İşletme Doktora Programı

İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Doktora Programı’nın temel hedefi nitelikli akademisyenler yetiştirmektir. Bu doğrultuda, Program’a kabul edilen öğrencilerin teorik bilgiyle donatılması ve araştırma odaklı çalışacak yeterliliğe sahip olmaları hedeflenir. Amacımız; İşletme Alanında öğrenciye bağımsız araştırma ve bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak, ulusal ve uluslararası araştırmalar yapılmasını sağlamaktır.

Süre

Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 (dört) Akademik Yıl (8 Yarıyıl)
Lisans derecesi ile kabul edilenler için 5 (beş) Akademik Yıl ( 10 Yarıyıl)

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları:

Doktora Programından mezun olabilmek için; doktora tezi tesliminden önce, tez kapsamında; Ulusal veya Uluslararası Hakemli bir dergide en az bir makalenin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması yada Ulusal veya Uluslararası bir kongrenin bildiri kitabında tam metin olarak yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir yayının olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için...
(2018-2019 Eğitim Öğretim Güz yarıyılından itibaren)

 

Sevgili Öğrenciler;

İşletme Doktora Programı’nın temel hedefi nitelikli akademisyenler yetiştirmektir. Bu doğrultuda, programa kabul edilen öğrencilerin teorik bilgiyle donatılması ve araştırma odaklı çalışacak yeterliliğe sahip olmaları hedeflenir. Programa kabul edilen adaylar ilk yıl alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilen Anabilim derslerine devam ederler. Lisans ya da yüksek lisans dereceleri işletme dışı bölümlerden olanlar ise bilimsel hazırlık sınıfına alınırlar. İşletme Anabilim Dalı dersleri tamamlandıktan sonra doktora yeterlilik sınavına girilir. Sınavda başarılı olanlar yönetim, muhasebe, finans, pazarlama ve üretim alanlarından birinde tezlerini yazabilirler. Tez savunmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler İşletme Doktoru ünvanını kazanırlar.

Doç. Dr. Murat Taha BİLİŞİK 
Bölüm Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Arş. Gör. Pınar Sarp
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Murat Taha BİLİŞİK 
  (0212) 498 4425
  m.bilisik@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 11/25/2022 - 10:22