Formlar

  PDF
Başvuru Formu  
Danışman Değişikliği Bildirim Formu  
DR1-Doktora Tez Konusu Bildirim Formu  
DR2-Doktora Tez Konusu Değişim Formu  
DR3-Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı  
DR4-Doktora Tez Önerisi  
DR5-Doktora Tez Önerisi Savunması Sınav Tutanağı  
DR6-Doktora Tez Çalışma Raporu  
DR7-Doktora Tez Çalışma Raporu Değerlendirme Tutanağı  
DR8-Doktora Tez Teslim Formu  
DR9-Doktora - Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı  
DR10-Doktora - Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu  
DR11-Doktora Tez Savunması Sınav Tutanağı  
PR1-Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu  
PR2-Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Teslim Formu  
YL1-Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Bildirim Formu  
YL2-Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Değişim Formu  
YL3-Tezli Yüksek Lisans Tez Teslim Formu  
YL4-Tezli Yüksek Lisans - Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı  
YL5-Tezli Yüksek Lisans - Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu  
YL6-Tezli Yüksek Lisans Tez Savunması Sınav Tutanağı  
Jüri Üyeliği Ödeme Formu (Kurum dışı görevlendirmeler için)  
Teknoloji ve Proje Destek Birimi’nin Lisansüstü Tez Projesi’ne Başvuru Formu  
Tez Yazım Kılavuzu e
University Thesis Writing Guide e
دلیل كتابة الأطروحة e

Son Güncelleme Tarihi: Per, 09/16/2021 - 13:20