İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Misyon ve Vizyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün misyonu, üniversitenin topluma sunduğu eğitim hizmetlerini yüksek lisans ve doktora programları aracılığı ile genişletmek ve evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip araştırmacı potansiyelini artırmaktır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün vizyonu, bilimsel ve analitik düşünceyle, küresel ölçekte akademi ve iş dünyasının gereksinim duyduğu bilgi birikimiyle donatılmış akademisyenler ve profesyoneller yetiştirmek, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında ülkemizin evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip araştırmacı potansiyelini artırmak ve disiplinlerarası araştırmaları geliştirmektir.
 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 06/19/2019 - 10:40