İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Özetleri

 

İKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yapılan Yüksek Lisans Tezi Özetlerinin Listesi

 

Sıra

Adı-Soyadı

Tez Danışmanı / Eş Danışman

Anabilim Dalı / Programı

Tez Başlığı

Mezuniyet Tarihi

Tez Özeti

252

Merve KARATAŞ

Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Curcuminin Otokrin Büyüme Hormonu (BH) Anlatımı Kazandırılmış MCF-7 Meme Kanseri Hücrelerinde Endoplazmik Retikulum Stres ve Otofajik Yolaklar Üzerine Etkisinin İrdelenmesi

02.04.2019

251

Osman Orçun OKUMUŞ

Dr.Öğr.Üyesi Pınar Obakan Yerlikaya

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Epibrassinolidin Anti-nörodejeneratif Etkisinin Taupati Modeli Oluşturulmuş PC12 Hücrelerinde Endoplazmik Retikulum Stresi ve Otafaji Yolakları ile İlişkili Olarak Araştırılması

21.02.2019

250

Burcu Tanrıkut

Doç.Dr. Rana Kutlu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Mekansal Algıyı Etkileyen Tasarım Parametreleri ve Marka Kimliği İlişkisi

17.01.2019

249

Derya Bulut

Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Otokrin Büyüme Hormonu (BH) Sinyalinin Curcumin’e Karşı Direnç Mekanizmasındaki Rolünün Endoplazmik Retikulum Stres ve Otofajik Yolaklara Bağlı Olarak MDA-MB-231 ve T47D Meme Kanseri Hücrelerinde İrdelenmesi

04.01.2019

248

Ayşe Ümmühan Fidan Argan

Prof.Dr. Nadide Seçkin

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Ordu – Ünye Kentsel Sit Alanı Koruma Sorunları, Önerileri ve Rasim Sırmabıyık Evi Koruma Önerisi

04.10.2018

247

Ömür Kerimoğlu

Prof.Dr. Nadide Seçkin

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Büyük Postane İç Donanımı ve Koruma Sorunları

04.10.2018

246

Sami Asfuroğlu

Dr.Öğr.Üyesi Erdal Çoşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Çok Katlı Çelik Binaların İtme Analizi

26.09.2018

245

Tülin Barutçular

Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

2000’li Yıllarda Üst Gelir Grubu Konutlarında Kullanıcı Memnuniyeti: Ataköy Örneği

27.06.2018

244

Tuğba Daymaz

Dr.Öğr.Üyesi Emel Yavuz Duman

Matematik-Bilgisayar

Lineer İntegral Denklemler İçin Bazı Çözüm Yöntemleri

06.06.2018

243

Kevser Kesim

Doç.Dr. Esra Bostancıoğlu

Mimarlık / Yapım Yönetimi

Mimarlık Lisans Programlarında Yapım Yönetimi Eğitiminin Değerlendirilmesi

06.06.2018

242

Ahmed Emin Saka

Prof.Dr.Ayhan Usta

Mimarlık / Mimari Tasarım

Mimarlığı Deneyimlemenin Arayüzü Olarak Mimarlık Okulları

06.06.2018

241

Ahmet Can Mert

Dr.Öğr.Üyesi Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Düşey Drenlerle (PVD) İyileştirilmiş Kilde Konsolidasyon Oturmalarının Analizi

06.06.2018

240

Özge Ustalar Uyan

Dr.Öğr.Üyesi Evren Enginöz

Mimarlık / Mimari Tasarım

Günümüz Konut Tasarımında Mutfak Mekanının Değişim ve Dönüşümünün İncelenmesi”

06.06.2018

239

Halime Öznur Köseliören

Dr.Öğr.Üyesi Arzu Erçetin

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Art Nouveau da Gaudi Örneklemesi

10.05.2018

238

Yavuz Geçer

Öğr.Gör. Ethem Tarhan

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türkiye’de, İnşaat İşçilerinin Mesleki Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi ve Analizi

07.03.2018

237

Gizem Özkan

Yrd.Doç.Dr. Nisa Semiz

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Hamamı  Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi

21.02.2018

236

Buse Özakaltun

Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Büyüme Hormonu Gen Anlatımı Arttırılmış Meme Kanseri Hücrelerinde Curcuminin Apoptotik Hücre Ölümü Üzerine Etkisinde İnflamasyonun Rolü

14.02.2018

235

Fettah Kurtuluş

Yrd.Doç.Dr. Akhan Akbulut

Bilgisayar Mühendisliği

Sanal Gerçeklik Teknolojisi Kullanılarak Fobilerin Belirlenmesi ve Başa Çıkma Yolları

16.01.2018

234

Muhammed Burak Arslan

Yrd.Doç.Dr. Nisa Semiz

Mimarlık / Restorasyon

Çankırı, Çerkeş’te Şevale Uyanık Evi Restorasyon Projesi

11.10.2017

233

Tevfik Lider Parlakyıldız

Yrd.Doç.Dr. Nisa Semiz

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Giresun Piraziz’de Tiralizade Hasan Bey Konağı Restorasyon Projesi

11.10.2017

232

Anıl Çatık

Yrd.Doç.Dr. Serhat Kut

Mimarlık / Mimari Tasarım

Bir Sibernetik Etkileşim Aracı Olarak Otomobil Galerilerinde Işık

18.08.2017

231

Neşe Koca

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Metro Tüneli – Zemin – Temel Etkileşiminde Öğe Rijitliklerinin Rolü

02.08.2017

230

Tolga Konuk

Yrd.Doç.Dr. Nisa Semiz

Mimarlık / Restorasyon

Aydın Kuşadası’nda Balatlıoğlu Evi Restorasyon Projesi

26.07.2017

229

Elif Menteş

Doç.Dr. Evrim Töre

Mimarlık / Kentsel Tasarım

Kentsel Planlamada Rant Etkisi: İstanbul Zekeriyaköy Örneği

26.07.2017

228

Damla Güler

Prof.Dr. Banu Manav

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Kapalı Hacimlerde Ses-Mekan İlişkisi ve Psikoakustik Kavramı

28.06.2017

227

İbrahim Bozkurt

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Yayılı Temel Boyutlandırmada Yatak Katsayısı Kavramının Uygulanabilirliği

14.06.2017

226

Fahriye Gözde Çuhadar

Prof.Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu

Mimarlık / Mimari Mühendislik

Mimarlık Hizmeti Kapsamında Bina Bilgi Modelleme: “G VİLLA” Konut Projesi

31.05.2017

225

Nasiba Vakilova 

Doç.Dr. Ervin Garip

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

İç Mekan – Tipografi İlişkisinin Kapalı Otopark Mekanları Üzerinden İrdelenmesi

17.05.2017

224

Kubra Nabıyeva    

Yrd.Doçdr.Arzu Erçetin

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Gotik Heykelcilikte, Gargoyle Heykeller Üzerine Bir Araştırma

17.05.2017

223

Ayça Ece Nezir

Doç.Dr. Elif Damla Arısan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Sikline Bağımlı Kinaz İnhibitörlerinin Doğal Tip ve Atg5 İfadesinden Yoksun MEF Hücrelerinde Terapotik Etkilerinin Araştırılması

25.01.2017

222

Şenay Dursun

Doç.Dr. Elif Damla Arısan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Serotonin Uygulaması Yapılan MCF-7 ve MDA-MB-231 Meme Kanseri Hücrelerinde Hücre Sağkalım ve Ölüm Kararının İncelenmesi

11.01.2017

221

Tural Sadıglı

Yrd.Doç.Dr. Yasemin Erkan Yazıcı

Mimarlık / Mimari Tasarım

Bakü’deki Çok Katlı Konut Yapılarında Mekansal Değişim Süreci

07.12.2016

220

Burcu Canbulat

Yrd.Doç.Dr.Nisa Semiz /

Yrd.Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Gazimağusa Suriçi Bölgesi’nde Yer Alan Venedik Evi’nin Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi 

02.11.2016

219

Utku Özbey

Yrd.Doç.Dr. Pınar Obakan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Epibrassinolid’in GSK3 ve p53 Sinyal Mekanizmaları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

12.10.2016

218

Berkay Gürkan

Prof.Dr. Narçın Palavan Ünsal

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Roskovitin’in GSK-3β Temelli Taupatilerdeki Etkisinin Sinir Hücre Modelinde gösterilmesi

12.10.2016

217

Gülnihal Gökdağ

Prof.Dr. Yusuf Hatay Önen

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Deprem Etkisindeki Betonarme Çerçevelerde Enerjinin Yoğaltılması ve Bazı Düzeneklerin Kullanılması

05.10.2016

216

Esra Karayaka Eyckmans

Yrd.Doç.Dr. Nisa Semiz / Yrd.Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Kültür Miras Koruma Projelerinde Sivil Toplum Kuruluşları-Yerel Yönetim İlişkilerinin Değerlendirilmesi 

05.10.2016

215

Hilal Şavlı

Yrd.Doç.Dr. Evren Burak Enginöz

Mimarlık / Mimari Tasarım

Kamusal Alanların Metro İstasyonları İle Bağlantılarında Engelli Erişilebilirliğinin İncelenmesi 

05.10.2016

214

Begüm Nazifoğlu

Doç.Dr. Emel Birer

Mimarlık / Mimari Tasarım

Kentsel Yaşam Kalitesi ve Yürünebilirlik Deneyiminin Alanya Üzerinden Okunması 

19.09.2016

213

Shafog Nahmadova

Yrd.Doç.Dr. Pınar Obakan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Potansiyel GSK3 İnhibitörü Epibrassinolid’in Sinir Hücre Modellerinde Etkilerinin Araştırılması

10.08.2016

212

Aybüke Ekşioğlu

Doç.Dr.Özge Çelik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Kuraklık Stresine Mirna Cevaplarının Domateste Araştırılması

10.08.2016

211

Merve Çelik

Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Poliamin Metabolizması ve Otokrin Büyüme Hormonu Sinyal Yolağının Curcumin Uygulanan MCF-7 ve MDA-MB-231 Meme Kanseri Hücrelerinde Terapotik Rolünün İncelenmesi

11.07.2016

210

Merve Uğur

Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Curcumin’in Terapotik Etkinliğinin Otokrin Büyüme Hormonu Sinyal Yolağı Aracılığı İle MDA-MB-453 Meme Kanseri Hücrelerinde Poliamin Metabolizması İrdelenerek İncelenmesi

11.07.2016

209

Fatma Rukiye Polat

Prof.Dr. Nadide Seçkin

Mimarlık - Restorasyon

Kilis’te Cumhuriyet Meydanı ve Muharrem Bey Sabunhanesi Koruma Projesi

11.07.2016

208

Şafak Merve Çolak

Doç.Dr. Banu Manav

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Müzelerde Mekan Tasarımı ve Masumiyet Müzesi Analizi

15.06.2016

207

Nazıra Garayeva

Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Bakü’de Tarih İçinde Konut Mimarisinde Değişimler ve Gelecekten Beklentiler

01.06.2016

206

Dilara Şahin

Doç.Dr. Emel Birer

Mimarlık / Mimari Tasarım

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Meşrulaştırma ve Bağdat Caddesi’nin Yeniden İnşa Süreci

11.05.2016

205

Hüseyin Mungan

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Zeminin Kırmataş Kolonlar İle İyileştirilmesi

27.04.2016

204

Zuhal Erdemir

Yrd.Doç.Dr. Arzu Eceoğlu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Loft Kavramına Farklı Bir Bakış Açısı; Brütalizm

23.03.2016

203

İsmail Naci Kaya

Prof.Dr. Yusuf Hatay Önen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türkiye’de Kamu İnşaat İhalelerinde Kullanılan Yeterlik Kriterleri

10.02.2016

202

Kübra Çelik

Doç.Dr. Esra Bostancıoğlu

Mimarlık / Yapım Yönetim ve Teknoloji.

Leed Sertifika Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalarının Değerlendirilmesi

27.01.2016

201

Serdar Bayram

Öğr.Gör.Dr. Emre Can

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Güneş Enerjisi Uygulaması: Gebze Yöresinde bir Fabrika Fizibilitesi

23.12.2015

200

Ayşe Nur Altunsoy

Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Düzgün Jordan Operatörlerin Değişmez Altuzaylarının Hemen Hemen – Afin Yörüngeleri

26.08.2015

199

Çağrı Gümüşkaptan

Doç.Dr. Elif Damla Arısan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

CDK İnhibitörlerinin mTOR Susturması Gerçekleştirilen LNCaP, DU145 ve PC3 Prostat Kanseri Hücrelerinde Terapotik Etkisinin İncelenmesi 

26.08.2015

198

Nuri Umut Arslandoğan

Doç.Dr. Tunç Mısırlıoğlu

Matematik-Bilgisayar

Esaslı Nilpotent Lie Cebirleri İçin Berger – Wang Formülü

29.07.2015

197

Kaan Mahmut Demirel

Yrd.Doç.Dr. Gökhan Yazıcı

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Kuvvetli Yer Hareketi Özelliklerinin Sismik Yalıtımlı Yapıların Davranışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

15.07.2015

196

Çağlar Çağlayan

Prof.Dr. Sevim Akyüz

Fizik

5-Fluorourasil Molekülünün Su Komplekslerinin Titreşim Frekanslarının AB-INITIO DFT Yöntemi İle Hesaplanması

15.07.2015

195

Gözde Karataş

Yrd.Doç.Dr. Akhan Akbulut

Bilgisayar Mühendisliği

Dağıtık Veritabanları İçin Test Uygulaması

15.07.2015

194

Merve Akıncıtürk

Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Sürdürülebilirlik ve Ekoloji Açısından Sertifikalı Konutların Analizi: İstanbul Örneği

01.07.2015

193

Cemal Başkan

Yrd.Doç.Dr. Gökhan Yazıcı

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Az Katlı Yığma Yapıların Deprem Yükleri Altında Davranışlarının İncelenmesi

20.05.2015

192

Esin Güvenir

Prof.Dr. Narçın Palavan Ünsal

Moleküler Biyoloji ve Genetik

SW480 ve DLD-1 Kolon Kanseri Hücre Hatlarında Epibrassinolide ile Tetiklenen Apoptozun Moleküler Hedeflerinin Araştırılması

20.05.2015

191

Emine İskender

Yrd. Doç. Dr. Emrah Türkyılmaz

Mimarlık / Mimari Tasarım

Mimari Tasarımda Ulaşılabilirlik Kavramının Tekerlekli Sandalye Kullanıcıları Açısından İrdelenmesi

13.05.2015

190

Zeynep Ertürk

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

İstanbul Avrupa Yakası Güneyindeki Zeminlerin Geotekniği

25.03.2015

189

Gökhan Bağçeci

Prof.Dr. Mehmet Özer

Fizik

Parmak İzi Tespitinde Karbon Nanopartiküllerin Kullanımı ve Temel Bileşen Analiz Yönteminin Uygulanması

11.02.2015

188

Hasan Bayram

Prof.Dr. Sevim Akyüz / Prof.Dr. H. Bülent Üner

Fizik

Kriminal Amaçlı Olarak Araba Boyalarının Pigment Analizi

04.02.2015

187

Fatma Nihan Kahya

Doç.Dr. Evrim Töre

Mimarlık / Şehircilik

Güneydoğu’da Kentsel Dönüşüm: Şanlıurfa

14.01.2015

186

İpek Zeynep Kaptanoğlu

Yrd.Doç.Dr. Elif Mıhçıoğlu Bilgi

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

İstanbul Sarıyer’de Tarihi Dokunun Sürdürülebilir Koruma Ölçütleri Açısından İrdelenmesi ve Öneri Geliştirilmesi

14.01.2015

185

Hüseyin Alp Akın

Doç.Dr. Murat Türk

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Yığma Yapı Malzemesi Deneysel Davranışı

31.12.2014

184

Hatice Kanmaz

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Rijid Kolonların Farklı Zemin Ortamlarındaki Performansı 

03.12.2014

183

Hüda Yoldaş

Prof.Dr. Sevinç Ertürk

Mimarlık / Mimari Tasarım

Sürdürülebilirlik Bağlamında Sosyo-Kültürel Etkenler Açısından Antakya Konutlarının Mekansal Analizi

05.11.2014

182

Selen Şahin

Prof.Dr. Mehmet Özer

Fizik

Benzer Elektrik ve Mekanik Sistemlerde Kaotik Davranış: Kuplaj LC-Devreleri – Kuplaj Çift Sarkaç

24.09.2014

181

Hasan Küçükoğlu

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, Başakşehir Örneği

24.09.2014

180

Gizem Cansu Gündoğdu

Yrd.Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Osmaneli Kentsel Sit Alanı İçindeki İki Farklı Dokunun Karşılaştırılması ve Alan İçin Koruma Önerileri

15.09.2014

179

Suat Güldan

Yrd.Doç.Dr. Çağatay Çatal

Bilgisayar Mühendisliği

Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Gerçek Olmayan Tüketici Yorumlarının Tespiti

20.08.2014

178

Ebubekir Gündoğdu

Doç.Dr. Emel Birer

Mimarlık / Mimari Tasarım

Mersin Geleneksel Konut Mimarisinin Ekolojik Yönden İncelenmesi

16.07.2014

177

Tuğçe Eren

Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

İstanbul’daki Çok Katlı Konut Yapılarında Mekansal Değişim Sürecinin Analizi

16.07.2014

176

Okan Sönmez

Doç.Dr. Ayşegül Yılmaz

Fizik

Hall İtme Motorlarının Boyutlarına Göre Performansının İncelenmesi

02.07.2014

175

Şerefcan Altınay

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Merkez Ofis Giderlerinin Tespitinde Kullanılan Yöntemler ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama

