyonları Çerçevesinde Türkiye'deki Gelişimi" 05.09.2017
Nurdan TUFAİ Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Abonelik Sözleşmeleri" 15.08.2017
Şahin TOPKAYA Yrd.Doç.Dr. Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli "Yoksulluk ve İştirak Nafakası" 15.08.2017
ÇAĞLA BARİKAN Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Şerh-i Vilâdet ve Mucizâtü'n-Nebî (İnceleme-Metin-Dilbilgisel Dizin)" 01.08.2017
ERKAN DURHAN Yrd.Doç.Dr. Özdem ÖZAYDIN Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Kanununda Kasten Öldürme Suçunda Haksız Tahrik" 26.07.2017 
GÜLŞAH GÜZEL Yrd.Doç.Dr. Bahtiyar ASLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Tarık Buğra'nın Hikâyelerinde Anlatım Teknikleri" 20.07.2017
Cem BIÇAKÇI Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "Psikolojik Şiddet: İstanbul'da Özel Bir Öğretim Kurumu Çalışanları Üzerine Yapılan Araştırma" 18.07.2017 
Ümit ÖZÜREN Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "Tekstil İşletmelerinde Nepotizm Uygulamalarına Bağlı Olarak Üretkenlik Karşıtı Davranışlar ve Sonuçları" 04.07.2017
Osman Onur SALKIM Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Açıkhava Reklamlarında Yaratıcı Strateji Kullanımı: Reklam Mesajları ve Marka İmajı Etkileşimi" 04.07.2017
Yiğit ŞENER Prof.Dr. Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Örgüt İkliminin İş Performansı Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Ara Değişken Rolü" 04.07.2017
Amal Abdoulkader HASSAN Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "İletişim Aracı Olarak Akıllı Telefonlarda Mobil İnternet Kullanımının İncelenmesi: Somali Örneği" 29.06.2017
Yıldız BALABAN Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Edip Harâbî Divanı (Karşılaştırmalı Metin)" 29.06.2017
Nigar Dilşat KANAT Prof.Dr. Muharrem KAYA Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Mizah Teorileri Bağlamında Bektaşi Fıkraları" 29.06.2017
Şakir ŞİMŞEK Prof.Dr. Muharrem KAYA Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "İBB Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K1582 Numaralı( Örnek Üzerine Halkbilimi Çalışması)" 29.06.2017
Sinan AKKUŞ Prof.Dr. Muharrem KAYA Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "1970'Lİ Yıllarda ÂşıkŞiirinde Politik Söylem" 29.06.2017
Mehmet Cenap AKGÜN Doç.Dr. Bige Zeynep OKTUĞ Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Çalışmaya Tutkunluk ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İş-Aile Çatışmasının Biçimlendirici Rolü" 29.06.2017
Fehim Hayrullah ÖZSOY Öğr.Gör.Dr. Meral TOPRAK İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Örgütlerde Makyavelizm ve Sinizmin Çatışma Yönetimine Etkisi: Bir Teknoloji Şirketinde Uygulama" 29.06.2017
Selen TUNCAL  Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Toplum-Sanat İlişkisi Kapsamında İstanbul'daki Müzik Etkinlikleri (2000-2015)" 29.06.2017
Aytan NAMAZOVA Dr. Öğr. Üyesi Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ziya Gökalp ve Bahtiyar Vahapzâde'nin Şiirlerinde Vatan Mefhûmu" 13.06.2017
İlyas AVCI Yrd.Doç.Dr. Pınar Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN Özel Hukuk Tezli "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklarda Bağımsız Denetim" 06.06.201
Selin Zehra TAŞÇI Prof.Dr. Müge İŞERİ İşletme Tezli Türkiye'deki Kobilerin 2010-2016 Yılları Arasında Banka Kredileri Kullanımını Diğer Finansman Yöntemleri ile Karşılaştırılması" 30.05.2017
Anıl TÜLÜ Yrd.Doç.Dr. Bahtiyar ASLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Haldun Taner'in Vatan Kurtaran Şaban Adlı Kabere Oyunu ve Epik Tiyatro" 30.05.2017 
Afag GURBANOVA Yrd.Doç.Dr. Aysın TURPOĞLU ÇELİK Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Kişilik Özellikleri ile Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Yıldırma Eylemlerine Maruz Kalma ve Örgütsel Sessizliğin Biçimlendrici Etkisi" 23.05.2017
Kadir KAÇAKER Yrd.Doç.Dr. Nazlı Çağın BİLGİLİ Uluslararası İlişkiler Tezli "Arab Spring and Evalution Of Arab Spring In Turkey Over Gezi Park Events" 16.05.2017
Gülizar ÖZKAYA Yrd.Doç.Dr. Murat Taha BİLİŞİK İşletme Tezli "Toplam Faktör Verimliliği ile Etkinlik İncelemesi ve İyileştirme Hedeflerinin Belirlenmesi" 10.05.2017
Sedat ALTAN Prof.Dr. Sinan ALÇIN İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Kara Para, Kara Para Aklanması ve Türkiye'ye Yansıması" 10.05.2017
Elif DEMİR UĞUR Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Örgütsel Sesizlik İklimi ve Çalışan Sessizlik Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma" 10.05.2017
Laween Muhammed Mahmood Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "Irak Hukukunda Kamu Mallarına Yapılan Tecavüzlerin Kaldırılmasında Yönetim Araçları" 21.03.2017
Yargı BİLGİÇ Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli "İcracı Sanatçıların Mali Hakları" 07.03.2017
Zeren ORUÇ Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli Çevre ve Ekoloji, Kavramları Kapsamında İdeolojik Yaklaşımlar ve Sanat" 28.02.2017
Atilla TANRIVERMİŞ  Yrd.Doç.Dr. Özge SIRMA GEZER Kamu Hukuku Tezli "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu (TCK m. 165)" 07.02.2017
Ceyda AKSU Doç.Dr. Özge ZİHNİOĞLU Uluslararası İlişkiler Tezli "Effects of Syriza Movement on Eu Integration" 07.02.2017
Dilek KESKİNCİ Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Oğuz Atay'ın 'Bir Bilim Adamının Romanı' Adlı Eserindeki Niteleme Sıfatları" 10.01.2017
Ahsen KARAKAŞ Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Fakîr Ahmed Şeyhzâse'nin Tabibnâme'si (Dil İncelemesi-Metin-Dilbilgisel Dizin)" 10.01.2017
Begüm İĞREK Öğr.Gör.Dr. Habibe AKŞİT İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "İnsan Kaynaklarında Çalışanı Motive Etme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma" 10.01.2017
Aybike AÇIKEL Doç.Dr. Yunus EMRE Uluslararası İlişkiler Tezli "Strian People and Their Integration Within Turket in Context of the Refugee Crisis and Extended Visit" 13.12.2016
İlker HAYAT Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Mecmua-İ Eş'âr [AEMnz635] (Metin-İnceleme)" 13.12.2016
Reyhan BOLAT Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "Titanların Öfkesi Filminin Filimsel Anlatı Açısından Çözümlemesi" 13.12.2016
Serap ARIK Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Kavisnâme-i Menzilât (1b-51a) İnceleme-Metin-Sözlük-Dizin" 29.11.2016
Gülfem ÖZTÜRK Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Kavisnâme-i Menzilât 51b-101b Varak (Hacı Hasan b. Hacı Bahtiyar'ın Eseri)" 29.11.2016
Gülhan YAVAŞ Yrd.Doç.Dr. Cemil GÜLSEREN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Ev, Mutfak, Tarım ve Hayvancılık Terimleri" 08.11.2016
Zeynep Naz GÜLER Prof.Dr. İbrahim Mensur AKGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Ukrainian Crisis and Its Impact on Turkey" 01.11.2016
Abdülaziz TANGAL Doç.Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ Özel Hukuk Tezli "Medeni Usul Hukukunda Ön İnceleme" 25.10.2016
Chato Shaker HAMID Doç.Dr. Özge ZİHNİOĞLU Uluslararası İlişkiler Tezli "The Role of European Public Opinion and Political Elites on Relations Between The European Union and The Islamic 
Republic of Iran"
25.10.2016
Ahmet Gökhan ULUÇAY Doç.Dr. Volkan EKİN İletişim Sanatları Tezli "Uzaktan Eğitim Yönetimi ve Türkiye'deki Vakıf Üniversitesi Uygulamaları (İKÜ E-MBA Yüksek Lisans Programı Örneği)" 27.09.2016
Coşkun AKYOL Yrd.Doç.Dr. Nihal URAL ÇINAR Özel Hukuk Tezli "Türk Borçlar Kanununa Göre Alt Kira Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri" 29.08.2016
Yeliz ÇİÇEK Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Türk Sinemasında 1995 Sonrası Sanat Dekor ve Tasarım Uygulamaları" 29.08.2016
Özlem ERİKCİ Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Kurum Galerilerinde Sanat Yönetimi" 29.08.2016
Özüm DEMİRKOL Yrd.Doç.Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ Özel Hukuk Tezli "Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizide Karşılıklılık Esası" 26.07.2016
Aysel DÜZGÜN Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Nöromarketing alanında marka algısının elektrofizyolojik olarak beyin osilasyonlarıyla ölçümlenmesi:
 EEG (Elektroensefalografi) Yöntemi Uygulaması"
26.07.2016
Reşat Doğukan Hazer GEZER Prod.Dr.Dr.hc. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Petrol ve Petrol Ürünleri Kaçakçılığı Suçları" 12.07.2016
