Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Klinik psikoloji insanın “normal” ve “normal dışı” davranışları ile ilgilidir. Araştırma özelliği temelde insan davranışlarıdır ve araştırmalarla elde edilen bu bilgiler pratikle bütünleştirilerek uygulanır. Bu alanın önemli bir özelliği de ölçme değerlendirme fonksiyonudur. Klinik psikologlar gözledikleri, inceledikleri kişilere yönelik kararlarını temellendirebilmek için çeşitli yöntemlerle bilgi toplarlar ve genellikle psikolojik açıdan sorunları, sıkıntıları olan, stresli kişi ya da gruplara yardım ederler. Özellikle zaman zaman koruyucu ruh sağlığı içerisinde de yer alırlar. Bu özellikler, diğer uzmanlık alanları ile çakışan yönleri olduğunu düşündürse de önemli olan onların klinik tutumları ve yaklaşımlarıdır. Davranışın doğasının ne olduğunun öğrenilmesi değil, bu bilgilerle neyin nasıl yapılacağını bilmek ve bu konuda beceri geliştirmek de klinik psikologların görevleri arasındadır. Normal ve anormal davranışı ayırt etmek amacıyla soruna ve durumun tanımını yapabilmeye yönelik araştırmalar ve ölçümler yapılması klinik psikoloji alanı için önemlidir. Klinik psikolog olabilmek için bu alanda en az “yüksek lisans” derecesi almak gerekir. Bu alandaki yüksek lisans programları üniversitelerin psikoloji bölümlerinde açılmaktadır. 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, KLİNİK PSİKOLOJİ (Türkçe, Tezli/Tezsiz) alanında lisansüstü (Master of Arts) derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Klinik psikoloji bireyin zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını inceleyen psikolojinin önemli alt alanlarından biridir. Psikoterapi yöntemlerini sıklıkla kullanmanın yanı sıra, araştırma, öğretim ve program geliştirme konularıyla da uğraşmaktadır. Klinik psikoloji bir uzmanlık alanı olarak, bireylerin yanı sıra ailelerin ve çok çeşitli toplulukların yaşam boyu karşılaştıkları sorunları gidermeye çalışır. Psikoterapi uygulamaları yalnızca klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapan psikologlar tarafından gerçekleştirilebilmektedir Ülkemizde uluslararası akademik ve uygulama eğitimi ölçütlerine göre uzmanlığını almış klinik psikolog sayısı, alanın ihtiyacını karşılamakta halen yetersiz kalmaktadır. Bu doğrultuda; Üniversitemiz Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, mesleki etik ilkelerin bilincinde, teorik ve pratik bilgi ve beceri ile donanımlı klinik psikologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Klinik psikologların verdiği hizmet alanları birbirinden farklılık gösterebilmekte ve bu farklılıklar ise ayrı uzmanlaşma gerektirmektedir. Bu nedenle, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programımız klinik psikolojinin farklı alanlarına odaklanmış ve akademik dönemlerde ihtiyaç belirlenerek açılmak üzere yetişkin, çocuk-ergen, çift-aile terapisi alt dallarını içermektedir.  Programın ilk yarıyılı yoğun teorik eğitimden ikinci yarıyılı ise uygulamaya yönelik stajdan ve tez çalışmalarından oluşmaktadır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencilerine psikolojik değerlendirme ve psikoterapi becerileri konusunda deneyim olanağı tanınır. Uzman adayı öğrencilerin klinik psikoloji alanında bilimsel destek almış yaklaşımları (bilişsel, bilişsel/davranışçı, davranışçı, dinamik yönelimli gibi) uygulamaya dönüştürebilmeleri de hedeflenmektedir.

Doç. Dr. Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM 
Anabilim Dalı Başkanı

Hemen Başvur

 

TEZLİ PROGRAMA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi (Tezli Program için) 
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf,
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

Kesin kayıt sırasında,
 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi (Çıktının Enstitüde alınması),
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf,
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksiti.

 
TEZSİZ PROGRAMA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi, 
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf,
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

Kesin kayıt sırasında,
 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf,
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksiti.
   
Tezli Program  
Tezsiz Program  

 

Öğretim Elemanı Görevi
Doç. Dr. Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM  Kalite Komisyonu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ece Naz ERMİŞ Kalite Komisyonu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÖZDEN Kalite Komisyonu Üyesi

 

Klinik psikoloji nedir?

