Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)

Mimari Tasarım Programı'nda lisans eğitimi sonrası tasarım derslerinde edinilen kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin derinleştirilmesi ve öğrencilerin tasarım konularında çeşitli çağdaş toplumsal sorunlar ile tasarım problemleri arasında ilişki kurabilmeleri amaçlanmaktadır. Mimari tasarım konusunda tasarım kuramlarından, teknolojiye,  felsefe ve sanattan, ekonomiye; toplumsal dinamiklerden, kentsel değişimlere çok farklı bileşenlerin kapsayacak şekilde çok boyutlu ve disiplinler arası nitelikte bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencinin farklı alanlar hakkında geniş bir bilgi sahibi olması ve bu bilgiyi tasarım sürecinde doğru, analitik, özgün ve yaratıcı bir şekilde kullanılabilecek bilgi ile donatılması temel hedeftir. Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı bu bilinçle zengin bir içerik ve çeşitlilikte oluşturulmuştur.
Tasarım kuramları; Mimarlıkta eleştirel bakış; Çağdaş mimarlık sorunları; Mekan organizasyonu; Mekanın ekonomi politiği; Sinema ve mimarlık; Depreme dayanıklı konut tasarımı; Ekolojik yapı tasarımı; Konut politikaları araştırma alanlarından bazılarıdır.

Süre 
Tezli Program: 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)
Tezsiz Program: 1 Akademik Yıl (2 Yarıyıl)

 • Mimari Tasarım Program dili Türkçe’dir.
 • Mimari Tasarım Programı’ndan mezun olmak için en az , Tezli programda 120 AKTS, Tezsiz programda 90 AKTS tamamlanması gerekmektedir.
 • Mimari Tasarım (tezli) Yüksek Lisans Programına 4 yıllık mimarlık lisans mezunları başvurabilir. Programa İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstriyel Tasarım, 4 yıllık lisans programı mezunları da başvuruda bulunabilir. 
 • Mimari Tasarım (tezli) Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • Mimari Tasarım (tezli) programına kabul edilmiş farklı lisans diplomasına sahip öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Mimari Tasarım (tezsiz) Yüksek Lisans Programına 4 yıllık mimarlık lisans mezunları başvurabilir. Mimarlık lisans mezunu olmayanlar dışında programa farklı programlardan lisans diploması olanlar kabul edilmemektedir.
 • Mimari Tasarım (tezsiz) Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Dönem Projesi” hazırlamak zorundadır.

Programa başvurabilmek için, ALES sınavına girip, SAYISAL puan grubundan en az 55 puan almış olmak gerekmektedir.(Tezli Program)


Program Açılma Dönemleri:

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü, yaşam boyu mimarlık eğitimini sürdürecek olan bireye düşünme, sorgulama, yanıt arama ve yeniden yapılandırma sorumluluğu ve becerisi kazandırmak çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bu eğitim anlayışının devamını oluşturacak yüksek lisans programlarında, kuram ve uygulama bağlamında gerekli birikimle donatılmış araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Mimari Tasarım, tezli, yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bilimsel yöntemlerle araştırma yapabilme becerisi kazandırılması yanında, bilgiye erişme, erişilen bilgiyi değerlendirip yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması da hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan, ileri teknoloji, modern sanat ve ileri bilgi birikimiyle donatılmış nitelikli mezunlar verilmesi programın amaçlarından bazılarıdır.  Öte yandan, lisans döneminde tasarım derslerinde edinilmiş olan kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin derinleştirilerek ve öğrencilerin tasarım konularında çeşitli çağdaş toplumsal sorunlar ile tasarım problemleri arasında ilişki kurabilmelerinin sağlanması da,  programın amaçları arasındadır. 

Prof.Dr. Esra Bostancıoğlu
Bölüm Başkanı

 

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Tezli Program  
Tezsiz Program  

 

Prof. Dr. Esra Bostancıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alptekin
***
İKÜ Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı
E-Posta  ebostancioglu@iku.edu.tr
Tel 0212 498 4284
Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası 34156 Bakırköy - İstanbul

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 13:16