Esra AKSOY Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "İstanbul'daki Devlet Müzeleri ve Özel Müzelerin Relşam Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi" 28.06.2016
Merve AKGÜN AKAY Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerine Özgü Sona Erme Sebepleri" 20.06.2016
Ecem Hazal ÖKSÜZÖMER Yrd.Doç.Dr. Özge ZİHNİOĞLU Uluslararası İlişkiler Tezli "“A Rewiew of  the Political Stance of Kurdish Women: Leyla Zana Portrait” 07.06.2016
Muhammet Erkam TANIR Prof.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Sosyal Medyanın Kamu Diplomasisi Bağlamında İncelenmesi" 10.05.2016
Selin LAFCI Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Mehmet Raufun Kadın İsterse Adlı Eserinin Yeni Harflere Aktarılarak İncelenmesi" 03.05.2016
Neslihan DOĞAN Doç.Dr. Ahmet Sera ÖZBAŞAR İşletme Tezli "İtibar Yönetimi Algılaması Bir Sağlık Kuruluşu Örneği" 03.05.2016
Çağda Nur TURHAN Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Resmi Belgede Sahtecilik Suçu" 26.04.2016
Dilek ÜNLÜ Yrd.Doç.Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Türk ve Alman İş Hukukunda İşyeri İşletme ve İşin Gerekleri ile Fesih ve Özellikle Sosyal Seçim Ölçütleri" 09.02.2016
Simge TÜZÜN ŞAHMAROĞLU Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Bağımsız Denetimde Analitik İnceleme Prosedürleri ve Uygulaması" 09.02.2016
Dilek ÖLMEZ Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Aile İçi Etkili İletişimde Drama Teknikleri ve NLP Uygulamaları" 02.02.2016
Özgün AĞIRDAN Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "Örgütsel Sinizm: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma" 26.01.2016
Erhan SAÇLİ Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "1980'li Yıllarda İstanbul'da Sanat Galericiliği ve Çağdaş Türk Sanatına Etkileri" 26.01.2016
Duygu Hidayet ARDA Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Alacağın Devri ve Diğer Hukuki Kurumlarla Karşılaştırılması" 05.01.2016
Ulaş ŞAHİN Doç.Dr. Emre ESEN Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Türkiye'nin Avrupa Enerji Topluluğu Anlaşması'na Taraf Olup Olmamasının Değerlendirilmesi" 29.12.2015
Suat YAKUT Yrd.Doç.Dr. Gülsüm GÖKGÖZ İşletme Tezli "İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık ve Meslek Liselerinde Bir Araştırma" 22.12.2015
Polat GÜLŞEN Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "İşletmelerde Psikolojik Şiddet ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma" 01.12.2015
Tuğba TADAL Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Hoca Rıza Sarraf Divan-ı Sarraf Çeviri Yazılı Metin-Sözlük" 10.11.2015
Naz Gülüna MISIRLI Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Cumhuriyet Dönemi Kadın Sanatçıları Üzerine Bir Müze Tasarımı" 27.10.2015
Dilek IŞIKHAN Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Rağmi Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divannın Notlandırılmış Metni" 20.10.2015
Burak TAYİZ Yrd.Doç.Dr. Bahtiyar ASLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Yahya Kemalde Kültür ve Medeniyet Kavramı" 20.10.2015
Burcu ARSLAN Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Societas Europaea (SE) Almanya Açısında Değerlendirilmesi" 13.10.2015
Abdulkadir GÜMÜŞ Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Mecmua-i Eş'ar [Nuruosmaniye Kütüphanesi 4960] (Metin-İnceleme)" 13.10.2015
İzzet ARSLAN Prod.Dr.Dr.hc. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Bakımından Türk Hukukundaki Yeri" 06.10.2015
Efe TEKSOY Yrd.Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "Kemal Sunal'ın Şaban Tiplemesinde Charlie Chaplin ve Şarlo Tiplemesinin ETKİSİ" 29.09.2015
Nilüfer KÖKER Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre Acentelik Sözleşmesinin  Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları" 29.09.2015
Mehmet Hulusi BANİ   Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli   29.09.2015
İsmet Betül HAMAZ Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Kara Taşımalarında Taşıyıcının Yüke Özen Borcu" 02.09.2015
Özlem AZAK Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Avrupa Birliği ve Türkiye'nin AB Bütünleşmesindeki Yeri" 02.09.2015
Egemen AKAR Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Teknolojik Gelişmelerin Sahne Performansına Etkisi" 11.08.2015
Hakan SEVİMLİ Yrd.Doç.Dr. Aysın TURPOĞLU ÇELİK Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Örgütsel Bağlılık ile Psikolojik İyilik Hali Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" 04.08.2015
Tamer BAYRAK Doç.Dr. Deniz YENĞİN İletişim Tasarımı Tezli "Türk Sinemasında Mekan Yaklaşımı: Yılmaz Güney'in 'Yol' ve Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kış Uyusu' Filmlerinin 
Mekansal Çözümlemesi"
28.07.2015
İdil Çağıl ERKOÇ Prof.Dr. Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Algılanan Örgütsel Destek ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Öz Yeterlilik Faktörünün Düzenleyici Rolü: 
Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma"
07.07.2015
Zehra BAŞER DOĞAN Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Türk ve Alman Anonim Şirketler Hukukunda Denetçinin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu" 07.07.2015
Selma AYDIN BOZ Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Multimodal (Karma) Taşımacılıkta Taşıma Operatörünün Sorumluluğu" 30.06.2015
Samet KOYLU Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Limited Şirketlerde Müdürlerin Görev ve Sorumlulukları (TTK ve ETTK Karşılaştırmalı Olarak) 30.06.2015
Ahmed Faisal AHMED Prof.Dr. Hasan KÖNİ Kamu Hukuku Tezli "Komşu Ülkeler ile Kürdistan Bölgesinde Petrol Sözleşmelerin Yasallığı" 23.06.2015
Tuğba AYNACI Prof.Dr. Zafer TUNCA İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli "Gümrük Birliğinin Türkiye-Avrupa Birliği Dış Ticaretine Etkisi" 23.06.2015
Meltem KARA Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Sünbülzade Vehbi Divanında Maddi Kültür Unsurları ve Toplumsal Hayat" 23.06.2015
Sevgi GÖÇMEN Yrd.Doç.Dr Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli "İnternet Aracılığı ile Eser Sahibinin Haklarının İhlali" 16.06.2015
Ersin AYDENİZ Prof.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "İnşaat Şirketlerinin Satış Ofislerinde Gerçekleştirilen Halkla İlişkiler Uygulamalarının Satış ve Marka Değeri
Yaratma Süreçlerine Etkileri"
16.06.2015
Mutlu TANRIKULU Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "3402 Sayılı Kadastro Kanunu Kapsamında Tapulu Taşınmazların Harici Satış ve Olağanüstü Kazandırıcı
Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması"
16.06.2015
Esma VANLIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Özge ZİHNİOĞLU Uluslararası İlişkiler Tezli "Democracy and Participation at the Local Level in the Context of City (Citizens) Council: Women’s and
 Children’s Assemblies in Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kadıköy and Bahçelievler” 
28.04.2015
Tural IBRAHIMOV Yrd.Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Sanatları Tezli "1990'lardan Günümüze Türk Televizyonculuğunda Yönetmenin Rolü" 17.02.2015
Ertan Eren ERGİN Doç.Dr. Deniz YENĞİN İletişim Sanatları Tezli "Sosyal Medyada Reklam Kullanımı Örneği Olarak Yerli Reklamların İncelenmesi" 17.02.2015
Asuman SARI İYİM Prof.Dr. Atilla ALTOP Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Alman Hukuku Kıyası ile Kefalet Sözleşmesinin Geçerlik Şartları" 17.02.2015
Deniz Müzeyyen ÇOLAK Doç.Dr. Sinan ALÇIN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiyede Teknoloji ve Kalkınma" 17.02.2015
Dilara ERDEM YAZAR Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cemil Süleyman Alyanakoğlunun Timsal-i Aşk Adlı Hikaye Kitabı Üzerine Bir İnceleme" 03.02.2015
Siyabend EBEM Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Füzuni Hayatı Edebi Kişiliği ve Divanının Notlandırılmış Metni" 27.01.2015
Yağmur ŞENGÖK Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cahit Sıtkı Tarancının Şiirinde Ayna Motifi" 27.01.2015
Gülden SÜRÜCÜ Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ahmet Hamdi Tanpınar ve Marcel Prousta Zaman" 27.01.2015
Şennur ALPKAYA Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Marka İletişimi Bağlamında Marka Kimliği Yaratımı ve Marka Çağrışımları: Türk Aile İşletmeleri Uygulama Örneği" 27.01.2015
