İKÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetimi

Müdür
Prof. Dr.
Tunç MISIRLIOĞLU
Tunç Mısırlıoğlu
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
Esra SAATÇI
Esra Saatçi
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
Deniz Dilara DERELİ
Deniz Dilara Dereli
Prof. Dr. Remzi Tunç MISIRLIOĞLU Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Esra SAATÇI Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dilara DERELİ Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Ali ŞEN   Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Başkan Vekili
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN    Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ  Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ali ŞEN  İşletme Anabilim Dalı Başkan Vekili
Prof. Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Anasanat Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mensur AKGÜN  Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kerim Sinan ALÇIN      İktisat Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Anasanat Dalı Başkan Vekili
Prof. Dr. Işıl BAŞ  İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sevim AKYÜZ    Fizik Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Gülay USTA İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Özge ÇELİK  Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mert ÇAĞLAR    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Murat TAYLI Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Perihan TAŞ ÖZ Radyo, Televizyon ve Sinema Anasanat Dalı Başkanı
Prof. Dr. Önder KAVAKÇI Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Murat TÜRK  İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Esin KASAPOĞLU  Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Fadime ÜNEY YÜKSEKTEPE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KOÇER  İletişim ve Tasarımı Anasanat Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Meryem DEMİR GÜDÜL Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Esra SAATÇİ Elektrik – Elektronik Müh. Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nazan ÇAĞLAR Disiplinlerarası Yenilik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Remzi Tunç MISIRLIOĞLU Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Esra SAATÇI Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dilara DERELİ Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Işıl ZEYBEK Üye
Prof. Dr. Rana KUTLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ Üye
Enstitü Sekr. V.
Ender Rıza EKİCİ
Ender Rıza Ekici
Enstitü Sekr. Yrd.
Meral HAMLEOĞLU
Meral Hamleoğlu
Öğrenci İşleri U.
Burcu KAYA
Burcu Giniz
Öğrenci İşleri U.
Murat AKTAŞ

Murat Aktaş

Öğrenci İşleri U.
Gülhan YALÇINKAYA
Gülhan Yalçınkaya
Öğr. İş. Uzman Y.
Amid HASHIMOV
amid hashimov