İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezli)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programında; Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri gibi fiziksel planlama alanlarında lisans düzeyinde eğitim almış olan mezunların, iç mekan düzenleme, mobilya tasarımı gibi konularda çevresel ve kültürel bağlamda verilen eğitim ile deneyim kazanmaları  amaçlanmaktadır.
 
Yeterli teknik ve estetik çözümler üretebilen, gerekli mesleki bilgilerle donatılmış, kaliteyi ön planda tutan, tasarım ve uygulamada dünya standartlarında bir eğitim vermeyi amaç edinen, güncel teknolojileri kullanabilen, özgüvene sahip iç mimarlar yetiştirmeyi amaçlayan,  yeni gelişmelere açık ve dünya ile bütünleşen,  bir yüksek lisans eğitim sistemi hedeflenmektedir.

2002-2003 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı  İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı
Özgün, yaratıcı düşünceye sahip, özgüvenli bireyler yetiştirmek Bilimsel ölçütlere mutlak uyum Evrensellik Saydamlık, titizlik Özgün düşünce ile çözüme odaklılık Paylaşımcılık İşbirliğini özendirmek Disiplinler arası programlar geliştirmek 
temel değerleri doğrultusunda yapılmaktadır.
 

Süre

Tezli Program: 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

 • İç Mimarlık  Program dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
 • İç Mimarlık  Programı  120 AKTS'dir
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, 2 dönem süresince,  içeriği  Anabilim Dalı tarafından belirlenen  bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • ALES sınavına  girip, SAYISAL  puan grubundan minimum 55 puan almış olmak,

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim dalında yüksek lisans programının amacı; öğrencilere iç mimarlık ve  interdisipliner alanlarda bağımsız araştırma yapma,  ve bilimsel olayları derinlemesine bir bakış açısı ile irdeleme, sorgulama ve yeni sentezlere ulaşma  becerisi kazandırmaktır. Akademik araştırma kültürüne sahip yüksek iç mimar ve yüksek çevre tasarımcıları yetiştirmek için kuram- uygulama- araştırma  temelinde, ulusal ve uluslararası ölçekte güncel sorunlar ve gereksinimlerle ilgili alanlarda bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama ve öneri geliştirme konusunda yetkinlik kazandırabilecek bir  eğitim programı oluşturulmuştur.

Prof. Dr. Gülay USTA
Anabilim Dalı Başkanı

 

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Prof. Dr. Gülay Usta
Dr. Öğr. Üyesi Armağan Seçil Melikoğlu Eke
Dr. Öğr. Üyesi Aliye Rahşan Karabetça
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülay KELEŞ USTA
E-Posta  g.usta@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 48 83
Faks (0212) 661 85 36
Yüksek Lisans Koordinatörü Prof. Dr.Rana Kutlu
E-Posta r.kutlu@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 41 17
Faks  (0212) 661 85 36