Faydalı Dokümanlar

  PDF WORD
Başvuru Formu    
Danışman Değişikliği Bildirim Formu    
DR1-Doktora Tez Konusu Bildirim Formu    
DR2-Doktora Tez Konusu Değişim Formu    
DR3-Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı    
DR4-Doktora Tez Önerisi    
DR5-Doktora Tez Önerisi Savunması Sınav Tutanağı    
DR6-Doktora Tez Çalışma Raporu    
DR7-Doktora Tez Çalışma Raporu Değerlendirme Tutanağı    
DR8-Doktora Tez Teslim Formu    
DR9-Doktora - Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı    
DR10-Doktora - Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu    
DR11-Doktora Tez Savunması Sınav Tutanağı    
PR1-Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu    
PR2-Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Teslim Formu    
YL1-Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Bildirim Formu    
YL2-Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Değişim Formu    
YL3-Tezli Yüksek Lisans Tez Teslim Formu    
YL4-Tezli Yüksek Lisans - Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı    
YL5-Tezli Yüksek Lisans - Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu    
YL6-Tezli Yüksek Lisans Tez Savunması Sınav Tutanağı    
Tez Yazım Kılavuzu e
University Thesis Writing Guide e
دلیل كتابة الأطروحة e