25.06.2014

174

Zeynep Akyol

Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

DENSpm İle Paklitaksel’in Uyardığı Apoptotik Hücre Ölümünde Poliamin Metabolizması Rolünün MCF-7 wt ve Bcl-2+ Hücrelerinde Gösterilmesi

25.06.2014

173

Onur Çatmabacak

Doç.Dr. Mehmet Hakan Erkut

Fizik

Düşük Manyetik Alana Sahip Nötron Yıldızları Çevresindeki Diskler

11.06.2014

172

Fatma Kara

Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Akçakoca’daki Geleneksel Konutların Korunması: İşgörenler Evi Örneği

14.05.2014

171

Ezgi Güner

Yrd.Doç.Dr. Elif Mıhçıoğlu Bilgi

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Mudanya Tarihi Kent Dokusunun 1994-2013 Arasındaki Değişiminin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

30.04.2014

170

Güliz Sak

Yrd.Doç.Dr. Ervin Garip

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Mutfak Tasarımında Modüler Sistemlerin Kullanıcı Ergonomisi Açısından Değerlendirilmesi

30.04.2014

169

Özlem Şenol

Prof.Dr. Erol Balkanay

Matematik-Bilgisayar

Eğitimde Çizge Kuramı

06.02.2014

168

Hakan Genç

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Kamu İhale Kanunu Kapsamında Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerdeki İhtilaflar ve Çözüm Önerileri

06.02.2014

167

Özge Berrak

Doç.Dr. Elif Damla Arısan

Moleküler Biyoloji ve Genetik

mTOR Sinyal Yolağının Rapamycin ile Baskılanması Durumunda CDK İnhibitörlerinin Terapotik Etkilerinin LNCaP,DU 145 ve PC3 Prostat Kanseri Hücrelerinde İncelenmesi

06.02.2014

166

Deniz Coşkun

Prof.Dr. Narçın Palavan Ünsal

Moleküler Biyoloji ve Genetik

HCT 116 ve HT 29 Kolon Karsinoma Hücrelerinde Epibrassinolid Tarafından Tetiklenen Apoptotik Süreçte Poliaminlerin Rolü

06.02.2014

165

Çağrı Öztürk

Yrd.Doç.Dr. Elif Mıhçıoğlu Bilgi

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Tarsus Yeni Hamam Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi

29.01.2014

164

Ramazan Pehlivan

Yrd.Doç.Dr. Levent Çuhacı

Matematik-Bilgisayar

Resim Tabanlı Osmanlıca Belgelerde Sınıflandırma

15.01.2014

163

Selin Birgül

Yrd.Doç.Dr. Elif Mıhçıoğlu Bilgi

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

İstanbul-Kumkapı, Telli Odalar Sokak’ta Yaklaşık Son Yirmi Yıllık (1994-2013) Değişimin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

25.12.2013

162

Büşra Şık

Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Tekirdağ’da Geleneksel Ahşap Konutların Malzeme Sorunları ve Koruma Yöntemleri Üzerine Bir Metodoloji Çalışması: Tekirdağ’dan bir Konut Örneği

25.12.2013

161

Yasemin Bakan

Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Şile Demirtaş Paşa İlkokulu Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi

25.12.2013

160

Sedef Karakozak

Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Uşak Kent Merkezi Tarihi Sit Alanında Tarihi Çevre Koruma ve Sıhhileştirme Önerisi

25.12.2013

159

Dilek Kepekçi

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Kat Karşılığı / Arsa Paylı İnşaat Yapım Sözleşmesi

13.11.2013

158

Filiz Kılıç

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Süre Aşımı

23.10.2013

157

Sevgi Baysal Balcı

Yrd.Doç.Dr. Esin Kasapoğlu

Mimarlık / Mimari Mühendislik

Yüksek Yapıların Taşıyıcı Sistemleri ve Mimari Tasarımla Olan Etkileşimi

09.10.2013

156

Mehmet Nanğır

Yrd.Doç.Dr. Çağatay Çatal

Bilgisayar Mühendisliği

Türk Dili İçin Çoklu Sınıflandırıcı Yöntemler ile Duygu Sınıflandırma

09.10.2013

155

Öznur Şengel

Yrd.Doç.Dr. Sıla Ekmekçi Flıerl

Bilgisayar Mühendisliği

Network Coding For Multi-State Video Transmission

09.10.2013

154

Muratcan Atalay

Yrd.Doç.Dr. R. Murat Demirer

Bilgisayar Mühendisliği

Makine Öğrenme Yöntemleri Yardımıyla Tüketim İstatistiklerine Göre Talep Tahmini

09.10.2013

153

Sura Kılıç Batmaz

Yrd.Doç.Dr. Didem Baş

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Tasarımda Çeşitlenme Sağlayan Yöntemlerin Günümüz Mekan Uygulamaları Üzerinde İncelenmesi

09.10.2013

152

Merve Akgün

Prof.Dr. Sevim Akyüz

Fizik

Aminoprimidin Moleküllerinin Dimerik Yapılarının Ab Initio DFT Yöntemi İle İncelenerek Titreşim Frekanslarının Hesaplanması

09.10.2013

151

Semih Dere

Doç.Dr. Rıfat Gürcan Özdemir

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İnşaat Projelerinde Gecikme Analizi: Bir Gecikme Analizi Uygulaması

09.10.2013

150

Ayşe Bölük

Prof.Dr. Çiğdem Gencer

Matematik-Bilgisayar

S5EC ve KD45-O Modal Mantıklarının Modelleri Üzerine

21.08.2013

149

Nazlı Doğan

Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Üzerinde Tanımlı Her Norm Sınırlı Operatörün Regüler Olduğu Banach Örgüleri

21.08.2013

148

Dilek Zülkadiroğlu

Yrd.Doç.Dr. Evren Enginöz

Mimarlık / Mimari Tasarım

Mimari Cephe Temsillerinin Kullanıcı Algısına Etkisinin İncelenmesi

23.07.2013

147

Merve Güleryüz

Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Bir Ütopya Hareketi Olarak Eko-Köyler:Türkiye’deki Örnekler Üzerine Bir İnceleme

10.07.2013

146

Begüm Çalışkan

Yrd.Doç.Dr. Tunç Mısırlıoğlu

Matematik-Bilgisayar

Banach Örgüleri İçin Operatörlerin Kompakt Olmama Ölçüleri

10.07.2013

145

Ramazan Kayrancıoğlu

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Local Polynomial Regression Methodu İle Çözümleri

03.07.2013

144

Tolgahan Çakaloğlu

Prof.Dr. Coşkun Bayrak

Bilgisayar Mühendisliği

C-Drug: A Medication Usage Control System

25.01.2013

143

Hakan Çelik

Prof.Dr. Coşkun Bayrak

Bilgisayar Mühendisliği

Sentiment Analysis For Turkish Language

25.01.2013

142

Gökhan Eğri

Prof.Dr. Coşkun Bayrak

Bilgisayar Mühendisliği

Arama Motoru Optimizasyonu Teknikleri

25.01.2013

141

Murat Can

Prof.Dr. Yusuf Hatay Önen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Yapay Sinir Ağları İle Akım Tahmini : Mahmudiye Göleti Örneği

05.12.2012

140

Bahar Şener

Yrd. Doç. Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İnşaat Şirketlerinde Riskin Algılanması ve Risk Azaltıcı Tedbirler

07.11.2012

139

Tuna Olcayto

Prof.Dr. Zafer Ertürk

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Dini Binalarda İç Mekan Farklarının Araştırılması

08.10.2012

138

Roza Gül Milli

Prof.Dr. Sevim Akyüz

Fizik

5-Kloro-Urasil Molekülünün Montmorillonit Tarafından Soğurulması ve Kil Matrisi ile Etkileşmesinin Kırmızı-Altı Spektroskopisi ile İncelenmesi

21.09.2012

137

Atlıhan Onat Karacalı

Yrd.Doç.Dr. Rana Kutlu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Giyim Mağazalarında Marka Kimliği ile İç Mekan Tasarımı Arasındaki İlişki ve Güncel Bir Marka Üzerinden Değerlendirme

12.09.2012

136

İlayda Ateş

Prof.Dr. Çiğdem Gencer

Matematik-Bilgisayar

S4 ve GL Modal Mantıklarının Modelleri Üzerine

18.07.2012

135

Önder Çatmabacak

Doç.Dr. Ayşegül Yılmaz

Fizik

Hall İtme Motorunun Sorgucundaki Yük Değişimi Parçacıklarının Modellenmesi

28.06.2012

134

Emre Erbek

Yrd.Doç.Dr. Ersin Arel

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Çökel Kökenli İnce Daneli Zeminlerde Fiziksel-Mekanik Özellik Bağıntıları

13.06.2012

133

Erhan Saraç

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Yapay Sinir Ağları Metodu ile Gayrimenkul Değerleme

30.05.2012

132

Büşra Kaymaklı

Doç.Dr. Ayşegül Yılmaz

Fizik

Atmosferdeki Yağışa Dönüşebilir Su Buharı Miktarının Küresel Konumlandırma Sistemiyle Ölçümünün Değerlendirilmesi

21.03.2012

131

Ahmet Bülbül

Prof.Dr. Turgut Uzel

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

CORS-TR Sisteminin Ulaşım Hizmetlerinde Kullanımı 

14.03.2012

130

Fatma Sibel Tüzer

Yrd. Doç. Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İstanbul Genelinde İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma

07.03.2012

129

Ahmet Yıldızhan

Yrd.Doç.Dr. Emrah Türkyılmaz

Mimarlık / Şehircilik

Yerel Yönetimlerde Değişim “Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı” 

15.02.2012

128

Gökçe Ürk

Yrd.Doç.Dr. Elif Mıhçıoğlu Bilgi

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Haseki Külliyesi ve Çevresi İçin Koruma ve Sağlıklaştırma Önerisi

08.02.2012

127

Seval Özgel

Yrd.Doç. Didem Baş

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Engelsiz Mekan Kavramının Şehiriçi Deniz Taşıma Araçlarında İncelenmesi : İstanbul Örneği

25.01.2012

126

Sadık Yiğit

Yrd. Doç. Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İstanbul’daki Rüzgar Şartları ve İnşaat Çalışmalarına Muhtemel Etkileri

18.01.2012

125

Cevahir Ekici

Doç.Dr. Mehmet Özer

Fizik

TIBi(1-x) Sb (x) Te2 Kristallerinin Fiziksel Özellikleri

09.01.2012

124

Onur Kahraman

Prof.Dr. Çiğdem Gencer

Matematik-Bilgisayar

K ve K4 Modal Mantıklarının Modelleri Üzerine

04.01.2012

123

Aslı Güven

Öğr.Gör.Dr. Emre Can

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Trafik Yönetiminde Kuadratik Programlama Uygulaması

07.12.2011

122

Zeynep Gündoğan

Prof.Dr. Nurasan Akın

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

İstanbul, Samatya’da Tarihi Çevre Koruma

26.10.2011

121

Mesut Yıldırım

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Yüz Tanıma

12.10.2011

120

Hüseyin Selçuk Gülbay

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Yüzey Oturmalarının Yapıların Dinamik Dayanımına Etkisi

21.09.2011

119

Ömer Furkan Çevik

Yrd.Doç.Dr. Ege Uluca Tümer

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

Şehzadebaşı Çevresinin Kentsel Gelişimi ve Alan İçin Koruma Önerisi

24.08.2011

118

Emre Göcen

Yrd.Doç.Dr. Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Sanal Heykeltıraşlık Sistemleri İçin Yeni Dış Çeper ve Dallanma Yaklaşımlarının Geliştirilmesi 

17.08.2011

117

Osman Ali Gencal

Prof.Dr. Sevinç Ertürk

Mimarlık / Mimari Tasarım

Ulusal Mimari Proje Yarışmalarının izinden Türkiye'de Mimarlık

21.07.2011

116

Haluk Yılmaz

Prof.Dr. Turgut Uzel

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

CORS-TR Verileriyle Belirlenen Türkiye Tektonik Plaka Hareketlerinin Görselleştirilmesi

21.07.2011

115

Ozan Bilal

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Zeminlerin Yaşlanmasının Dinamik Davranışı Üzerindeki Etkisi

22.06.2011

114

Özge Erkan

Doç.Dr. Banu Manav

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Çocuk Oyun Parklarında Modül Tasarımında Ahşap - Plastik Kompozit Malzemenin Kullanım Olanakları

22.06.2011

113

İsmail Hakkı Duran

Öğr.Gör.Dr. Emre Can

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Boru Hattıyla Kum Taşımacılığı Fizibilitesi: Vize – İstanbul Örneği 

23.05.2011

112

Zeynep Sütemen

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türk İnşaat Sektöründe Teşvikli Sözleşmelerin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

06.04.2011

111

Mehmet Baran Taşcı

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Şehircilik

One Eye Movie Watching Experience An Experiment For Enhancing Attention in Presentation Process

23.03.2011

110

Burcu Kaşif

Yrd.Doç.Dr. Rana Kutlu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Osmanlı Sarayları'nda Dış Mekan Tasarımı Üzerine Bir Değerlendirme Dolmabahçe ve Yıldız Örnekleri

24.11.2010

109

Berna Atak

Prof.Dr. Sevim Akyüz

Fizik

Amrinone Molekülünün Titreşim Frekans ve Kiplerinin Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi (DFT) Yöntemi ile Hesaplanması

18.08.2010

108

Deniz Özdemir

Yrd.Doç.Dr. Erdal Çoşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Perde Çerçeve Betonarme Sistemlerin Performansa Bağlı Tasarımında Kırılganlık Analizi

04.08.2010

107

Naime Pınar Aslangiray

Yrd.Doç.Dr. Esra Bostancıoğlu

Mimarlık / Yapım Yönetim ve Teknoloji.

Çift Kabuklu Giydirme Cephelerde Sistem Seçimi İçin Karar Destek Sistemi

04.08.2010

106

Fatma Ceyda Gülserin

Yrd.Doç.Dr. Hakkı Yırtıcı

Mimarlık / Şehircilik

Kamusal Alan Kavramının Değişiminin Büyükdere Aksı Üzerinden İncelenmesi

04.08.2010

105

Mehmet Selçuk Türer

Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Multi-Norms

04.08.2010

104

Elif Başhan

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Aşırı Konsolide Ortamlarda Mekanik Özelliklerin Presiyometre Kullanımı ile Değerlendirilmesi

04.08.2010

103

Duygu Dilaveroğlu

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Konsol Dayanma Duvarlarının Deprem Performansının Değişik Zemin Koşullarında Değerlendirilmesi

04.08.2010

102

Kemal Duran

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

İstanbul Kurbağalı Dere Havzasında CPTU ile Sıvılaşma Değerlendirmesi

04.08.2010

101

İlhan Burak Duran

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geoteknik

Sismik Etkiler Alan İnce Daneli Zeminlerin Rijitlik Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi

04.08.2010

100

Yusuf Eyidoğan

Doç.Dr. Mehmet Özer

Fizik

TI₂ Te₃ (Dithallium Tritelluride) Bileşiğinin Fiziksel Özellikleri

26.05.2010

99

Burç Yıldız

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Türk İnşaat Sektöründe ERP Uygulamalarında Karşılaşılan Rikler

14.04.2010

98

Ercan Opak

Yrd.Doç.Dr. Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Sanal Heykel Traşlık Sisteminde Sanal Düzlem Tabanlı Yeni Bir Dış Hat Belirleme Yaklaşımı

05.04.2010

97

Müjgan Baş

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Adi Diferansiyel Denklemlerin Başlangıç Değer ve Sınır Değer Problemi Olarak Nümerik Çözümleri

29.03.2010

96

Kıymet Pınar Kırkık

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Şehircilik

Tarihi Süreç İçerisinde Kıyı Alanlarının Kamusal Kullanımına Kentsel Tasarım Yaklaşımları Haliç Örneği

15.03.2010

95

Burak Kaan Yılmazsoy

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Şehircilik

Kent Kimliği Kavramı ve Değişim Sürecinin Örneklerle Tanımlanması: Eyüp Kent Kimliğinin İrdelenmesi

15.03.2010

94

Ulya Köseoğlu

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Şehircilik

Sports Arenas For Multi-Purpose Spectacular Performances: Structure, Space and Events-A Study of the Abdi İpekçi Arena

15.03.2010

93

Serhat Yılmaz

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Numerical Methods For Partial Differential Equations

01.03.2010

92

Mesut Alparslan

Yrd.Doç.Dr. Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Coğrafi Bilgi Sistemleri için Etkili 3 Boyutlu Yüzey Modellemesi

21.10.2009

91

Senem Özek

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

2007 Türk Deprem Yönetmeliği Kriterlerinin Sanayi Yapılarının İnşaat Maliyetlerine Etkileri

07.10.2009

90

Murat Sönmez

Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Yapay Sinir Ağları Metodu ile Kalıp İşlerinde bir Verimlilik ve Adam-Saat Tahmini Modeli

07.10.2009

89

Fatma Patlar

Yrd.Doç.Dr. Ertuğrul Saatçi

Bilgisayar Mühendisliği

A Continuous Speech Recognition System for Turkish Language Based on Triphone Model

05.08.2009

88

S. Gülçin Azezli

Prof.Dr. Oguz Ceylan

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

19 YY'da Osmanlı Konut Mimarisinde İç Mekan Kurgusunun Safranbolu Evleri Örneğinde İrdelenmesi

05.08.2009

87

Emine Elif Tülay

Prof.Dr. Erol Başar

Bilgisayar Mühendisliği

Beyin Elektriksel Aktivitesinin Ölçümü ve Sinyal Analizi

15.07.2009

86

Hasan Kuzucu

Yrd.Doç.Dr. Rıfat Akbıyıklı

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Türk İnşaat Sektöründe İSG (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) Yönetimi ve TKY (Toplam Kalite Yönetimi) Sistemlerinin Bütünleşik İncelenmesi

