Doktora Programlarında Tezin Sonuçlandırılmasına Dair Yayın Zorunluluğu

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 19 Nisan 2018 tarihli, 2017-2018/15 no’lu Senato toplantısında, Enstitülerde uygulanmakta olan doktora programlarında tezin sonuçlandırılmasına dair yayın zorunluluğu getirilmesi ile ilgili alınan karar aşağıdadır.


İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 41. Maddesine ilave olarak tezin sonuçlandırılması aşamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a)    Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için; tez kapsamında Ulusal veya Uluslararası Hakemli bir dergide en az bir makalenin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması ya da Ulusal veya Uluslararası bir kongrenin bildiri kitabında tam metin olarak yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir yayınının olması şartı aranır.
b)    Doktora programını uygulayan her bir anabilim dalı, mezuniyet şartı olarak belirlenen minimum yayın kriterlerinin üzerinde yayın kriteri belirleyebilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için gerekçenin de belirtildiği anabilim dalı akademik kurul tutanağı Enstitü’ye sunulur. İlgili karar, Enstitü Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu onayı ile yürürlüğe girer.

Bu esaslar, öğrenimine 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı ve bu yarıyıldan sonra başlamış öğrenciler için uygulanır. Daha önceki yarıyıllarda başlamış olan öğrencilerin tezleriyle ilgili bu şart aranmaz.
 

                                     

Kabul Yazısı ile ilgili olarak;

1.    Yayınların İstanbul Kültür Üniversitesi adresli ve tezden üretilmiş olması gerekmektedir.
2.    Ulusal veya uluslararası hakemli etkinlikler kapsamında sunulacak bildiriler için kabul yazısı ile yayın şartı sağlanabilmektedir. Bunun için bildirinin tez kapsamında ulusal veya uluslararası hakemli etkinliklerde sözlü sunum olarak yapılmış olması ve bildiri kitabında tam metin olarak basıma kabul edilmiş olması gerekmektedir.
3.    Ulusal veya uluslararası hakemli dergi makaleleri için kabul yazısı ile yayın şartı sağlanabilmektedir. Kabul yazısında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir:
a.    İlgili dergiden alınmış olup editör imzalı olmalıdır. (Dergipark üzerinden kabul edilmesi yeterli olmamaktadır.)
b.    Yayımlanmış makaleler için tarih, cilt ve sayı bilgisi yer almalıdır. Henüz yayımlanmamış makaleler için DOI-Dijital Object Identifier- numarası alınmış olması gerekmektedir.
c.    Yazar olarak öğrencinin ismi bulunmalıdır. Danışman(lar) ve/veya tez çalışmasında katkısı olanlar yazar olmaktan feragat edebilir.
d.    Makale adı tam ve eksiksiz olarak verilmelidir.  
 

Tez kontrolü için yayın ibraz edilirken Enstitü görevlisine gönderilecek e-postada;

1.    Yayımlanmış makaleler için ilgili dergi sayısının tarih, cilt ve sayı bilgisi yer alan ilk sayfası, içindekiler bölümü ve makalenin tam metni tek bir pdf şeklinde; 
2.    Kabul yazısı aldığı halde henüz yayımlanmamış makaleler için DOI-Dijital Object Identifier- numarasını içeren, öğrencinin ismi ile varsa danışman(lar) ve/veya tez çalışmasında katkısı olan yazarların isminin ve makale başlığının bulunduğu makale kabul yazısı (editör imzalı) ve makalenin tam metni tek bir pdf şeklinde;
3.    Bildiriler için bildirinin tam metni ve katılım belgesi/sertifikası yine tek bir pdf şeklinde yayın dosyası içerisinde bulundurulmalıdır.
 


 


Son Güncelleme Tarihi: Per, 08/18/2022 - 10:40