7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA

Tem
29
Temmuz 29, 10:11 öö

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 83. madde kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (7 Kasım 2022 mesai bitimine kadar)  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen veya E-mail (enstitu@iku.edu.tr) ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde geçici 83. madde kapsamındaki haklardan yararlandırılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGE:
 

  • Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
Kaydı Silinen Öğrenciler için Af Dilekçesi  
Kazanıp Kayıt Yapmayan Öğrenciler için Af Dilekçesi  
7417 Sayılı Kanun Metni  
Yükseköğretim Kurulu Uygulama Esasları