Mimari Mühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

Sürekli değişen bina teknolojileri, karmaşıklaşan binanın etkin ve doğru kullanımını gerektirmedir. Öte yandan, büyüyen yapı ölçeği ile birlikte, ülkemizin önemli bir bölümünün deprem bölgesinde yer alması, taşıyıcı sistem üzerine sahip olunan bilginin derinleştirilerek daha bilinçli ve uzmanlık isteyen profesyonel yapılanmaları gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda sektörde profesyonel olarak rol alacak mimarların, fiziksel çevresel etmenlerden en üst düzeyde yararlanabilmesi ve bu verileri kullanarak tasarım yapabilme becerisine sahip olması beklenmektedir. İKÜ Mimarlık Anabilim dalı Mimari Mühendislik Yüksek Lisans Programı yüksek teknik uzmanlığa sahip, karmaşıklaşan binada sistem etkileşimlerinin binanın kalite ve performansındaki önemi nedeniyle, farklı sistemler (servis sistemleri, taşıyıcı sistem) arasında ve sistem bünyesinde bütünleştirerek etkin ve doğru kullanan meslek insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mimari Mühendislik alanı, Çevre Kontrolü ve Taşıyıcı Sistemler olarak iki temel bilgi alanına ayrılmıştır.

Çevre Kontrolü, sağlıklı ve konforlu olduğu kadar enerji kullanımına ve çevreye duyarlı olmanın, fiziksel çevresel etmenlerden en üst düzeyde yararlanmanın hedeflendiği bir alandır. Sektörde ışık, ses, yangın etmenlerinin çeşitli benzeşim teknikleri kullanılarak çevreye etkilerini değerlendirebilen, enerji etkin sürdürülebilir bir yapma çevre tasarlayabilme becerisini kazandırılmış mimarların rol alması çevre kontrolü bilim dalının hedefleri arasındadır.

Büyüyen yapı ölçeğiyle birlikte, bina tasarımında mimarın sahip olduğu taşıyıcı sistem bilgisinin derinleştirilmesini gerekli kılmaktadır. Özellikle, ülkemizin önemli bir bölümünün deprem bölgesinde olması, büyüyen yapı ölçeğiyle birlikte bunu daha da önemli bir boyuta taşımaktadır. 

Sürdürülebilir yapma çevre tasarımı; Isıtma-soğutma havalandırma (iklimlendirme sistemleri); Sağlık Donatımı; Mimari akustik; Mimari aydınlatma; Yapılarda yangın korunumu; Zemin ve deprem; İleri taşıyıcı sistemler programın kapsamına giren araştırma alanlarından bazılarıdır.

Süre 
Tezli Program: 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

Tezsiz Program: 1 Akademik Yıl (2 Yarıyıl)

 • Mimari Mühendislik Program dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli/tezsiz yüksek lisans programıdır.
 • Mimari Mühendislik Program, toplam 120 AKTS'dir
 • Mimarlık Yüksek Lisans Programına 4 yıllık mimarlık lisans mezunları başvurabilir. Programa, mimarlık dışında 4 yıllık inşaat mühendisliği lisans programı mezunları başvuruda bulunabilir.
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır. (Tezli Program)
 • Programa başvurabilmek için, ALES sınavına girip, SAYISAL puan grubundan en az 55 puan almış olmak gerekmektedir. (Tezli Program)


Program Açılma Dönemleri:

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü, yaşam boyu mimarlık eğitimini sürdürecek olan bireye düşünme, sorgulama, yanıt arama ve yeniden yapılandırma sorumluluğu ve becerisi kazandırmak çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bu eğitim anlayışının devamını oluşturacak yüksek lisans programlarında, kuram ve uygulama bağlamında gerekli birikimle donatılmış araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Mimari Mühendislik, tezli, yüksek lisans programı; öğrenciye bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını amaçlamaktadır. Bilimsel yöntemlerle araştırma yapabilme becerisi kazandırılması yanında, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan, ileri teknoloji ve bilgi birikimiyle donatılmış nitelikli mezunlar verilmesi; yüksek teknik uzmanlığa sahip, farklı sistemleri (servis sistemleri, taşıyıcı sistem) bütünleştirerek etkin ve doğru kullanan meslek insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Prof.Dr. Esra Bostancıoğlu
Anabilim Dalı Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Tezli Program  
Tezsiz Program  

 

Prof. Dr. Esra Bostancıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alptekin
***
İKÜ Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı
E-Posta  ebostancioglu@iku.edu.tr
Tel 0212 498 4284
Adres İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası 34156 Bakırköy - İstanbul

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 12/04/2023 - 13:15