Klinik psikoloji insanın “normal” ve “normal dışı” davranışları ile ilgilidir. Araştırma özelliği temelde insan davranışlarıdır ve araştırmalarla elde edilen bu bilgiler pratikle bütünleştirilerek uygulanır. Bu alanın önemli bir özelliği de ölçme değerlendirme fonksiyonudur. Klinik psikologlar gözledikleri, inceledikleri kişilere yönelik kararlarını temellendirebilmek için çeşitli yöntemlerle bilgi toplarlar ve genellikle psikolojik açıdan sorunları, sıkıntıları olan, stresli kişi ya da gruplara yardım ederler. Özellikle zaman zaman koruyucu ruh sağlığı içerisinde de yer alırlar. Bu özellikler, diğer uzmanlık alanları ile çakışan yönleri olduğunu düşündürse de önemli olan onların klinik tutumları ve yaklaşımlarıdır. Davranışın doğasının ne olduğunun öğrenilmesi değil, bu bilgilerle neyin nasıl yapılacağını bilmek ve bu konuda beceri geliştirmek de klinik psikologların görevleri arasındadır. Normal ve anormal davranışı ayırt etmek amacıyla soruna ve durumun tanımını yapabilmeye yönelik araştırmalar ve ölçümler yapılması klinik psikoloji alanı için önemlidir. Klinik psikolog olabilmek için bu alanda en az “yüksek lisans” derecesi almak gerekir. Bu alandaki yüksek lisans programları üniversitelerin psikoloji bölümlerinde açılmaktadır. Bu programlarda verilen dersler arasında psikopatoloji, psikoterapi, araştırma yöntemleri, istatistik, kişilik ve zeka testleri, bilişsel süreçler gibi derslerin bulunması gerekmektedir. Bu derslerin yanında ayrıca süpervizyonlu çocuk ve yetişkin kliniği stajları ile alanda belli bir araştırmaya dayalı bir tez çalışması da gereklidir. 

Bu programı tamamladıktan sonra hangi mezuniyet derecesine sahip olacağım?

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, KLİNİK PSİKOLOJİ (Türkçe, Tezli/Tezsiz) alanında lisansüstü (Master of Arts) derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Programdan mezun olanların kariyer fırsatları nelerdir?

Klinik psikologlar hangi dallarda uzmanlaşırlar? Türkiye'de uzman klinik psikolog sayısı belirlenen ihtiyacın oldukça altındadır. Klinik psikologlar; duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlar, ergenlik problemleri, yetişkinlik dönemi öz-saygı problemleri, yaşlılık sorunları ve kayıpları gibi dönemlere bağlı yaşam olayları ve sorunların yanı sıra, depresyon ve şizofreni gibi ağır bozukluklarda psikiyatri ile birlikte çalışabilirler. Araştırma konuları ise, psikoterapiden, kişilik özelliklerine; fobilerin gelişiminden, şizofreninin nedenlerine kadar kapsamlı alan oluşturur. Klinik psikologlar, akademik ortamlarda çalışabilecekleri gibi, sağlık sektörü içinde de özel ya da kamu hastanelerinin ruh sağlığı birimleri/bölümlerinde, psikoterapi veya psikolojik danışmanlık merkezlerinde, rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kurumlarında, klinik hizmetler sunan sivil toplum kuruluşlarında, klinik araştırma yapan kuruluşlarda, işyerlerinde, klinik psikologlara yer veren ilk, orta ve yüksek öğrenim kurumlarında, huzurevlerinde, hukuk ve adli alanlarda (aile mahkemeleri, denetimi serbestlik büroları, cezaevleri), halk sağlığı merkezlerinde çalışabilirler. 

Program'a öğrenci kabul etmek için yapılan değerlendirme kriterleri nedir?  

Program'a öğrencileri seçerken değerlendirmeler  1) Başvuru dosyası 2) Bilimsel sınav (her başvuru dönemine göre belirlenir)  3) Mülakat aşamalarından oluşur. Başvuru dosyasında sorulan her sorunun, istenen her belgenin değerlendirilmesi sonrası bir başvuru dosya puanı verilir. Başvuru dosyası yeterli bulunanlar diğer aşamalara alınır.

Program'a kabul edilebilmek için iş deneyimi ne olmalıdır?

