Üretim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Üretim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı; dünya genelinde üretim teknolojileri ve üretim sistemlerinde yaratılan yenileşmenin üretim ve emeğin yapısını nasıl değiştirdiğini ve bununla birlikte sürekli değişen bu yapıda, üretimin değişen yönetimine odaklanmaktadır.

Rekabetçi dünya düzeninde ülkeler gerçekleştirdikleri üretimin kalite ve miktarları ile ekonomilerini her geçen gün biraz daha iyileştirmektedir. Dolayısıyla her ülke ekonomisinin, üretimin kalkınmadaki önemli rolünün farkında olan iktisatçılara ihtiyacı vardır. Üretim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın hedefi; üretim ekonomisi alanında uzmanlaşmış mezunlar ve bu alanda bilimsel çalışma yapabilecek araştırmacılar yetiştirmektir.

Süre

Tezli Program : 3 Yarıyıl

 • Program 30 kredi / saattir.
 • Program dili Türkçe’dir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Dönem Projesi” hazırlamak zorundadır.
 • Üretim Ekonomisi Programında not ortalaması ve mülakat ile değerlendirme yapılacaktır.
 • Dersler 18.00 - 22.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

 

Doç. Dr. Deniz Dilara DereliDeğerli Lisansüstü Öğrenci Adayları,

Değerli Lisansüstü Öğrenci Adayları, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı olarak lisansüstü öğretimde dört farklı program ile araştırmacılar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Programlarımız; Yönetim Ekonomisi (Tezli ve Tezsiz), Para ve Sermaye Piyasaları (Tezli ve Tezsiz), Üretim Ekonomisi (Tezsiz)ve İngilizce Uluslararası Ekonomi ve Finans (Tezli ve Tezsiz). İktisat Anabilim Dalı olarak teorik bilgi birikiminin pratik uygulama örnekleri ile beslendiği bir öğretim felsefesine sahibiz. Programa katılacak adayların güçlü akademik hedeflere sahip olması ve araştırıcı, sorgulayıcı özellikler taşımasını önemli görmekteyiz. Günümüz rekabet koşullarında lisansüstü öğrenimin bir zorunluluk haline gelmesi bu konudaki alternatiflerin de çeşitlenmesine neden olmaktadır. Anabilim Dalı olarak güncel ders içerikleri ve dinamik bir kadro ile karşınızdayız.

Doç.Dr. Deniz Dilara Dereli

İktisat Bölüm Başkanı
Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
Doç.Dr. Deniz Dilara Dereli
Dr. Öğr. Üyesi Derya Bilgin
Dr. Öğr. Üyesi Nazife Merve Hamzaoğlu
Ece Çaygöz (Öğrenci Temsilcisi)
İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
2024 / 2  
2024 / 1  
2023 / 4  
2023 / 3  
2023 / 2  
2023 / 1  
 13 Aralık 2022 / 3  
 22 Kasım 2022 / 2  
 18 Ekim 2022 / 1  
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Deniz Dilara Dereli
  (0212) 498 44 43
  d.dereli@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 04/26/2024 - 16:28