Atakan ATALAR Yrd.Doç.Volkan EKİN İletişim Sanatları Tezli "Mobil Pazarlama Uygulamalarının İnternet Ortamında Gerçekleşen Satışlara Etkilerinin Analizi" 27.01.2015
İdil Su EKMEKÇİ Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Suç ve Ceza Siyaseti Açısından Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu" 20.01.2015
Selahattin KOLCU Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "TCK'da Suçu Bildirmeme Suçu" 20.01.2015
Hava KABLAN GÜNAY Prof.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Tasarımı Tezli "Lüks Markaların Konumlandırılmasında Sanat Etkinliklerinin Kullanılması" 13.01.2015
Ahmet BİKİÇ Prof.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Çizgisel Olmayan Kurgu Yaklaşımı, Kayıp Otoban Film Örneği" 23.12.2014
Ayşe Duygu ATASOY Prof.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Kübizmin Sinemaya Etkisi: Otomatik Portakal Filminin Çözümlenmesi" 23.12.2014
Selçuk YİĞİTEL Yrd.Doç.Dr. Ayşem ÇALIŞKUR Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Öğretmen ve Akademisyenlerin Algıladıkları Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki" 23.12.2014
Melih SANAN Yrd.Doç.Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ Özel Hukuk Tezli "Delil Tespiti" 16.12.2014
Eren ALTIN Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme Tezli "Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiyede Vergi Haritası Projesi" 09.12.2014
Janetta KANKAVİ Yrd.Doç.Dr. Ali DAŞMAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "1970-1990 Yılları Arasında Sovyetler Birliğinde Türkoloji Çalışmalarında Sovestskaya Türkologiya Dergisi Örneği" 21.10.2014
Derya AYDOĞAN Prof.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Türk Romanında Dijitalleşme: E-Kitap" 14.10.2014
Barbaros Arif ÖZCAN Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Kurumsal İletişim Yönetimi Çerçevesinde İletişim Etkinlikleri ve Uygulamaları: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Uygulama 
Örneği"
14.10.2014
Esra KILIÇ Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Divan-ı Galib Zühdi (İnceleme-Metin)" 30.09.2014
Assiye ALİMCİ Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Alman Hukukunda Vadesi Gelmiş Alacakların Tahsilinde İnkasso Sistemi" 23.09.2014
Zehra Gizem GÜRSOY Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü ve Sonuçları" 23.09.2014
Bilgin BAKINÇ Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Asaf Halet Çelebi'nin Şiirlerinin Kaynakları" 16.09.2014
Melikcan ZAMAN Doç.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Komünizm Etkisinde Aram Khachaturian Bale Müziği ve Sahnelenme Teknikleri" 16.09.2014
Derya ALTINOK VILLEMIN Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "AİHM İçtihatları Işığında Ağırlaştırılmış Müebbbet Hapis Cezalarının Kesintisiz İnfazının İşkence Yasağı Açısından İncelenmesi" 16.09.2014
Gizem ÖZDEL Yrd.Doç.Dr. Ezgi YILDIZ İletişim Tasarımı Tezli "Sinema Filmlerindeki Sanatsal Temalar Aracılığıyla Modern Kentlerin Pazarlanması" 16.09.2014
Gülşah Ferrah POLAT Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Bağımsız Sinema ve Semih Kaplanoğlu Yusuf Üçlemesinin V.Propp Açısından Çözümlemesi" 26.08.2014
Emre Berkan YENİ Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli '"Kazak Türkçesinin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretilmesinde Kullanılan 'Kazak Tilin Üyreneyik'Adlı Eserin İncelenmesi' 19.08.2014
Aysel CAVADOVA Yrd.Doç.Dr. Cemil GÜLSEREN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Celil Memmedguluzadenin Mizahı Eserlerinde Kelime Çeşitleri ve Kalıp Sözler" 22.07.2014
Emre Ahmet SEÇMEN Prof.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Tasarımı Tezli "Sinemada Süper - Kahramanlık İmgesi ve Indiana Jones Filmleri Örneği" 15.07.2014
Aysel HÜSEYNOVA Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli '"Organ Adlarıyla Kurulmuş Deyimlerin Karşılaştırılması(Azerbaycan-Özbek ve Türkiye Türkçesi)'' 08.07.2014
İpek ODABAŞ Prof.Dr. Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli '"Yapısal Güçlendirme ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Psikolojik Güçlendirmenin Ara Değişken Rolü:Öğretmenler Üzeinde 
Bir Çalışma
08.07.2014
Seda KANTARCI Prof.Dr. Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli '"Çalışma Ortamında Geribildirim ve Sonuçları'' 08.07.2014
Hüseyin Can ÇOBANOĞLU Öğr.Gör.Dr. Hüseyin Can ÇOBANOĞLU İşletme Tezli "Öğrenen Organizasyonlarda Bilgi Teknolojilerinin Rolü ve Örgütsel Öğrenmeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma" 01.07.2014
Ahmet Savaş ÇOLAK Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Yetik Ozan Hayatı ve Şiirlerinin Tematik İncelemesi" 01.07.2014
Dilek Ebru MAZLUM Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç Romanı ile Peyami Safanın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Romanının Türkçe A-1 A-2 Seviyesine Uyarlanması"
01.07.2014
Murat BALCI Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Adli Muhasebe Uygulamaları ve Günümüzdeki Durumu" 17.06.2014
Pelin DENİZ Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Amdi Giraybayın Şiirleri, Metin, Dil İncelemesi, Sözlük" 03.06.2014
Mustafa GÖKGÜL Yrd.Doç.Dr. Kadri MİRZE İşletme Tezli "Türkiyede Elektronik Ticaret ve İşletmelere Tüketicilere Sağladığı Avantajlar, Dezavantajlar" 03.06.2014
Fatma SEZER Öğr.Gör.Dr. Şule ÖZBAŞAR İşletme Tezli "Gıda Sektöründe Yeni Ürün Markalaması: Farklı Ürünlerin Markalanmasında Karşılaştırmalı Analiz" 27.05.2014
Birsen ÖZTÜRK AHBAP Prof.Dr. Ayşe Can BAYSAL İşletme Tezli "Renklerin Pazarlama Üzerindeki Etkisi" 27.05.2014
Seda CURGA Yrd.Doç.Dr. Volkan EKİN İletişim Sanatları Tezli "Televizyon Dizilerinde Gizli Reklam Uygulamaları" 27.05.2014
Sema GÜMÜŞ Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Markaların Ulusal Düzlemde Yaratılması, Korunması Süreci ve Örnek Uygulamalar" 20.05.2014
Didem ATAMAN YENĞİN Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Tüketim Kültürünün Aracı Olarak Reklamlarda Nesneleşen Birey Yada Bireye Dönüşen Nesne" 20.05.2014
Ahmet ÇELİK Yrd.Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Sanatları Tezli "Siyasal İletişimde Müziğin Rolü: Ahmet KAYA Örneği" 29.04.2014
Serkan AKKOYUN Prof.Dr. Ahmet GÖKÇEN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiyedeki Futbol Kulüplerinin Altyapılarının Yapılanması, Yönetim Biçimleri, İdari Yapısı ve Avrupadaki Örneklerle Kıyaslanması" 22.04.2014
Barış MESCİ Doç.Dr. Emre ESEN Özel Hukuk Tezli "Milletlerarası Özel Hukukta Atıf (Renvoi)" 28.01.2014
Esra PEKER DEMİR Yrd.Doç.Dr. Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli "İnternet Aracılığı ile Kişilik Haklarına Saldırı" 21.01.2014
Hicran Özlem ILGIN Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Öykü Formatlı Televizyon Reklamlarında Kültürel Kimlik Göstergeleri ve Anlamlandırma" 21.01.2014
Selin OKUMUŞ Prof.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Sanatları Tezli "Yeni Medya ve Kısa Film Olgusu" 14.01.2014
Ömür KINAY Prof.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Sanatları Tezli "Canlandırma Filmlerinde Engelli Karakter Kullanımı: V.Propp'a Göre Kayıp Balık Memo Filminin Çözümlenmesi" 14.01.2014
Kevser MENEMENCİOĞLU Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "Örgütsel Sessizliğin İşgören Başarımı Üzerine Etkisi" 07.01.2014
Serap BAYOL Doç.Dr. Cem Kağan UZUNÖZ İletişim Tasarımı Tezli "Tarihsel Süreç İçindeki Melodramın Dünya Sineması Üzerindeki Etkisi ve Türk-İtalyan Sinema Anlayışında Yeri" 31.12.2013
Cengiz Topel ÇİFTCİOĞLU Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Cumhuriyet Savcısının Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı ve Denetimi" 03.12.2013
Barış DERELİ Yrd.Doç.Dr. Deniz YENGİN İletişim Tasarımı Tezli "Yeni Medya Olarak Çevrimiçi Video Portalları ve Video Portallarının İncelenmesi" 26.11.2013
Ersin ENGİN Yrd.Doç.Dr. Kadri MİRZE İşletme Tezli "Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yaklaşımına Göre Türkiye Oluklu Mukavva Ambalaj Sektörünün Rekabet Gücü" 19.11.2013
Altuğ Kürşat ŞAHİN Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Yeni CMK'da Uzlaşma Kurumu" 19.11.2013
İsa BAL Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Adlı Romanında Zaman-Kimlik ve Dönüşüm" 12.11.2013
Yakup SAĞIROĞLU Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Kurumsal İtibar Yönetiminde Ekonomi Basının Yeri" 01.10.2013