15.07.2009

85

Yeşim Yekte

Prof.Dr. Akın Önalp /
Yrd.Doç.Dr. Ersin AREL

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

İnce Daneli Zeminlerin Koni Penetrasyonunda Boşluk Suyu Basınçlarının Sönümlenmesi

23.06.2009

84

Nurcan Genç

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

Harmonik Yalınkat Fonksiyonlar ve Diferansiyel Operatörler

03.06.2009

83

Mehmet Onur Tanaydın

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

The Effect of the Rigidity on the Analysis of Rafts

21.10.2008

82

Mecit Altıner

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Deprem Etkisindeki Betonarme Binaların Göçme Riskinin Saptanması için Hızlı Değerlendirme Yöntemleri

15.10.2008

81

Mehtap Çetinkaya

Yrd.Doç.Dr. Orhan Gökçöl

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Altyapısının Değerlendirilmesi İçin Bir Test Aracı Geliştirilmesi

15.10.2008

80

Fahri Özberk

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Kayalarda Basma Dayanımının Don Şartlarından Etkilenmesi

08.10.2008

79

Uğur Gönüllü

Yrd.Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Pozitif Operatörler için Değişmez Alt-Örgüler

01.08.2008

78

Canan Kaya

Yrd.Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Operatör Yarı Gruplarının Değişmez Alt Uzayları

01.08.2008

77

Müslüm Gündüz

Prof.Dr Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Tarihi Uzunköprü'nün Geoteknik Yaklaşımla Performans Kontrolü ve Rehabilitasyon Önerileri

15.07.2008

76

Fatih Genç

Yrd.Doç.Dr. Güven Kıymaz

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Soğukta Şekil Verilmiş İnce Cidarlı C Kesit Eğilme Elemanlarının Davranış ve Dayanımı

01.07.2008

75

Ezgi Iraz Su

Doç.Dr. Çiğdem Gencer

Matematik-Bilgisayar

Coalgebraic Modal Logic For Pw

25.06.2008

74

Muhamad Nasir Alrajhi

Prof.Dr. Kamil Eren

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Rapid Map Updating Procedures Using Orthophotos

18.06.2008

73

Akhan Akbulut

Yrd.Doç.Dr. Güray Yılmaz

Bilgisayar Mühendisliği

An Architectural Model for Content Management in E-Commerce Applications Using Intelligent Agents 

28.05.2008

72

Sinan Ataseven

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Üniversitelerin Adaylar Tarafından Tercih Edilme Desenlerini Veri Madenciliği Yöntemleri ile Belirleyen Bir Model Önerisi

05.03.2008

71

Zeynep Karagöz

Yrd.Doç Dr. Ayşe Yıldıran

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Tasarımda Loft Anlayışı

09.01.2008

70

Ali Ekber Kır

Prof.Dr Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Yer Mühendislik Parametrelerinin İyileştirme Öncesi ve Sonrasında Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi

03.10.2007

69

Özlem Çavuşoğlu

Yrd.Doç.Dr. Mert Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Positive Operators on Banach Lattices

24.09.2007

68

Gökmen Göksel

Yrd.Doç.Dr. Ali Şentürk

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Main Problems and Prospective Solutions For Turkish Small and Medium Sized (SME) Construction Companies Specialized on the Real Estate Sector

24.09.2007

67

Şerif Tolga Erdem

Yrd.Doç.Dr. Levent Arşıray

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Mobilya Tarihine Genel Bakış ve Art Deco

03.08.2007

66

Arzu Eceoğlu

Yrd.Doç.Dr. Levent Arşıray

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / İç Mimarlık

Dolmabahçe Sarayı'nda Dört Büyük Salonda İç Mimaride Kullanılan Renkler

03.08.2007

65

Tolga Uslu

Prof.Dr. Servet Bayram

Bilgisayar Mühendisliği

İnternet Güvenliği ve Risk Yönetimi

03.08.2007

64

Mahmut Yıldırım

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Betonarme Çerçevede Sistemlerde Göçme Hasar Seviyesindeki Plastik Mafsaların Klasik Mafsalara Dönüşümünün Performansa Olan Etkisi

03.08.2007

63

Mehmet Fatih Uçar

Prof.Dr. Hülya Şenkon

Matematik-Bilgisayar

Cisim Genişlemeleri Hakkında

20.07.2007

62

Osama A.Y.Sasi

Yrd.Doç.Dr. Esra Fidanoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

SPACE AS A TOOL OF POWER: Libya Case

29.06.2007

61

İntisar S.A.Husain

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Mimari Tasarım

The Impact of Social Requirements and User Needs in Residential Communities

29.06.2007

60

Alper Yanık

Prof.Dr. M.Ş. Küçükdoğu

Mimarlık / Mimari Mühendislik

Yüksek Yapılarda Yapı Alt Sistemlerinin Entegrasyonu

29.06.2007

59

İbrahim Mohamed Elsadaie

Yrd.Doç.Dr. Ali Şentürk

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Effect of Geographical Information System on Project Management

29.06.2007

58

Hatem Ahmad Ali Hadia

Yrd.Doç.Dr. Esra Fidanoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Form Production Process in Digital Architecture: Thinking, Modelling and Fabrication

17.05.2007

57

Cemil Günen

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Mimari Tasarım

Yaşam Alanlarının Biçimlenmesi Sürecinde; Plan Yapımı, Katılım ve Küçükçekmece (Fatih Mahallesi) Örneklemesi

23.02.2007

56

Mahmod M.A.Elhardudi

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Mimari Tasarım

Integrating CAAD Into Architectural Education

23.02.2007

55

Eman A.Sasi

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Mimari Tasarım

Urban Predicaments in Derna City

23.02.2007

54

Mustafa Toklucu

Yrd.Doç.Dr. Gürsel Güzel

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları (Gürpınar Uygulaması)

23.02.2007

53

Ceren Alpay

Prof.Dr. Turgut Uzel

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Bir İnşaat Projesinin Prİmavera ile Planlanması

05.02.2007

52

Adel Khaled Moh.Diab

Prof.Dr. Zeynep Sözen

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Evaluation of Bentonite in Libya

20.10.2006

51

Lale Soyal

Prof.Dr. Akın Önalp

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Deprem Koşullarında Yapı-Zemin Etkileşimi ve Zemin İyileştirilmesi

20.10.2006

50

Vahid Soltani Pakdel

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Çeliğin Plastik Akma ve Pekleşmesinin Taşıma Gücüne Etkisi

28.09.2006

49

Buket Güvenel

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Üretim Takip Sistemi

16.08.2006

48

Emrah Küçükali

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Eagleye Scada Designer

16.08.2006

47

Hasan Orçun Şentürk

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Betonarme Binalarda Depremlerin ve Yangınların Binaya Etkisinin İncelenmesi ve Bir Uygulama Örneği

28.07.2006

46

Abdülkadir Haluk Güder

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Yatay Yükler Altındaki Çok Katlı Çelik Yapıların Kat Yüksekliğindeki Değişimin Performansa Etkisinin İncelenmesi

28.07.2006

45

Nusret Mum

Yrd.Doç.Dr. Erdal Coşkun

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Betonarme Köprülerde Sismik İzalasyon Etkisinin İncelenmesi ve Bir Uygulama Örneği

28.07.2006

44

Seher Melike Aydoğan

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

TAXICAB Geometri

29.06.2006

43

Anıl Çiğdemdere

Yrd.Doç.Dr. Arzu Şen

Matematik-Bilgisayar

Eliptik İntegraller ve Uygulamaları

29.06.2006

42

Ozan Bayraktutan

Yrd.Doç.Dr. Esra Fidanoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

İstanbul'da Yapı Cephelerinin İç Mekan ile Dış Çevre Arasında Bir Durum Olarak İrdelenmesi

27.04.2006

41

Selda Çalkavur

Prof.Dr. Erol Balkanay

Matematik-Bilgisayar

BCH Kodları

27.02.2006

40

Emel Yavuz

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

Mocanu - Janowski Tipinde a-Konveks Fonksiyonlar Sınıfının İncelenmesi

16.02.2006

39

Emhimed S.A.Alatrish

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Çağlar

Matematik-Bilgisayar

Tax System and Database Design in Libya

16.02.2006

38

Ahmet Yücel Ürüşan

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Oracle Veritabanı Programını (Uygulama Sistemini) Kullanılarak “Üniversite Bilgi Sistemi” Yazılımını Gerçekleştirmek

06.02.2006

37

Timur Erbaş

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Web Sayfalarını Arama Motoru Geliştirilmesi ve Uygulamaları 

30.09.2005

36

Emrah Tuner

Prof.Dr. Hasan R.Karadayı

Matematik-Bilgisayar

E₇ LIE Cebrine Ait Temsillerin Çokkatlılıklarının, Freudenthal Çokkatlılık Formülü Kullanılarak Hesaplanması

30.09.2005

35

Abdarrazag Zarrog

Yrd.Doç.Dr. Ali Şentürk

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

The Management By Objectives and Results

30.09.2005

34

Omar Ali Saieed Moftah

Yrd.Doç.Dr. Ali Şentürk

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Nutritional Behavior in Libya

16.09.2005

33

Hamza A.Khalefa Abdalla

Prof.Dr. Kamil Eren

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Integration of GPS and GIS

16.09.2005

32

Awad Ali Awad Alhadad

Yrd.Doç.Dr. Gürsel Güzel

İnşaat Mühendisliği / Geomatik

Integrating Mobile Mappıng,GPS and GIS Technologies

16.09.2005

31

Muna Güvenç

Yrd.Doç.Dr. Esra Fidanoğlu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Metropoliten Bir Alan Olarak İstanbul'da Kalabalıkların Ürettiği Mekanların Okunması

01.09.2005

30

Bora Güler

Prof.Dr. İmre Orhon

Mimarlık / Yapım Yönetim ve Teknoloji

Türk İnşaat Sektöründe Yapısal Çelik Üretim-Örgütlenme-Uygulama

01.09.2005

29

Nozhat Moftah Elbuaishi

Yrd.Doç.Dr. Nihal Sarıer

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Effect Of Particle Size On Some Physical Properties Of Glass Ceramic Tiles

12.08.2005

28

Ahmet Cengizhan Dirican

Prof.Dr. Gökhan Uzgören

Bilgisayar Mühendisliği

3D Object Modeling with Algebraic Surfaces

05.08.2005

27

Ersan Temizyürek

Yrd.Doç.Dr. Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

XML Web Servislerinin Veri Paylaşımında Kullanımı

05.08.2005

26

Cumhur Coşgun

Yrd.Doç.Dr. Murat Türk

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Silindirik Yığma Yapıların Numerik Modellemesi ve Lif Takviyeli Polimer İle Takviye Edilmesi

04.07.2005

25

Hatice Esra Özkan

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

Birim Diskte Analitik, P-Değerli Fonksiyonlar Üzerine Bir Çalışma

20.06.2005

24

Ayşenur Berberoğlu

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

Birim Diskte Kompleks Mertebeden P-Valent Yıldızıl Fonksiyonlar sınıfı Üzerine Bir Çalışma

20.06.2005

23

Sinem Dişkaya

Prof. Turgut Övünç

Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon

İstanbul Tarihi Yarımadada Bulunan Bizans Kiliselerinin Dönemsel Özellikleri ve Zaman İçerisindeki Durumları

20.06.2005

22

Alpay Engin

Doç.Dr. Servet Bayram

Bilgisayar Mühendisliği

Hesaplama Programlarının Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) Hataları Perspektifinden İncelenmesi

13.06.2005

21

Atilla Yılmaz

Y.Doçdr. Esra Bostancıoğlu

Mimarlık / Yapım Yönetim ve Teknoloji

Epoksinin Döşeme Kaplama Malzemesi Olarak Kullanılması ve Hastane Yapılarındaki Kullanımının Değerlendirilmesi

21.03.2005

20

Abdelhakim A.A. Hussın

Prof.Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu

Mimarlık / Mimari Tasarım

Housing in Libya Studies in Environmental Control

25.02.2005

19

Hasan Mete Akalın

Doç.Dr. Servet Bayram

Bilgisayar Mühendisliği

Sigortacılar İçin WEB Tabanlı Eğitim Sistemi

07.02.2005

18

Murat Göksel Başlangıç

Yrd.Doç.Dr Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Veri Madenciliği ve Veri Madenciliği Algoritmaları

27.10.2004

17

Edip Seçkin

Yrd.Doç.Dr. Güven Kıymaz

İnşaat Mühendisliği / Yapı

Çelik Levha Perdeli Yapı Sisteminin Levha Kalınlığına Bağlı Olarak İncelenmesi

08.10.2004

16

Mohamad Ali Elkawash

Prof.Dr. Koray Gökan

Mimarlık / Mimari Tasarım

An Evaluation of Houses Patterns in Benghazi City

08.09.2004

15

Fuat Altun

Yrd.Doç.Dr. Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Rehber Hizmet Sunucuları ve Uygulamaları

30.06.2004

14

İbrahim Çağlayan

Yrd.Doç.Dr Kemal Yüksek

Bilgisayar Mühendisliği

Yeni Web Teknolojileri ve Web Uygulamaları

30.06.2004

13

Ömer Bisen

Prof.Dr. Hasan KARATAŞ

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İnşaat Proje Yönetiminde ERP Uygulamaları

30.06.2004

12

Burcu Yılmaz

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemini ORACLE Veri Tabanı Uygulama Sistemine Dönüştürme

23.06.2004

11

Yaşar Murat Bedir

Prof.Dr. Gökhan Uzgören

Bilgisayar Mühendisliği

Açık Kaynak Kod Kullanarak Ağ Güvenliği ve Kontrolünün Sağlanması

23.06.2004

10

Uğur Ahmet Toprak

Prof.Dr. Hasan Karadayı

Matematik-Bilgisayar

D₄ LIE Cebrinde Karekter Polinomu Hesaplaması

30.10.2003

9

Sercan Kocuroğlu

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Polatoğlu

Matematik-Bilgisayar

Yalınkat Fonksiyonlarda Katsayı Problemleri

30.09.2003

8

Osman Kuvvet

Prof.Dr. Hülya Şenkon

Matematik-Bilgisayar

P-Gruplar

30.09.2003

7

Eda Altuk

Prof.Dr. Behiç Çağal

Matematik-Bilgisayar

Konveks Optimizasyon

30.09.2003

6

Sezen Zengin

Prof.Dr. Erol Balkanay

Matematik-Bilgisayar

Z₄ Üzerinde Kodlama

30.09.2003

5

Yılmaz Uslu

Prof.Dr. Behiç Çağal

Bilgisayar Mühendisliği

Çoklu Ortamda Veri Gizleme

30.09.2003

4

Murat Şahin

Yrd.Doç.Dr. Ali Şentürk

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Maliyet Tahmin Modeli

03.12.2002

3

Yasemin Erkan

Prof.Dr. Hasan Karataş

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İstanbul'da Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımı ile Deprem Hasarlarının Azaltılması

03.12.2002

2

Ali Hamzaoğlu

Prof.Dr. Hasan Karataş

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

İstanbul Örnek Alanında, Yapı Üretiminde Tasarım, Yapım ve Denetim Aşamaları Sırasında İzlenecek Yol, Alınması Gereken Evraklar, Belgeler ve Örnekleri

02.11.2001

1

Andaç Gürbilek

Prof.Dr. Hasan Karataş

İnşaat Mühendisliği / Proje Yönetimi

Atatürk Hava Limanı Yeni Terminal Binasının Proje Yönetimi Uygulamasının İrdelenmesi

02.11.2001

 

İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Listesi
 
Adı-Soyadı Tez Danışmanı / Eş Danışman Anabilim Dalı / Programı Tez Başlığı Mezuniyet 
Tarihi
Tez Özeti
Yunus EROL Öğr.Gör.Dr. Meral ARIK TOPRAK İşletme Uzaktan Eğitim Tezli Stratejik Yönetimde Swot Analizi ve Bir İşletmede Uygulanması 14.01.2019
Gamze İrem ERENER Dr. Öğr. Üyesi Murat Taha BİLİŞİK İşletme Uzaktan Eğitim Tezli Hizmet Kalitesinin Serqual Ölçeği İle Ölçülmesi : Bir Catering Firması Üzerinde Bir Çalışma 14.01.2019
Merve Ece ULU Doç.Dr. Feyza DOYRAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli İstanbul’da Vakıf Üniversitelerinin Eğitim Fakülteleri Bünyesinde Çalışan Bölüm Başkanlarının, Göreve Uyum Süreçlerinde Yaşadıkları 
Sorunlar ve Baş Etme Yöntemleri
14.01.2019
Hilal DEMİREL HAZAN Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi 07.01.2019
Betül KOÇAK Doç.Dr. Feyza DOYRAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing) ile ilgili Görüşleri ve Baş Etme Yöntemleri 02.01.2019
İsmail SUNA Dr. Öğr. Üyesi Duygu YALMAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Meslek Lisesinde Görevli Okul Yöneticilerinin Meslek Öğretmenlerinin Performanslarını Artırmaya Yönelik Kullandıkları Yöntemler Üzerine Nitel
Bir Araştırma
02.01.2019
Meltem AKPINAR YILMAZ Doç.Dr. Feyza DOYRAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Yabancı Diller Okulunda Çalışan Takım Liderlerinin Okul Etkililiği Üzerine Görüşleri: Bir Durum Çalışması 02.01.2019
Dilek BOSTAN Doç.Dr. Feyza DOYRAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Öğretmenlerin ve Öğrencilerin Okul Yöneticilerinin Etik Davranışlarına İlişkin Görüşleri 02.01.2019
Mohammad Feroz YAQOOBI Doç.Dr. Çağla Gül YESEVİ Uluslararası İlişkiler Tezli The US and Afghanistan Relations after 9-11 event 24.12.2018
Zeynep GÜLER Prof.Dr. Mehmet İlhan ULUSAN Özel Hukuk Tezli Türk Hukukunda Kadının Soyadına İlişkin Gelişmeler Çerçevesinde Çocuğun Soyadı 17.12.2018
Serkan GÖKSAL Dr. Öğr. Üyesi Şebnem GÜNAY Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Matematik Öğretmenlerinin Algıladıkları Okul İklimi ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki 10.12.2018
Naim ERZİN Prof.Dr. Uğur YOZGAT İşletme Uzaktan Eğitim Tezli Türkiye BitkİSEL Yağ Üretim Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri 19.11.2018
Özge ŞAHİN Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "İstanbul'da Özel Bir Okul Görev Yapan Eğitim Yöneticilerinin İnovasyon Kavramı Hakkındaki Görüş ve Önerileri" 14.09.2018
Fatma Yasemin AYKAL Doç.Dr. Feyza DOYRAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Öğretmenlerin Profesyonel Gelişim Ssüreçlerini Destekleyecek Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Antalya'da Bir Özel 
Okul Örneği"
10.09.2018
Duygu PERUT Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "2000'ler Sonrası Hollywood'da Çizgi Roman Uyarlamaları: Batman Kara Şövalye Örneği" 14.08.2018
İbrahim AYDIN Öğr.Gör.Dr. Meral TOPRAK İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Türkiye'deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunlarının Çözümünde Kredi Ganati Fonu'nun Rolü ve Ekonomiye 
Katkısının Değerlendirilmesi"
30.07.2018
Feyzullah YANIK Dr. Öğr. Üyesi Şebnem GÜNAY Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yöneticilerine Yönelik Algıladıkları Etkili Liderlik Özellikleri ve Okula Bağlılık Düzeylerinin İş 
Motivasyonlarıyla İlişkisinin İncelenmesi"
25.06.2018
Gizem Sebahat ÇOBAN Prof.Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "İstanbul'da Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'ndeki (BİLSEM) Yöneticilerin Liderlik Özyeterlilikleri" 25.06.2018
İlkay ORBAY Dr. Öğr. Üyesi Münevver MERTOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) Ortaokul Yöneticilerinin Cam Tavan Sendromuna İlişkin Algıllarının Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşma Durumunun İncelenmesi" 25.06.2018
Osman Yücel AKTÜRK Prof.Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "Ozel Okul Yöneticilerinin Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Eğitime İlişkin Görüşleri" 25.06.2018
Yusuf ÖZDEMİR Prof.Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "Okul Aile İş Birliğinin Geliştirilmesi Yönelik Yönetici Görüşleri" 25.06.2018
Gökhan BAYAKIR Prof.Dr. Ali ŞEN Para ve Sermaye Piyasaları Tezli "2008 Krizi Dönemi Sonrası Demir Çelik Sektöründen İki Firmanın Finansal Durumlarının İncelenmesi"

 

25.06.2018

 

Simge KAYA Prof.Dr. Ali ŞEN Para ve Sermaye Piyasaları Tezli "Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişimi ve Kullanımı" 25.06.2018
Gökhan AYKUT Doç.Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ Özel Hukuk Tezli  "Hukuk Davalarında Avukatlık Ücretleri" 11.06.2018
Aysun ÖZER Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme Tezli "Türkiye'de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü, Önemi ve Değerlendirilmesi" 11.06.2018
Elmas DÖNMEZ Dr. Öğr. Üyesi Perihan TAŞ KORKMAZ İletişim Tasarımı Tezli "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda Kadın Temsilleri ve Kimlik Sorunları Bağlamında Bir Varoluş Mücadelesi: Ölmeye Yatmak" 11.06.2018
İsmail BONCUK Dr. Öğr. Üyesi Özdem ÖZAYDIN Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Hukukunda Teşebbüs" 11.06.2018
Aytaç YÜKSEL Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Elektronik Haberleşme Hukukundaki İdari Yaptırımlar ve Yargısal Denetimi" 11.06.2018
Fulya PUR Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli  "Orhan Pamuk'un 'Yeni Hayat' Romanından Niteleme Sıfatları" 04.06.2018
Nihat BIÇAK Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli  "Orhan Pamuk'un "Kırmızı Saçlı Kadın" Adlı Romanında Niteleme Sıfatları" 04.06.2018
Gulkaıyr KANZHARBEK KZYZ Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli  "Çağdaş Türk Lehçelerinde "Ölüm" Kavramı" 04.06.2018
Rukiye YILMAZ Prof.Dr. Uğur YOZGAT İşletme Tezli "İnsan Kaynakalrı Yönetiminde Ücret ve Eğitim Uygulamalarının Çalışanların İş Tatmini Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma" 04.06.2018
Salih Şafak ÇALIŞKANEL Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nazan ÇAĞLAR İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Aile İşletmelerinin Kurumsallaşması ve Kurumsallaşma Sorunları - Türkiye Genelinde Üretim Yapan Aile İşletmeleri 
Üzerine Bir Araştırma"
04.06.2018
Gözde KUZU Doç.Dr. Öykü Ezgi YILDIZ İletişim Sanatları Tezli "Sosyal Medya Kullanımının Marka İmajına Katkısı: Türk Hava Yolları Uygulama Örneği 'yerine' Sosyal Medya Kullanımının 
Marka İmajına Etkisi: Türk Hava Yolları Facebook Sayfası Uygulama Örneği"
04.06.2018
Merve ÜSTÜNDAĞ ERALP Doç.Dr. Öykü Ezgi YILDIZ İletişim Sanatları Tezli "Sosyal Medyada Gerçek Zamanlı Pazarlamanın Rolü: Hızlı Tüketim Markalarının Twiter  Paylaşımları Üzerine İnceleme" 04.06.2018
Aydın ÖZCAN Prof.Dr. Sinan ALÇIN Para ve Sermaye Piyasaları Tezli "Yabancı Portföy Yatırımlarının Borsa İstanbul'a (BİST) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Etkisi: 2005-2015 Dönemi" 04.06.2018
Naıl FADHLY Dr. Öğr. Üyesi Bora BAYRAKTAR Uluslararası İlişkiler Tezli "Turkey's Srrian Refugee Policy and Its Impacts on Turkish Economy and Security (2011-2015)" 04.06.2018
Melis KUTLU Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Bozkurt GÜMRÜKÇÜOĞLU Özel Hukuk Tezli  "Türk İş Hukukunda Yabancıların Çalışma İzinlerinin İş Sözleşmelerine Etileri" 04.06.2018
Serkan SEYHAN Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "4734 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kamu İhalelerinin İdari ve Yargısal Denetimi" 04.06.2018
Almas MUKUMOV Dr. Öğr. Üyesi Çağla ARIKER İşletme Tezli "Kazakistan Tüketicilerinin Kredi Kartı Kullanımı Tutumları, Sadakat Programları  ve Kredi Kartı Kullanım Eğilimi İlişkisi" 04.06.2018
Bayram Volkan ALAN Dr. Öğr. Üyesi Elif ALTINOK ÇALIŞKAN Kamu Hukuku Tezli "Sermaye Piyasası Kurulu'nun İdari Yaptırım Yetkisinin İdarenin Takdir Yetkisi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Yargısal Denetim" 28.05.2018
Burcu Büşra KARADENİZ Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli  "Yaşar Kemal'in Ağrıdağı Efsanesi  Adlı Romanın Söz Varlığı Bakımından İncelenmesi" 22.05.2018
Serkan DEMİR Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli  "Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Şıpsevdi" Romanından Niteleme Sıfatları" 22.05.2018
Mustafa Batuhan YILDIZ Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli  "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi" 22.05.2018
İhsan Enes SELÇUK Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ Kamu Hukuku Tezli  "İdarenin Yargısal Denetiminde Laiklik İlkesi" 14.05.2018
Filiz TUTGUN Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli " Metropolde  (İstanbul Kentinde) Yaşayan X ve Y Kuşağı Kadınlarının İnternetten Satın Alma Davranışlarının Karşılaştırılması" 07.05.2018
Yılmaz Güney ÇELİK Dr. Öğr. Üyesi Sevinç KOÇAK İletişim Tasarımı Tezli "Yotube Sosyal Paylaşım Ağının Popüler Müzik Üzerine Etkisi: 2010 Yılı Sonrası Dönemde Türkiye Örnekleri İncelemesi" 24.04.2018 
Derya BİLGİR Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "İlkokullarda Öğretmen-Yönetici Çatışmaları ve Çözüm Yöntemleri" 16.04.2018
İsrafil YÜCEL Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "Kitle İletişim Araçlarının Seçim Propagandalarında Kullanımı ve Etkileri: 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri AKP ve CHP Örneği" 26.03.2018
Aras YOLUSEVER Prof.Dr. Ali ŞEN Para ve Sermaye Piyasaları Tezli "Finansal Risklerin Risk Vanası ve Risk Algısı Faktörlerini Kullanarak Kontrol Edilmesi Üzerine Bir Araştırma" 26.03.2018
Raif BIKMAZ Dr. Öğr. Üyesi Özdem ÖZAYDIN Kamu Hukuku Tezli  "Ceza Muhakemesinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Olarak Uzlaştırma Kurumu" 26.03.2018
Deha SEVGEN Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "Halkla İlişkilerde Yeni Medya ve Uzaktan Eğitime İlişkin Bir Model Önerisi" 05.03.2018
Tuğçe HACIFAZLIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Özge SIRMA GEZER Kamu Hukuku Tezli  "Haberleşmenin Engellenmesi Suçu" 26.02.2018
Hafit BOZYEL Dr. Özge SIRMA GEZER

