İndirimler

 T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2023-2024 BAHAR YARIYILI
İNDİRİM ORANLARI

KRİTERLER  İNDİRİM 
Ebeveyni İstanbul Kültür Üniversitesi Mensubu %50
İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunu (İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunlar Derneği’nden yazı getirilmesi koşuluyla) %50
İstanbul Kültür Üniversitesi lisans programlarından ilk üç dereceye girerek mezun olan bölüm birincileri %100 *
İstanbul Kültür Üniversitesi lisans programlarından ilk üç dereceye girerek mezun olan bölüm ikincileri %75 *
İstanbul Kültür Üniversitesi lisans programlarından ilk üç dereceye girerek mezun olan bölüm üçüncüleri %60 *
Ebeveyni veya kardeşi Kültür Okulları veya İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunu (Kültür Koleji Mezunlar Derneğinden veya İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunlar Derneğinden yazı getirilmesi koşuluyla) %25
Aynı anda birden fazla kardeş Kültür Eğitim Kurumları öğrencisi ise her bir öğrenci için %15
İstanbul Barosu üyeleri (Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Anabilim Dalları tarafından uygulanan lisansüstü programları için) %25
657 sayılı devlet memuru kadrolarına tabi öğretmenler ve özel okullardaki kadrolu öğretmenler (Eğitim Yönetimi ve Planlaması Y.Lisans programları için geçerli) %50
Hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları ile Türkiye Adalet Akademisi personeli (Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Anabilim Dalları tarafından uygulanan lisansüstü programları için) %50
İstanbul Kültür Üniversitesi çalışanı %75 *
İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan (Mecburi Hizmet Sözleşmesi'ni imzalaması koşuluyla) %100 *
Teknoparklarda / TEKMER’lerde bulunan veya TUBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG) ile kurulan firmaların sahipleri ve ortakları  %100 *

AÇIKLAMALAR

1) Ücretin tümünün peşin veya kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde %10 peşin ödeme indirimi uygulanır.    
2) İndirimlerin toplamı %50’ye kadar geçerlidir (* hariç).    
3) Burslardan yararlanan öğrenciler yukarıdaki indirimlerden yararlanamazlar.    
4) İndirim oranları yalnızca öğrencinin kayıtlı olduğu tezli yüksek lisans ve doktora programlarının normal süreleri için geçerli olup, bu süre tezli yüksek lisans programları için 4 (dört) yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programları için 8 (sekiz) yarıyıl ve lisans derecesi ile kabul edilen doktora programları için 10 (on) yarıyıldır. Normal süresi sonunda mezun olamayan öğrenci, programın azami süresi dahilinde uzattığı her bir yarıyıl için Üniversite tarafından belirlenecek kredi başı tez ücreti ödemekle yükümlüdür.   
5) Yukarıdaki indirim olanakları Klinik Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı seçen öğrencilerimiz için geçerli değildir. (**)
(**) Klinik Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları için İndirimler;

  • İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunu (İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunlar Derneği’nden yazı getirilmesi koşuluyla) %50,
  • Ebeveyni veya kardeşi Kültür Okulları veya İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunu (Kültür Koleji Mezunlar Derneğinden veya İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunlar Derneğinden yazı getirilmesi koşuluyla) %25,

Son Güncelleme Tarihi: Çar, 01/03/2024 - 12:17