Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 4 yıllık lisans ya da eşdeğerli program mezunlarına, Tezli ve Tezsiz olarak adlandırılan iki Yüksek Lisans Programı sunmaktadır. Bu programlara kabul koşulları aşağıda BAŞVURU VE KAYIT başlığı altında sunulmaktadır.

Eğitim dili

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının eğitim dili Türkçedir. Ancak, tezsiz program İngilizce kaynakları okuyup anlayabilecek; tezli program ise, alana ilişkin bilimsel yayınları izleyecek ve gerektiğinde yazılı çalışma yapabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisi gerektirmektedir.

Dersler

Yüksek lisans dersleri, genellikle hafta içinde 16.00-19.00 saatleri arasında verilmektedir. Ancak sınırlı sayıdaki ders, gereksinimlerine bağlı olarak, farklı saatlerde de verilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programının Hedefleri

Tezsiz program, mezunların lisans eğitiminde elde ettikleri birikimi Bilgisayar Mühendisliği ve Bilimleri bilgi alanına giren konularla pekiştirmeyi; Bilgisayar Mühendisliği problemlerini çözümlemeyi, sistem tasarlama ve uygulama geliştirme yetkinliklerini arttırmayı amaçlamaktadır.
Tezsiz program mezunlarının en az iki alanda uzmanlaşmaları ve bunlardan birinde hazırlayacakları dönem projesiyle yetkinlik kazanmaları öngörülmektedir.

Tezli Yüksek Lisans Programının Hedefleri

Tezli program, Bilgisayar Mühendisliği ya da ÖZEL KABUL KOŞULLARINDA listelenen lisans programı mezunlarını, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilimleri alanının ileri düzey konularında eğiterek, gerek profesyonel gerekse akademik bağlamda yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.
Tezli program mezunlarının ilgi duydukları alanlarda temel ve güncel birikim kazanmaları ve bunlardan birinde tez çalışması yaparak uzmanlaşmaları öngörülmektedir.
 

Bilgisayar Mühendisliği tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında yapılan tez ve dönem projesi çalışmaları Yazılım Yoğun Sistemlerin Geliştirilmesi alanına odaklanmıştır. Bunun yanı sıra aşağıdaki alanlarda da çalışma yapılmaktadır.

 • Yazılım Mühendisliği
 • Büyük Veri Analizi
 • Yapay Öğrenme
 • Bilgisayar Ağları
 • İşletim Sistemleri
 • Bulut Bilişim
 • Doğal Dil İşleme
Hemen Başvur

ÖZEL KABUL KOŞULLARI:

Tezli Yüksek Lisans Programı

 • Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Matematik- Bilgisayar Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
 • Bilim sınavında başarılı olmak (yabancı öğrencilere uygulanmayacak).
 • Bilim sınavında eksikliği görülen ya da farklı lisans programından mezun öğrencilerden Bilimsel Hazırlık Programından ders almaları istenebilir.

 
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • 4 yıllık bir Lisans Programından mezun olmak.
 • Bilim sınavında başarılı olmak.

 
Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Programa Geçiş 

 • Tezli Yüksek Lisans Programı için belirtilen özel kabul koşullarını karşılamak.

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,  (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Tezli Program  
Tezsiz Program  

 

Dr. Öğr. Üyesi Wisam ELMASRY (Başkan)
***
***
Bölüm Sekreteri Sibel ÇELEBİOĞLU
E-Posta s.celebioglu@iku.edu.tr
Tel (0212) 498 4203

Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası E5 Otoyolu Londra Asfaltı, Bakırköy, 34156 / İstanbul


Son Güncelleme Tarihi: Per, 12/07/2023 - 13:41