Mehmet Ali İPEK Yrd.Doç.Dr. Mesut EREN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Politikalarının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi" 10.09.2013
Alper Murat ÖZ Doç.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Sanat Yönetimi Açısından Maya Sanat Galerisi" 10.09.2013
Güler GÜMÜŞSOY Prof.Dr. İlhan ULUSAN Özel Hukuk Tezli "Alacağın Devrinde Devredenin Garanti Yükümlülüğü" 03.09.2013
Safiye Nur BAĞRIAÇIK Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Sigorta Sözleşmesinde Taraflar Dışındaki İlgililerin Hukuki Durumu" 03.09.2013
Ozan YILDIRIM Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Yeni Türk Edebiyatı Metinlerinin A1-A2 Düzeyine Uyarlanması ve Çalıkuşu Örneği" 03.09.2013
Berna KÜÇÜK Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Görsel İletişim Tasarımı Açısından Sanatsal ve Kültürel Afişlerin Çözümlenmesi: Uluslar arası İstanbul Caz 
Festivali Afişleri"
03.09.2013
Bahadır ŞİMŞEK Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli ""Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler ve Tekstil Sektöründe Bir Araştırma" 03.09.2013
Berna ÇAĞIRICI Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Kurum Kimliği ve Göstergelerle Aktarımı : 'Yerelden Globale' Türk Hava Yolları Reklamları Söylem Çözümlemesi" 30.07.2013
Meral EREZ Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ahmet Hikmet Müftüoğlunun Eserlerinde Batı" 23.07.2013
Zuhal Gülhan URAL Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Kurumsal İletişim Çalışmalarının Sürdürülebilirliği" 23.07.2013
Zekeriya SÖNMEZ Yrd.Doç.Dr. Erdal YILMAZ Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Altı Sigma Metodolojisi ile Süreç İyileştirme ve Hizmet Sektöründe Bir Uygulama" 23.07.2013
Ali Murat NAS Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Yalan Tanıklık Suçu (Psikolojik ve Hukuki Sınırlar)" 23.07.2013
Nagijhan ÇAKAR Prof.Dr. Ferhat ÖZGÜR İletişim Tasarımı Tezli "Zeki Demirkubuz'un Filmlerindeki Kadın Figürlerinin İşlenişi ve Bu Figürlerin Kent Olgusu İçerisindeki Konumları" 16.07.2013
Emir KAYA Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Mecmua-i Eşar (University of Michigan Isl. Ms. 416) (Metin-İnceleme)" 09.07.2013
Gökçe MARŞAP Yrd.Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "2000-2010 Yılları Arası Türk Sineması Film Afişlerinin Gelişimi" 18.06.2013
Aslı Nazlı VURUCU Doç.Dr. Sinan ALÇIN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Eşitsizlik Üzerine Etkisi" 18.06.2013
Ender DEMİR Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk TezliÖzel Hukuk Tezli "Asıl İşveren - Alt İşveren İş İlişkisinde Tarafların Dayanışmalı Sorumluluğu" 11.06.2013
Emine KARTAL Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cemal Süreya’nın Guillaume Apollinaire Çevirileri ve Cemal Süreya’nın Şiirlerindeki Guillaume Apollinaire Etkisi" 04.06.2013
Ediz MUTLU Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Ekonomisi ve Ankara İline Ait SWOT Analizi" 04.06.2013
Yusuf KORUN Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Acentenin Hak ve Borçları" 07.05.2013
Emre ARPAÇ Doç.Dr. Ahmet Sera ÖZBAŞAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Yerel Yönetimlerde Hizmet İçi Eğitimin Konumu ve İyileştirilmesi: İETT Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları Analizi" 07.05.2013
Mustafa Hikmet AYDINGÜLER Prof.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Tasarımı Tezli "Canlandırmanın Uzaktan Eğitim Sürecine Katkısının Deneysel Yöntemle İncelenmesi" 26.03.2013
İbrahim Fethi ÖZDEN Prof.Dr. Ayşe Can BAYSAL Sanat Yönetimi Tezli "Kültür Yönetimi Bağlamında Sokak Müziği ve Sokak Müzisyenleri"  12.03.2013
Yasin ÇETİN Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "Vergi Uyuşmazlıklarında Ehliyet" 05.03.2013
Mehmet GÖKÇE Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "Vergi Uyuşmazlıklarında Süre" 05.03.2013
Muharrem AKSOY Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İmar Mevzuatı ve Danıştay Kararları Çerçevesinde Arazi ve Arsa Düzenlemesi" 05.03.2013
Şöhret SAĞBAŞ Doç.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "2000 Sonrası İstanbulda Sanat Piyasasını Yönlendiren Etmenler" 05.02.2013
Belgin YAZICI Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Reklam İletilerinde Türk Dili Kullanımı ve Uygulamadaki Dil Yanlışları" 15.01.2013
Didem DOĞANYILMAZ Prof.Dr. Ali ÖZGÜVEN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Avrupa Birliği ile Akdeniz Ülkeleri Arasında İktisadi İlişkiler" 11.12.2012
Yağmur YAĞIZ Yrd.Doç.Dr. Volkan EKİN İletişim Sanatları Tezli "Bankaların Kültür ve Sanat Projeleri: Garanti Bankası SALT Projesi Örneği" 04.12.2012
Volkan SEÇER Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 220.Maddesi Gereğince Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu" 04.12.2012
Aysun KAYNAK Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "İstanbul Sağlık Müzesinin Sanat Yönetimi Açısından İncelenmesi" 04.12.2012
Vildan ASLAN Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Reklam İletilerinde Tüketici Davranışlarını Belirleyen Psikolojik Etmenler: Üniversitelerin Gazete ve 
Reklamları Uygulama Örneği"
20.11.2012
Murat ULUSOY Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda İlk İnceleme" 13.11.2012
Aslı Ceren YILDIZ DOĞAN Prof.Dr. N.İlker ÇOLAK Kamu Hukuku Tezli "Yargı Kararları Işığında Hukuka Uygunluk Bakımındna Yapılaşma ve Sonuçları" 30.10.2012
Seda Gizem CEVHERİ Prof.Dr. İbrahim Mensur AKGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Defining and Naming the Kurdish Isusue : Intitutions, Opinion Leaders and Parties" 16.10.2012
Yasin YAMAK Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cengiz Aytmatov'un Romanlarında Kurt Motifi" 09.10.2012
Ümit SOYLU Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cahit Zarifoğlu Üzerinde Rainer Maria Rilke Etkisi" 09.10.2012
Canip CİHANGİR Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Kanununda Dava Zamanaşımı" 02.10.2012
Mehmet ÜRGÜP Doç.Dr. Selahattin GANİZ İletişim Tasarımı Tezli "Marka Özvarlığı ve Reklam İlişkisi" 25.09.2012
Ömer KURNAZ Yrd.Doç.Dr. Rıfat ÖZDEMİR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Hastanelerde Kapasite Planlaması, SWOT Analizi Yönetimi, Maliyet Hesaplaması ve Maliyet Minimizasyonu ile
 İlgili Özel Bir Hastane Uygulaması"
18.09.2012
Meltem KAYNAŞ Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Tüketicilerin Mantıksal Olmayan Davranışlarının Ekonomik Sonuçları" 11.09.2012
Erkan BULUT Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Kapsamında Sosyal Medya Uygulamaları ve Etkili Kampanya Örnekleri" 04.09.2012
Tevfik UYAR Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "İş Havacılığı Teknisyenlerinde İş Tatmini ve Bir Araştırma" 29.08.2012
Ömer SELİM Yrd.Doç.Dr. Binhan Oğuz BERKSOY İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Dünyada ve Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım Hareketlerinde Krizinn Etkisi: 2008 Krizi Özelinde Bir İnceleme" 29.08.2012
Nazlı Hilal DEMİR Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Yasak Deliller ve İnsan Onuru" 07.08.2012
Ozan KIRTAY Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Reklam İletilerinde Mizah Kullanımı: Öğeler, Teknikler, Uygulama Örnekleri" 07.08.2012
İbrahim KOLUNSAĞ Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Derviş Hafız Abdülkadir,Galeb-i Sultan-ı Aşk (Metin-İnceleme)" 17.07.2012
Mutlu Emir BİLİŞİK Yrd.Doç.Dr. Nazan ÇAĞLAR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Karşılştırmalı Performans Analizi ve Tedarikçi Seçimi ve Değerlendirmesi için Performans Haritalarında Tedarikçi 
Konumlandırma"
29.06.2012
Gülizar GÜLOL Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Bilinç Akımı Açısından Oktay Rıfat Romanları" 29.06.2012
Mehtap TÜRKSOY Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Reşat Nuri GÜNTEKİN'in Acımak ve Yaprak Dökümü Adlı Eserlerinden Baba Motifi" 29.06.2012
Şirin Fulya ERENSOY  Prof. Sabri ÖZAYDIN İletişim Tasarımı Tezli "Hollywood'dan Indiewood'a, Amerikan Sinemasının Değişimi" 29.06.2012
Ceren YILDIZ Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalede Mağdurun Rızası" 19.06.2012
İlkay TUZCU TIĞLI Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Film Afişleri Tasarımında Göstergeler:Prof.Yurdaer ALTINTAŞ'ın Film Afişleri Çözümleme Örneği" 05.06.2012