Özel bir deneyim aranmaz. Klinik deneyim olumlu etki olarak kabul edilir.

Psikoloji alanında iş, staj ve/veya eğitim deneyimine sahip olmak, kabulde önceliği oluşturur mu?

Doğrudan ya da dolaylı klinik psikoloji ile ilgili ve/veya sosyal sorumluluk alanında olan faaliyetler tercih nedenidir.

Bilim sınavı ile ilgili bilgi alabilir miyim?

Bilim sınavı psikoloji lisans dersleri konularını içermektedir. Sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Sınav süresi 1 saattir. Yanlış doğruyu götürmemektedir ve birden fazla şık işaretlenmemelidir. Sınavın toplam puanı 100 olup geçme notu 50 olarak belirlenmiştir. Her soru eşit ağırlıktadır. Bilim sınavını geçemeyen aday öğrenciler mülakat sınavına alınmayacaklardır.

Mülakat ile ilgili bilgi  alabilir miyim?

Mülakat listeleri Psikoloji bölümünde (Ataköy Yerleşkesi 3. Kat) asılı olacak ve aday öğrenciler mülakat tarih ve saat aralığını listelerden öğrenebileceklerdir. Bilim sınavını geçen öğrenciler mülakata alınacaklardır. Mülakat yerleri ilgili listelerde belirtilmiş olacaktır.

Adayların mülakat değerlendirmelerinde; klinik psikolojiyi tercih etme nedenleri, lisans süreçleri, üniversiteyi tercih nedeni, referansları, mesleki deneyimleri, yetenek ve kültürü, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının yanı sıra, klinik psikoloji yüksek lisans ile ilgili psikoterapi, psikopatoloji ve temel araştırma yöntemleri ağırlıklı olmak üzere klinik psikoloji yüksek lisansı için önemli olan temel alanlarda sorular sorulur. Adayların verdikleri cevaplar jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek puanlanır ve değerlendirme formuna işlenir. "
 

Mülakata nasıl hazırlanabilirim?

Özel bir hazırlık gerekmemektedir. Mülakat, klinik görüşme tarzında yapılır ve adayın klinisyen olmaya uygunluk derecesi değerlendirilir. O yüzden, sadece kendiniz olmanız ve özelliklerinizin farkında olmanız önemlidir.

Başvuru için belirlenen süre içerisinde okuduğum bölümün resmi not dökümü belgesini alamazsam başvuruda bulunabilir miyim?

Evet; ancak kabul edilmeniz durumunda, kayıt zamanına kadar bu belgeyi temin ederek iletmelisiniz.

Başvuru dosyasına ALES gibi sınavların sonuç belgelerinin asıllarını mı koymalıyım?

Başvuru dosyasında bu belgelerin fotokopileri olabilir, ancak kayıt aşamasında asılları istenmektedir.

Başvuru takviminiz nasıl ve her yıl değişiyor mu?

Başvuru dönemi her yıl yaklaşık 1 ay öncesinden duyurulur. Bu dönemi Üniversite web sitesinden veya Enstitü sekretaryasından takip edebilirsiniz. Kesin tarihler web sitesi üzerinden ilan edilmektedir.

Lisans derecem psikoloji dışında bir alanda ise başvurabilir miyim?

Program sadece üniversitelerin 4 ve üstü yıllık psikoloji lisans programlarından mezun olanların başvurusuna açıktır. 

Programınıza ikinci kere başvurabilir miyim?

Programa başvuru sayısında herhangi bir sınırlama yoktur ve başvuru prosedürü her başvuru için aynıdır.

Program süresince çalışabilir miyim?

Derslere %70 devam zorunluluğu mevcuttur. Bu nedenle çalışma imkanı olabilmektedir. Ancak temelde önceliğin bu programa verilmesi öngörülür. Derslerin gündüz ve/veya akşam saatlerinde olması adaylar tarafından dikkate alınmalıdır. Programın yapısı gereği haftanın bir kaç gününü tam gün olarak eğitime ayırmaları gerekmektedir.

Burs/indirim imkânları, miktarı ve koşulları nedir?

