Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği (AB) Etütleri Tezli Yüksek Lisans Programı

İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, sosyal bilimlerde 4 yıllık lisans ya da eşdeğerli program mezunlarına, Tezli olarak adlandırılan bir Yüksek Lisans Programı sunmaktadır. Bu programa kabul koşulu aşağıda BAŞVURU VE KAYIT başlığı altında sunulmaktadır.


Eğitim dili

Tezli Yüksek Lisans Programının eğitim dili İngilizcedir.

Program Açılma Dönemleri: Program kayıtları Güz ve Bahar yarıyılında yapılmaktadır.

Dersler

 • Yüksek lisans dersleri, hafta içinde 18.00-21.00 saatleri arasında verilmektedir.
 • Tezli program süresi, 4 yarıyılı kapsamaktadır. 
 • Tezli yüksek lisans programının ders yükü ilk iki yarıyıl için, her yarıyılda 2 zorunlu ve 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 8 derstir. Öğrenciler, bu derslere ek olarak kredisiz bir seminer dersi alırlar.

Tezli Yüksek Lisans Programının Hedefleri
Avrupa Birliği Etütleri Tezli Yüksek Lisans Programı Avrupa Birliği ve AB-Türkiye ilişkileri hakkındaki gelişmeleri takip eden, bu gelişmeleri sistematik bir biçimde incelemek isteyen adaylara teorik, tarihsel ve metodolojik bir alt yapı kazandırmayı amaçlamaktadır. Zengin seçmeli ders olanakları ise bu alt yapıyı farklı alanlara yoğunlaşan dersler ile geliştirmeyi hedeflemektedir. Seçmeli dersler Avrupa Birliği Dış Politikası, Avrupa Komşuluk Politikası, AB Ekonomisi gibi çok çeşitli konulara, bu konularda yaşanan gelişmelere ve tabii ki bu gelişmelerin Türkiye açısından önemine odaklanmaktadır. Öğrencilere günümüz Avrupa Birliği hakkında analitik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan programda dersler, alanında uzman akademisyenlerin ve emekli diplomatların koordinatörlüğünde hazırlanmaktadır. Programın temel hedefi, mezunlarını, AB-Türkiye delegasyonu, farklı uluslararası kuruluşlar ve Dışişleri Bakanlığı AB Genel Müdürlüğündeki pozisyonlarda görev almaya hazırlamaktır.

TEZ ALANLARI

Avrupa Birliği Etütleri Tezli yüksek lisans programında yapılan tez çalışmaları AB-Türkiye İlişkileri alanına odaklanmıştır. Bunun yanı sıra aşağıdaki alanlarda da çalışma yapılmaktadır.

 • Avrupa Birliği Dış ve Güvenlik Politikası
 • Avrupa Komşuluk Politikası
 • Gümrük Birliği
 • Avrupa Birliği Parasal Politikası
 • Avrupa Birliği Genişleme Politikası
 • Türkiye’nin Avrupa Birliği Süreci
 • Türkiye-Avrupa Birliği Ortak Politikalar
 • Avrupa Birliği Enerji Politikaları
 • Türkiye, AB ve Göç
 • Türkiye-AB Ortak Sorunlar
 • Türkiye-Yunanistan İlişkileri
 • Kıbrıs
 • Popülizm
 • Türk Dış Politikası ve AB
   

Sevgili Öğrencilerimiz,

Okuduğunuz program pek çok açıdan özeldir. Birçok alanın kesişme noktasında bulunur; size istikrar, refah ve düzenin nasıl sağlanacağını, insan hayatının nasıl korunacağını anlatır. Hedefi dünyadaki ilk uluslararası ilişkiler bölümü 1919’da Aberstwyth’de kurulduğundan bu yana hiç değişmemiştir. Savaşların çıkmamasını, gücün caydırıcılık dışında kullanılmamasını, sorunların uluslararası normlar, rejimler ve örgütler aracılığıyla çözülmesini temin edecek insanların yetişmesi için çalışır.

Bu amaçla sizler felsefeden sosyolojiye, ekonomiden tarihe kadar sosyal bilimlerin pek çok alanından dersler ya aldınız ya da alacaksınız.. Hukuk, tarih, çatışma çözümü öğreneceksiniz. Devletler sisteminin nasıl çalıştığını, karar verme süreçlerini hangi faktörlerin etkilediğini göreceksiniz. Ortadoğu’yu, Kafkasları, Balkanları, Avrupa Birliği’ni çalışacaksınız. Uluslararası örgütleri, medya-siyaset ilişkisini, insan hakları rejimlerini, Türkiye’nin tarih içindeki siyasal dönüşümünü, demokratikleşmesini okuyacaksınız.

Bu program size dünyayı anlamlandırma, önyargılarınızdan kurtulma, evrensel normları görebilme imkânı sunacak. Burası sizin siyasete farklı açılardan bakabilmenizi, başkalarıyla empati kurabilmenizi, karşınızdakini anlayabilmenizi, değişmenizi ve değiştirmenizi sağlayacak.

Mesleki anlamda da İKÜ Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı sizin başarılı birer akademisyen, diplomat, gazeteci, televizyoncu, halkla ilişkilerci, reklamcı, bankacı ve daha pek çok şey olmanıza destek olur. Sizler de tıpkı sizden önceki mezunlar gibi burada kazandıklarınızla meslek hayatınızda ilerlersiniz. Tek yapmanız gereken lisans programında olduğu gibi yüksek lisansta da çalışmak ve daha çok çalışmaktır.

Prof.Dr. Mensur Akgün

Hemen Başvur

BAŞVURU KOŞULLARI
 

 • 4 yıllık lisans mezunu olmak.
 • YDS veya muadili bir dil sınavından son beş yıl içerisinde en az 70 puan almak. (TOEFL IBT sınavları için bu süre iki yıldır).
   

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Prof. Dr. İbrahim Mensur Akgün
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Çağın Bilgili
Dr. Öğr. Üyesi Bora Bayraktar
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mensur AKGÜN
  (0212) 498 44 61
  makgun@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 11/30/2020 - 15:31