Seyit Ali MÜHİM Prof.Dr. Tamer KOÇEL İşletme Tezli "Şirket Birleşmeleri (Mergers) ve Havayolu Şirketlerinde Merger Uygulamalarına Örnekler" 22.05.2012
Pelin KIROĞLU Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Elektronik Turizm Analizi, Uygulamaları ve Beklentiler" 08.05.2012
Arlin ŞİRİNPINAR Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Dış Ticarette Akreditif İşlemlerinde Operasyonel Risklerin Önlenmesi" 08.05.2012
Kerem YILMAZ Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "Türkiye'de Ödenekli Tiyatroların Sant Ortamındaki Yeri ve Sorunlarını Araştırılması" 08.05.2012
Alev ÖZNUR Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU Özel Hukuk Tezli "Yargıtay Kararları Doğrultusunda Karayolları Trafik Kanununa göre Kusursuz Sorumluluk" 03.04.2012
Elif KAPLAN Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "İdolojik Göstergeler ve Anlam Aktarımı Bağlamında 'Cennetin Krallığı' Filminin Çözümlenmesi" 21.02.2012
Asil EVİRGEN Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Uluslararası Ticari Teslim Şekillerinden FOB Tesliminde Taraf Yükümlülükleri " 21.02.2012
Ömer Yusuf TOPÇU Prof.Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "Carl Orff'un Müzik Yaşamı ve Sahne Kantatı Carmina Burana" 14.02.2012
Şebnem ŞENGÜL Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Metinlerarası Anlam Aktarımında Bir Yöntem Olarak Ekfrasis: Şiir- Roman ve Sinemada Kullanımı" 07.02.2012 
Uğur BALOĞLU Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Tiyatro Yapıtlarının Sinemaya Uygulanmasında Anlatılsal ve Yapısal Değişiklikler: William Shakespeare'in Hamlet 
Oyununun Filmsel Uyarlama Örneği"
07.02.2012 
Gökçe AKŞENGÜR Prof.Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU Özel Hukuk Tezli "4857 Sayılı Kanuna Göre Normal Fazla Çalışma" 01.02.2012
İdil ÜNAL Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Sporda Şiddet Yasası ve Şike Soruşturması Çerçevesinde Basında Yer Alan Haberlerde Kullanılan Fotoğraf 
Çözümlemeleri"
01.02.2012
Serpil SARBAN Doç.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Tasarımı Tezli "Manga'dan Animeye: Japonya'nın Yumuşak Güç' Silahlarından Biri Olarak''Sen To Chihiro
 No Kamikakushi' Filminde 'Tüketim Nesnesi' Sunumu: Otomobil Örneği"
17.01.2012
Begüm Aylin GÜVEN Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Toplumsal Sorunların Çözümüne Yönelik Hazırlanan Reklam Kampanyaları : Anlatısal ve Tematik İleti Çözümleme 
Örnekleri"
03.01.2012
Selda GÜNER Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Kolluğun Zor VE Silah Kullanması" 03.01.2012
Ali AĞAOĞLU Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "2001 Krizi Sonrasında Sorunlu Aktiflerin Çözümlenmesinde Kamunun ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Önemi" 13.12.2011
Metin KİLİK Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Kurum İmajı ve Lider Etkileşimi: Sivil Toplum Kuruluşları Örneği" 13.12.2011
Bahadır ELAL Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "Türk Edebiyatının Kurumsallaşması, Diğer Sanatlarla Etkileşimi ve Yönetimi" 13.12.2011
Emriye OKUTUR Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "Türkiye'de Sanat Galerilerinin Gelişiminin Sanat Yönetimine Etkisi" 13.12.2011
Tuğba BORAN Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Eski Türk Ticaret Kanunu ile Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Ortaklıkların Genel Kurulu" 06.12.2011
Ebru TURAN Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "İstanbul'da 2000 Yılından Sonra Kurulan Özel Sanat Müzelerinin Sanat ve Sosoyal Ortama Etkisi" 15.11.2011
Osman Emre MİYASOĞLU Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Naili Salih Kenz-i Nesayih ( Metin-İnceleme)" 15.11.2011
Gülüzar İYİOĞLU Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Refik Halit Kary'ın Hikayelerinde Değişim" 15.11.2011
Müge MEŞE Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Eser Sözleşmesinde Ayıplı İfanın Sonuçları" 18.10.2011
Cevahir POLAT Prof.Dr. Zafer TUNCA İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Basel II Kriterlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri" 18.10.2011
Emine ARPACI Prof.Dr. Zafer TUNCA İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ve Türkiye Ekonomisine Etkileri" 18.10.2011
Fatma YURCİ Yrd.Doç.Dr. Nazan ÇAĞLAR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Hizmet Sektöründe Kalite Modeli ve Bir Uygulama" 04.10.2011
Volkan GÜLŞEN Doç.Dr. Cüneyt YENİGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Identity Crisis of Jordan During the Israel-Palestinian Peace Process" 13.09.2011
Harun ORMAN Prof.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Memur Disiplin Hukukunun Genel İlkeleri" 09.08.2011
Tuğçe KAYAARASI Doç.Dr. Fatoş ADİLOĞLU İletişim Tasarımı Tezli "Yeni Türk Sinemasında İstanbul Kent İmgeleri" 09.08.2011
Burcu KÖROĞLU Prof.Dr. Müge İŞERİ İşletme Tezli "Dönem Sermaye İşletmelerinde Tek Düzen Muhasebe Sisteminin Uygulanması" 02.08.2011
Sedat KARA Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiye Ekonomisinde Kredi Kartlarının Marka Konumlandırılması: Bir Uygulama Örneği" 02.08.2011
Nida KIRÖMEROĞLU Yrd.Doç.Dr. Oktay Selim Karaca Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Türkmen Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Yalancı Eş Değerler" 02.08.2011
Kenan GÖZTAŞ Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda İspat" 12.07.2011
Seda AKTAŞ Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Bir Yeni Roman Uyarlaması Olan Saatler Filminde Metinlerarasılık ve Göstergeler Arasılık" 06.07.2011
Muhammed WEYSO Yrd.Doç.Dr. Oktay Selim KARACA Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Hac Yolculuğu Metinleri Bağlamında 17. Yüzyıl Halk Osmanlıcası" 28.06.2011
Alper KARA Yrd.Doç.Dr. Oktay Selim Karaca Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Uzun Kervan Romanı (Dionis Tanasoğlu) Metin-Tercüme ve Gagavuz Türkçesinde Fiil İstemleri" 21.06.2011
Ferudun AY Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Yalar Kemal'de Göç Olgusu (Bir Ada Hikayesi I-Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana, Bir Ada Hikayesi II-Karıncanın
Su İçtiği, Bir Ada Hikayesi III-Tanyeri Horozları"
21.06.2011
Beste GÖKÇE Prof.Dr. Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "Türkleri Konu Alan Operalardan G.Rossini'nin II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Operası'nın İncelenmesi" 14.06.2011
Hakan ALP Prof.Dr. Yasemin GİRİTLİ İNCEOĞLU İletişim Sanatları Tezli "Küreselleşme Sürecinde Medyadaki Dezenformasyon ve Irak İşgali Örneği" 31.05.2011
Merve YILMAZ Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk Tezli "İş Güvencesi Kapsamında Olan ve Olmayan İşçilerin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Feshinden Doğan Haklarının
Karşılaştırılması"
10.05.2011
Önder İHTİYAR Prof.Dr. Gülsen GÜNEŞ Kamu Hukuku Tezli "Kamu İcra  Hukukunda Ödeme Emrine Karşı Dava" 26.04.2011
Berna EKİM Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Görsel İletişiö Tasarımı Açısından Dergi Kapak Tasarımları: Elele Dergisi Kapak Tasarımlarının Çözümlenmesi""Görsel İletişiö Tasarımı Açısından Dergi Kapak Tasarımları: Elele Dergisi Kapak Tasarımlarının Çözümlenmesi" 19.04.2011
Çağıl YAYLA Yrd.Doç.Dr. Nazan ÇAĞLAR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Hizmet Kalitesi Ölçümüve Bir Havayolu İşletmesinde Uygulama" 29.03.2011
Murat YILDIZ Yrd.Doç.Dr. Nazan ÇAĞLAR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Hizmet Sektöründe Kalite Yönetimi" 29.03.2011
Başak TANİŞ Prof.Dr. Mesut İKTU Rejisörlük-Tezli "Okan Demiriş ve IV Murat Operası'nın İncelenmesi" 01.03.2011
Hasan ERDEM Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk Tezli "Türk İ ş Hukukunda İşe İade Davası ve Uygulamadaki Sorunlar" 11.01.2011
Ahmet SAĞLAM Yrd.Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi" 11.01.2011
Canbulut ŞAŞMAZ Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İmar Mevzuatına Aykırı Yapı Kavramı ve Denetimi" 28.12.2010
Reşat SAĞLIK Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Sona Erdirilmesi Halleri" 07.12.2010
Mehmet ŞİMŞEK Doç.Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR Kamu Hukuku Tezli "Anayasal İlkeler Karşısında Vergi Kabahat ve Yaptırımları" 30.11.2010
