Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz)

Kamu Hukuku programının amacı kamu hukuku dalı içerisinde yer alan birçok alanda uzmanlaşma imkanı sağlayan bir eğitimin yanı sıra, bilime katkıda bulunacak ve yeni çözümler üretecek akademik bir çalışma sağlama becerisini kazandırmaktır.

Süre

Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)
Doktora Programı: 4 Akademik Yıl (8 Yarıyıl)
Doğrudan (Yüksek Lisans Yapmaksızın) Doktora Programı: 5 Akademik Yıl (10 Yarıyıl)
 

 • Kamu Hukuk Yüksek Lisans Programı'na Hukuk Fakültesi Mezunları başvurabilir.
 • Program Dili Türkçe’dir.
 • Program toplam 21 kredi / saattir ve tezlidir.
 • Programın ders yükü ilk iki yarıyıl için bir zorunlu ders ve yedi seçmeli ders ile birlikte toplam 8 derstir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadırlar.
 • Program hafta içi yürütülür.
 • Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak,
 • ALES'e geçtiğimiz 5 yıl içinde girip, EA grubundan minimum 55 puan almış olmak,
   

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Prof. Dr. Durmuş TezcanKamu Hukuku lisansüstü eğitimi, lisans eğitimini tamamlayan hukukçuları Kamu Hukuku alanında Doktora eğitimine yönlendirmeyi hedeflemektedir. Böylece bir yandan bilimsel araştırma yeteneklerini artırıp belirli bir konuda bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırmak ya da akademik kariyerde yol almak üzere bilime yenilik getirmek, yeni bilimsel yöntem geliştirmek ya da bilinen bir yöntemi yeni alana uygulamak gibi hedefleri esas alan çalışmayı gerçekleştirmek üzere bir eğitim verilmektedir. Lisansüstü eğitimin başarısı kamu hukuku lisans eğitiminde de bizim gururumuz olacak ve topluma yararlı olduğu oranda amaçlanan hedefi gerçekleştirecektir.

Prof. Dr. Durmuş Tezcan
Program Başkanı
Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Arş. Gör. Mehmet Can Tok
Arş. Gör. Evin Naz Ercan
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Durmuş Tezcan
  (0212) 498 45 21
  d.tezcan@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 11/30/2020 - 14:44