Doktora Programlarında Tezin Sonuçlandırılmasına Dair Yayın Zorunluluğu

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 19 Nisan 2018 tarihli, 2017-2018/15 no’lu Senato toplantısında, Enstitülerde uygulanmakta olan doktora programlarında tezin sonuçlandırılmasına dair yayın zorunluluğu getirilmesi ile ilgili alınan karar aşağıdadır.


İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 41. Maddesine ilave olarak tezin sonuçlandırılması aşamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a)    Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için; tez kapsamında Ulusal veya Uluslararası Hakemli bir dergide en az bir makalenin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması ya da Ulusal veya Uluslararası bir kongrenin bildiri kitabında tam metin olarak yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir yayınının olması şartı aranır.
b)    Doktora programını uygulayan her bir anabilim dalı, mezuniyet şartı olarak belirlenen minimum yayın kriterlerinin üzerinde yayın kriteri belirleyebilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için gerekçenin de belirtildiği anabilim dalı akademik kurul tutanağı Enstitü’ye sunulur. İlgili karar, Enstitü Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu onayı ile yürürlüğe girer.

Bu esaslar, öğrenimine 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı ve bu yarıyıldan sonra başlamış öğrenciler için uygulanır. Daha önceki yarıyıllarda başlamış olan öğrencilerin tezleriyle ilgili bu şart aranmaz.