Nazlı Hilal ÇELİK Prof.Dr. Tufan ÖĞÜZ Özel Hukuk Tezli "Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Kişilerin Hakkaniyet Sorumluluğu" 30.11.2010
Mesut TOKGÖZ Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Temyiz Yolu" 09.11.2010
Özkan BARUT Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Kamu Dvasını  Açmada Takdir Yetkisi (cmk.Madde 171)" 26.10.2010
Metin SARIKURT Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Yargılamanın Yenilenmesi" 26.10.2010
Zafer AKARSU Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargı Kararları Işığı Altında İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran/Azaltan Haller" 19.10.2010
Esra Fahriye POYRAZ Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "II. Meşrutiyet Dönemi Kadın Dergiciliği ve Türk Kadını Dergisi" 12.10.2010
Sakine KORKMAZ Ydr.Doç.Dr. Hatice GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ahmet Haşim ve Şiiri Üzerine Yapılan Tartışmalar" 12.10.2010
Burhanettin ÖZTÜRK Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Cumhuriyet Savcısının CMK'daki Görev ve Yetkileri" 28.09.2010
Can YURCİ Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Çoklu Proje Yönetimi" 28.09.2010
Mehmet Arif REYHAN Yrd.Doç.Dr. Rıfat Gürcan ÖZDEMİR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Hazır Giyim İşletmelerinde Fason Kesimhane Seçiminde Topsis Yönteminin Uygulanması" 28.09.2010
Mehmet TOSUN Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "İmar Hukukunda Yer Alan İdari Yaptırımlar" 21.09.2010
Neslihan ÖZBEK Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Anonim Ortaklıklarda Düşmanca Devralmalar ve Hedef Ortaklığın Savunma Yöntemleri" 21.09.2010
Yıldız SIRMA Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "Türkiyede Çağdaş Sanat Piyasasında Alternatif Oluşumlar : Sanatçı İnisiyatifleri" 14.09.2010
Mesut ÇEKEN Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargının Görev Alanının Belirlenmesi Sorunu" 17.08.2010
Hülya ATLAN Doç.Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU Özel Hukuk Tezli "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda İsteğe Bağlı Sigortalılık" 17.08.2010
Elvan ÜNLÜ Prof.Dr. Şermin TEKİNALP İletişim Sanatları Tezli "Türkiye'de Kültür Taşıyıcıları Olarak Örtünmenin Geçmişi ve Bugunü" 14.07.2010
Mustafa Sedat ÖÇAL Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Tasarımı Tezli "Sinestezi ve İletişim Tasarımı" 06.07.2010
Aysun KISAOĞULLARI Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "2010 Avrupa Kültür Başkenti Kapsamında Kültür ve  Sanat Projelerinin Sosyolojik Yapı İçerisindeki Yeri ve 
Etkilerinin Araştırılması / İncelenmesi"
22.06.2010
Hacer DÜNDAR Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Rekabet Hukukunda Yasaklanan Faaliyetler ve Muafiyetler" 15.06.2010
Aygül GÖZÜTOK İNALHAN Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Çekte Muhatabın Hukuki Sorumluluğu" 15.06.2010
Mahfuz ŞİMŞEK Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Bankacılık İşlemlerinde Akreditif" 15.06.2010
Selma AĞAR TUNÇ Prof.Dr. Atilla ALTOP Özel Hukuk Tezli "Velayet Hakkında Hakimin Müdahalesi" 01.06.2010
Sezgin ÖZER Doç.Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR Kamu Hukuku Tezli "Türk Vergi Hukukunda Uzlaşma" 01.06.2010
Yasemin CANGÜLOĞLU Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Kat İrtifakı" 25.05.2010
Dide AKDAĞ SATIR Doç.Dr. Selahattin GANİZ İletişim Tasarımı Tezli "İstanbuld Yer Alan Vakıf Üniversitelerinin Görsel Kimlik Tasarımlarının Tipografik Açıdan İrdelenmesi" 18.05.2010
Arzu ULUSOY Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Bağlantılı Davalar" 18.05.2010
Mehmet İkbal GÜLTEKİN Yrd.Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "Cumhuriyet Savcısının Özel Hukuk Davalarındaki Rolü" 23.03.2010
Gültekin ADA Doç.Dr. İlker ÇOLAK Kamu Hukuku Tezli "Kamu Personeli İstihdam Şekilleri ve Sözleşmeli Personel İstihdamı" 09.03.2010
Fatma ÇALIŞKAN GÜNEY Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan İdarenin Sorumluluğu" 09.03.2010
Nidai DEMİRTAŞ Doç.Dr. İlker ÇOLAK Kamu Hukuku Tezli "Mali Piyasalarda Ekonomik Kolluk Faaliyetleri ve Yargısal Denetimi" 09.03.2010
Aslıhan Yeşim ÇELİKHAN KORKMAZ Doç.Selahattin GANİZ İletişim Tasarımı Tezli "Tipografinin Masaüstü Yayıncılığında Kullanımı" 02/03/2010
Nurcan YURTTAŞ DURAK Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Proje Yönetimi ve Proje Yönetiminde Bütçe" 02/03/2010
Elif ÖPÇİN Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Esnaf Odaları, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri ve Bunların Bankacılık Sektörüne Etkileri" 16.02.2010
Cebrail SARIKAYA Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Görev ve Yetki" 09.02.2010
Eda Özlem SİPAHİOĞLU Prof.Dr. Devrim ERBİL Sanat Yönetimi Tezli "Türkiyede Görsel Sanatlarda Batı Aktarmacılığı ve Özgünleşme Sorunsalı Kavramlarının İrdelenmesi" 19.01.2010
Ayfer KÖSE COŞKUN Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Görev ve Yetki" 29.12.2009
Devrim ERDOĞAN Doç.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Görsel Dilin Kullanımında Reklam-Sinema Etkileşimi ve Reha Erdem Sinemasında Uygulama Örnekleri" 29.12.2009
Beyza BILIKÇI Prof.Dr. Hayati DEVELİ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ankaralı Mustafa Bin Muhammed ve Hulvün - Nasihin Dil İncelemesi - Metin- Sözlük 1b 42b" 29.12.2009
Kemale ASLANOVA Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU Özel Hukuk Tezli "Roma Hukukunda Rehin Akdi, Rehin Hakkı, ve Türk Hukukuna Etkileri" 22.12.2009
Gönenç ÜNALDI Doç.Dr. Cüneyt YENİGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Humanitarian Intervention: TOOL Of Western Imperialism" 15.12.2009
Murat GÜR Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Kanununda Dolandırıcılık" 08.12.2009
Barış Ulaş SOYSAL Prof.Dr. Hayati DEVELİ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ankaralı Bin Muhammed Hulvün - Naısıhın Dil İncelemesi - Metin -Sözlük - 42b 92b" 24.11.2009
Okan ODABAŞI Prof.Dr. Atilla ALTOP Özel Hukuk Tezli "4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Mesafeli Sözleşmeler" 17.11.2009
Hacı Murat KILIÇ Prof.Dr. Şermin TEKİNALP İletişim Sanatları Tezli "Medya-Siyaset-Ticaret İlişkisi Doğan Holding Örneği" 10.11.2009
Şenol COŞKUN Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Ehliyet" 03.11.2009
Erhan YILMAZ Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Dava Açma Süreleri" 03.11.2009
Nil SAHATÇİU Doç.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Çizgi Canlandırmanın Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarında Yabancı Dil Olarak İngilizcenin Ediminde Kullanımı" 13.10.2009
Mehmet Emin GÜMRÜKÇÜOĞLU Doç.Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ Kamu Hukuku Tezli "Michael Foucault'da Mikro İktidar Norm İlişkisi Çerçevesince Hukuk Normunun Değerlendirilmesi" 13.10.2009
Anet OBAPINAR Prof.Dr. Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "Türkiye'de (Geleneksel-Ulusal) Müziği 1980 Sonrası Seyri" 06.10.2009
Alper DİNÇEL Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cumhuriyet Gazetesi Kitap Ekinin Edebiyat Kültürümüze Katkısı" 06.10.2009
Efe DÜNDAR Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "İlaç Hukukunun İlkeleri ve İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu" 01.10.2009
Sevda Serpil KOÇASLAN Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Sanatları Tezli "Söylenlerde Cinler ve Altın Pusula Filmindeki Cin Kavramının Çözümlenmesi" 15.09.2009
Emir SAYAR Prof.Dr. Targan ÜNAL İşletme Tezli "Vadeli İşlem Piyasaları ve Türkiye Örneği" 08.09.2009
Mehmet Süha SARIOĞLU Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Tasarımı Tezli "Filmsel Anlatıda Hayvan Söylenleri: Harry Potter'da Zümrüdüanka" 25.08.2009
Mustafa EFELTİ Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Özel Hukuk Tezli "Paul Verlaine'in Fetes Galantes'ı ile, Yahya Kemal'in 'Eski Şiirin Rüzgarıyla' Adlı Eserlerinin Karşılaştırmalı Bir
İncelemesi"
25.08.2006
Ayşe Didem ÖZDEMİR AKCA Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Kıyametli Evrakta Vade" 25.08.2009
Bülent SEZGİN Yrd.Doç.Dr. Önder PAKER Rejisörlük-Tezli "Avrupa'da Rejisörlük Kavramının Ortaya Çıkışı-Stanislavski ve Brecht Örnekleri Üzerinden Yönetmenlik 
Metodolijisinin İncelenmesi"
11.08.2009
Yılmaz KATİPOĞLU Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli Kamu Hukukunda Ecrimsil 30.06.2009
