Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Kriterleri

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

 • Yüksek lisans programına başvuran adayların her program için özel olarak belirlenmiş lisans programlarına ilişkin bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için ALES şartı aranmamaktadır.
 • Doktora programına yüksek lisans diploması ile başvuran adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları; lisans diploması ile başvuran adayların ise ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan almış olmaları ve lisans mezuniyet ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekmektedir. 
 • ALES belgesi son beş yıl için geçerlidir. Programlara göre kabul edilen ALES puan türleri için tıklayınız.
 • Öğretim dili Türkçe olan yüksek lisans programları için yabancı dil şartı aranmamaktadır. Yabancı dilde eğitim yapılan yüksek lisans programları için, merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Ancak, İstanbul Kültür Üniversitesi’ndeki yabancı dilde öğretim yapılan bir lisans programından mezun olanlar ile yurt içi veya yurt dışında yabancı dilde öğretim yapılan üniversitelerden mezun olduktan sonra en çok iki akademik yıl içinde başvuran adaylar, yabancı dil belgesinden muaf tutulurlar. Yeterli yabancı dil puanını sağlayamayan adaylar İstanbul Kültür Üniversitesi’nin yabancı diller merkezi yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim görebilir. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre, ilgili lisansüstü programı süresine dâhil değildir.
 • Doktora programına başvurabilmek için anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜ İÇİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Doktora
ALES YABANCI DİL YÜKSEK LİSANS NOT ORTALAMASI MÜLAKAT / BİLİM SINAVI
%50 %10 %20 %20
Başarı sıralamasına girmek için toplamda 100 üzerinden en az 75 almak gerekir.
Yüksek Lisans (Tezli)
ALES YABANCI DİL LİSANS NOT ORTALAMASI MÜLAKAT / BİLİM SINAVI
%50 %10 %20 %20
Başarı sıralamasına girmek için toplamda 100 üzerinden en az 65 almak gerekir.
Yüksek Lisans (Tezsiz)
LİSANS NOT ORTALAMASI LİSANS NOT ORTALAMASI MÜLAKAT / BİLİM SINAVI
%10 %40 %50
Başarı sıralamasına girmek için toplamda 100 üzerinden en az 65 almak gerekir.

Adayların başvuru sırasında,

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,