Enstitümüz Programları Arasına İşletme Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce) da Katıldı

İşletme Anabilim Dalı bünyesinde İşletme Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce) açılması için yapılan başvuru, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından uygun görüldü.