İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezli)

İç Mimarlık Yüksek Lisans Programında; Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri gibi fiziksel planlama alanlarında lisans düzeyinde eğitim almış olan mezunların, iç mekan düzenleme, mobilya tasarımı gibi konularda çevresel ve kültürel bağlamda verilen eğitim ile deneyim kazanmaları  amaçlanmaktadır.
 
Yeterli teknik ve estetik çözümler üretebilen, gerekli mesleki bilgilerle donatılmış, kaliteyi ön planda tutan, tasarım ve uygulamada dünya standartlarında bir eğitim vermeyi amaç edinen, güncel teknolojileri kullanabilen, özgüvene sahip iç mimarlar yetiştirmeyi amaçlayan,  yeni gelişmelere açık ve dünya ile bütünleşen,  bir yüksek lisans eğitim sistemi hedeflenmektedir.

2002-2003 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı  İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı
Özgün, yaratıcı düşünceye sahip, özgüvenli bireyler yetiştirmek Bilimsel ölçütlere mutlak uyum Evrensellik Saydamlık, titizlik Özgün düşünce ile çözüme odaklılık Paylaşımcılık İşbirliğini özendirmek Disiplinler arası programlar geliştirmek temel değerleri doğrultusunda yapılmaktadır.
 

Süre

Tezli Program: 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

 • İç Mimarlık  Program dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
 • İç Mimarlık YL tezli program için 120 AKTS'dir
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • ALES sınavına  girip, SAYISAL  puan grubundan minimum 55 puan almış olmak,
 • İç Mimarlık Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programına; Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama lisans programlarından mezun adaylar başvuru yapabilir.

Not: İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Ders Programı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü‘nün, akademi ve iş dünyasının gereksinim duyduğu bilgi birikimiyle donatılmış akademisyenler ve profesyoneller yetiştirme ilkesini benimseyen İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, iki tezli yüksek lisans program ile 1 tezsiz yüksek lisans programına sahiptir. Bunlar; 

 • İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı,  
 • Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı 
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı’dır.

Anabilim Dalımızda yüksek lisans programlarımızın amacı; araştırmacı potansiyelini artırmak, disiplinlerarası çalışma ile bilimsel olayları derinlemesine irdelemek ve lisansüstü öğrencilerimize analitik yaklaşım kazandırmaktır. Eğitim programımız; kuram-uygulama-araştırma temelinde, sanat-teknik ve bilim alanlarında güncel konu ve sorunlara evrensel nitelikte çalışmalar ile bütüncül bir yaklaşım getirmektedir. 
 


Prof. Dr. Rana KUTLU
Anabilim Dalı Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Prof. Dr. Rana Kutlu
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Erçetin
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Şan Özbilen
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Rana Kutlu
E-Posta r.kutlu@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 41 17
Faks  (0212) 661 85 36
Program Koordinatörü Öğr. Gör. Meltem Çetinel
E-Posta m.cetinel@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 40 67
Faks  (0212) 661 85 36

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 02/23/2024 - 14:03