Tuğçe KARAÇOBAN Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Vergi Usul Kanununda Düzenlenen Adli Nitelikteki Vergi Suç ve Cezalarında Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası" 30.06.2009
Davut YILMAZ Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi" 30.06.2009
Hüseyin KOÇAL Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Hukukunda Şerefe Karşı Suçlar" 30.06.2009
Şerife ŞAHİN Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Tekerrür" 30.06.2009
Fatma Zehra TUNCA Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Kanunu'nda Teşebbüs" 30.06.2009
Bülent BAĞCI Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Olağan Kanun Yolu Olarak İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının İstinafta Rolü" 30.06.2009
Ali Efendi KIRMIZI Yrd.Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "Boşanmanın Sonuçlarından Maddi ve Manevi Tazminat" 24.06.2009
Yücel TEKİN Doç.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Tasarımı Tezli "Kullanıcı Erişimi Açısından Üniversite Kütüphaneleri Web Siteleri Arayüz İçerik Uyumu Sorunu" 09.06.2009
Gökhan GÜLTEKİN Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Eser Sözleşmesinde Ayıbı Karşı Tekeffül" 26.05.2009
Üner ÜSTERMAN Doç.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Açıkhava Reklamcılığına İmgesel Yaklaşım: Tasarım-Etki Düzeyleri İncelemesi" 10.03.2009
Berrin BULDU Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Kurumsal ve Karşılaştırmalı Analizi" 03.03.2009
Hanife GÖKÇE Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "Bağımsız İdari Otorite Olarak Sermaye Piyasası Kurulu" 03.03.2009
Serap BOZKURT Doç.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Toplumsal Sorumluluk ve Biliçlendirme Kampanyaları: Tema Vakfi Örneği" 03.03.2009
Ferrah Nur DÜNDAR Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Reklamda Cinsellik Kulanımı: Türkiye'de Besin Maddesi Reklamlarında Cinsel Çağrışımlar" 03.03.2009
Ali EKMEKÇİOĞLU Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Vasinin Tayini, Sorumluluğu ve Yetkileri" 03.03.2009
Ömer KARAGÖL Yrd.Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespiti Esasları" 03.03.2009
Mehmet YALÇIN Yrd.Doç.Dr. Taylan Özgür KİRAZ Özel Hukuk Tezli "İcra ve İflas Hukukunda Mesken Haczi" 03.03.2009
Güzin TARHAN Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Marka Farkındalığı Yaratma Sürecinde Sanal Ortamın Etkisi: Advergaming" 03.03.2009
Ahmet Zeki ORTA Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Etkili İletişim Sürecinde Kişilerarası İletişim Becerileri ve Yaratıcı Drama Uygulama Örneği" 03.03.2009
Halil Mehmet BİLGET Prof.Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "İstanbul Filarmoni Derneğinin Çok Sesli Müziğimize Katkıları" 24.02.2009
Ferruh HASDEMİR Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Ceza Yargılamasında Yeni Bir Yasa Yolu Olarak İstinaf" 17.02.2009
Nihan Ceyda ŞAHİN ÇOBAN Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Altı-Sigma Yaklaşımı ile Süreç İyileştirme: Otomotiv Elektrik Donanımı Üretim Sürecinde Bir Uygulama" 04.02.2009
Ragıp GÖNÜLTAŞ Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Kefilin Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği Defiler" 04.02.2009
Ela GÜRTEN Prof.Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "Sahne Sanatlarında Yönetim ve Etkili İletişim" 04.02.2009
Özlem ACAR Prof.Dr. İlhan ULUSAN Özel Hukuk Tezli Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na Göre Kart Sahibinin Korunması 28.01.2009
Canan Pınar TORUN Prof.Dr. Hayati DEVELİ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Mehmed'in Işk-namesi Üzerine Dil İncelemesi 14.01.2009
Tarık Özgür ŞİMŞEK Prof.Dr. Ayşe Can BAYSAL İşletme Tezli "İnsan Kaynakları Yönetimi İşlrvlerinden Seçme ve Yerleştirmenin Önemi ve Antalya Bölgesinde Bir Araştırma" 31.12.2008
Nureddin DEMİR Yrd.Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması" 24.12.2008
Haydar EROL Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Rekabet Hukukuna Anlaşma ve Uyumlu Eylemlerin Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları Özellikle Tazminat Sorumluluğu" 17.12.2008
Mustafa KARAOSMANOĞLU Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Yeni Türk Ceza Kanununda Bir Güvenlik Tedbiri Olarak Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma" 12.11.2008
Cenk ŞİRİNOĞLU Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Peyami Safa'da Dejenere Toplum" 12.11.2008
Erdem SARIKAYA Doç.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ebubekir Celali Divanı: Karşılaştırmalı Metin-İnceleme" 20.10.2008
Cihan PEHLİVAN Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "Kamulaştırmada Bedel Tespiti" 20.10.2008
Ümit Kavi Yrd.Doç.Dr. Rıfat Gürcan ÖZDEMİR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Çelik Kapı Sektöründe Ahşap Bölümü İçin Üretim-Dağıtım Planlama Modeli" 14.10.2008
Naciye Beste ALİŞ Doç.Dr. Mensur AKGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Conflict Competition And Control Of Energy Resources Of The Caspian Region" 06.10.2008
Sakine Nilüfer BİLGİN Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "Ormanların İdare Hukuku Açısından Korunması" 23.09.2008
Esra ALAN Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Yeni TCK'da İnsan Üzerinde Deney Suçu" 23.09.2008
Elif ALTINOK Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları" 23.09.2008
Mehmet DOGAR Yrd.Doç.Dr. Taylan Özgür KİRAZ Özel Hukuk Tezli "Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Sözleşmesi" 16.09.2008
Ece ÇOHADAR Prof.Dr. Hayati DEVELİ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Türkiye Türkçesinde Ki'li Birleşik Cümle Üzerine Bir İnceleme" 16.09.2008
Hande BÜYÜKKAYA Prof.Dr. İskender PALA Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Faik Ömer ve Divanı : Karşılaştırmalı Metin-İnceleme" 16.09.2008
Mehmet Onur HASDEDEOĞLU Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Toplumcu Gerekçilik ve Sabahattin Alinin Hikaye Kişileri" 16.09.2008
Canan KÜÇÜKALİ Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi" 16.09.2008
Seher ŞEYLAN Prof.Dr. Şermin TEKİNALP İletişim Sanatları Tezli "Medya Okuryazarlığı Ders Uygulamalarında Dünya Üzerinde Görülen Aksaklıklar" 16.09.2008
Nuran Leyla ERSEN Prof.Devrim ERBİL Sanat Yönetimi Tezli "Çağdaş Sanat Yapıtlarında Kültürel Kimlik" 05.08.2008
Batu DURU Prof.Dr. Nüket GÜZ Sanat Yönetimi Tezli "Türk Sineması ve Plastik Sanatlar; 1990 Sonrası İstanbulun Kültür Yaşamına Bakış" 29.07.2008
Gizem ŞİMŞEK Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Tasarımı Tezli "Türk Sinemasında Büyü Kavramının Temsili: 'Büyü' Filminin Görüntü Göstergelerinin Çözümlenmesi" 29.07.2008
Yasemin GÜLLÜOĞLU Prof.Dr. Hüseyin HATEMİ Özel Hukuk Tezli "Türk Hukukunda 'Hasat Kavramları' Kavramı, (Hukuki Nitelik ve Sonuçları)" 15.07.2008
Tuğçe ÇEDİKÇİ Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Eğlence Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri: Bir Uygulama Örneği Müzikaller" 07.07.2008
Tuğba ÇEDİKÇİ Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiye Ekonomisi için Markalaşmanın Yeri ve Önemi (Tekstil Sektöründe Bir Uygulama)" 07.07.2008
Deniz ÇİFÇİ Dr. Meral Arık Toprak İşletme Tezli "Yerel Yönetimler ve Kültür" 07.07.2008
Bülent KILIÇASLAN Prof.Dr. Nüket GÜZ Sanat Yönetimi Tezli "Yedi Sanat Dalında Sanat Yönetimi (Edebiyat, Resim, Heykel, Mimari Müzik, Tiyatro, Sinema" 25.03.2008
Gülbin DEMİRİZ Doç.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Tasarımı Tezli "Televizyon Reklamlarında Canlandırma Uygulamalarının Reklam Anlatısına Etkileri: 'VADA' Kampanyası Örneği" 18.03.2008
Abdulrahman El BENGHAZİ Doç.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Atatürk ve Atatürk Devrimlerinin Kuzey Afrika Fikir ve Sanat Hayatına Etkileri" 18.03.2008
Ahmet Kamıl GENCEL Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ İşletme Tezli "Telekomünikasyon Sektöründe Sabit Mobil Yakınsaması (FMC) : Operatörlere Finansal Etki Modelleri" 26.02.2008
Mustafa Barış AKYÜREK Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Enflasyondaki Değişmelerin Gelir Dağılımına Etkileri" 05.02.2008
Mehmet KARACA Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taraf Olduğu İnşaat Sözleşmelerinin Müteahitten Kaynaklanan Sebeplerle Sona Ermesine 
