İKÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

İstanbul Kültür Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Başvuruları 22 Kasım 2021 - 04 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.