Mimarlık Tarihi ve Restorasyon (Tezli)

2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren İKÜ Mimarlık Anabilim Dalı çeşitli programlara ayrılmış; Mimarlık Tarihi ve Restorasyon yüksek lisans programı da bu çerçevede kurulmuş ve 2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Programında korumanın tek yapı ve tarihi çevre ölçeği çerçevesinde, öğrencilere, restorasyon kuramları; çağdaş koruma ilkeleri; kültür varlıklarının belgelenmesi; geleneksel malzemelerin analiz ve koruma yöntemleri; Türkiye’de mimari akımlar ve örnekleri; geleneksel strüktür sistemleri ve sorunları; koruma konusunda ulusal ve uluslararası yasal ve örgütsel düzenlemeler; tarihi yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon ve yeniden kullanım projelerinin hazırlanması; tarihi çevrelerin değerlendirilmesi; morfoloji ve tipoloji çalışmaları; Türkiye’den ve dünyadan sit koruma örnekleri; tarihi çevrede yeni yapı yaklaşımları; tarihi çevreler için koruma ve sağlıklaştırma projeleri geliştirilmesi gibi konularda bilgi verilmekte ve en az iki dönem projesi yaptırılmaktadır. Proje konuları olabildiğince Anadolu’daki tarihi tek yapı ve çevrelerden seçilerek, öğrencilerin İstanbul dışındaki farklı alanların özelliklerini tanımaları ve üzerinde çalışmaları hedeflenmektedir. Şehircilik (Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Programı) ayrıca, konuyla ilgili yerli, yabancı uzmanların konferansları ve Avrupa’dan bazı üniversitelerle birlikte İstanbul’da ve yurtdışında yürütülen ortak proje ve atölyelerle zenginleştirilmektedir. İki yarıyıl süren derslerini tamamlayan öğrenciler, danışmanlarıyla birlikte belirledikleri konularda tez çalışması yapmaktadırlar.

Süre 
Tezli Program: 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

 • Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Programının dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
 • Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Programı, toplam 120 AKTS'dir
 • Mimarlık Yüksek Lisans Programına 4 yıllık mimarlık lisans mezunları başvurabilir. Programa, Mimarlık dışında 4 yıllık lisans Sanat Tarihi; Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ile Arkeoloji programı mezunları, başvuruda bulunabilir.
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • Programa başvurabilmek için, ALES sınavına girip, SAYISAL puan grubundan en az 55 puan almış olmak gerekmektedir.


Program Açılma Dönemleri:

Programa başvurular Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenmektedir

Zengin tarihi birikimiyle özel bir öneme sahip ülkemizde koruma eğitiminin yeri tartışılmazdır. Ancak bu bağlamda alınan yanlış kararlar ve yapılan niteliksiz uygulamalar, kültür varlıklarına ve çevrelere geriye dönüşü olmayan zararlar vermektedir. Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Programının amacı, bu temel eksikliği gidermek ve mimarlara tek yapı ve tarihi çevre koruma konusunda uzmanlık eğitimi vermektir. 
Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Programında, çağdaş koruma ilkeleri, tek yapı ve kent ölçeğinde koruma ve bu alanlardaki yeni teknolojilere ilişkin bilgilerin verilmesi, envanter hazırlama, tek yapıların rölöveleri ile restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlama ve tarihi çevreler için koruma önerileri geliştirmeye yönelik kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda bilgi birikimine sahip uzmanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Programında uzmanlık eğitimini tamamlayan mezunlar, kültürel miras yönetimi, envanter hazırlama, mimari belgeleme, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile kentsel koruma ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması, endüstri mirasının yeniden kullanımı ve tarihi çevrede yeni yapıların tasarlanması alanlarında çalışma olanaklarına sahip olacaklardır.

Prof.Dr. Esra Bostancıoğlu
Anabilim Dalı Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Prof. Dr. Esra Bostancıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alptekin
***
İKÜ Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı
E-Posta  ebostancioglu@iku.edu.tr
Tel 0212 498 4284
Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası 34156 Bakırköy - İstanbul

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 13:17