Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

İKÜ Türk Dili ve Edebiyatı doktora programı disiplinler arası bakış açısına sahip, alanındaki bilgi birikimine hâkim uzmanlar ile akademik kurumlarda eğitim ve araştırma yapacak bilim adamları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programı tamamlayan aday, Türk Dili ve Edebiyatı alanında kuramsal bir temele sahip olacak ve bu alandaki gelişmeleri, yenilikleri ve değişimleri, sahip olduğu altyapı ile sentezleyip seçtiği alana katkıda bulunacaktır.

Ülkemizin dil ve edebiyat ile bunlara bağlı sanatlarda yetişmiş insana olan gereksinimi, geleceğin dil bilimci, şair ve yazarlarındaki sanat duyarlılığı ve bu alanda üstün eserler verebilme yetisi ancak eğitim ile mümkündür. Bütün bu gereksinimlerin bilimsel disiplin ve özgür düşünceli bilim adamlarınca karşılanması doğrultusunda doktora programı açılması planlanmıştır.

Süre

Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 (dört) Akademik Yıl (8 Yarıyıl)
Lisans derecesi ile kabul edilenler için 5 (beş) Akademik Yıl ( 10 Yarıyıl)

Doktora Programına Kabul Şartları

 • Program dili Türkçedir.
 • Yüksek lisans programına başvuracak adayların lisans eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Halkbilimi, Türk Halkbilimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden tamamlamış olmaları gerekir. Lisans eğitimini bunların dışındaki bölümlerden tamamlamış olanlar bilimsel hazırlık sınıfı okumak zorundadır.
 • Doktora programına başvuracak adayların; lisans ve yüksek lisans eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Halkbilimi, Türk Halkbilimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden tamamlamış olmaları gerekir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini bunların dışındaki bölümlerden tamamlamış olanlar bilimsel hazırlık sınıfı okumak zorundadır.
 • Başvurularda temel Türk Dili ve Edebiyatı bilgisi ile orta seviyeli Osmanlı Türkçesi metinlerini okuyup anlayabilmek tercih sebebidir. Bu donanıma sahip olmayan adaylar Bilimsel Hazırlık Programına devam edebilir.
 • Program, toplam 240 AKTS / saattir.
 • Program, Doktora programıdır.
 • İlgili Anabilim Dalından mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Adaylar mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak danışmanları nezaretinde bir “Doktora Tezi” hazırlamak zorundadırlar.
 • Program, hafta içi gündüz saatlerinde yürütülür.
 •  4 yıllık lisans programı mezunu olmak, (Lisans programının Türk Dili ve Edebiyatı ya da yakın konularda olması tercih edilmektedir.)
 • ALES sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir, doktora programına kabul için bu sınavın sözel puan türünden en az 55 puan almış olmak gerekir.,
 • Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir.

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları:

Doktora Programından mezun olabilmek için; doktora tezi tesliminden önce, tez kapsamında; Ulusal veya Uluslararası Hakemli bir dergide en az bir makalenin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması yada Ulusal veya Uluslararası bir kongrenin bildiri kitabında tam metin olarak yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir yayının olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için...
(2018-2019 Eğitim Öğretim Güz yarıyılından itibaren)

Sevgili Öğrenciler;

Lisansüstü eğitim ve öğrenimi, insan hayatının çok önemli bir dönemini kapsayan lisans eğitim ve öğreniminde elde edilen kazanımları ileri seviyeye çıkarmak, tecrübeleri artırmak ve akademik bir disiplin içine girmek adına, eğitim ve kariyer yollarının kesiştiği önemli bir süreçtir.

Özgür düşünebilen, hayata ve geleceğe dair kararlar verebilen, içinde yaşadığı toplumun, ülkesinin ve genel olarak insanlığın sorunlarına duyarlı ve çağın gereklerine ayak uydurabilen ve bu nitelikleri akademik kariyerlerine yansıtabilen bireyler yetiştirmek lisansüstü programlarımızın amacı durumundadır.

Lisansüstü programlarımız; nitelikli ve her biri alanında yetkin öğretim kadrosuyla öğrencilerine belirtilen nitelik ve becerileri kazandırmak için her türlü gayreti göstermektedir.

Bilindiği üzere Türk ulusu, çok derin bir tarihe sahiptir ve ayrıca çok geniş bir coğrafyaya dağılmıştır. Türklerin bu derin tarihte ve geniş coğrafyada ana dilleriyle üretmiş oldukları bütün sözlü ve yazılı edebi ürünler eğitim ve öğretim programımız içerisinde yer almaktadır. Lisansüstü programlarımızda her biri Türk kültürünün çok değerli bir parçası olan bu edebi ürünleri daha yakından tanıma ve değerlendirebilme fırsatı sizlere ayrı bir ulusal özgüven ve bilinç verecek, geçmişle ilgili düşüncelerinizi değiştirecek ve tarihteki edebi şahsiyetler hakkında fikir sahibi oldukça, etkilenip onları izleme ve benzer eserler ortaya koyma isteğine kapılacaksınız.

Başarılar diliyorum…

Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Kalite Komisyonu
Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Vahit Türk Üye
Dr. Öğr. Üyesi Emre Berkan Yeni Üye
Arş. Gör. Harun Coşkun Öğrenci Temsilcisi
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal
  (0212) 498 4904
  m.koksal@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 09/10/2021 - 12:45