Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz)

Hukuk biliminin ulusal niteliğini ön planda tutarken uluslararası ve uluslarüstü boyutunu ihmal etmeden özel hukuk alanında yer alan tüm bilim dallarının bilimsel anlayışla ele alınıp öğretilmesi ve nesnel bir değerlendirmeye bağlı kılınmasıdır. Özellikle Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, başta Ticaret Hukuku olmak üzere ekonomi hukukunun içeriğini oluşturan Rekabet Hukuku, Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Banka ve Sigorta Hukuku alanlarında meydana gelen değişim ve gelişmeleri izleyebilecek, söz konusu alanlardaki hukuksal sorunları akla ve adalete uygun düşecek tarzda çözebilme yeteneğine sahip hukukçuları eğitmek programın belli başlı amacını ve özelliğini oluşturmaktadır.

Süre

Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

• Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına Hukuk Fakültesi Mezunları başvurabilir.
• Program Dili Türkçe’dir.
• Program toplam 21 kredi / saattir ve tezlidir.
• Programın ders yükü ilk iki yarıyıl için bir zorunlu ders ve yedi seçmeli ders ile birlikte toplam 8 derstir.
• Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadırlar.
• Program hafta içi yürütülür.
• Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak,
• ALES'e geçtiğimiz 5 yıl içinde girip, EA grubundan minimum 55 puan almış olmak,

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

2003 yılında Özel Hukuk alanında lisansüstü eğitim vermeye başlayan Bölümümüz, Özel Hukuk Yüksek Lisans ve Doktora programlarını her yıl daha da güçlenen değerli akademik kadrosuyla sürdürmektedir. Vakıf üniversiteleri içinde Hukuk Doktora programı açılması için gereken iznin 2003 yılında Yüksek Öğretim Kurumu tarafından ilk defa Üniversitemize verilmiş olması bizim haklı gururumuz ve onur kaynağımızdır. 

Bu amaç doğrultusunda, özel hukuk yüksek lisans ve doktora programlarımız ile hukuk öğretimi için gerekli olan teorik bilgi birikimini uygulamayla birleştirebilen, alanında yeni bilgi ve yaklaşımları izleyebilme becerisi kazanmış, bilimsel arayış içinde olan, eleştirme ve sorgulama becerileri gelişmiş kendi alanında uzman hukukçular yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Akademik ve derinlemesine çalışma yapmak isteyen tüm hukukçulara mesleki yaşamlarında yüksek lisans ve doktora programlarımıza katılmanın büyük katkı sağlayacağı inancındayım.

Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ
Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,

Kesin kayıt sırasında,

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Acar Ünal
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Bellican
Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir
Program Başkanı
Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ
  (0212) 498 4671
  m.omag@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 11/30/2020 - 15:21