2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Hakkında Duyuru

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 10 Eylül 2020 tarihli Senato toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesindeki tüm öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim (çevrimiçi) usulü ile senkron (eş zamanlı) olarak gerçekleştirilmesine; kayıt altına alınmak ve bu kaydın Enstitüye iletilmesi şartıyla, Yüksek Lisans ve Doktora Tez Savunmaları, Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantıları, Doktora Yeterlik Sınavları ve Doktora Tez Önerisi Savunmalarının Üniversitemizin dijital platformu olan İKÜ CATS sistemi üzerinden yapılmasına; tez aşamasındaki öğrencilerin tez danışmanları ile görüşmelerinin salgın önlemleri kapsamında yüz yüze yapılabilmesine karar verilmiştir.