Kamu Hukuku Tezli

"Mühürde Sahtecilik" 05.02.2018
Burak Kağan YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Özdem ÖZAYDIN Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Kanunu'nda Haksız Tahrik" 05.02.2018
Mehmet Burak BAYSAN Yrd.Doç.Dr. Murat Taha BİLİŞİK İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Havayollarında Pazarlama ve Hizmet Üretim Faaliyetleri" 29.01.2018
Önder BALCI Yrd.Doç.Dr. Kadri MİRZE İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Gıda Ürünleri Sektöründe Stratejik Yönetim Uygulamaları ve Rekabet Algılaması Analizi" 29.01.2018
Jale TUNÇEL Öğr.Gör.Dr. Meral TOPRAK İşletme Tezli "Türkiye ve Mısır'da Hazırgirim Sektöründe Faaliyet Gösteren İki Firmanın Performans Açısından Karşılaştırılması" 29.01.2018
Amer Mohammed HALBAW Prof.Dr. Aysun Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Erbil Temel Okullarında Görev Yapan ÖğretmenlerinÖrgütsel Adalet Algılarıyla Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki" 22.01.2018
Kaan YAVUZ Prof.Dr. Aysun Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Yöneticilerin Algılanan Narsistik Özelliklerinin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkileri: Devlet Üniversitesinde Yapılan Bir Araştırma" 22.01.2018
Emel ŞEN Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "İstanbul Eyüp İlçesi Devlet Ortaokullarında Okul ve Aileler Arasında Yaşanan Sorunlar Hakkında Yönetici Görüşleri" 22.01.2018
Tekin Şakir TEKİN Yrd.Doç.Dr. Burçin ATASEVEN İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Motivasyonun Performans ve Verimlilik Üzerindeki Etkileri" 15.01.2018
Fulya ERDEMET Prof.Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Özel Lise Yöneticilerinin İnovasyon Sürecine İlişkin Görüşleri" 25.12.2017
Metin KORKMAZ Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Ortaokullarda Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerin Etkileme Davranışları (İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği)" 11.12.2017
ECE SEZER Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Muhsin Kut'un Sanatı ve Sanatçı Kişiliği" 04.12.2017 
MELİH YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Murat Taha BİLİŞİK İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Hata Türü ve Etkileri Analizi ve Tekstil Snayinde Bir Uygulama" 27.11.2017
Gonca Gül SARIOĞLU ALTUN  Yrd.Doç.Dr. Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli  "Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar" 30.10.2017
Selen ÇELİKÖZ Yrd.Doç.Dr. Kadri MİRZE İşletme Tezli "Türkiye'de Kadın Girişimciliğinin Gelişiminde Devlet Destekli ve Girişimcilik Eğitimi Alan Kadın Girişimcilerin Analizi" 10.10.2017 
Kenan TEKİNGÜNDÜZ Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Ortaokullarda Çalışan Öğretmenlerin Yer Değiştirme Nedenleri ve Yer Değiştirmede Yöneticinin Rolüne İlişkin Öğretmen Görüşleri
 (İstanbul İli Fatih İlçeci Örneği)"
10.10.2017
Uğur EROĞLU Prof.Dr. Sinan ALÇIN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Havayollarında Satı-Pazarlama ve Türk Hava Yollarının Ürün ve Hizmet Analizi(2003-2016)" 10.10.2017
Ahmet Burak SÖKMEN Yrd.Doç.Dr. Aysın TURPOĞLU ÇELİK Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Öğretmenlerin Algıladıkları Liderlik Davranışları ile Karara Katılma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" 10.10.2017
Mustafa AKSOY Yrd.Doç.Dr. Aysın TURPOĞLU ÇELİK Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Ortaöğretim Öğrencilerinin Okul Tükenmişliği ile Okula Aidiyetleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından Araştırılması" 10.10.2017
Seda HASSAN Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Müzelerde Çoculara Yönelik Sanat Etkinlikleri" 10.10.2017
Mehmet EMÜL Öğr.Gör.Dr. Habibe AKŞİT İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "İşyeri Kabuslarından Biri Olarak Mobbing ve Mücadele Yöntemleri" 12.09.2017
Nursel TEKİNGÜNDÜZ Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "İlkokul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
(İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği)"
12.09.2017 
Murat YILDIZ Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Öğretmenlerin Yönetime Katılım Algıları ile Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği)" 12.09.2017 
Arzunur AKMAN Doç.Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Sınıf Öğretmenlerinin Değişime Direnç Nedenlerinin İncelenmesi" 12.09.2017 
Selin YILMAZ Prof.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Filimsel Anlatıda Güç/İktidar İlişkisinin Gözetim ve Simülasyon Kavramları Bağlamında Simgesel Aktarımı: Göstergebilimsel Çözümleme 
Örneği"
12.09.2017 
Eren ASLAN Prof.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Reklam İletişiminde Dijitalleşme: Online Davranışsal Reklam Kavramı ve Tasarımı" 12.09.2017 
Ozan Orhun SEVGİ Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Otel İşletmelerinde Yabancı Turistlerin Hizmet Kalitesi Algısının Sevqual Yöntemle Ölçülmesi Antalya'da 
Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma"
05.09.2017
Evren DENİZ Yrd.Doç.Dr. Nebile KORUCU GÜMÜŞOĞLU İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Forex Piyasasının İşleyişi ve SPK Regülasyonları Çerçevesinde Türkiye'deki Gelişimi" 05.09.2017
Nurdan TUFAİ Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Abonelik Sözleşmeleri" 15.08.2017
Şahin TOPKAYA Yrd.Doç.Dr. Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli "Yoksulluk ve İştirak Nafakası" 15.08.2017
ÇAĞLA BARİKAN Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Şerh-i Vilâdet ve Mucizâtü'n-Nebî (İnceleme-Metin-Dilbilgisel Dizin)" 01.08.2017
ERKAN DURHAN Yrd.Doç.Dr. Özdem ÖZAYDIN Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Kanununda Kasten Öldürme Suçunda Haksız Tahrik" 26.07.2017 
GÜLŞAH GÜZEL Yrd.Doç.Dr. Bahtiyar ASLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Tarık Buğra'nın Hikâyelerinde Anlatım Teknikleri" 20.07.2017
Cem BIÇAKÇI Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "Psikolojik Şiddet: İstanbul'da Özel Bir Öğretim Kurumu Çalışanları Üzerine Yapılan Araştırma" 18.07.2017 
Ümit ÖZÜREN Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "Tekstil İşletmelerinde Nepotizm Uygulamalarına Bağlı Olarak Üretkenlik Karşıtı Davranışlar ve Sonuçları" 04.07.2017
Osman Onur SALKIM Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Açıkhava Reklamlarında Yaratıcı Strateji Kullanımı: Reklam Mesajları ve Marka İmajı Etkileşimi" 04.07.2017
Yiğit ŞENER Prof.Dr. Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Örgüt İkliminin İş Performansı Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Ara Değişken Rolü" 04.07.2017
Amal Abdoulkader HASSAN Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "İletişim Aracı Olarak Akıllı Telefonlarda Mobil İnternet Kullanımının İncelenmesi: Somali Örneği" 29.06.2017
Yıldız BALABAN Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Edip Harâbî Divanı (Karşılaştırmalı Metin)" 29.06.2017
Nigar Dilşat KANAT Prof.Dr. Muharrem KAYA Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Mizah Teorileri Bağlamında Bektaşi Fıkraları" 29.06.2017
Şakir ŞİMŞEK Prof.Dr. Muharrem KAYA Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "İBB Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K1582 Numaralı( Örnek Üzerine Halkbilimi Çalışması)" 29.06.2017
Sinan AKKUŞ Prof.Dr. Muharrem KAYA Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "1970'Lİ Yıllarda ÂşıkŞiirinde Politik Söylem" 29.06.2017
Mehmet Cenap AKGÜN Doç.Dr. Bige Zeynep OKTUĞ Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Çalışmaya Tutkunluk ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İş-Aile Çatışmasının Biçimlendirici Rolü" 29.06.2017
Fehim Hayrullah ÖZSOY Öğr.Gör.Dr. Meral TOPRAK İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Örgütlerde Makyavelizm ve Sinizmin Çatışma Yönetimine Etkisi: Bir Teknoloji Şirketinde Uygulama" 29.06.2017
Selen TUNCAL  Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Toplum-Sanat İlişkisi Kapsamında İstanbul'daki Müzik Etkinlikleri (2000-2015)" 29.06.2017
Aytan NAMAZOVA Dr. Öğr. Üyesi Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ziya Gökalp ve Bahtiyar Vahapzâde'nin Şiirlerinde Vatan Mefhûmu" 13.06.2017
İlyas AVCI Yrd.Doç.Dr. Pınar Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN Özel Hukuk Tezli "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklarda Bağımsız Denetim" 06.06.201
Selin Zehra TAŞÇI Prof.Dr. Müge İŞERİ İşletme Tezli Türkiye'deki Kobilerin 2010-2016 Yılları Arasında Banka Kredileri Kullanımını Diğer Finansman Yöntemleri ile Karşılaştırılması" 30.05.2017
Anıl TÜLÜ Yrd.Doç.Dr. Bahtiyar ASLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Haldun Taner'in Vatan Kurtaran Şaban Adlı Kabere Oyunu ve Epik Tiyatro" 30.05.2017 
Afag GURBANOVA Yrd.Doç.Dr. Aysın TURPOĞLU ÇELİK Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Kişilik Özellikleri ile Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Yıldırma Eylemlerine Maruz Kalma ve Örgütsel Sessizliğin Biçimlendrici Etkisi" 23.05.2017
Kadir KAÇAKER Yrd.Doç.Dr. Nazlı Çağın BİLGİLİ Uluslararası İlişkiler Tezli "Arab Spring and Evalution Of Arab Spring In Turkey Over Gezi Park Events" 16.05.2017
Gülizar ÖZKAYA Yrd.Doç.Dr. Murat Taha BİLİŞİK İşletme Tezli "Toplam Faktör Verimliliği ile Etkinlik İncelemesi ve İyileştirme Hedeflerinin Belirlenmesi" 10.05.2017
Sedat ALTAN Prof.Dr. Sinan ALÇIN İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Kara Para, Kara Para Aklanması ve Türkiye'ye Yansıması" 10.05.2017
Elif DEMİR UĞUR Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Örgütsel Sesizlik İklimi ve Çalışan Sessizlik Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma" 10.05.2017
Laween Muhammed Mahmood Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "Irak Hukukunda Kamu Mallarına Yapılan Tecavüzlerin Kaldırılmasında Yönetim Araçları" 21.03.2017
Yargı BİLGİÇ Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli "İcracı Sanatçıların Mali Hakları" 07.03.2017
Zeren ORUÇ Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli Çevre ve Ekoloji, Kavramları Kapsamında İdeolojik Yaklaşımlar ve Sanat" 28.02.2017
Atilla TANRIVERMİŞ  Yrd.Doç.Dr. Özge SIRMA GEZER Kamu Hukuku Tezli "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu (TCK m. 165)" 07.02.2017
Ceyda AKSU Doç.Dr. Özge ZİHNİOĞLU Uluslararası İlişkiler Tezli "Effects of Syriza Movement on Eu Integration" 07.02.2017
Dilek KESKİNCİ Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Oğuz Atay'ın 'Bir Bilim Adamının Romanı' Adlı Eserindeki Niteleme Sıfatları" 10.01.2017
Ahsen KARAKAŞ Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Fakîr Ahmed Şeyhzâse'nin Tabibnâme'si (Dil İncelemesi-Metin-Dilbilgisel Dizin)" 10.01.2017
Begüm İĞREK Öğr.Gör.Dr. Habibe AKŞİT İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "İnsan Kaynaklarında Çalışanı Motive Etme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma" 10.01.2017
Aybike AÇIKEL Doç.Dr. Yunus EMRE Uluslararası İlişkiler Tezli "Strian People and Their Integration Within Turket in Context of the Refugee Crisis and Extended Visit" 13.12.2016
İlker HAYAT Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Mecmua-İ Eş'âr [AEMnz635] (Metin-İnceleme)" 13.12.2016
Reyhan BOLAT Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "Titanların Öfkesi Filminin Filimsel Anlatı Açısından Çözümlemesi" 13.12.2016
Serap ARIK Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Kavisnâme-i Menzilât (1b-51a) İnceleme-Metin-Sözlük-Dizin" 29.11.2016
Gülfem ÖZTÜRK Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Kavisnâme-i Menzilât 51b-101b Varak (Hacı Hasan b. Hacı Bahtiyar'ın Eseri)" 29.11.2016
Gülhan YAVAŞ Yrd.Doç.Dr. Cemil GÜLSEREN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Ev, Mutfak, Tarım ve Hayvancılık Terimleri" 08.11.2016
Zeynep Naz GÜLER Prof.Dr. İbrahim Mensur AKGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Ukrainian Crisis and Its Impact on Turkey" 01.11.2016
Abdülaziz TANGAL Doç.Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ Özel Hukuk Tezli "Medeni Usul Hukukunda Ön İnceleme" 25.10.2016
Chato Shaker HAMID Doç.Dr. Özge ZİHNİOĞLU Uluslararası İlişkiler Tezli "The Role of European Public Opinion and Political Elites on Relations Between The European Union and The Islamic 
Republic of Iran"
25.10.2016
Ahmet Gökhan ULUÇAY Doç.Dr. Volkan EKİN İletişim Sanatları Tezli "Uzaktan Eğitim Yönetimi ve Türkiye'deki Vakıf Üniversitesi Uygulamaları (İKÜ E-MBA Yüksek Lisans Programı Örneği)" 27.09.2016
Coşkun AKYOL Yrd.Doç.Dr. Nihal URAL ÇINAR Özel Hukuk Tezli "Türk Borçlar Kanununa Göre Alt Kira Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri" 29.08.2016
Yeliz ÇİÇEK Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Türk Sinemasında 1995 Sonrası Sanat Dekor ve Tasarım Uygulamaları" 29.08.2016
Özlem ERİKCİ Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Kurum Galerilerinde Sanat Yönetimi" 29.08.2016
Özüm DEMİRKOL Yrd.Doç.Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ Özel Hukuk Tezli "Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizide Karşılıklılık Esası" 26.07.2016
Aysel DÜZGÜN Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Nöromarketing alanında marka algısının elektrofizyolojik olarak beyin osilasyonlarıyla ölçümlenmesi:
 EEG (Elektroensefalografi) Yöntemi Uygulaması"
26.07.2016
Reşat Doğukan Hazer GEZER Prod.Dr.Dr.hc. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Petrol ve Petrol Ürünleri Kaçakçılığı Suçları" 12.07.2016
Esra AKSOY Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "İstanbul'daki Devlet Müzeleri ve Özel Müzelerin Relşam Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi" 28.06.2016
Merve AKGÜN AKAY Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerine Özgü Sona Erme Sebepleri" 20.06.2016
Ecem Hazal ÖKSÜZÖMER Yrd.Doç.Dr. Özge ZİHNİOĞLU Uluslararası İlişkiler Tezli "“A Rewiew of  the Political Stance of Kurdish Women: Leyla Zana Portrait” 07.06.2016
Muhammet Erkam TANIR Prof.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Sosyal Medyanın Kamu Diplomasisi Bağlamında İncelenmesi" 10.05.2016
Selin LAFCI Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Mehmet Raufun Kadın İsterse Adlı Eserinin Yeni Harflere Aktarılarak İncelenmesi" 03.05.2016
Neslihan DOĞAN Doç.Dr. Ahmet Sera ÖZBAŞAR İşletme Tezli "İtibar Yönetimi Algılaması Bir Sağlık Kuruluşu Örneği" 03.05.2016
Çağda Nur TURHAN Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Resmi Belgede Sahtecilik Suçu" 26.04.2016
Dilek ÜNLÜ Yrd.Doç.Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Türk ve Alman İş Hukukunda İşyeri İşletme ve İşin Gerekleri ile Fesih ve Özellikle Sosyal Seçim Ölçütleri" 09.02.2016
Simge TÜZÜN ŞAHMAROĞLU Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Bağımsız Denetimde Analitik İnceleme Prosedürleri ve Uygulaması" 09.02.2016
Dilek ÖLMEZ Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Aile İçi Etkili İletişimde Drama Teknikleri ve NLP Uygulamaları" 02.02.2016
Özgün AĞIRDAN Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "Örgütsel Sinizm: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma" 26.01.2016
Erhan SAÇLİ Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "1980'li Yıllarda İstanbul'da Sanat Galericiliği ve Çağdaş Türk Sanatına Etkileri" 26.01.2016
Duygu Hidayet ARDA Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Alacağın Devri ve Diğer Hukuki Kurumlarla Karşılaştırılması" 05.01.2016
Ulaş ŞAHİN Doç.Dr. Emre ESEN Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Türkiye'nin Avrupa Enerji Topluluğu Anlaşması'na Taraf Olup Olmamasının Değerlendirilmesi" 29.12.2015
Suat YAKUT Yrd.Doç.Dr. Gülsüm GÖKGÖZ İşletme Tezli "İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık ve Meslek Liselerinde Bir Araştırma" 22.12.2015
Polat GÜLŞEN Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "İşletmelerde Psikolojik Şiddet ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma" 01.12.2015
Tuğba TADAL Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Hoca Rıza Sarraf Divan-ı Sarraf Çeviri Yazılı Metin-Sözlük" 10.11.2015
Naz Gülüna MISIRLI Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Cumhuriyet Dönemi Kadın Sanatçıları Üzerine Bir Müze Tasarımı" 27.10.2015
Dilek IŞIKHAN Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Rağmi Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divannın Notlandırılmış Metni" 20.10.2015
Burak TAYİZ Yrd.Doç.Dr. Bahtiyar ASLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Yahya Kemalde Kültür ve Medeniyet Kavramı" 20.10.2015
Burcu ARSLAN Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Societas Europaea (SE) Almanya Açısında Değerlendirilmesi" 13.10.2015
Abdulkadir GÜMÜŞ Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Mecmua-i Eş'ar [Nuruosmaniye Kütüphanesi 4960] (Metin-İnceleme)" 13.10.2015
İzzet ARSLAN Prod.Dr.Dr.hc. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Bakımından Türk Hukukundaki Yeri" 06.10.2015
Efe TEKSOY Yrd.Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "Kemal Sunal'ın Şaban Tiplemesinde Charlie Chaplin ve Şarlo Tiplemesinin ETKİSİ" 29.09.2015
Nilüfer KÖKER Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre Acentelik Sözleşmesinin  Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları" 29.09.2015
Mehmet Hulusi BANİ   Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli   29.09.2015
İsmet Betül HAMAZ Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Kara Taşımalarında Taşıyıcının Yüke Özen Borcu" 02.09.2015
Özlem AZAK Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Avrupa Birliği ve Türkiye'nin AB Bütünleşmesindeki Yeri" 02.09.2015
Egemen AKAR Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Teknolojik Gelişmelerin Sahne Performansına Etkisi" 11.08.2015
Hakan SEVİMLİ Yrd.Doç.Dr. Aysın TURPOĞLU ÇELİK Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Örgütsel Bağlılık ile Psikolojik İyilik Hali Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" 04.08.2015
