Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Küresel rekabetin her geçen gün yoğunlaşarak arttığı koşullarda firmaların; sosyo-ekonomik değişim ve gelişmeleri, zamanında ve doğru bir biçimde görüp analiz edecek ve analiz sonuçlarını rekabet avantajına dönüştürebilecek yönetici adaylarına ihtiyacı artmaktadır. Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı, işletme yönetiminde ekonomik olay ve kararların etkilerini güçlü biçimde analiz edebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaç olarak edinmiştir.

Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Tezli Program:  4 Yarıyıldır

Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Tezsiz Program: 3 Yarıyıldır

 • Tezli 21,  tezsiz program 30 kredi / saattir.
 • Program dili Türkçe’dir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak Tezli Programda “Yüksek Lisans Tezi”, Tezsiz Programda “Dönem Projesi” hazırlamak zorundadır.
 • Tüm programlar için ALES, not ortalaması ve mülakat ile değerlendirme yapılacaktır.
 • Dersler 18.00 - 22.00  saatleri arasında yapılacaktır.


Program Açılma Dönemleri: Program kayıtları Güz ve Bahar yarıyılında yapılmaktadır.

Doç. Dr. Deniz Dilara DereliDeğerli Lisansüstü Öğrenci Adayları, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı olarak lisansüstü öğretimde dört farklı program ile araştırmacılar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Programlarımız; Yönetim Ekonomisi (Tezli ve Tezsiz), Para ve Sermaye Piyasaları (Tezli ve Tezsiz), Üretim Ekonomisi (Tezsiz)ve İngilizce Uluslararası Ekonomi ve Finans (Tezli ve Tezsiz). İktisat Anabilim Dalı olarak teorik bilgi birikiminin pratik uygulama örnekleri ile beslendiği bir öğretim felsefesine sahibiz. Programa katılacak adayların güçlü akademik hedeflere sahip olması ve araştırıcı, sorgulayıcı özellikler taşımasını önemli görmekteyiz. Günümüz rekabet koşullarında lisansüstü öğrenimin bir zorunluluk haline gelmesi bu konudaki alternatiflerin de çeşitlenmesine neden olmaktadır. Anabilim Dalı olarak güncel ders içerikleri ve dinamik bir kadro ile karşınızdayız.

İktisat Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Deniz Dilara Dereli

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Tezli Program  
Tezsiz Program  

 

Doç.Dr. Deniz Dilara Dereli
Dr. Öğr. Üyesi Derya Bilgin
Dr. Öğr. Üyesi Nazife Merve Hamzaoğlu
Ece Çaygöz (Öğrenci Temsilcisi)
İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
2024 / 2  
2024 / 1  
2023 / 4  
2023 / 3  
2023 / 2  
2023 / 1  
 13 Aralık 2022 / 3  
 22 Kasım 2022 / 2  
 18 Ekim 2022 / 1  
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Deniz Dilara Dereli
  (0212) 498 44 43
  d.dereli@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 04/26/2024 - 16:27