Özel Hukuk Doktora

Özel Hukuk, hukuk biliminin ulusal ve uluslararası alanda en fazla ve en hızla gelişen alanını oluşturmaktadır. Özellikle son elli yılda; başta Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve bu bağlamda ekonomik ağırlıklı hukuki ilişkilerin ağırlık kazandığı atipik sözleşmeler hukuku, Banka ve Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku alanlarında ulusal hukukun yanı sıra uluslararası ve uluslarüstü boyutta önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Söz konusu gelişim ve evrim süreci devam etmektedir. Kısaca “Özel Hukuk Bilimleri” olarak nitelenebilecek anılan bilim alanlarında ayrıntılı, derinlemesine ve bilime katkı niteliğinde özgün monografik tez ve araştırma programlarını gerçekleştirmeye muktedir yetkin hukukçuları yetiştirmek “Özel Hukuk Doktora Programı”nın belli başlı amacını ve özelliğini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda verilen eğitim aracılığıyla, genç hukukçuların çağdaş ve evrensel bir bakış açısında çeşitli hukuksal sorunları akla, mantığa, sağduyuya ve en başta adalete uygun olarak çözebilmeleri gerçekleştirilmiş olacaktır.

Süre

Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 (dört) Akademik Yıl (8 Yarıyıl)
Lisans derecesi ile kabul edilenler için 5 (beş) Akademik Yıl ( 10 Yarıyıl)

 • Program Dili Türkçe’dir.
 • Programa Yüksek Lisans Derecesi ile kabul edilenler için toplam 21 kredi / saattir.
 • Programın ders yükü Yüksek Lisans Derecesi ile kabul edilenler için, ilk iki yarıyıl için 1 zorunlu ders ve 7 seçmeli ders ile birlikte toplam 8 derstir.
 • Programa Lisans Derecesi ile kabul edilenler İçin toplam 42 kredi / saattir.
 • Programın ders yükü Lisans Derecesi ile kabul edilenler için, ilk 4 yarıyıl bir zorunlu ders ve 14 seçmeli ders ile birlikte toplam 15 derstir.
 • Öğrencilerin mezun olabilmeleri için normal ders yüküne ek olarak yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını tamamlamış olmaları gerekir.
 • Program hafta içi yürütülür.
 • Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak,
 • Herhangi Bir Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hukuk Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak (Yüksek Lisans Derecesi ile başvuranlar için),
 • Yüksek Lisans Derecesi ile başvuranlar için ALES'e geçtiğimiz 5 yıl içinde girip, EA grubundan minimum 55 puan almış olmak,
 • Lisans mezunlarının doktora programına kayıt yaptırabilmeleri için ALES EA puan grubundan en az 80 puan ve Yabancı Dil 5,5 (UDS veya muadili bir puan) almış olmak,

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları:

Doktora Programından mezun olabilmek için; doktora tezi tesliminden önce, tez kapsamında; Ulusal veya Uluslararası Hakemli bir dergide en az bir makalenin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması yada Ulusal veya Uluslararası bir kongrenin bildiri kitabında tam metin olarak yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir yayının olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için...
(2018-2019 Eğitim Öğretim Güz yarıyılından itibaren)

2003 yılında Özel Hukuk alanında lisansüstü eğitim vermeye başlayan Bölümümüz, Özel Hukuk Yüksek Lisans ve Doktora programlarını her yıl daha da güçlenen değerli akademik kadrosuyla sürdürmektedir. Vakıf üniversiteleri içinde Hukuk Doktora programı açılması için gereken iznin 2003 yılında Yüksek Öğretim Kurumu tarafından ilk defa Üniversitemize verilmiş olması bizim haklı gururumuz ve onur kaynağımızdır. 

Bu amaç doğrultusunda, özel hukuk yüksek lisans ve doktora programlarımız ile hukuk öğretimi için gerekli olan teorik bilgi birikimini uygulamayla birleştirebilen, alanında yeni bilgi ve yaklaşımları izleyebilme becerisi kazanmış, bilimsel arayış içinde olan, eleştirme ve sorgulama becerileri gelişmiş kendi alanında uzman hukukçular yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Akademik ve derinlemesine çalışma yapmak isteyen tüm hukukçulara mesleki yaşamlarında yüksek lisans ve doktora programlarımıza katılmanın büyük katkı sağlayacağı inancındayım.

Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ
Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Acar Ünal
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Bellican
Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir
Program Başkanı
Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ
  (0212) 498 4671
  m.omag@iku.edu.tr