İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Birim Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
Prof. Dr. R.Tunç MISIRLIOĞLU Başkan
Doç. Dr. Özge ÇELİK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dilara DERELİ Üye
Egemen ESEN Öğrenci Temsilcisi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
11 Haziran 2019 / 1  
9 Temmuz 2019 / 2  
6 Ağustos 2019 / 3  
10 Eylül 2019 / 4  
15 Ekim 2019 / 5  
15 Ekim 2019 / 6  
26 Kasım 2019 / 7  

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
24 Temmuz 2018 / 1  
30 Temmuz 2018 / 2  
03 Ağustos 2018 / 3  
06 Ağustos 2018 / 4  
17 Ekim 2018 / 5  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
25 Temmuz 2018 / 1  
30 Temmuz 2018 / 2  
6 Ağustos 2018 / 3  
31 Ağustos 2018 / 4  
22 Ekim 2018 / 5