Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek lisans programının hedefleri; İstanbul Kültür Üniversitesi’nin çağdaş ve modern eğitim öğretim felsefesi, misyon ve vizyonuna paralel doğrultuda yüksek öğrenim sağlamak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında özelleşmiş konularda fizyoterapistlere bilgi ve beceri kazandırmak, kanıta dayalı yeni uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, öğrencilerin bilimsel düşünce yeteneklerini, araştırma becerilerini geliştirmek, toplumda alana katkı sağlayacak uzman fizyoterapistler yetiştirmektir.   


Eğitim Dili

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı’nın eğitim dili Türkçe’dir.


Program Süresi

4 yarıyıl


Dersler

Program dersleri yüz yüze yürütülmektedir. Ders programı her dönem başında öğrenciler ile paylaşılmaktadır. Dersler genel olarak salı ve çarşamba günleri işlenmektedir. 


Diğer Koşullar

 • Programda her dönem 30 AKTS alma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” ni bitirmelidir ve "Seminer" dersini almalıdır.
 • Öğrencilerin ders dönemi ile araştırma ve uygulama süreçlerine dahil olmaları beklenmektedir. 

 
Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz  ve Bahar yarıyılında yapılmaktadır.

Yaşadığımız yüzyılda sağlık, endüstri, iletişim ve diğer tüm bilimlerde tarihteki en hızlı gelişmelere şahitlik ediyoruz. Tüm bu gelişmeler insan gücü ile gerçekleşirken, rekabetin gerektirdiklerine göre her geçen gün bu gelişmeleri sürdürecek insanın gelişimi gerekmektedir. Bu gelişim çağımızın gerekliliklerine göre modern eğitim yöntemleri ile mümkündür.

İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı eğitim müfredatındaki ders seçenekleri ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında özelleşmiş konulara ilgi duyan fizyoterapistlerin mesleki bilgilerini bilim ışığında teorik ve uygulamalı olarak geliştirmelerine imkan sağlayacak, yaşam boyu öğrenmeye teşvik edecek şekilde planlanmıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi, Hareket Analizi Uygulama ve Değerlendirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜ-HAM) ile kliniğe yönelik uygulamaların analitik ve sebep sonuç ilişkisi ekseninde değerlendirilebileceği zengin bir altyapı yüksek lisans programının niteliğini geliştirme imkanı da sunmaktadır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı, Fizyoterapinin temelini oluşturan hareket kavramının ölçümü ve değerlendirilmesi konusunda deneyimli akademik kadrosu ve yüksek teknolojiler ile ayrıcalıklı bir alanda eğitim ve tecrübe olanaklarına sahip olması ile özellikle bu alana ilgi duyan Fizyoterapistler için ideal bir programdır. 
Ülkemizde ve Dünya’da saygın bir meslek olan fizyoterapistliğin gelişmesine katkı sağlayacak, öğrenmeye ve araştırmaya hevesli, kendi gelişimini desteklemek isteyen fizyoterapistleri bekliyoruz.
 

Hemen Başvur

ÖZEL KABUL KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurumlarına bağlı dört yıllık Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olarak Fizyoterapist unvanına sahip olmak.

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Prof.Dr. N. Ekin AKALAN (Komisyon Başkanı)
Prof.Dr. Burcu Semin AKEL (Üye)
Öğr.Grv. İmge NAS (Üye)
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Burcu Semin AKEL
  b.akel@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Per, 11/17/2022 - 13:14