Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)

Mimari Tasarım Programı'nda lisans eğitimi sonrası tasarım derslerinde edinilen kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin derinleştirilmesi ve öğrencilerin tasarım konularında çeşitli çağdaş toplumsal sorunlar ile tasarım problemleri arasında ilişki kurabilmeleri amaçlanmaktadır. Mimari tasarım konusunda tasarım kuramlarından, teknolojiye,  felsefe ve sanattan, ekonomiye; toplumsal dinamiklerden, kentsel değişimlere çok farklı bileşenlerin kapsayacak şekilde çok boyutlu ve disiplinler arası nitelikte bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencinin farklı alanlar hakkında geniş bir bilgi sahibi olması ve bu bilgiyi tasarım sürecinde doğru, analitik, özgün ve yaratıcı bir şekilde kullanılabilecek bilgi ile donatılması temel hedeftir. Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı bu bilinçle zengin bir içerik ve çeşitlilikte oluşturulmuştur.

Tasarım kuramları; Mimarlıkta eleştirel bakış; Çağdaş mimarlık sorunları; Mekan organizasyonu; Mekanın ekonomi politiği; Sinema ve mimarlık; Depreme dayanıklı konut tasarımı; Ekolojik yapı tasarımı; Konut politikaları araştırma alanlarından bazılarıdır.

Süre 
Tezli Program: 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)
Tezsiz Program: 1 Akademik Yıl (2 Yarıyıl)

 • Mimari Tasarım Program dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
 • Mimari Tasarım Program, toplam Tezli 120 AKTS Tezsiz 90 AKTS'dir.
 • Mimarlık Yüksek Lisans Programına 4 yıllık mimarlık lisans mezunları başvurabilir. Programa İç Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, 4 yıllık lisans programı mezunları başvuruda bulunabilir. 
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • Programa başvurabilmek için, ALES sınavına girip, SAYISAL puan grubundan en az 55 puan almış olmak gerekmektedir.(Tezli Program)
   


Program Açılma Dönemleri:

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü, yaşam boyu mimarlık eğitimini sürdürecek olan bireye düşünme, sorgulama, yanıt arama ve yeniden yapılandırma sorumluluğu ve becerisi kazandırmak çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bu eğitim anlayışının devamını oluşturacak yüksek lisans programlarında, kuram ve uygulama bağlamında gerekli birikimle donatılmış araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Mimari Tasarım, tezli, yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bilimsel yöntemlerle araştırma yapabilme becerisi kazandırılması yanında, bilgiye erişme, erişilen bilgiyi değerlendirip yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması da hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan, ileri teknoloji, modern sanat ve ileri bilgi birikimiyle donatılmış nitelikli mezunlar verilmesi programın amaçlarından bazılarıdır.  Öte yandan, lisans döneminde tasarım derslerinde edinilmiş olan kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin derinleştirilerek ve öğrencilerin tasarım konularında çeşitli çağdaş toplumsal sorunlar ile tasarım problemleri arasında ilişki kurabilmelerinin sağlanması da,  programın amaçları arasındadır. 

Doç. Dr. Esin KASAPOĞLU
Bölüm Başkanı

 

 

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Tezli Program  
Tezsiz Program  

 

Prof. Dr. Esin Kasapoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alptekin
Dr. Öğr. Üyesi Esin Hasgül
İKÜ Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı
E-Posta  ekasapoğlu@iku.edu.tr
Tel 0212 498 4205
Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi 34156 Bakırköy - İstanbul