Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2020-2021 Güz Yarıyılı Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananlar Listesi (2. Yedek)

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Giriş Sınavı sonuçlarına göre kabul edilen Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan 2. Yedek listesi açıklandı.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2020-2021 Güz Yarıyılı Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananlar Listesi (1. Yedek)

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Giriş Sınavı sonuçlarına göre kabul edilen Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan 1. Yedek listesi açıklandı.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2020-2021 Güz Yarıyılı Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananlar Listesi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2020-2021 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar belli oldu.

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kesin kayıt hakkı kazanan ASİL adayların kayıt tarihi 12 Ekim 2020 Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır. 

TEKNİK NEDENLERDEN DOLAYI 28 EYLÜL 2020 TARİHİNDE YAPILAN YABANCI DİL SINAVINA GİREMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN EK SINAV HAKKI

28 Eylül 2020 tarihinde yapılan, öğrenim dili İngilizce olan yüksek lisans programları için Yabancı Dil Sınavı’na teknik nedenlerle giremeyen öğrenciler için ek sınav, 30 Eylül 2020 tarihinde saat 12.00’de Üniversitemizin dijital platformu olan İKÜ CATS (https://cats.iku.edu.tr) sistemi üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. 

Not: İngilizce Yeterlik koşulunu yerine getirmek için sınavdan 100 üzerinden 70 puan alınması gerekmektedir.

2020-2021 Güz Dönemi Öğrenim Dili İngilizce Olan Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil Sınavı

Öğrenim dili İngilizce olan yüksek lisans programları için Yabancı Dil Sınavı 28 Eylül 2020 tarihinde saat 12:00’de Üniversitemizin dijital platformu olan İKÜ CATS (https://cats.iku.edu.tr) sistemi üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. 

Not: İngilizce Yeterlik koşulunu yerine getirmek için sınavdan 100 üzerinden 70 puan alınması gerekmektedir.
 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Hakkında Duyuru

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 10 Eylül 2020 tarihli Senato toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesindeki tüm öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim (çevrimiçi) usulü ile senkron (eş zamanlı) olarak gerçekleştirilmesine; kayıt altına alınmak ve bu kaydın Enstitüye iletilmesi şartıyla, Yüksek Lisans ve Doktora Tez Savunmaları, Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantıları, Doktora Yeterlik Sınavları ve Doktora Tez Önerisi Savunmalarının Üniversitemizin dijita

Yeni Koronavirüs Salgını (COVID-19) Lisansüstü Eğitimde Alınan Önlemler (24 Nisan 2020)

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 24 Nisan 2020 tarihli ve 2019-2020/14 sayılı Senato toplantısında, YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI NEDENİYLE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE ALINAN ÖNLEMLER ile ilgili alınan kararlar aşağıdadır. 

Yükseköğretim Kurulu’nun 19.03.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.22490 sayılı yazısı ile 31.03.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayılı yazısında yer alan kararlar dikkate alınarak; 

1) Kayıt altına alınmak ve bu kaydın Enstitü’ye iletilmesi şartıyla,