Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Programı'nın amacı matematiğin modern dünyada gelişen sistemlerde birlikte kullanıldıkları alt dallarını geliştirebilecek ve yönetebilecek uzmanlar yetiştirebilmektir. İleri kuramsal matematik derslerinin yanı sıra ileri programlama teknikleri, kodlar kuramı, optimizasyon teknikleri, yaklaşım teknikleri, kalite kontrol, regresyon analizi, sistem tasarımı, ileri istatistik gibi konular işlenerek özgür, yaratıcı, model kurabilen, matematiksel düşünme gücüne sahip, matematik ve bilgisayar üzerine bilgi ve beceri ile donatılmış araştırmacılar ve uygulamacılar yetiştirmek ve bunun için gerekli akademik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
 
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri programı mezunlarının kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların bilgi işlem ve planlama departmanlarında; programlama, sistem analizi, teknik destek, web tasarımı ve yazılımı gibi konularda uzmanlaşmış firmalarda, bankacılık ve sigortacılık alanında; borsa, finans ve sermaye piyasası aracı kurumlarında; istatistik alanında uzman ihtiyacı bulunan firmalarda; akademisyen unvanıyla üniversitelerde olmak üzere geniş bir yelpazede kariyer yapılması mümkündür. 

Tezli Program: 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Programı'nın dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri programı toplam 120 AKTS'dir
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • ALES sınavına girip, SAYISAL puan grubundan minimum 55 puan almış olmak gerekmektedir.


Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Değerli Öğrenciler,

     Tüm insan kültürünün temeli dildir ve matematik de özel bir dilsel aktivitedir. Bu anlamda insanlığın yazılı ve sözlü kültürünün  olağanüstü başarılarından biri olan matematik, ortak ve evrensel bir dil olarak, teorik bilgisayar biliminin de altyapısını oluşturmaktadır.  Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, bu bakış açısını temel alarak, isimlerini aldığı bilim dallarının temel ve ileri düzeydeki bilgilerini lisans ve lisansüstü programlarıyla öğrencilerine kazandırmayı amaçlamaktadır. Özgüven sahibi, kendi ayakları üzerinde durabilen ve  bilim nosyonuna ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirdiği oranda, amacına ulaşmış sayılacaktır. Prof. Dr. Mert Çağlar
Program Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Kalite Komisyonu
Prof. Dr. Mert Çağlar Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Onur Baysal Üye
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Gönüllü Üye

 

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mert ÇAĞLAR 
E-Posta  m.caglar@iku.edu.tr
Tel (0212) 212 498 4358

Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası, 34156 Bakırköy / İstanbul 


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 13:13