Tamer BAYRAK Doç.Dr. Deniz YENĞİN İletişim Tasarımı Tezli "Türk Sinemasında Mekan Yaklaşımı: Yılmaz Güney'in 'Yol' ve Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kış Uyusu' Filmlerinin 
Mekansal Çözümlemesi"
28.07.2015
İdil Çağıl ERKOÇ Prof.Dr. Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Algılanan Örgütsel Destek ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Öz Yeterlilik Faktörünün Düzenleyici Rolü: 
Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma"
07.07.2015
Zehra BAŞER DOĞAN Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Türk ve Alman Anonim Şirketler Hukukunda Denetçinin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu" 07.07.2015
Selma AYDIN BOZ Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Multimodal (Karma) Taşımacılıkta Taşıma Operatörünün Sorumluluğu" 30.06.2015
Samet KOYLU Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Limited Şirketlerde Müdürlerin Görev ve Sorumlulukları (TTK ve ETTK Karşılaştırmalı Olarak) 30.06.2015
Ahmed Faisal AHMED Prof.Dr. Hasan KÖNİ Kamu Hukuku Tezli "Komşu Ülkeler ile Kürdistan Bölgesinde Petrol Sözleşmelerin Yasallığı" 23.06.2015
Tuğba AYNACI Prof.Dr. Zafer TUNCA İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli "Gümrük Birliğinin Türkiye-Avrupa Birliği Dış Ticaretine Etkisi" 23.06.2015
Meltem KARA Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Sünbülzade Vehbi Divanında Maddi Kültür Unsurları ve Toplumsal Hayat" 23.06.2015
Sevgi GÖÇMEN Yrd.Doç.Dr Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli "İnternet Aracılığı ile Eser Sahibinin Haklarının İhlali" 16.06.2015
Ersin AYDENİZ Prof.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "İnşaat Şirketlerinin Satış Ofislerinde Gerçekleştirilen Halkla İlişkiler Uygulamalarının Satış ve Marka Değeri
Yaratma Süreçlerine Etkileri"
16.06.2015
Mutlu TANRIKULU Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "3402 Sayılı Kadastro Kanunu Kapsamında Tapulu Taşınmazların Harici Satış ve Olağanüstü Kazandırıcı
Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması"
16.06.2015
Esma VANLIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Özge ZİHNİOĞLU Uluslararası İlişkiler Tezli "Democracy and Participation at the Local Level in the Context of City (Citizens) Council: Women’s and
 Children’s Assemblies in Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kadıköy and Bahçelievler” 
28.04.2015
Tural IBRAHIMOV Yrd.Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Sanatları Tezli "1990'lardan Günümüze Türk Televizyonculuğunda Yönetmenin Rolü" 17.02.2015
Ertan Eren ERGİN Doç.Dr. Deniz YENĞİN İletişim Sanatları Tezli "Sosyal Medyada Reklam Kullanımı Örneği Olarak Yerli Reklamların İncelenmesi" 17.02.2015
Asuman SARI İYİM Prof.Dr. Atilla ALTOP Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Alman Hukuku Kıyası ile Kefalet Sözleşmesinin Geçerlik Şartları" 17.02.2015
Deniz Müzeyyen ÇOLAK Doç.Dr. Sinan ALÇIN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiyede Teknoloji ve Kalkınma" 17.02.2015
Dilara ERDEM YAZAR Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cemil Süleyman Alyanakoğlunun Timsal-i Aşk Adlı Hikaye Kitabı Üzerine Bir İnceleme" 03.02.2015
Siyabend EBEM Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Füzuni Hayatı Edebi Kişiliği ve Divanının Notlandırılmış Metni" 27.01.2015
Yağmur ŞENGÖK Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cahit Sıtkı Tarancının Şiirinde Ayna Motifi" 27.01.2015
Gülden SÜRÜCÜ Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ahmet Hamdi Tanpınar ve Marcel Prousta Zaman" 27.01.2015
Şennur ALPKAYA Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Marka İletişimi Bağlamında Marka Kimliği Yaratımı ve Marka Çağrışımları: Türk Aile İşletmeleri Uygulama Örneği" 27.01.2015
Atakan ATALAR Yrd.Doç.Volkan EKİN İletişim Sanatları Tezli "Mobil Pazarlama Uygulamalarının İnternet Ortamında Gerçekleşen Satışlara Etkilerinin Analizi" 27.01.2015
İdil Su EKMEKÇİ Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Suç ve Ceza Siyaseti Açısından Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu" 20.01.2015
Selahattin KOLCU Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "TCK'da Suçu Bildirmeme Suçu" 20.01.2015
Hava KABLAN GÜNAY Prof.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Tasarımı Tezli "Lüks Markaların Konumlandırılmasında Sanat Etkinliklerinin Kullanılması" 13.01.2015
Ahmet BİKİÇ Prof.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Çizgisel Olmayan Kurgu Yaklaşımı, Kayıp Otoban Film Örneği" 23.12.2014
Ayşe Duygu ATASOY Prof.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Kübizmin Sinemaya Etkisi: Otomatik Portakal Filminin Çözümlenmesi" 23.12.2014
Selçuk YİĞİTEL Yrd.Doç.Dr. Ayşem ÇALIŞKUR Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Öğretmen ve Akademisyenlerin Algıladıkları Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki" 23.12.2014
Melih SANAN Yrd.Doç.Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ Özel Hukuk Tezli "Delil Tespiti" 16.12.2014
Eren ALTIN Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme Tezli "Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiyede Vergi Haritası Projesi" 09.12.2014
Janetta KANKAVİ Yrd.Doç.Dr. Ali DAŞMAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "1970-1990 Yılları Arasında Sovyetler Birliğinde Türkoloji Çalışmalarında Sovestskaya Türkologiya Dergisi Örneği" 21.10.2014
Derya AYDOĞAN Prof.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Türk Romanında Dijitalleşme: E-Kitap" 14.10.2014
Barbaros Arif ÖZCAN Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Kurumsal İletişim Yönetimi Çerçevesinde İletişim Etkinlikleri ve Uygulamaları: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Uygulama 
Örneği"
14.10.2014
Esra KILIÇ Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Divan-ı Galib Zühdi (İnceleme-Metin)" 30.09.2014
Assiye ALİMCİ Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Alman Hukukunda Vadesi Gelmiş Alacakların Tahsilinde İnkasso Sistemi" 23.09.2014
Zehra Gizem GÜRSOY Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü ve Sonuçları" 23.09.2014
Bilgin BAKINÇ Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Asaf Halet Çelebi'nin Şiirlerinin Kaynakları" 16.09.2014
Melikcan ZAMAN Doç.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Komünizm Etkisinde Aram Khachaturian Bale Müziği ve Sahnelenme Teknikleri" 16.09.2014
Derya ALTINOK VILLEMIN Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "AİHM İçtihatları Işığında Ağırlaştırılmış Müebbbet Hapis Cezalarının Kesintisiz İnfazının İşkence Yasağı Açısından İncelenmesi" 16.09.2014
Gizem ÖZDEL Yrd.Doç.Dr. Ezgi YILDIZ İletişim Tasarımı Tezli "Sinema Filmlerindeki Sanatsal Temalar Aracılığıyla Modern Kentlerin Pazarlanması" 16.09.2014
Gülşah Ferrah POLAT Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Bağımsız Sinema ve Semih Kaplanoğlu Yusuf Üçlemesinin V.Propp Açısından Çözümlemesi" 26.08.2014
Emre Berkan YENİ Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli '"Kazak Türkçesinin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretilmesinde Kullanılan 'Kazak Tilin Üyreneyik'Adlı Eserin İncelenmesi' 19.08.2014
Aysel CAVADOVA Yrd.Doç.Dr. Cemil GÜLSEREN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Celil Memmedguluzadenin Mizahı Eserlerinde Kelime Çeşitleri ve Kalıp Sözler" 22.07.2014
Emre Ahmet SEÇMEN Prof.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Tasarımı Tezli "Sinemada Süper - Kahramanlık İmgesi ve Indiana Jones Filmleri Örneği" 15.07.2014
Aysel HÜSEYNOVA Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli '"Organ Adlarıyla Kurulmuş Deyimlerin Karşılaştırılması(Azerbaycan-Özbek ve Türkiye Türkçesi)'' 08.07.2014
İpek ODABAŞ Prof.Dr. Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli '"Yapısal Güçlendirme ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Psikolojik Güçlendirmenin Ara Değişken Rolü:Öğretmenler Üzeinde 
Bir Çalışma
08.07.2014
Seda KANTARCI Prof.Dr. Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli '"Çalışma Ortamında Geribildirim ve Sonuçları'' 08.07.2014
Hüseyin Can ÇOBANOĞLU Öğr.Gör.Dr. Hüseyin Can ÇOBANOĞLU İşletme Tezli "Öğrenen Organizasyonlarda Bilgi Teknolojilerinin Rolü ve Örgütsel Öğrenmeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma" 01.07.2014
Ahmet Savaş ÇOLAK Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Yetik Ozan Hayatı ve Şiirlerinin Tematik İncelemesi" 01.07.2014
Dilek Ebru MAZLUM Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç Romanı ile Peyami Safanın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Romanının Türkçe A-1 A-2 Seviyesine Uyarlanması"
01.07.2014
Murat BALCI Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Adli Muhasebe Uygulamaları ve Günümüzdeki Durumu" 17.06.2014
Pelin DENİZ Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Amdi Giraybayın Şiirleri, Metin, Dil İncelemesi, Sözlük" 03.06.2014
Mustafa GÖKGÜL Yrd.Doç.Dr. Kadri MİRZE İşletme Tezli "Türkiyede Elektronik Ticaret ve İşletmelere Tüketicilere Sağladığı Avantajlar, Dezavantajlar" 03.06.2014
Fatma SEZER Öğr.Gör.Dr. Şule ÖZBAŞAR İşletme Tezli "Gıda Sektöründe Yeni Ürün Markalaması: Farklı Ürünlerin Markalanmasında Karşılaştırmalı Analiz" 27.05.2014
Birsen ÖZTÜRK AHBAP Prof.Dr. Ayşe Can BAYSAL İşletme Tezli "Renklerin Pazarlama Üzerindeki Etkisi" 27.05.2014
Seda CURGA Yrd.Doç.Dr. Volkan EKİN İletişim Sanatları Tezli "Televizyon Dizilerinde Gizli Reklam Uygulamaları" 27.05.2014
Sema GÜMÜŞ Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Markaların Ulusal Düzlemde Yaratılması, Korunması Süreci ve Örnek Uygulamalar" 20.05.2014
Didem ATAMAN YENĞİN Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Tüketim Kültürünün Aracı Olarak Reklamlarda Nesneleşen Birey Yada Bireye Dönüşen Nesne" 20.05.2014
Ahmet ÇELİK Yrd.Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Sanatları Tezli "Siyasal İletişimde Müziğin Rolü: Ahmet KAYA Örneği" 29.04.2014
Serkan AKKOYUN Prof.Dr. Ahmet GÖKÇEN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiyedeki Futbol Kulüplerinin Altyapılarının Yapılanması, Yönetim Biçimleri, İdari Yapısı ve Avrupadaki Örneklerle Kıyaslanması" 22.04.2014
Barış MESCİ Doç.Dr. Emre ESEN Özel Hukuk Tezli "Milletlerarası Özel Hukukta Atıf (Renvoi)" 28.01.2014
Esra PEKER DEMİR Yrd.Doç.Dr. Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli "İnternet Aracılığı ile Kişilik Haklarına Saldırı" 21.01.2014
Hicran Özlem ILGIN Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Öykü Formatlı Televizyon Reklamlarında Kültürel Kimlik Göstergeleri ve Anlamlandırma" 21.01.2014
Selin OKUMUŞ Prof.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Sanatları Tezli "Yeni Medya ve Kısa Film Olgusu" 14.01.2014
Ömür KINAY Prof.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Sanatları Tezli "Canlandırma Filmlerinde Engelli Karakter Kullanımı: V.Propp'a Göre Kayıp Balık Memo Filminin Çözümlenmesi" 14.01.2014
Kevser MENEMENCİOĞLU Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "Örgütsel Sessizliğin İşgören Başarımı Üzerine Etkisi" 07.01.2014
Serap BAYOL Doç.Dr. Cem Kağan UZUNÖZ İletişim Tasarımı Tezli "Tarihsel Süreç İçindeki Melodramın Dünya Sineması Üzerindeki Etkisi ve Türk-İtalyan Sinema Anlayışında Yeri" 31.12.2013
Cengiz Topel ÇİFTCİOĞLU Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Cumhuriyet Savcısının Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı ve Denetimi" 03.12.2013
Barış DERELİ Yrd.Doç.Dr. Deniz YENGİN İletişim Tasarımı Tezli "Yeni Medya Olarak Çevrimiçi Video Portalları ve Video Portallarının İncelenmesi" 26.11.2013
Ersin ENGİN Yrd.Doç.Dr. Kadri MİRZE İşletme Tezli "Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yaklaşımına Göre Türkiye Oluklu Mukavva Ambalaj Sektörünün Rekabet Gücü" 19.11.2013
Altuğ Kürşat ŞAHİN Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Yeni CMK'da Uzlaşma Kurumu" 19.11.2013
İsa BAL Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Adlı Romanında Zaman-Kimlik ve Dönüşüm" 12.11.2013
Yakup SAĞIROĞLU Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Kurumsal İtibar Yönetiminde Ekonomi Basının Yeri" 01.10.2013
Mehmet Ali İPEK Yrd.Doç.Dr. Mesut EREN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Politikalarının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi" 10.09.2013
Alper Murat ÖZ Doç.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Sanat Yönetimi Açısından Maya Sanat Galerisi" 10.09.2013
Güler GÜMÜŞSOY Prof.Dr. İlhan ULUSAN Özel Hukuk Tezli "Alacağın Devrinde Devredenin Garanti Yükümlülüğü" 03.09.2013
Safiye Nur BAĞRIAÇIK Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Sigorta Sözleşmesinde Taraflar Dışındaki İlgililerin Hukuki Durumu" 03.09.2013
Ozan YILDIRIM Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Yeni Türk Edebiyatı Metinlerinin A1-A2 Düzeyine Uyarlanması ve Çalıkuşu Örneği" 03.09.2013
Berna KÜÇÜK Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Görsel İletişim Tasarımı Açısından Sanatsal ve Kültürel Afişlerin Çözümlenmesi: Uluslar arası İstanbul Caz 
Festivali Afişleri"
03.09.2013
Bahadır ŞİMŞEK Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli ""Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler ve Tekstil Sektöründe Bir Araştırma" 03.09.2013
Berna ÇAĞIRICI Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Kurum Kimliği ve Göstergelerle Aktarımı : 'Yerelden Globale' Türk Hava Yolları Reklamları Söylem Çözümlemesi" 30.07.2013
Meral EREZ Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ahmet Hikmet Müftüoğlunun Eserlerinde Batı" 23.07.2013
Zuhal Gülhan URAL Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Kurumsal İletişim Çalışmalarının Sürdürülebilirliği" 23.07.2013
Zekeriya SÖNMEZ Yrd.Doç.Dr. Erdal YILMAZ Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Altı Sigma Metodolojisi ile Süreç İyileştirme ve Hizmet Sektöründe Bir Uygulama" 23.07.2013
Ali Murat NAS Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Yalan Tanıklık Suçu (Psikolojik ve Hukuki Sınırlar)" 23.07.2013
Nagijhan ÇAKAR Prof.Dr. Ferhat ÖZGÜR İletişim Tasarımı Tezli "Zeki Demirkubuz'un Filmlerindeki Kadın Figürlerinin İşlenişi ve Bu Figürlerin Kent Olgusu İçerisindeki Konumları" 16.07.2013
Emir KAYA Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Mecmua-i Eşar (University of Michigan Isl. Ms. 416) (Metin-İnceleme)" 09.07.2013
Gökçe MARŞAP Yrd.Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "2000-2010 Yılları Arası Türk Sineması Film Afişlerinin Gelişimi" 18.06.2013
Aslı Nazlı VURUCU Doç.Dr. Sinan ALÇIN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Eşitsizlik Üzerine Etkisi" 18.06.2013
Ender DEMİR Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk TezliÖzel Hukuk Tezli "Asıl İşveren - Alt İşveren İş İlişkisinde Tarafların Dayanışmalı Sorumluluğu" 11.06.2013
Emine KARTAL Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cemal Süreya’nın Guillaume Apollinaire Çevirileri ve Cemal Süreya’nın Şiirlerindeki Guillaume Apollinaire Etkisi" 04.06.2013
Ediz MUTLU Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Ekonomisi ve Ankara İline Ait SWOT Analizi" 04.06.2013
Yusuf KORUN Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Acentenin Hak ve Borçları" 07.05.2013
Emre ARPAÇ Doç.Dr. Ahmet Sera ÖZBAŞAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Yerel Yönetimlerde Hizmet İçi Eğitimin Konumu ve İyileştirilmesi: İETT Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları Analizi" 07.05.2013
Mustafa Hikmet AYDINGÜLER Prof.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Tasarımı Tezli "Canlandırmanın Uzaktan Eğitim Sürecine Katkısının Deneysel Yöntemle İncelenmesi" 26.03.2013
İbrahim Fethi ÖZDEN Prof.Dr. Ayşe Can BAYSAL Sanat Yönetimi Tezli "Kültür Yönetimi Bağlamında Sokak Müziği ve Sokak Müzisyenleri"  12.03.2013
Yasin ÇETİN Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "Vergi Uyuşmazlıklarında Ehliyet" 05.03.2013
Mehmet GÖKÇE Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "Vergi Uyuşmazlıklarında Süre" 05.03.2013
Muharrem AKSOY Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İmar Mevzuatı ve Danıştay Kararları Çerçevesinde Arazi ve Arsa Düzenlemesi" 05.03.2013
Şöhret SAĞBAŞ Doç.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "2000 Sonrası İstanbulda Sanat Piyasasını Yönlendiren Etmenler" 05.02.2013
Belgin YAZICI Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Reklam İletilerinde Türk Dili Kullanımı ve Uygulamadaki Dil Yanlışları" 15.01.2013
Didem DOĞANYILMAZ Prof.Dr. Ali ÖZGÜVEN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Avrupa Birliği ile Akdeniz Ülkeleri Arasında İktisadi İlişkiler" 11.12.2012
Yağmur YAĞIZ Yrd.Doç.Dr. Volkan EKİN İletişim Sanatları Tezli "Bankaların Kültür ve Sanat Projeleri: Garanti Bankası SALT Projesi Örneği" 04.12.2012
Volkan SEÇER Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 220.Maddesi Gereğince Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu" 04.12.2012
Aysun KAYNAK Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "İstanbul Sağlık Müzesinin Sanat Yönetimi Açısından İncelenmesi" 04.12.2012
Vildan ASLAN Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Reklam İletilerinde Tüketici Davranışlarını Belirleyen Psikolojik Etmenler: Üniversitelerin Gazete ve 
Reklamları Uygulama Örneği"
20.11.2012
Murat ULUSOY Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda İlk İnceleme" 13.11.2012
Aslı Ceren YILDIZ DOĞAN Prof.Dr. N.İlker ÇOLAK Kamu Hukuku Tezli "Yargı Kararları Işığında Hukuka Uygunluk Bakımındna Yapılaşma ve Sonuçları" 30.10.2012
Seda Gizem CEVHERİ Prof.Dr. İbrahim Mensur AKGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Defining and Naming the Kurdish Isusue : Intitutions, Opinion Leaders and Parties" 16.10.2012
