Mühendislik Yönetimi (Türkçe / İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Mühendislik multi-disipliner bir alan olarak gelişmekte ve bir çok noktada yönetim ile kesişmektedir. Mühendislik Yönetimi Programı'nın amacı, Mühendislik Yönetimi alanında güncel konularda öğrencinin bilgi birikimini ve akademik araştırma tecrübesini artırmak, Mühendislik Yönetimi dalında uzmanlaşmasını sağlamaktır. Program boyunca öğrenciler, farklı sektörlerde karşılaşacakları mühendislik yönetimi problemlerine bilimsel çözüm üretme, süreç ve sistem iyileştirme yetkinliklerini geliştirme imkanı bulacaklardır. 

Süre 
Tezli Program: 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

 • Mühendislik Yönetimi alanında Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 farklı Yüksek Lisans Programı mevcuttur.
 • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
 • Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı, toplam 129 AKTS'dir
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Mühendislik Yönetimi İngilizce Tezli Programına başvuru için; Mühendislik Bölümü lisans mezunu olmak ve ALES-Sayısal puan türünden en az 60, YDS'den en az 70 puan almaları gerekmektedir.
 • Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Mühendislik Yönetimi Türkçe Tezli Programına başvuru için; Mühendislik Bölümü lisans mezunu olmak ve ALES-Sayısal puan türünden en az 60 puan almaları gerekmektedir.

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Mühendislik Yönetimi, farklı mühendislik alanlarını, yönetimle ortak paydada buluşturan, disiplinler-arası bir daldır. Modern endüstride karşılaşılan problemlerin çözümleri ve iyileştirmeler, ayrıca çağın ötesine geçmemizi sağlayan innovasyonlar, mühendislik alanlarının ortak çalışması ve etkili yönetimi sayesinde mümkün olmaktadır. Problem çözümü ve sistem iyileştirmelerine bütünsel ve bilimsel yaklaşımlar üzerine kurulu olan Endüstri Mühendisliği, bu açıdan Mühendislik Yönetimi programının temelini oluşturmaktadır.

Mühendislik Yönetimi programı, günümüzün ve yakın geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, farklı sektörlere ve araştırma alanlarına yönelik derslerden oluşturulmuştur. Farklı mühendislik dallarından öğrencilerin bir araya gelmesinin de zenginleştireceği bu programda, mühendislik fonksiyonunun etkili ve etkin yönetimi konusunda öğrencinin birikimine katkı sağlanacaktır. Ayrıca teorik derslerde öğrenilenler, tez çalışmalarıyla araştırmaya dönüştürülecektir. 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GERGİN
Bölüm Başkanı

 

 

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Türkçe Program  
İngilizce Program  

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GERGİN
Dr. Öğr. Üyesi İlayda ÜLKÜ
Müh. Abdullah OSMAN
Mohamed Abdulkadir MOHAMED (Öğrenci Temsilcisi)
Toplantı Tutanakları
13 Eylül 2020 / 1  
08 Şubat 2021 / 2  
30 Haziran 2021 / 3  
30 Eylül 2021 / 4  
15 Şubat 2022 / 5  
29 Haziran 2022 / 6  
20 Ekim 2022 / 7  
Şubat 2023 / 8  
Haziran 2023 / 9  
Ekim 2023 / 10  

 

Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GERGİN
E-Posta  z.gergin@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 4456
Faks (0212) 465 8308
Bölüm Sekreteri Sibel Çelebioğlu
E-Posta s.celebioglu@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 42 03
Faks  (0212) 465 8308

 Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası E5 Karayolu Londra asfaltı üzeri, Bakırköy, 34156 / Istanbul


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 13:07