Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Sürekli değişen teknik ve yönetimsel bir çerçeveye sahip olan yapım sektörü yapı üretim sürecinde alışılagelmiş süreçlerin dışına çıkarılarak daha bilinçli ve uzmanlık isteyen profesyonel yapılanmaları gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda sektörde profesyonel olarak rol alacak mimarların, yapım yönetimi disiplini anlayışı ile gelişen teknolojiye uyum sağlayacak birikime sahip olmaları beklenmektedir. İKÜ Mimarlık Anabilim dalı Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı’nda yüksek düzeyli yönetim ve teknik uzmanlığa sahip, güncel bina teknolojilerini karmaşıklaşan binada etkin ve doğru kullanan meslek insanları yetiştirmek esastır.

Bu amaçla programdaki dersler Proje ve Yapım Yönetimi ile Yapım Teknolojisi olarak iki temel bilgi alanına ayrılmıştır.

Yapım Yönetimi ya da İnşaat Projeleri Yönetimi tüm dünyada yaklaşık 50 yıldır gerçekleştirilen bir faaliyet alanıdır. Yapım yönetimi sadece inşaat pratiğinde değil, yükseköğretimde de genel kabul görmüş bir alandır. Sektörde profesyonel olarak rol alacak aktörlerin (mimar, mühendis, proje yöneticisi vb.) Yapım Yönetimi disiplini anlayışına sahip olmaları önemlidir. Yüksek düzeyli yönetim ve teknik uzmanlığa sahip, yapım sektöründe yarının liderlerinin yetiştirilmesi proje ve yapım yönetimi temel bilgi alanının hedeflerini oluşturmaktadır.

Yapım sektöründe sürekli değişen teknolojiye ayak uydurabilecek, yapı teknolojileri ve tasarımı, yapım yöntemleri ve yapı malzemeleri birikimine sahip, yeni kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak için daha az doğal kaynak ve enerji tüketilmesi gerektiği bilincine sahip, enerji kullanımına ve çevreye duyarlı profesyonellerin yetişmesine gereksinim duyulmaktadır.

Maliyet tahmin, planlama ve kontrol; Yönetim ve organizasyon ilkeleri; Proje ve yapım planlaması;  Tasarımda ve Yapımda kalite kavramı ve kalite yönetimi; Yapım yöntemleri, teknikleri, malzemeleri ve strüktürleri;  İnşaat raporlama ve dokümantasyonu; Yapma çevrede enerji korunumu araştırma alanlarından bazılarıdır.

Süre 
Tezli Program: 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

 • Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Program dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
 • Yapım Yönetimi ve Teknolojisi Program, toplam 120 AKTS'dir
 • Mimarlık Yüksek Lisans Programına 4 yıllık mimarlık lisans mezunları başvurabilir. Programa, mimarlık dışında 4 yıllık inşaat mühendisliği lisans programı mezunları başvuruda bulunabilir.
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • Programa başvurabilmek için, ALES sınavına girip, SAYISAL puan grubundan en az 55 puan almış olmak gerekmektedir.


Program Açılma Dönemleri:

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü, yaşam boyu mimarlık eğitimini sürdürecek olan bireye düşünme, sorgulama, yanıt arama ve yeniden yapılandırma sorumluluğu ve becerisi kazandırmak çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bu eğitim anlayışının devamını oluşturacak Yapım Yönetimi ve Teknolojisi yüksek lisans programında, kuram ve uygulama bağlamında gerekli birikimle donatılmış araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, öğrenciye bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazandırılması yanında, bilimsel yöntemlerle araştırma yapabilme becerisi ile ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan, ileri teknoloji ve bilgi birikimiyle donatılmış nitelikli mezunlar verilmesi amaçlanmaktadır.  Yapım yönetimi disiplini anlayışı ile gelişen teknolojiye uyum sağlayacak birikime sahip, yeterli yönetim ve teknik uzmanlık düzeyine ulaşmış, güncel bina teknolojilerini karmaşıklaşan binada etkin ve doğru kullanan meslek insanları yetiştirmek programın ana amacını oluşturmaktadır.

Prof.Dr. Esra Bostancıoğlu
Anabilim Dalı Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Prof. Dr. Esra Bostancıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alptekin
***
İKÜ Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı
E-Posta  ebostancioglu@iku.edu.tr
Tel 0212 498 4284
Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası 34156 Bakırköy - İstanbul

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 13:17