Yasin YAMAK Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cengiz Aytmatov'un Romanlarında Kurt Motifi" 09.10.2012
Ümit SOYLU Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cahit Zarifoğlu Üzerinde Rainer Maria Rilke Etkisi" 09.10.2012
Canip CİHANGİR Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Kanununda Dava Zamanaşımı" 02.10.2012
Mehmet ÜRGÜP Doç.Dr. Selahattin GANİZ İletişim Tasarımı Tezli "Marka Özvarlığı ve Reklam İlişkisi" 25.09.2012
Ömer KURNAZ Yrd.Doç.Dr. Rıfat ÖZDEMİR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Hastanelerde Kapasite Planlaması, SWOT Analizi Yönetimi, Maliyet Hesaplaması ve Maliyet Minimizasyonu ile
 İlgili Özel Bir Hastane Uygulaması"
18.09.2012
Meltem KAYNAŞ Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Tüketicilerin Mantıksal Olmayan Davranışlarının Ekonomik Sonuçları" 11.09.2012
Erkan BULUT Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Kapsamında Sosyal Medya Uygulamaları ve Etkili Kampanya Örnekleri" 04.09.2012
Tevfik UYAR Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "İş Havacılığı Teknisyenlerinde İş Tatmini ve Bir Araştırma" 29.08.2012
Ömer SELİM Yrd.Doç.Dr. Binhan Oğuz BERKSOY İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Dünyada ve Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım Hareketlerinde Krizinn Etkisi: 2008 Krizi Özelinde Bir İnceleme" 29.08.2012
Nazlı Hilal DEMİR Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Yasak Deliller ve İnsan Onuru" 07.08.2012
Ozan KIRTAY Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Reklam İletilerinde Mizah Kullanımı: Öğeler, Teknikler, Uygulama Örnekleri" 07.08.2012
İbrahim KOLUNSAĞ Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Derviş Hafız Abdülkadir,Galeb-i Sultan-ı Aşk (Metin-İnceleme)" 17.07.2012
Mutlu Emir BİLİŞİK Yrd.Doç.Dr. Nazan ÇAĞLAR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Karşılştırmalı Performans Analizi ve Tedarikçi Seçimi ve Değerlendirmesi için Performans Haritalarında Tedarikçi 
Konumlandırma"
29.06.2012
Gülizar GÜLOL Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Bilinç Akımı Açısından Oktay Rıfat Romanları" 29.06.2012
Mehtap TÜRKSOY Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Reşat Nuri GÜNTEKİN'in Acımak ve Yaprak Dökümü Adlı Eserlerinden Baba Motifi" 29.06.2012
Şirin Fulya ERENSOY  Prof. Sabri ÖZAYDIN İletişim Tasarımı Tezli "Hollywood'dan Indiewood'a, Amerikan Sinemasının Değişimi" 29.06.2012
Ceren YILDIZ Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalede Mağdurun Rızası" 19.06.2012
İlkay TUZCU TIĞLI Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Film Afişleri Tasarımında Göstergeler:Prof.Yurdaer ALTINTAŞ'ın Film Afişleri Çözümleme Örneği" 05.06.2012
Seyit Ali MÜHİM Prof.Dr. Tamer KOÇEL İşletme Tezli "Şirket Birleşmeleri (Mergers) ve Havayolu Şirketlerinde Merger Uygulamalarına Örnekler" 22.05.2012
Pelin KIROĞLU Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Elektronik Turizm Analizi, Uygulamaları ve Beklentiler" 08.05.2012
Arlin ŞİRİNPINAR Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Dış Ticarette Akreditif İşlemlerinde Operasyonel Risklerin Önlenmesi" 08.05.2012
Kerem YILMAZ Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "Türkiye'de Ödenekli Tiyatroların Sant Ortamındaki Yeri ve Sorunlarını Araştırılması" 08.05.2012
Alev ÖZNUR Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU Özel Hukuk Tezli "Yargıtay Kararları Doğrultusunda Karayolları Trafik Kanununa göre Kusursuz Sorumluluk" 03.04.2012
Elif KAPLAN Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "İdolojik Göstergeler ve Anlam Aktarımı Bağlamında 'Cennetin Krallığı' Filminin Çözümlenmesi" 21.02.2012
Asil EVİRGEN Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Uluslararası Ticari Teslim Şekillerinden FOB Tesliminde Taraf Yükümlülükleri " 21.02.2012
Ömer Yusuf TOPÇU Prof.Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "Carl Orff'un Müzik Yaşamı ve Sahne Kantatı Carmina Burana" 14.02.2012
Şebnem ŞENGÜL Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Metinlerarası Anlam Aktarımında Bir Yöntem Olarak Ekfrasis: Şiir- Roman ve Sinemada Kullanımı" 07.02.2012 
Uğur BALOĞLU Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Tiyatro Yapıtlarının Sinemaya Uygulanmasında Anlatılsal ve Yapısal Değişiklikler: William Shakespeare'in Hamlet 
Oyununun Filmsel Uyarlama Örneği"
07.02.2012 
Gökçe AKŞENGÜR Prof.Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU Özel Hukuk Tezli "4857 Sayılı Kanuna Göre Normal Fazla Çalışma" 01.02.2012
İdil ÜNAL Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Sporda Şiddet Yasası ve Şike Soruşturması Çerçevesinde Basında Yer Alan Haberlerde Kullanılan Fotoğraf 
Çözümlemeleri"
01.02.2012
Serpil SARBAN Doç.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Tasarımı Tezli "Manga'dan Animeye: Japonya'nın Yumuşak Güç' Silahlarından Biri Olarak''Sen To Chihiro
 No Kamikakushi' Filminde 'Tüketim Nesnesi' Sunumu: Otomobil Örneği"
17.01.2012
Begüm Aylin GÜVEN Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Toplumsal Sorunların Çözümüne Yönelik Hazırlanan Reklam Kampanyaları : Anlatısal ve Tematik İleti Çözümleme 
Örnekleri"
03.01.2012
Selda GÜNER Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Kolluğun Zor VE Silah Kullanması" 03.01.2012
Ali AĞAOĞLU Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "2001 Krizi Sonrasında Sorunlu Aktiflerin Çözümlenmesinde Kamunun ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Önemi" 13.12.2011
Metin KİLİK Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Kurum İmajı ve Lider Etkileşimi: Sivil Toplum Kuruluşları Örneği" 13.12.2011
Bahadır ELAL Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "Türk Edebiyatının Kurumsallaşması, Diğer Sanatlarla Etkileşimi ve Yönetimi" 13.12.2011
Emriye OKUTUR Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "Türkiye'de Sanat Galerilerinin Gelişiminin Sanat Yönetimine Etkisi" 13.12.2011
Tuğba BORAN Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Eski Türk Ticaret Kanunu ile Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Ortaklıkların Genel Kurulu" 06.12.2011
Ebru TURAN Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "İstanbul'da 2000 Yılından Sonra Kurulan Özel Sanat Müzelerinin Sanat ve Sosoyal Ortama Etkisi" 15.11.2011
Osman Emre MİYASOĞLU Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Naili Salih Kenz-i Nesayih ( Metin-İnceleme)" 15.11.2011
Gülüzar İYİOĞLU Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Refik Halit Kary'ın Hikayelerinde Değişim" 15.11.2011
Müge MEŞE Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Eser Sözleşmesinde Ayıplı İfanın Sonuçları" 18.10.2011
Cevahir POLAT Prof.Dr. Zafer TUNCA İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Basel II Kriterlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri" 18.10.2011
Emine ARPACI Prof.Dr. Zafer TUNCA İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ve Türkiye Ekonomisine Etkileri" 18.10.2011
Fatma YURCİ Yrd.Doç.Dr. Nazan ÇAĞLAR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Hizmet Sektöründe Kalite Modeli ve Bir Uygulama" 04.10.2011
Volkan GÜLŞEN Doç.Dr. Cüneyt YENİGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Identity Crisis of Jordan During the Israel-Palestinian Peace Process" 13.09.2011
Harun ORMAN Prof.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Memur Disiplin Hukukunun Genel İlkeleri" 09.08.2011
Tuğçe KAYAARASI Doç.Dr. Fatoş ADİLOĞLU İletişim Tasarımı Tezli "Yeni Türk Sinemasında İstanbul Kent İmgeleri" 09.08.2011
Burcu KÖROĞLU Prof.Dr. Müge İŞERİ İşletme Tezli "Dönem Sermaye İşletmelerinde Tek Düzen Muhasebe Sisteminin Uygulanması" 02.08.2011
Sedat KARA Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiye Ekonomisinde Kredi Kartlarının Marka Konumlandırılması: Bir Uygulama Örneği" 02.08.2011
Nida KIRÖMEROĞLU Yrd.Doç.Dr. Oktay Selim Karaca Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Türkmen Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Yalancı Eş Değerler" 02.08.2011
Kenan GÖZTAŞ Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda İspat" 12.07.2011
Seda AKTAŞ Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Bir Yeni Roman Uyarlaması Olan Saatler Filminde Metinlerarasılık ve Göstergeler Arasılık" 06.07.2011
Muhammed WEYSO Yrd.Doç.Dr. Oktay Selim KARACA Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Hac Yolculuğu Metinleri Bağlamında 17. Yüzyıl Halk Osmanlıcası" 28.06.2011
Alper KARA Yrd.Doç.Dr. Oktay Selim Karaca Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Uzun Kervan Romanı (Dionis Tanasoğlu) Metin-Tercüme ve Gagavuz Türkçesinde Fiil İstemleri" 21.06.2011
Ferudun AY Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Yalar Kemal'de Göç Olgusu (Bir Ada Hikayesi I-Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana, Bir Ada Hikayesi II-Karıncanın
Su İçtiği, Bir Ada Hikayesi III-Tanyeri Horozları"
21.06.2011
Beste GÖKÇE Prof.Dr. Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "Türkleri Konu Alan Operalardan G.Rossini'nin II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Operası'nın İncelenmesi" 14.06.2011
Hakan ALP Prof.Dr. Yasemin GİRİTLİ İNCEOĞLU İletişim Sanatları Tezli "Küreselleşme Sürecinde Medyadaki Dezenformasyon ve Irak İşgali Örneği" 31.05.2011
Merve YILMAZ Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk Tezli "İş Güvencesi Kapsamında Olan ve Olmayan İşçilerin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Feshinden Doğan Haklarının
Karşılaştırılması"
10.05.2011
Önder İHTİYAR Prof.Dr. Gülsen GÜNEŞ Kamu Hukuku Tezli "Kamu İcra  Hukukunda Ödeme Emrine Karşı Dava" 26.04.2011
Berna EKİM Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Görsel İletişiö Tasarımı Açısından Dergi Kapak Tasarımları: Elele Dergisi Kapak Tasarımlarının Çözümlenmesi""Görsel İletişiö Tasarımı Açısından Dergi Kapak Tasarımları: Elele Dergisi Kapak Tasarımlarının Çözümlenmesi" 19.04.2011
Çağıl YAYLA Yrd.Doç.Dr. Nazan ÇAĞLAR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Hizmet Kalitesi Ölçümüve Bir Havayolu İşletmesinde Uygulama" 29.03.2011
Murat YILDIZ Yrd.Doç.Dr. Nazan ÇAĞLAR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Hizmet Sektöründe Kalite Yönetimi" 29.03.2011
Başak TANİŞ Prof.Dr. Mesut İKTU Rejisörlük-Tezli "Okan Demiriş ve IV Murat Operası'nın İncelenmesi" 01.03.2011
Hasan ERDEM Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk Tezli "Türk İ ş Hukukunda İşe İade Davası ve Uygulamadaki Sorunlar" 11.01.2011
Ahmet SAĞLAM Yrd.Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi" 11.01.2011
Canbulut ŞAŞMAZ Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İmar Mevzuatına Aykırı Yapı Kavramı ve Denetimi" 28.12.2010
Reşat SAĞLIK Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Sona Erdirilmesi Halleri" 07.12.2010
Mehmet ŞİMŞEK Doç.Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR Kamu Hukuku Tezli "Anayasal İlkeler Karşısında Vergi Kabahat ve Yaptırımları" 30.11.2010
Nazlı Hilal ÇELİK Prof.Dr. Tufan ÖĞÜZ Özel Hukuk Tezli "Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Kişilerin Hakkaniyet Sorumluluğu" 30.11.2010
Mesut TOKGÖZ Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Temyiz Yolu" 09.11.2010
Özkan BARUT Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Kamu Dvasını  Açmada Takdir Yetkisi (cmk.Madde 171)" 26.10.2010
Metin SARIKURT Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Yargılamanın Yenilenmesi" 26.10.2010
Zafer AKARSU Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargı Kararları Işığı Altında İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran/Azaltan Haller" 19.10.2010
Esra Fahriye POYRAZ Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "II. Meşrutiyet Dönemi Kadın Dergiciliği ve Türk Kadını Dergisi" 12.10.2010
Sakine KORKMAZ Ydr.Doç.Dr. Hatice GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ahmet Haşim ve Şiiri Üzerine Yapılan Tartışmalar" 12.10.2010
Burhanettin ÖZTÜRK Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Cumhuriyet Savcısının CMK'daki Görev ve Yetkileri" 28.09.2010
Can YURCİ Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Çoklu Proje Yönetimi" 28.09.2010
Mehmet Arif REYHAN Yrd.Doç.Dr. Rıfat Gürcan ÖZDEMİR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Hazır Giyim İşletmelerinde Fason Kesimhane Seçiminde Topsis Yönteminin Uygulanması" 28.09.2010
Mehmet TOSUN Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "İmar Hukukunda Yer Alan İdari Yaptırımlar" 21.09.2010
Neslihan ÖZBEK Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Anonim Ortaklıklarda Düşmanca Devralmalar ve Hedef Ortaklığın Savunma Yöntemleri" 21.09.2010
Yıldız SIRMA Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "Türkiyede Çağdaş Sanat Piyasasında Alternatif Oluşumlar : Sanatçı İnisiyatifleri" 14.09.2010
Mesut ÇEKEN Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargının Görev Alanının Belirlenmesi Sorunu" 17.08.2010
Hülya ATLAN Doç.Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU Özel Hukuk Tezli "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda İsteğe Bağlı Sigortalılık" 17.08.2010
Elvan ÜNLÜ Prof.Dr. Şermin TEKİNALP İletişim Sanatları Tezli "Türkiye'de Kültür Taşıyıcıları Olarak Örtünmenin Geçmişi ve Bugunü" 14.07.2010
Mustafa Sedat ÖÇAL Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Tasarımı Tezli "Sinestezi ve İletişim Tasarımı" 06.07.2010
Aysun KISAOĞULLARI Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "2010 Avrupa Kültür Başkenti Kapsamında Kültür ve  Sanat Projelerinin Sosyolojik Yapı İçerisindeki Yeri ve 
Etkilerinin Araştırılması / İncelenmesi"
22.06.2010
Hacer DÜNDAR Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Rekabet Hukukunda Yasaklanan Faaliyetler ve Muafiyetler" 15.06.2010
Aygül GÖZÜTOK İNALHAN Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Çekte Muhatabın Hukuki Sorumluluğu" 15.06.2010
Mahfuz ŞİMŞEK Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Bankacılık İşlemlerinde Akreditif" 15.06.2010
Selma AĞAR TUNÇ Prof.Dr. Atilla ALTOP Özel Hukuk Tezli "Velayet Hakkında Hakimin Müdahalesi" 01.06.2010
Sezgin ÖZER Doç.Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR Kamu Hukuku Tezli "Türk Vergi Hukukunda Uzlaşma" 01.06.2010
Yasemin CANGÜLOĞLU Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Kat İrtifakı" 25.05.2010
Dide AKDAĞ SATIR Doç.Dr. Selahattin GANİZ İletişim Tasarımı Tezli "İstanbuld Yer Alan Vakıf Üniversitelerinin Görsel Kimlik Tasarımlarının Tipografik Açıdan İrdelenmesi" 18.05.2010
Arzu ULUSOY Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Bağlantılı Davalar" 18.05.2010
Mehmet İkbal GÜLTEKİN Yrd.Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "Cumhuriyet Savcısının Özel Hukuk Davalarındaki Rolü" 23.03.2010
Gültekin ADA Doç.Dr. İlker ÇOLAK Kamu Hukuku Tezli "Kamu Personeli İstihdam Şekilleri ve Sözleşmeli Personel İstihdamı" 09.03.2010
Fatma ÇALIŞKAN GÜNEY Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan İdarenin Sorumluluğu" 09.03.2010
Nidai DEMİRTAŞ Doç.Dr. İlker ÇOLAK Kamu Hukuku Tezli "Mali Piyasalarda Ekonomik Kolluk Faaliyetleri ve Yargısal Denetimi" 09.03.2010
Aslıhan Yeşim ÇELİKHAN KORKMAZ Doç.Selahattin GANİZ İletişim Tasarımı Tezli "Tipografinin Masaüstü Yayıncılığında Kullanımı" 02/03/2010
Nurcan YURTTAŞ DURAK Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Proje Yönetimi ve Proje Yönetiminde Bütçe" 02/03/2010
Elif ÖPÇİN Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Esnaf Odaları, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri ve Bunların Bankacılık Sektörüne Etkileri" 16.02.2010
Cebrail SARIKAYA Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Görev ve Yetki" 09.02.2010
Eda Özlem SİPAHİOĞLU Prof.Dr. Devrim ERBİL Sanat Yönetimi Tezli "Türkiyede Görsel Sanatlarda Batı Aktarmacılığı ve Özgünleşme Sorunsalı Kavramlarının İrdelenmesi" 19.01.2010
Ayfer KÖSE COŞKUN Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Görev ve Yetki" 29.12.2009
Devrim ERDOĞAN Doç.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Görsel Dilin Kullanımında Reklam-Sinema Etkileşimi ve Reha Erdem Sinemasında Uygulama Örnekleri" 29.12.2009
Beyza BILIKÇI Prof.Dr. Hayati DEVELİ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ankaralı Mustafa Bin Muhammed ve Hulvün - Nasihin Dil İncelemesi - Metin- Sözlük 1b 42b" 29.12.2009
Kemale ASLANOVA Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU Özel Hukuk Tezli "Roma Hukukunda Rehin Akdi, Rehin Hakkı, ve Türk Hukukuna Etkileri" 22.12.2009
Gönenç ÜNALDI Doç.Dr. Cüneyt YENİGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Humanitarian Intervention: TOOL Of Western Imperialism" 15.12.2009
Murat GÜR Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Kanununda Dolandırıcılık" 08.12.2009
Barış Ulaş SOYSAL Prof.Dr. Hayati DEVELİ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ankaralı Bin Muhammed Hulvün - Naısıhın Dil İncelemesi - Metin -Sözlük - 42b 92b" 24.11.2009
Okan ODABAŞI Prof.Dr. Atilla ALTOP Özel Hukuk Tezli "4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Mesafeli Sözleşmeler" 17.11.2009
Hacı Murat KILIÇ Prof.Dr. Şermin TEKİNALP İletişim Sanatları Tezli "Medya-Siyaset-Ticaret İlişkisi Doğan Holding Örneği" 10.11.2009
Şenol COŞKUN Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Ehliyet" 03.11.2009
Erhan YILMAZ Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Dava Açma Süreleri" 03.11.2009
Nil SAHATÇİU Doç.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Çizgi Canlandırmanın Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarında Yabancı Dil Olarak İngilizcenin Ediminde Kullanımı" 13.10.2009
Mehmet Emin GÜMRÜKÇÜOĞLU Doç.Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ Kamu Hukuku Tezli "Michael Foucault'da Mikro İktidar Norm İlişkisi Çerçevesince Hukuk Normunun Değerlendirilmesi" 13.10.2009
Anet OBAPINAR Prof.Dr. Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "Türkiye'de (Geleneksel-Ulusal) Müziği 1980 Sonrası Seyri" 06.10.2009
