Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezli)

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü, yaşam boyu mimarlık eğitimini sürdürecek olan bireye düşünme, sorgulama, yanıt arama ve yeniden yapılandırma sorumluluğu ve becerisi kazandırmak çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bu eğitim anlayışının devamını oluşturacak yüksek lisans programında, kuram ve uygulama bağlamında gerekli birikimle donatılmış araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bilimsel yöntemlerle araştırma yapabilme becerisi kazandırılması yanında, bilgiye erişme, erişilen bilgiyi değerlendirip yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması da hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan, ileri teknoloji, modern sanat ve ileri bilgi birikimiyle donatılmış nitelikli mezunlar verilmesi, bütün programın ana amacını oluşturmaktadır.
İKÜ Mimarlık Yüksek Lisans Programı 2 yıllık tezli bir program olup, tek bir program çatısı altında 6 ayrı alandan oluşmaktadır.

 • MİMARİ TASARIM
 • YAPIM YÖNETİMİ ve TEKNOLOJİSİ
 • KENTSEL TASARIM
 • MİMARLIK TARİHİ VE RESTORASYON
 • MİMARİ MÜHENDİSLİK
 • ŞEHİRCİLİK

Süre 
Tezli Program: 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

 • Mimarlık Program dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
 • Mimarlık Program, toplam 120 AKTS'dir
 • Mimarlık Yüksek Lisans Programına 4 yıllık mimarlık lisans mezunları başvurabilir. Programa İç Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı,   Sanat Tarihi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ile Arkeoloji olmak üzere, 4 yıllık lisans programı mezunları başvuruda bulunabilir. 
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • Programa başvurabilmek için, ALES sınavına girip, SAYISAL puan grubundan en az 55 puan almış olmak gerekmektedir.
   


Program Açılma Dönemleri:

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü, yaşam boyu mimarlık eğitimini sürdürecek olan bireye düşünme, sorgulama, yanıt arama ve yeniden yapılandırma sorumluluğu ve becerisi kazandırmak çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bu eğitim anlayışının devamını oluşturacak yüksek lisans programında, kuram ve uygulama bağlamında gerekli birikimle donatılmış araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, erişilen bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazandırılmasını sağlamaktır. Bilimsel yöntemlerle araştırma yapabilme becerisi kazandırılması yanında, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan, ileri teknoloji, modern sanat ve ileri bilgi birikimiyle donatılmış nitelikli mezunlar verilmesi, bütün programın ana amacını oluşturmaktadır.

Prof.Dr. Esra Bostancıoğlu
Bölüm Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Prof. Dr. Esra Bostancıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alptekin
***
İKÜ Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı
E-Posta  ebostancioglu@iku.edu.tr
Tel 0212 498 4284
Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası 34156 Bakırköy - İstanbul

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 13:15