İşletme Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Eğitim)

İşletme Bölümü’nün misyonu; küresel ve yerel düzeyde gerek özel gerekse kamu sektörüne yönelik işletmelerin ihtiyaç duyduğu, bilgi düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal yönden donanımlı, özgür düşünebilen, teori ile pratiği birleştirebilen nitelikli bireyler yetiştirmek; evrensel değerler ışığında eleştirel bilgiyi üretmek; çağdaş eğitim ve öğretim teknikleri yoluyla öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ortamı sağlamak olup, Uzaktan Eğitim; öğrenci ve öğretim elemanının aynı fiziksel ortamda bulunmadığı, internet ortamında eğitim, araştırma, tartışmanın gerçekleştirildiği, yer ve zaman açısından  bağımsız çağdaş/zamanın ruhuna uygun bir eğitim sistemidir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı hem akademik hem de iş dünyasından işletme alanında kariyer hedefleyen tüm öğrencilere açıktır.  Tüm dersler 14 haftalık dönem boyunca eşzamansız (asenkron) ve eşzamanlı (senkron) olarak yürütülmektedir. Eşzamansız derslerde, öğrenci istediği zamanda, süreye ve zamana bağlı olmaksızın, öğretim üyesinin söz konusu haftada yüklemiş bulunduğu kaynaklara web ortamında erişerek çalışmasını yürütür. Eşzamanlı dersler ise, yine web ortamında oluşturulan sanal sınıflarda öğretim üyesi ve öğrencilerin aynı andaki katılımı ile yapılır. Bu derslerde, eşzamansız yürütülen derslerle ilişkili olarak o haftaki konular ve sorular tartışılır. Bu programı tezsiz olarak tamamlayan mezunlarımıza İşletme Yüksek Lisans diploması verilmekte ve bu diploma diğer örgün eğitim diplomalarına göre hiçbir farklılık arz etmemektedir.

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

 

İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı, küreselleşen dünyada bilgiye her zaman kolaylıkla ulaşılabileceğini ve bu doğrultuda uzaktan eğitim yoluyla işletmenin tüm fonksiyonlarına hakim nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi temel ilke olarak benimsemiştir. Programda elektronik ortam yoluyla eşzamanlı ve eşzamansız yürütülen dersler sayesinde zamandan tasarruf edilerek bilgiye en kısa sürede ulaşmakla birlikte etkin bir öğrenme sistemi yürütülmektedir. Programımız hem akademik hem de iş dünyasından gelecek olan, işletme alanında araştırmaya ve kendini geliştirmeye açık olan tüm adaylara açıktır.

Doç. Dr. Murat Taha BİLİŞİK 
Bölüm Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Tezsiz Program  

 

Arş. Gör. Pınar Sarp
***
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Murat Taha BİLİŞİK 
  (0212) 498 4425
  m.bilisik@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 11/25/2022 - 10:28