Alper DİNÇEL Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cumhuriyet Gazetesi Kitap Ekinin Edebiyat Kültürümüze Katkısı" 06.10.2009
Efe DÜNDAR Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "İlaç Hukukunun İlkeleri ve İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu" 01.10.2009
Sevda Serpil KOÇASLAN Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Sanatları Tezli "Söylenlerde Cinler ve Altın Pusula Filmindeki Cin Kavramının Çözümlenmesi" 15.09.2009
Emir SAYAR Prof.Dr. Targan ÜNAL İşletme Tezli "Vadeli İşlem Piyasaları ve Türkiye Örneği" 08.09.2009
Mehmet Süha SARIOĞLU Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Tasarımı Tezli "Filmsel Anlatıda Hayvan Söylenleri: Harry Potter'da Zümrüdüanka" 25.08.2009
Mustafa EFELTİ Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Özel Hukuk Tezli "Paul Verlaine'in Fetes Galantes'ı ile, Yahya Kemal'in 'Eski Şiirin Rüzgarıyla' Adlı Eserlerinin Karşılaştırmalı Bir
İncelemesi"
25.08.2006
Ayşe Didem ÖZDEMİR AKCA Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Kıyametli Evrakta Vade" 25.08.2009
Bülent SEZGİN Yrd.Doç.Dr. Önder PAKER Rejisörlük-Tezli "Avrupa'da Rejisörlük Kavramının Ortaya Çıkışı-Stanislavski ve Brecht Örnekleri Üzerinden Yönetmenlik 
Metodolijisinin İncelenmesi"
11.08.2009
Yılmaz KATİPOĞLU Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli Kamu Hukukunda Ecrimsil 30.06.2009
Tuğçe KARAÇOBAN Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Vergi Usul Kanununda Düzenlenen Adli Nitelikteki Vergi Suç ve Cezalarında Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası" 30.06.2009
Davut YILMAZ Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi" 30.06.2009
Hüseyin KOÇAL Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Hukukunda Şerefe Karşı Suçlar" 30.06.2009
Şerife ŞAHİN Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Tekerrür" 30.06.2009
Fatma Zehra TUNCA Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Kanunu'nda Teşebbüs" 30.06.2009
Bülent BAĞCI Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Olağan Kanun Yolu Olarak İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının İstinafta Rolü" 30.06.2009
Ali Efendi KIRMIZI Yrd.Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "Boşanmanın Sonuçlarından Maddi ve Manevi Tazminat" 24.06.2009
Yücel TEKİN Doç.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Tasarımı Tezli "Kullanıcı Erişimi Açısından Üniversite Kütüphaneleri Web Siteleri Arayüz İçerik Uyumu Sorunu" 09.06.2009
Gökhan GÜLTEKİN Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Eser Sözleşmesinde Ayıbı Karşı Tekeffül" 26.05.2009
Üner ÜSTERMAN Doç.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Açıkhava Reklamcılığına İmgesel Yaklaşım: Tasarım-Etki Düzeyleri İncelemesi" 10.03.2009
Berrin BULDU Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Kurumsal ve Karşılaştırmalı Analizi" 03.03.2009
Hanife GÖKÇE Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "Bağımsız İdari Otorite Olarak Sermaye Piyasası Kurulu" 03.03.2009
Serap BOZKURT Doç.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Toplumsal Sorumluluk ve Biliçlendirme Kampanyaları: Tema Vakfi Örneği" 03.03.2009
Ferrah Nur DÜNDAR Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Reklamda Cinsellik Kulanımı: Türkiye'de Besin Maddesi Reklamlarında Cinsel Çağrışımlar" 03.03.2009
Ali EKMEKÇİOĞLU Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Vasinin Tayini, Sorumluluğu ve Yetkileri" 03.03.2009
Ömer KARAGÖL Yrd.Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespiti Esasları" 03.03.2009
Mehmet YALÇIN Yrd.Doç.Dr. Taylan Özgür KİRAZ Özel Hukuk Tezli "İcra ve İflas Hukukunda Mesken Haczi" 03.03.2009
Güzin TARHAN Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Marka Farkındalığı Yaratma Sürecinde Sanal Ortamın Etkisi: Advergaming" 03.03.2009
Ahmet Zeki ORTA Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Etkili İletişim Sürecinde Kişilerarası İletişim Becerileri ve Yaratıcı Drama Uygulama Örneği" 03.03.2009
Halil Mehmet BİLGET Prof.Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "İstanbul Filarmoni Derneğinin Çok Sesli Müziğimize Katkıları" 24.02.2009
Ferruh HASDEMİR Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Ceza Yargılamasında Yeni Bir Yasa Yolu Olarak İstinaf" 17.02.2009
Nihan Ceyda ŞAHİN ÇOBAN Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Altı-Sigma Yaklaşımı ile Süreç İyileştirme: Otomotiv Elektrik Donanımı Üretim Sürecinde Bir Uygulama" 04.02.2009
Ragıp GÖNÜLTAŞ Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Kefilin Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği Defiler" 04.02.2009
Ela GÜRTEN Prof.Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "Sahne Sanatlarında Yönetim ve Etkili İletişim" 04.02.2009
Özlem ACAR Prof.Dr. İlhan ULUSAN Özel Hukuk Tezli Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na Göre Kart Sahibinin Korunması 28.01.2009
Canan Pınar TORUN Prof.Dr. Hayati DEVELİ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Mehmed'in Işk-namesi Üzerine Dil İncelemesi 14.01.2009
Tarık Özgür ŞİMŞEK Prof.Dr. Ayşe Can BAYSAL İşletme Tezli "İnsan Kaynakları Yönetimi İşlrvlerinden Seçme ve Yerleştirmenin Önemi ve Antalya Bölgesinde Bir Araştırma" 31.12.2008
Nureddin DEMİR Yrd.Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması" 24.12.2008
Haydar EROL Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Rekabet Hukukuna Anlaşma ve Uyumlu Eylemlerin Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları Özellikle Tazminat Sorumluluğu" 17.12.2008
Mustafa KARAOSMANOĞLU Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Yeni Türk Ceza Kanununda Bir Güvenlik Tedbiri Olarak Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma" 12.11.2008
Cenk ŞİRİNOĞLU Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Peyami Safa'da Dejenere Toplum" 12.11.2008
Erdem SARIKAYA Doç.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ebubekir Celali Divanı: Karşılaştırmalı Metin-İnceleme" 20.10.2008
Cihan PEHLİVAN Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "Kamulaştırmada Bedel Tespiti" 20.10.2008
Ümit Kavi Yrd.Doç.Dr. Rıfat Gürcan ÖZDEMİR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Çelik Kapı Sektöründe Ahşap Bölümü İçin Üretim-Dağıtım Planlama Modeli" 14.10.2008
Naciye Beste ALİŞ Doç.Dr. Mensur AKGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Conflict Competition And Control Of Energy Resources Of The Caspian Region" 06.10.2008
Sakine Nilüfer BİLGİN Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "Ormanların İdare Hukuku Açısından Korunması" 23.09.2008
Esra ALAN Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Yeni TCK'da İnsan Üzerinde Deney Suçu" 23.09.2008
Elif ALTINOK Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları" 23.09.2008
Mehmet DOGAR Yrd.Doç.Dr. Taylan Özgür KİRAZ Özel Hukuk Tezli "Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Sözleşmesi" 16.09.2008
Ece ÇOHADAR Prof.Dr. Hayati DEVELİ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Türkiye Türkçesinde Ki'li Birleşik Cümle Üzerine Bir İnceleme" 16.09.2008
Hande BÜYÜKKAYA Prof.Dr. İskender PALA Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Faik Ömer ve Divanı : Karşılaştırmalı Metin-İnceleme" 16.09.2008
Mehmet Onur HASDEDEOĞLU Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Toplumcu Gerekçilik ve Sabahattin Alinin Hikaye Kişileri" 16.09.2008
Canan KÜÇÜKALİ Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi" 16.09.2008
Seher ŞEYLAN Prof.Dr. Şermin TEKİNALP İletişim Sanatları Tezli "Medya Okuryazarlığı Ders Uygulamalarında Dünya Üzerinde Görülen Aksaklıklar" 16.09.2008
Nuran Leyla ERSEN Prof.Devrim ERBİL Sanat Yönetimi Tezli "Çağdaş Sanat Yapıtlarında Kültürel Kimlik" 05.08.2008
Batu DURU Prof.Dr. Nüket GÜZ Sanat Yönetimi Tezli "Türk Sineması ve Plastik Sanatlar; 1990 Sonrası İstanbulun Kültür Yaşamına Bakış" 29.07.2008
Gizem ŞİMŞEK Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Tasarımı Tezli "Türk Sinemasında Büyü Kavramının Temsili: 'Büyü' Filminin Görüntü Göstergelerinin Çözümlenmesi" 29.07.2008
Yasemin GÜLLÜOĞLU Prof.Dr. Hüseyin HATEMİ Özel Hukuk Tezli "Türk Hukukunda 'Hasat Kavramları' Kavramı, (Hukuki Nitelik ve Sonuçları)" 15.07.2008
Tuğçe ÇEDİKÇİ Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Eğlence Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri: Bir Uygulama Örneği Müzikaller" 07.07.2008
Tuğba ÇEDİKÇİ Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiye Ekonomisi için Markalaşmanın Yeri ve Önemi (Tekstil Sektöründe Bir Uygulama)" 07.07.2008
Deniz ÇİFÇİ Dr. Meral Arık Toprak İşletme Tezli "Yerel Yönetimler ve Kültür" 07.07.2008
Bülent KILIÇASLAN Prof.Dr. Nüket GÜZ Sanat Yönetimi Tezli "Yedi Sanat Dalında Sanat Yönetimi (Edebiyat, Resim, Heykel, Mimari Müzik, Tiyatro, Sinema" 25.03.2008
Gülbin DEMİRİZ Doç.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Tasarımı Tezli "Televizyon Reklamlarında Canlandırma Uygulamalarının Reklam Anlatısına Etkileri: 'VADA' Kampanyası Örneği" 18.03.2008
Abdulrahman El BENGHAZİ Doç.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Atatürk ve Atatürk Devrimlerinin Kuzey Afrika Fikir ve Sanat Hayatına Etkileri" 18.03.2008
Ahmet Kamıl GENCEL Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ İşletme Tezli "Telekomünikasyon Sektöründe Sabit Mobil Yakınsaması (FMC) : Operatörlere Finansal Etki Modelleri" 26.02.2008
Mustafa Barış AKYÜREK Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Enflasyondaki Değişmelerin Gelir Dağılımına Etkileri" 05.02.2008
Mehmet KARACA Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taraf Olduğu İnşaat Sözleşmelerinin Müteahitten Kaynaklanan Sebeplerle Sona Ermesine 
İlişkin Özel Hükümler"
08.01.2008
Burcu EREN Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının ve Salt Gayrimenkule Dayalı Faaliyetlerinin Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku Açısından 
Değerlendirilmesi"
02.01.2008
Şenay TANRIVERMİŞ Doç.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Televizyon Dizilerinde Erkek İmgesi" 02.01.2008
Onur ERDEM Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk Tezli "Geçici İş İlişkisi" 02.01.2008
Merve ÜNCÜK Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Donatının Sorumluluğu" 02.01.2008
Ümit SADE Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7.Maddesi Işığında Suç ve Cezada Kanunulik İlkesi" 02.01.2008
Kayhan SAHAN Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Edip Canseverin Şiirinde Anlatı Ögeleri" 26.12.2007
Mustafa Aytaç OZELCI Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "Türk Spor Yönetiminde Kendine Özgü Bir Yapılanma: Türkiye Futbol Federasyonu" 25.09.2007
Nihal URAL ÇINAR Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Ayıba Karşı Tekeffül" 25.09.2007
Emine SEVIMLI Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU Özel Hukuk Tezli "Roma Hukukunda Kira Sözleşmesi (Locatıo Conductıoreı)" 25.09.2007
Yeliz BOZKURT Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk Tezli "Ücretin Günüde Ödememesi Sebebiyle İş Görmekten Kaçınma Hakkı" 18.09.2007
Papatya ATAK Prof.Dr. Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "Çağdaş Türk Bestecilerinin Operalarının İncelenmesi" 11.09.2007
Elif BOZKURT AYAN Prof.Dr. Hayati DEVELİ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Sosyo-Ekonomik Özellikler Farkı İlköğretim Altıncı ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinde Dil Kullanımı" 11.09.2007
Erdem TATLI Prof.Dr. Nüket GÜZ İletişim Sanatları Tezli "Reklam Filmlerinin Evriminde Dşünsel Bir Dönüşüm: Apple-1984" 11.09.2007
Bige Zeynep OKTUĞ Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Freun'un Kişilik Birimleri ile Reklam İletisiminin İzleyici Üstünde Yarattığı Etkiler, Arasındaki Bağlantı: ''Magnum,
Kalbim Benekol ve LÇSEV Reklamları Üzerine Bir Araştırma"
11.09.2007
Sibel ALTUN Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Tasarımı Tezli "Haber Söylemi, Değişkeleri: Cumhuriyet Mitingleri yada Gelincik Devrimi Örneklemi" 21.08.2007
Ürün Anıl ÖZDEMİR Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Tasarımı Tezli "Sultan Ahmet'in Uzamsallığı ve Kimliği" 21.08.2007
Şükran Güzin ILICAK Prof.Dr. Nüket GÜZ İletişim Sanatları Tezli "Marka Yönetimi Örnek Leica Fotoğraf Makinesi" 17.07.2007
Yüksel BALABAN Yrd.Doç.Dr. Safiye KIRLAR BAROKAS İletişim Tasarımı Tezli "Üç Boyutlu Bilgisayar Grafiklerinin Sinema Filmleri İçinde Kullamımı: ''Mumya'', ''Küçük Kardeşim'' ve ''Matrix''
İncelemesi"
12/06/2007
Mahmut ÖZTÜRKLER Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna Aykırılığın Özel Hukuka İlişkin Sonuçlar" 06/06/2007
Ceylan PALA Prof.Dr. Atilla ALTOP Özel Hukuk Tezli "Tapu Kütüğüne Taşınmaz Olarak Kaydedilen Bağımsız ve Sürekli Haklar" 24/05/2007
Onur GÜRGEN Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Kısıtlat Teorisi" 01/05/2007
Yıldız ÖZTÜRK ÖTKÜNÇ Prof.Dr. Nüket GÜZ Sanat Yönetimi Tezli "198'li Yıllarda (1980-1990) Türkiye Sanat Ortamının Değerlendirilmesi: Bu Bağlamda Dönemin, Özelliklede
Resim, Alanında Üretilen İşlere Yansıması"
10/04/2007
Sıla Burcu ŞENTÜRK Sıla Burcu ŞENTÜRK İşletme Tezli "Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi" 13/03/2007
Berna KURT Prof.Dr. Şermin TEKİNALP Sanat Yönetimi Tezli "Dansçı Erkeğe Yönelik Önyargılı Bakış Sinop Köçekleri Örneği Üzerinden İncelenmesi" 27/02/2007
Cevahir KAYIM Prof.Dr. Ersan İLAL İletişim Sanatları Tezli "Türkiyede Günlük Gazetelerde Görsel Malzeme Kullanımı" 27/12/2006
Yasemin BALCI Yrd.Doç.Dr. Gilsüm GÖKGÖZ İşletme Tezli "Kütüphane Personelinin Motivasyon Kaynakları" 18/10/2006
İbrahim ZENGİN Doç.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Bir Tür Olarak Bilim-Kurgu Sineması ve Türk Sinemasına Yansımaları:Türk Sinemasında Bilim Kurgu Türü Yapısal
Özellikleri Çözümleme Örneği"
18/10/2006
Barbaros ANDİÇ Prof.Dr. Tamer KOÇEL Sanat Yönetimi Tezli "William Shakespeare'de Yöneticilik ve Liderlik (Kral Lear Tragedyası'nın Yöneticilik Liderlik ve Aile İşletmesi
Literatürü İçinde İncelenmesi"
04/10/2006
Soule CHOUSEIN Yrd.Doç.Dr. Cüneyt YENİGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Evolutıon Of Mınorıty Rıghts In Europe: The Case Of Western Thrace Muslım Turkısh Mınorıt" 06/09/2006
Gültekin UYGUN Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme Tezli "Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması" 17/08/2006
Esra ERSOY ÖZDEMİR Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Marka Konumlandırması ve Arçelik Örneği" 06/07/2006
Deniz YENGİN Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Sanatları Tezli "Yüzüklerin Efendisi'' Üçlemesinin Filmsel Anlatı Çözümlemesi" 06/07/2006
Ruşen Nurhayat TANRIBİLİR Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Avrupa Birliği Ülkelerinin Siyasal Partiler ve Siyasal Görsellik" 06/07/2006
Özkan Özgür ÖZMERAL Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cemal Süreyya Şiirinde Kadın ve Erotizm" 23/05/2006
Arif Nihat ÇOBANOĞLU Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "İşyerinde İşçiye Yönelik Psikolojik Saldırılar" 31.03.2006
Erdoğan GÜLER Prof.Dr. Tamer KOÇEL İşletme Tezli "Liselerde Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi" 18/01/2006
Murat TİRYAKİ Prof.Dr. Atilla ALTOP Özel Hukuk Tezli "Özel Hukuk Alanında Cezai Şart" 23.09.2005
Tolga TUNALI Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ İşletme Tezli "Tedarik Zinciri Yönetiminde Erp Uygulamalar" 25.10.2005
Didem BAKANOĞLU Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme Tezli "Bankalarda Kredi ve Kredi Riski Yönetimi" 14.09.2005
Ridade FİDAN Prof.Dr. Nüket GÜZ İletişim Sanatları Tezli "Etkili İletişim ve Şenlik Örnekleri" 14.09.2005
Pınar ULUSAVAŞ Prof.Dr. Nüket GÜZ İletişim Sanatları Tezli "Kişilerarası İletişimde Eyleyenler İlişkisi" 14.09.2005
Sinem TUNA Prof.Dr. Nüket GÜZ İletişim Sanatları Tezli "Halkla İlişkilerde Oyun-Eğlen İşlevinin Evrimi" 14.09.2005
Özge SIRMA Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Adil Yargılanma Hakkının Bir Unsuru Olarak Ceza Muhakemesinde Yargıç Bağımsızlığı" 31.08.2005
Eylem AYTEKİN AYAR Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İşletme Tezli "Performansa Dayalı Ücret ve Türkiyede Uygulamaları" 25.08.2005
İlke ÇAPTUĞ Doç.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "İnternetin Etkili İletişimdeki Konumu" 22.08.2005
İpek EKER Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ İşletme Tezli "Particie Swarm Optimization And Differential Evolution Aigorithms For Continuous Function Optimization Problems" 18.08.2005
Bilge KIRAN Prof.Dr. Nebile DİREKÇİGİL İngiliz Dili ve Edebiyatı -Tezli "Strategy Training in Vocabulary Acquisition: An Action Research" 18.08.2005
Gökhan AŞAN Doç.Dr. Müge İŞERİ İşletme Tezli "Kurumsal Kaynak Planlamasının İşletmelerde Üretim Fonksiyonu Üzerine Etkisi" 18.08.2005
Kezban Neva TAŞDİKEN Prof.Dr. Devrim ERBİL Sanat Yönetimi Tezli "Paris Ekolü'nün Türk Resmindeki Yeri (XIX. Yüzyıl Oryantalizm'den Başlayarak Paris Ekolü'nden Etkilenen Türk Ressamları" 18.08.2005
Feride Zeynep GÜDER Prof.Dr. Nebile DİREKÇİGİL İngiliz Dili ve Edebiyatı -Tezli "On Critical Reading: A Classroom Application" 07.10.2004
Ozan Dağhan TANIK Doç.Dr. Müge İŞERİ İşletme Tezli "Hisse Senedi Bazlı Vadeli İşlemler ve İMKB Uygulaması" 23.12.2002
Murat BOZKURT Yrd.Doç.Dr. Baki DENİZ İşletme Tezli "Internet Portallarına Genel Bakış, Portalların Tanıtım Tutundurma Faaliyetleri ve Türkiyedeki Portal Uygulamaları" 02.08.2002
Ahmet Umut HACIFEVZİOĞLU Yrd..Doç.Dr. Müge İŞERİ İşletme Tezli "Kobilerin Finansmanında Risk Sermayesi" 10.10.2001
Kemal Can DOLUNAY Prof.Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU İşletme Tezli "Bir Finansman Aracı Olarak Barter Sistemi ve Muhasebe Kayıt Düzeni" 28.12.2001
Fehmi Volkan AKYÖN Doç.Dr. Göksel ATAMAN İşletme Tezli

"İnternet ve Elektronik Ticaret; Elektronik Ticaretin Dünyada ve Türkiyede Gelişimi"

20.10.2000