İlişkin Özel Hükümler"
08.01.2008
Burcu EREN Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının ve Salt Gayrimenkule Dayalı Faaliyetlerinin Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku Açısından 
Değerlendirilmesi"
02.01.2008
Şenay TANRIVERMİŞ Doç.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Televizyon Dizilerinde Erkek İmgesi" 02.01.2008
Onur ERDEM Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk Tezli "Geçici İş İlişkisi" 02.01.2008
Merve ÜNCÜK Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Donatının Sorumluluğu" 02.01.2008
Ümit SADE Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7.Maddesi Işığında Suç ve Cezada Kanunulik İlkesi" 02.01.2008
Kayhan SAHAN Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Edip Canseverin Şiirinde Anlatı Ögeleri" 26.12.2007
Mustafa Aytaç OZELCI Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "Türk Spor Yönetiminde Kendine Özgü Bir Yapılanma: Türkiye Futbol Federasyonu" 25.09.2007
Nihal URAL ÇINAR Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Ayıba Karşı Tekeffül" 25.09.2007
Emine SEVIMLI Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU Özel Hukuk Tezli "Roma Hukukunda Kira Sözleşmesi (Locatıo Conductıoreı)" 25.09.2007
Yeliz BOZKURT Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk Tezli "Ücretin Günüde Ödememesi Sebebiyle İş Görmekten Kaçınma Hakkı" 18.09.2007
Papatya ATAK Prof.Dr. Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "Çağdaş Türk Bestecilerinin Operalarının İncelenmesi" 11.09.2007
Elif BOZKURT AYAN Prof.Dr. Hayati DEVELİ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Sosyo-Ekonomik Özellikler Farkı İlköğretim Altıncı ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinde Dil Kullanımı" 11.09.2007
Erdem TATLI Prof.Dr. Nüket GÜZ İletişim Sanatları Tezli "Reklam Filmlerinin Evriminde Dşünsel Bir Dönüşüm: Apple-1984" 11.09.2007
Bige Zeynep OKTUĞ Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Freun'un Kişilik Birimleri ile Reklam İletisiminin İzleyici Üstünde Yarattığı Etkiler, Arasındaki Bağlantı: ''Magnum,
Kalbim Benekol ve LÇSEV Reklamları Üzerine Bir Araştırma"
11.09.2007
Sibel ALTUN Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Tasarımı Tezli "Haber Söylemi, Değişkeleri: Cumhuriyet Mitingleri yada Gelincik Devrimi Örneklemi" 21.08.2007
Ürün Anıl ÖZDEMİR Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Tasarımı Tezli "Sultan Ahmet'in Uzamsallığı ve Kimliği" 21.08.2007
Şükran Güzin ILICAK Prof.Dr. Nüket GÜZ İletişim Sanatları Tezli "Marka Yönetimi Örnek Leica Fotoğraf Makinesi" 17.07.2007
Yüksel BALABAN Yrd.Doç.Dr. Safiye KIRLAR BAROKAS İletişim Tasarımı Tezli "Üç Boyutlu Bilgisayar Grafiklerinin Sinema Filmleri İçinde Kullamımı: ''Mumya'', ''Küçük Kardeşim'' ve ''Matrix''
İncelemesi"
12/06/2007
Mahmut ÖZTÜRKLER Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna Aykırılığın Özel Hukuka İlişkin Sonuçlar" 06/06/2007
Ceylan PALA Prof.Dr. Atilla ALTOP Özel Hukuk Tezli "Tapu Kütüğüne Taşınmaz Olarak Kaydedilen Bağımsız ve Sürekli Haklar" 24/05/2007
Onur GÜRGEN Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Kısıtlat Teorisi" 01/05/2007
Yıldız ÖZTÜRK ÖTKÜNÇ Prof.Dr. Nüket GÜZ Sanat Yönetimi Tezli "198'li Yıllarda (1980-1990) Türkiye Sanat Ortamının Değerlendirilmesi: Bu Bağlamda Dönemin, Özelliklede
Resim, Alanında Üretilen İşlere Yansıması"
10/04/2007
Sıla Burcu ŞENTÜRK Sıla Burcu ŞENTÜRK İşletme Tezli "Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi" 13/03/2007
Berna KURT Prof.Dr. Şermin TEKİNALP Sanat Yönetimi Tezli "Dansçı Erkeğe Yönelik Önyargılı Bakış Sinop Köçekleri Örneği Üzerinden İncelenmesi" 27/02/2007
Cevahir KAYIM Prof.Dr. Ersan İLAL İletişim Sanatları Tezli "Türkiyede Günlük Gazetelerde Görsel Malzeme Kullanımı" 27/12/2006
Yasemin BALCI Yrd.Doç.Dr. Gilsüm GÖKGÖZ İşletme Tezli "Kütüphane Personelinin Motivasyon Kaynakları" 18/10/2006
İbrahim ZENGİN Doç.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Bir Tür Olarak Bilim-Kurgu Sineması ve Türk Sinemasına Yansımaları:Türk Sinemasında Bilim Kurgu Türü Yapısal
Özellikleri Çözümleme Örneği"
18/10/2006
Barbaros ANDİÇ Prof.Dr. Tamer KOÇEL Sanat Yönetimi Tezli "William Shakespeare'de Yöneticilik ve Liderlik (Kral Lear Tragedyası'nın Yöneticilik Liderlik ve Aile İşletmesi
Literatürü İçinde İncelenmesi"
04/10/2006
Soule CHOUSEIN Yrd.Doç.Dr. Cüneyt YENİGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Evolutıon Of Mınorıty Rıghts In Europe: The Case Of Western Thrace Muslım Turkısh Mınorıt" 06/09/2006
Gültekin UYGUN Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme Tezli "Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması" 17/08/2006
Esra ERSOY ÖZDEMİR Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Marka Konumlandırması ve Arçelik Örneği" 06/07/2006
Deniz YENGİN Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Sanatları Tezli "Yüzüklerin Efendisi'' Üçlemesinin Filmsel Anlatı Çözümlemesi" 06/07/2006
Ruşen Nurhayat TANRIBİLİR Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Avrupa Birliği Ülkelerinin Siyasal Partiler ve Siyasal Görsellik" 06/07/2006
Özkan Özgür ÖZMERAL Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cemal Süreyya Şiirinde Kadın ve Erotizm" 23/05/2006
Arif Nihat ÇOBANOĞLU Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "İşyerinde İşçiye Yönelik Psikolojik Saldırılar" 31.03.2006
Erdoğan GÜLER Prof.Dr. Tamer KOÇEL İşletme Tezli "Liselerde Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi" 18/01/2006
Murat TİRYAKİ Prof.Dr. Atilla ALTOP Özel Hukuk Tezli "Özel Hukuk Alanında Cezai Şart" 23.09.2005
Tolga TUNALI Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ İşletme Tezli "Tedarik Zinciri Yönetiminde Erp Uygulamalar" 25.10.2005
Didem BAKANOĞLU Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme Tezli "Bankalarda Kredi ve Kredi Riski Yönetimi" 14.09.2005
Ridade FİDAN Prof.Dr. Nüket GÜZ İletişim Sanatları Tezli "Etkili İletişim ve Şenlik Örnekleri" 14.09.2005
Pınar ULUSAVAŞ Prof.Dr. Nüket GÜZ İletişim Sanatları Tezli "Kişilerarası İletişimde Eyleyenler İlişkisi" 14.09.2005
Sinem TUNA Prof.Dr. Nüket GÜZ İletişim Sanatları Tezli "Halkla İlişkilerde Oyun-Eğlen İşlevinin Evrimi" 14.09.2005
Özge SIRMA Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Adil Yargılanma Hakkının Bir Unsuru Olarak Ceza Muhakemesinde Yargıç Bağımsızlığı" 31.08.2005
Eylem AYTEKİN AYAR Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İşletme Tezli "Performansa Dayalı Ücret ve Türkiyede Uygulamaları" 25.08.2005
İlke ÇAPTUĞ Doç.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "İnternetin Etkili İletişimdeki Konumu" 22.08.2005
İpek EKER Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ İşletme Tezli "Particie Swarm Optimization And Differential Evolution Aigorithms For Continuous Function Optimization Problems" 18.08.2005
Bilge KIRAN Prof.Dr. Nebile DİREKÇİGİL İngiliz Dili ve Edebiyatı -Tezli "Strategy Training in Vocabulary Acquisition: An Action Research" 18.08.2005
Gökhan AŞAN Doç.Dr. Müge İŞERİ İşletme Tezli "Kurumsal Kaynak Planlamasının İşletmelerde Üretim Fonksiyonu Üzerine Etkisi" 18.08.2005
Kezban Neva TAŞDİKEN Prof.Dr. Devrim ERBİL Sanat Yönetimi Tezli "Paris Ekolü'nün Türk Resmindeki Yeri (XIX. Yüzyıl Oryantalizm'den Başlayarak Paris Ekolü'nden Etkilenen Türk Ressamları" 18.08.2005
Feride Zeynep GÜDER Prof.Dr. Nebile DİREKÇİGİL İngiliz Dili ve Edebiyatı -Tezli "On Critical Reading: A Classroom Application" 07.10.2004
Ozan Dağhan TANIK Doç.Dr. Müge İŞERİ İşletme Tezli "Hisse Senedi Bazlı Vadeli İşlemler ve İMKB Uygulaması" 23.12.2002
Murat BOZKURT Yrd.Doç.Dr. Baki DENİZ İşletme Tezli "Internet Portallarına Genel Bakış, Portalların Tanıtım Tutundurma Faaliyetleri ve Türkiyedeki Portal Uygulamaları" 02.08.2002
Ahmet Umut HACIFEVZİOĞLU Yrd..Doç.Dr. Müge İŞERİ İşletme Tezli "Kobilerin Finansmanında Risk Sermayesi" 10.10.2001
Kemal Can DOLUNAY Prof.Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU İşletme Tezli "Bir Finansman Aracı Olarak Barter Sistemi ve Muhasebe Kayıt Düzeni" 28.12.2001
Fehmi Volkan AKYÖN Doç.Dr. Göksel ATAMAN İşletme Tezli

"İnternet ve Elektronik Ticaret; Elektronik Ticaretin Dünyada ve Türkiyede Gelişimi"

20.10.2000
         

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 04/15/2024 - 11:33