Yapı (Doktora)

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Doktora Programı'nın amacı; yapı mühendisliği alanında; öğrencilerine güncel bilgi ve tekniklere dayanan bir eğitim veren, analitik düşünebilen,  takım çalışmalarına ve disiplinler  arası çalışmalara yatkın mühendisler/araştırmacılar  yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalara katkıda bulunan bir akademik birim olmaktır. Lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim vermek, ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel gelişmeleri takip ederek yeni bilgi ve yöntemler geliştirmeye yönelik araştırmalar yapmaktır.

 • Ahşap yapı boyutlandırma esasları
 • Çelik ve kompozit yapı boyutlandırma esasları
 • Çelik yapılarda öngerilme uygulamaları
 • Endüstriyel çelik yapılar
 • Yüksek çelik yapılar
 • Çelik köprüler
 • Askılı ve asma köprüler
 • Beton, betonarme ve öngerilmeli beton yapı mekaniği: elastisite, çubuk teorisi, plak teorisi, kırılma çizgileri teorisi, ince cidarlı yapı, betonda bünyesel ve nümerik modelleme.
 • Betonarme ve öngerilmeli beton yapılar: çerçeve yapılar, çok katlı yapılar, yüzeysel taşıyıcılar (kabuklar, su depoları, silolar), istinat yapıları, öngerilmeli beton ve kompozit köprüler, prefabrik yapılar.
 • Yığma yapılar: malzeme özellikleri, taşıyıcı beton briket deneyleri ve sonlu eleman modellemeleri.
 • Statik: klasik çözüm yöntemleri, matris metotları, sonlu elemanlar, lineer olmayan çözüm yöntemleri, limit durum analizleri, yapısal güvenirlik, malzeme ve yük parametrelerin istatistik yöntemlerle belirlenmesi.
 • Yapı dinamiği, deprem mühendisliği, dinamik analiz yöntemleri (spektral analiz, zaman artımı yöntemi), lineer olmayan titreşimler, hasarlı yapıların güçlendirilmesi.
 • Yapı tasarımı, bilgisayar destekli tasarım, betonarme elemanlarda doğrusal olmayan sonlu eleman uygulamaları, performansa dayalı tasarım.


Süre

Yapı Doktora Programı: Asgari 8 Yarıyıl, Azami 12 Yarıyıl

Yapı Doktora Programı Başvuru Koşulları

 • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
 • Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak
 • ALES sınavına geçtiğimiz beş yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın puan türünde en az 55  puan almaları gerekmektedir. 
 • YDS veya muadili İngilizce dil sınavından asgari 55 almış olmak gerekmektedir.
 • Program dili Türkçe’dir.
 • Program, toplam 240 AKTS'dir 
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi  Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Doktora Tezi” hazırlamak zorundadır.
   


Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları:

Doktora Programından mezun olabilmek için; doktora tezi tesliminden önce, tez kapsamında; Ulusal veya Uluslararası Hakemli bir dergide en az bir makalenin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması yada Ulusal veya Uluslararası bir kongrenin bildiri kitabında tam metin olarak yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir yayının olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için...
(2018-2019 Eğitim Öğretim Güz yarıyılından itibaren)

Değerli Öğrencilerimiz,

İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini toplumda öncü bir kurum olma bilinci içinde yürütmektedir. Öğrencilerimize, mesleklerinde ve toplumsal yaşamda başarılı olmalarını sağlamak üzere gerçekçi tasarım ve uygulama projeleri yaptırılmakta, iş yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunları çözme deneyimi edinebilecekleri çalışma ortamları yaratılmaktadır. Öğrencilerimiz bilimsel, mesleki, sosyal ve kültürel beceri ve birikimlerini geliştirecek etkinlikler düzenlemeleri ve bu tür etkinliklere katılmaları desteklenmekte, öğretim programları ile bütünleşik olarak meslek etiği, doğaya ve topluma saygı anlayışı kazandırılmaktadır.

Bölümümüz akademik kadrosu, alanında tanınmış, güncel ve uluslararası ölçütlerde eğitim, öğretim ve araştırma yapan seçkin bilim insanlarından oluşmaktadır. Fakültemiz yurt içinde ve yurt dışında bulunan üniversiteler, resmi ve özel kurumlar ve sanayi kuruluşları ile ortak projeler üretmekte, ülkemizin toplumsal refahı ile dünyadaki bilimsel ve teknolojik ilerlemelere katkıda bulunmaya özen göstermektedir.

Kuruluşumuzun yirminci yılında mezunlarımızın alanlarında aranan yetkin profesyoneller olarak mesleki yaşamlarını sürdürdüklerini gururla ifade ederken, mühendislik eğitimimize katkıda bulunan tüm akademisyenlerimize, idari kadromuza, özellikle de çalışkan, becerikli, akılcı ve çağdaş yapıları ile öğündüğümüz öğrencilerimize teşekkür etmek isterim.

Prof. Dr. Ahmet Murat TÜRK
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural
Arş. Gör. Begüm Başbuğ
Arş. Gör. Eraycan Demirer
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat TÜRK
E-Posta  murat.turk@iku.edu.tr
Tel 0212 498 4257
Anabilim Dalı Sekreteri Ebru Ekin Özdemir
E-Posta e.ekin@iku.edu.tr
Tel 0212 498 4204

 

Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi, Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası 34156 Bakırköy / İstanbul
Faks: 0212 465 8310


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 13:53