İKÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetimi

Müdür
Prof. Dr.
Tunç MISIRLIOĞLU
Tunç Mısırlıoğlu
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
Esra SAATÇI
Esra Saatçi
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
Deniz Dilara DERELİ
Deniz Dilara Dereli
Prof. Dr. Remzi Tunç MISIRLIOĞLU Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Esra SAATÇI Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dilara DERELİ Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Ali ŞEN  Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Başkan Vekili
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN    Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ  Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ali ŞEN  İşletme Anabilim Dalı Başkan Vekili
Prof. Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mensur AKGÜN  Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kerim Sinan ALÇIN      İktisat Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kıvılcım YILDIZ ŞENÜRKMEZ  Sanat Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Işıl BAŞ  İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sevim AKYÜZ    Fizik Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Gülay USTA İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Çimen ATAK  Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mert ÇAĞLAR    Matematik – Bilgisayar Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Murat TAYLI Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Perihan TAŞ ÖZ Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Önder KAVAKÇI  Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Ahmet Murat TÜRK  İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Esin KASAPOĞLU  Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Fadime ÜNEY YÜKSEKTEPE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KOÇER  İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Meryem DEMİR GÜDÜL Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Esra SAATÇİ Elektrik – Elektronik Müh. Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Remzi Tunç MISIRLIOĞLU Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Esra SAATÇI Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dilara DERELİ Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Işıl ZEYBEK Üye
Doç. Dr. Rana KUTLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ Üye
Enstitü Sekr. V.
Ender Rıza EKİCİ
Ender Rıza Ekici
Enstitü Sekr. Yrd.
Meral HAMLEOĞLU
Meral Hamleoğlu
Öğrenci İşleri U.
Burcu KAYA
Burcu Giniz
Öğrenci İşleri U.
Murat AKTAŞ

Murat Aktaş

Öğrenci İşleri U.
Gülhan YALÇINKAYA
Gülhan Yalçınkaya