Üretim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Üretim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı; dünya genelinde üretim teknolojileri ve üretim sistemlerinde yaratılan yenileşmenin üretim ve emeğin yapısını nasıl değiştirdiğini ve bununla birlikte sürekli değişen bu yapıda, üretimin değişen yönetimine odaklanmaktadır.

Rekabetçi dünya düzeninde ülkeler gerçekleştirdikleri üretimin kalite ve miktarları ile ekonomilerini her geçen gün biraz daha iyileştirmektedir. Dolayısıyla her ülke ekonomisinin, üretimin kalkınmadaki önemli rolünün farkında olan iktisatçılara ihtiyacı vardır. Üretim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın hedefi; üretim ekonomisi alanında uzmanlaşmış mezunlar ve bu alanda bilimsel çalışma yapabilecek araştırmacılar yetiştirmektir.

Süre

Tezli Program : 3 Yarıyıl

 • Program 30 kredi / saattir.
 • Program dili Türkçe’dir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Dönem Projesi” hazırlamak zorundadır.
 • Üretim Ekonomisi Programında not ortalaması ve mülakat ile değerlendirme yapılacaktır.
 • Dersler 18.00 - 22.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

 

Prof. Dr. Sinan AlçınDeğerli Lisansüstü Öğrenci Adayları,

Değerli Lisansüstü Öğrenci Adayları, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı olarak lisansüstü öğretimde dört farklı program ile araştırmacılar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Programlarımız; Yönetim Ekonomisi (Tezli ve Tezsiz), Para ve Sermaye Piyasaları (Tezli ve Tezsiz), Üretim Ekonomisi (Tezsiz)ve İngilizce Uluslararası Ekonomi ve Finans (Tezli ve Tezsiz). İktisat Anabilim Dalı olarak teorik bilgi birikiminin pratik uygulama örnekleri ile beslendiği bir öğretim felsefesine sahibiz. Programa katılacak adayların güçlü akademik hedeflere sahip olması ve araştırıcı, sorgulayıcı özellikler taşımasını önemli görmekteyiz. Günümüz rekabet koşullarında lisansüstü öğrenimin bir zorunluluk haline gelmesi bu konudaki alternatiflerin de çeşitlenmesine neden olmaktadır. Anabilim Dalı olarak güncel ders içerikleri ve dinamik bir kadro ile karşınızdayız.

Prof. Dr. Kerim Sinan Alçın
İktisat Bölüm Başkanı
Hemen Başvur

GENERAL CONDITIONS FOR APPLICATION TO ALL PROGRAMS

During the application candidates must bring the following: 

 • Copy of Diploma or Temporary Graduation Certificate,
 • Copy of Transcript,
 • Copy of ALES Certificate, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Certificate of Military Service Status (For male candidates),
 • 2 passport photos,
 • Copy of the Identity Card,
 • Copy of the Foreign Language Certificate for Ph.D. Programs,

During the final registration students must submit the following:

 • Certified copy of Diploma or Temporary Graduation Certificate,
 • Certified copy of Transcript,
 • ALES Certificate, (To be printed out at the Institute.)
 • Original of Military Service Status (For male candidates),
 • 6 passport photos,
 • Foreign Language Certificate for Ph.D. Programs, (To be printed out at the Institute)
 • First installment of Tuition Fee,
Prof. Dr. Sinan Alçın
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dilara Dereli
Dr. Öğr. Üyesi Nazife Merve Hamzaoğlu
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Kerim Sinan Alçın
  (0212) 498 41 53
  s.alcin@iku.edu.tr