İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Sanayi ve teknolojideki gelişmeler, yeni iş sahalarının açılması, iş yerlerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını tehdit eden uygulamalar ve yetersiz kalan önlemler; ülkemizde önemli bir sorun teşkil etmektedir. 4857 sayılı yasa ile işletmelerin iş güvenliği elemanı çalıştırma zorunluluğunda olması ve ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yetişmiş eleman sayısının azlığı nedeniyle iş güvenli tezsiz yüksek programının açılması ülkemiz için kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı alanında sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayabilen, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması ve gerliştirilmesi alanlarında bilgi ve yetkinlik kazanmış mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

Doç. Dr. Murat Taha BİLİŞİK 
Bölüm Başkanı

Süre:  3 Yarıyıldır

Diğer Koşullar

 • Program dili Türkçe’dir.
 • Toplam 30 ulusal kredi alma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak Programda “Dönem Projesi” hazırlamak zorundadır.


Program Açılma Dönemleri

Program kayıtları Güz ve Bahar yarıyılında yapılmaktadır.

 

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Arş. Gör. Pınar Sarp
---
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Murat Taha BİLİŞİK 
  (0212) 498 44 25
  m.bilisik@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 11/25/2022 - 10:46