Yeni Koronavirüs Salgını (COVID-19) Lisansüstü Eğitimde Alınan Önlemler (24 Nisan 2020)

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 24 Nisan 2020 tarihli ve 2019-2020/14 sayılı Senato toplantısında, YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI NEDENİYLE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE ALINAN ÖNLEMLER ile ilgili alınan kararlar aşağıdadır. 

Yükseköğretim Kurulu’nun 19.03.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.22490 sayılı yazısı ile 31.03.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayılı yazısında yer alan kararlar dikkate alınarak; 

1) Kayıt altına alınmak ve bu kaydın Enstitü’ye iletilmesi şartıyla,
(a)    Yüksek Lisans ve Doktora Tez Savunmaları
(b)    Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantıları
(c)    Doktora Yeterlik Sınavları
(d)    Doktora Tez Önerisi Savunmaları

dijital ortamda yapılabilecektir. Bu oturumlar isteğe bağlı olarak ‘Adobe Connect’ ya da ‘Skype Kurumsal’ kullanılarak yapılacaktır. ‘Skype Kurumsal’ın kullanılması durumunda, öğrenci, danışman ve kurum içinden tayin edilen jüri üyeleri toplantıya kendi kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak, kurum dışından tayin edilen jüri üyeleri ise davet yöntemiyle toplantıya dahil edileceklerdir. (a) ve (d)’deki Savunmaların dijital ortamda yapılabilmesi için öğrencinin talebi, tez danışmanının görüşü, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı gerekmektedir.

2) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü eğitim ve öğretim programında Yaz Öğretimi bulunmadığından, süre konusunda İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Ön Lisans ve Lisans Yaz Öğretimi Akademik Takvimi dikkate alınarak, istendiği takdirde, Yaz Öğretimi sonuna kadar 1)'de belirtilen dört toplantı gerçekleştirilebilir. Öğrenciler bu konuda hiçbir mağduriyet yaşamayacaklardır. Örgün öğretimde İKÜ Rektörlüğünün aldığı karar doğrultusunda dersler uzaktan öğretim (senkron/asenkron) vasıtasıyla aynen devam etmektedir. Tez aşamasındaki öğrenciler ise Bahar Dönemi kapsamında Yaz Öğretimi süresi boyunca çalışmalarına devam edebilirler. 

3) Öğrenciler, -kayıt dondurma hakkına sahip olup olmadığına bakılmaksızın- isterlerse kayıt dondurma imkanından yararlanabilirler. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmaz. Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilir. Kayıt dondurma talebi için son başvuru tarihi 21.05.2020’dir.

4) Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, öğrencinin talebi ve tez danışmanının görüşü alınarak, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nca karar verilir.

5) 16-22 Mart 2020 arasındaki 1 haftalık zorunlu tatil nedeniyle, 23 Mart 2020 gününden itibaren Lisansüstü Akademik Takviminde yer alan tüm tarihler birer hafta ötelenmiştir. Buna karşın, Final ve Bütünleme Sınavı tarihlerinin belirlenmesinde salgının etki süreci dikkate alınacaktır.

6) Bu kararlar, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar Dönemi ile sınırlı olacaktır.
 


Son Güncelleme Tarihi: Per, 04/30/2020 - 12:43