Her yıl burs/indirim oranları belirlenmektedir.  Programı kazananların listesi burs taleplerinden bağımsız olarak başarı sırasına göre belirlenmektedir. Burs dağılımını başarı ve ihtiyaç ölçütleri doğrultusunda yapılmaktadır. Adayların, TÜBITAK gibi resmi kurumlardan veya özel kuruluşlardan yüksek lisans bursu bulabileceklerini göz ardı etmemeleri olanakları da değerlendirmelerini önermekteyiz. Adayın çalışmakta olduğu bazı kurumlar yüksek lisans programı kazanıldığı takdirde, o kurumun personeline sağladığı ileri eğitim destek programı çerçevesinde program ücreti için destek verebiliyor.
İlgili link: https://enstitu.iku.edu.tr/tr/ogrenci/indirimler 

Tezli ve tezsiz klinik psikoloji yüksek lisans programları arasındaki farklar nelerdir?  

Yüksek lisans programımız projeli ve tezli olarak sürdürülmektedir. Adayların kabul aşamasında başarı listelerinde kabul edildikleri bölüm tezli veya tezsiz olarak belirlenmektedir. Programa devam ederken birinci yılın sonunda uygun görülenler istedikleri takdirde tezli bölüme geçebilmektedir. Her iki programda da alınan teorik veya uygulamalı dersler benzer olup, tezli programda öğrenciler ek olarak haftada bir saatlik tez semineri dersine katılmakla yükümlüdürler. Bununla beraber özellikle tez, projeye göre daha kapsamlı, yoğun emek, daha zaman alıcı ve daha katı kurallara sahip bir araştırmaya dayanır. Öğrenciler, bir doktora programına devam etmek istiyorlarsa tezli program daha uygundur. Doktora hedefi olmayıp ağırlıkla klinisyen olarak çalışacaklar için projeli program önerilir.

İkinci yıldaki klinik stajlar nasıl ve nerede yapılıyor?

İkinci yıldaki klinik stajlar, Üniversitemiz Psikolojik Danışmanlık Birimi'nde (PDB) ya da süpervizyon altında psikoterapi hizmeti sunan merkezler veya hastanelerin psikiyatri bölümlerinde yapılmaktadır. Her stajyerin bu yıl boyunca en az 3-5 terapi vakasını yüklenmesi ve iki kapsamlı psikolojik değerlendirme yapması planlanır. Staj yılı boyunca; haftada 3 saat grup süpervizyonu, 2 saat vaka toplantısı, bireysel süpervizyon (süre, süpervizyon verecek kişi tarafından belirlenir), 1 saat vaka sunumu/tartışması, gerektiği kadar psikolojik değerlendirme süpervizyonudur. Staj boyunca her stajyer programın klinik süpervizörlerinden de süpervizyon almaktadır. Öğrencilerimiz, yüksek lisans eğitimiyle hemen olgun bir klinisyen olmayacakları ve daha ileri ve değişik eğitimler alarak kendilerini sürekli geliştirmeye ihtiyaçları olduğu bilinciyle mezun olurlar.

Programınızın teorik/klinik yönelimi var mı?

Programımız Yetişkin, Çocuk-Ergen ve Çift-Aile modülleri olmak üzere sistemik ağırlıklı bütünleşik (integrative) bir klinik program yapısına sahiptir. Deskriptiv (tanımlayıcı) ve analitik yapısının yanı sıra bilişsel-davranışçı ve insancıl yaklaşımlar da teorik dersler ve süpervizör öğretisinde verilmektedir. Tüm öğretim üyelerinin ve klinik süpervizörlerin temel yaklaşımı bütünleşik, tanımlayıcı ve destekleyici özellikleri korumalarıdır. Psikoterapi araştırmalarının güncellenmesi ve temel psikoterapilerin çoğuna yönelik teorik bilgi ve beceriyi geliştirme hedeflenmektedir. En önemli iyileştirici/dönüştürücü faktörün terapi ilişkisi olduğunun bilinciyle öğrencilerimizi teorik ve pratik olarak farkındalıklarını artırmaya özel önem vermekteyiz. Öğrencilerimizin kişisel yönelimi dikkate alınarak verilen eğitimlerde teorik/klinik yönelimlerinin dışında da faydası olan temel klinik formasyon ve becerilerin oluşturulması da önem taşımaktadır. 

 

İstanbul Kültür Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  (0212) 498 41 41
  enstitu@iku.edu.tr
Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası
E5 Karayolu üzeri 34158 Bakırköy/İSTANBUL

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 05/20/2024 - 15:06