Spor Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Özel Hukuk – Spor Hukuku tezsiz yüksek lisans programının amacı, gelişmekte olan spor hukukunun belli bir disiplin altında teorik ve pratik yönlerden ele alınarak ulusal ve uluslararası alanda spor hukukunun kapsamına giren tüm yan dallarda etkin, verimli ve nitelikli bilgi ve birikime sahip öğrencilerin yetiştirilmesidir.

Değişim içerisinde olan dünyada ekonomik, siyasal ve sosyal nedenlere ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara bağlı olarak hukuk daha fazla alanı düzenlemekte ve mevcut hükümler değişikliğe uğramaktadır. Bu programla amaç, lisans düzeyinde öğretilen hukukun özü ve temel ilkelerin üzerine çıkarak, hukukçuların ve diğer alanlarda eğitim görmüş kişilerin dünyadaki gelişimleri takip etme,  ihtiyaçları saptama, fikir üretebilme ve kanunlaştırma hareketlerinde etkili olabilmelerini sağlamaktır. Programda yapılacak aktif derslerle öğrencilere bu yeti kazandırılacaktır.

Spor Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, hukukun çeşitli disiplinlerinin çalışma yaşamı ile ilgili kuram ve uygulamalarını bir potada erittiği geniş ders programı ve deneyimli akademik kadrosu ile 2018-2019 eğitim öğretim güz döneminde öğrenci kabulüne başlayacaktır. Spor Hukuku  programı tezsiz yüksek lisans programı olması sebebiyle yalnızca hukukçulara değil, başka alanlarda eğitim görmüş kişilere de sporun hukukla olan ilişkisi hakkında bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle sporun yönetim, medya, pazarlama ve diğer alanlarında çalışmayı hedefleyen kişiler de bu programa başvurabilirler. 


Tezsiz Program: 2 Yarıyıldır

 • Spor Hukuku Yüksek Lisans Program dili Türkçe’dir.
 • Program, tezsiz yüksek lisans programıdır.
 • Spor Hukuku Yüksek Lisans Programı, toplam 90 AKTS'dir
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak Tezsiz Programda “Dönem Projesi” hazırlamak zorundadır 

 


Program Açılma Dönemleri: Program kayıtları Güz ve Bahar yarıyılında yapılmaktadır.

Günümüzde ekonomik, sosyal ve hukuki bir olgu olarak kabul edilmeye başlayan spor ve bu bağlamda yapılan her türlü etkinlikte karşılaşılan uyuşmazlıklar kimi zaman ekonomik kimi zaman hukuki kimi zaman da birden fazla konuyu ilgilendiren karmaşık bir yapı kazanmaktadırlar. Artık bir endüstriyel alan olarak kabul edilen ve sui generis kural, ilke ve uygulamaları ile kendisine bağımsız bir alan yaratan spor hukuku ve buna bağlı diğer bilim dallarında konusuna hakim, etkin ve sonuç odaklı çözüm önerileri getirebilmek, önüne gelen uyuşmazlıkta konuyu ulusal ve uluslararası kuralların çizdiği perspektifle bakabilmek, teorik ve uygulama ile nitelikli hale gelmiş bilgi birikimi ile taraflara çözüm önerileri getirmek, Programın öğrencilere sağlayacağı önemli katkılardan bazılarıdır. Programın spor alanında bilgi ve birikimlerini artırmak isteyen adaylara fayda sağlayacağı şüphesizdir.

Prof.Dr. Merih Kemal  Omağ
 

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Acar Ünal
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Bellican
Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir
Program Başkanı
Öğr. Üyesi Dr. Fatih Gündoğdu
  (0212) 498 4566
  f.gundogdu@iku.edu.tr