Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programında, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri gibi fiziksel planlama alanlarında lisans düzeyinde eğitim almış olan mezunların, iç mekan düzenleme, mobilya tasarımı gibi konularda çevresel ve kültürel bağlamda verilen eğitim ile deneyim kazanmaları  amaçlanmaktadır.
 
Yeterli teknik ve estetik çözümler üretebilen, gerekli mesleki bilgilerle donatılmış, kaliteyi ön planda tutan, tasarım ve uygulamada dünya standartlarında bir eğitim vermeyi amaç edinen, güncel teknolojileri kullanabilen, özgüvene sahip iç mimarlar yetiştirmeyi amaçlayan,  yeni gelişmelere açık ve dünya ile bütünleşen,  bir yüksek lisans eğitim sistemi hedeflenmektedir.
 

Süre

Tezli Program: 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

 • Çevre Tasarımı  Program dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
 • Çevre Tasarımı  Programı  120 AKTS'dir
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, 2 dönem süresince,  içeriği  Anabilim Dalı tarafından belirlenen  bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • ALES sınavına  girip, SAYISAL  puan grubundan minimum 55 puan almış olmak,
 • Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programına;  Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama lisans programlarından mezun adaylar başvuru yapabilir.

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü‘nün, akademi ve iş dünyasının gereksinim duyduğu bilgi birikimiyle donatılmış akademisyenler ve profesyoneller yetiştirme ilkesini benimseyen  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, iki yüksek lisans programına sahiptir. Bunlar; İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı ile Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı’dır.

Anabilim Dalımızda yüksek lisans programlarımızın amacı; araştırmacı potansiyelini artırmak, disiplinlerarası çalışma ile bilimsel olayları derinlemesine irdelemek ve lisansüstü öğrencilerimize analitik yaklaşım kazandırmaktır. Eğitim programımız; kuram-uygulama-araştırma temelinde, sanat-teknik ve bilim alanlarında güncel konu ve sorunlara evrensel nitelikte çalışmalar ile bütüncül bir yaklaşım getirmektedir. 

Prof. Dr. Rana KUTLU
Anabilim Dalı Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Prof. Dr. Rana Kutlu
Dr. Öğr. Üyesi Armağan Seçil Melikoğlu Eke
Dr. Öğr. Üyesi Aliye Rahşan Karabetça
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Rana Kutlu
E-Posta r.kutlu@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 41 17
Faks  (0212) 661 85 36

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 02/16/2024 - 16:00