Müdür Mesajı

Doç. Dr. R. Tunç Mısırlıoğluİstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Üniversitemizin topluma sunduğu eğitim hizmetlerini yüksek lisans ve doktora programları aracılığı ile genişletmeyi ve evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip araştırmacı potansiyelini artırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, bilimsel ve analitik düşünceyle, küresel ölçekte akademi ve iş dünyasının gereksinim duyduğu bilgi birikimiyle donatılmış akademisyenler ve profesyoneller yetiştirmeyi, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında ülkemizin evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip araştırmacı potansiyelini artırmayı ve disiplinlerarası araştırmaları geliştirmeyi hedeflemektedir.

Prof. Dr. Remzi Tunç MISIRLIOĞLU
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 06/19/2019 - 10:40