Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Kriterleri

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

 • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
 • ALES sınavına geçtiğimiz beş yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için en az 80 ) puan almaları gerekmektedir. Programlara göre kabul edilen ALES puan türleri için tıklayınız.
 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı İngilizce Tezli Programına başvuru için; ALES-Sayısal puan türünden en az 60, YDS'den en az55 puan almaları gerekmektedir.
 • Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Mühendislik Yönetimi İngilizce Tezli Programına başvuru için; ALES-Sayısal puan türünden en az 60, YDS'den en az 55 puan almaları gerekmektedir.
 • Doktora programına başvurabilmek için, YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

 * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.

* Lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracakların lisans not ortalamasının 4 üzerinden 3 olması gerekmektedir.

* Tezsiz Programlarda ALES şartı aranmaz.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Açılacak Programların Değerlendirme Kriterleri

Doktora
ALES YABANCI DİL YÜKSEK LİSANS NOT ORTALAMASI MÜLAKAT / BİLİM SINAVI
%50 %10 %20 %20
Başarı sıralamasına girmek için toplamda 100 üzerinden en az 75 almak gerekir.
Yüksek Lisans (Tezli)
ALES YABANCI DİL LİSANS NOT ORTALAMASI MÜLAKAT / BİLİM SINAVI
%50 %10 %20 %20
Başarı sıralamasına girmek için toplamda 100 üzerinden en az 65 almak gerekir.
Yüksek Lisans (Tezsiz)
YABANCI DİL LİSANS NOT ORTALAMASI MÜLAKAT / BİLİM SINAVI
%10 %40 %50
Başarı sıralamasına girmek için toplamda 100 üzerinden en az 65 almak gerekir.

Adayların başvuru sırasında,

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • İkametgah Belgesi,
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,