Burslar

 T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2022-2023 AKADEMİK YILI
BURS ORANLARI

Yüksek Lisans İçin Burslar    

1. %100 Tam Burs için kriterler. (Aşağıdaki kriterlerin hepsi bir arada)
a)    
ALES Puanı 85 ve üstü
b)    Lisans diploma notu 3,50 ve üstü

2. %75 İndirim için kriterler. (Aşağıdaki kriterlerin hepsi bir arada)
a)    
ALES Puanı 80 ve üstü
b)    Lisans diploma notu 3,25 ve üstü

3. %50 İndirim için kriterler. (Aşağıdaki kriterlerin hepsi bir arada)
a)    
ALES Puanı 75 ve üstü
b)    Lisans diploma notu 3,00 ve üstü

DOKTORA İÇİN BURSLAR

1. %100 Tam Burs için kriterler. (Aşağıdaki kriterlerin hepsi bir arada)
a)    
ALES Puanı 85 ve üstü
b)    Lisans diploma notu 3,00 ve üstü
c)    Yüksek Lisans diploma notu 3,50 ve üstü

2. %75 İndirim için kriterler. (Aşağıdaki kriterlerin hepsi bir arada)
a)    
ALES Puanı 80 ve üstü
b)    Lisans diploma notu 3,00 ve üstü
c)    Yüksek Lisans diploma notu 3,25 ve üstü

3. %50 İndirim için kriterler. (Aşağıdaki kriterlerin hepsi bir arada)
a)    
ALES Puanı 75 ve üstü
b)    Lisans diploma notu 3,00 ve üstü
c)    Yüksek Lisans diploma notu 3,00 ve üstü
 

AÇIKLAMALAR


1) Ücretin tümünün peşin veya kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde %6 peşin ödeme indirimi uygulanır.
2) Yukarıdaki burslardan yararlanan öğrenciler indirimlerden yararlanamazlar.
3) Yüksek lisans ve doktora bursları yalnızca öğrencinin kayıtlı olduğu programın normal süresi için geçerli olup, bu süre tezli yüksek lisans programları için 4 (dört) yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programları için 2 (iki) yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programları için 8 (sekiz) yarıyıl ve lisans derecesi ile kabul edilen doktora programları için 10 (on) yarıyıldır. Normal süresi sonunda mezun olamayan öğrenci, programın azami süresi dahilinde uzattığı her bir yarıyıl için Üniversite tarafından belirlenecek ek ücreti ödemekle yükümlüdür.