Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, tezli/tezsiz yüksek lisans programı sunmaktadır. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı dünyadaki gelişmeleri takip eden, bu gelişmeleri sistematik bir biçimde incelemek isteyen lisans mezunlarına teorik, tarihsel ve metodolojik bir alt yapı kazandırmayı amaçlamaktadır. Zengin seçmeli ders olanakları ise bu alt yapıyı farklı bölgelere yoğunlaşan dersler ile geliştirmeyi hedeflemektedir. Seçmeli dersler Avrupa Birliği, Orta Doğu, Afrika, Kafkaslar gibi dünyanın çok çeşitli bölgelerine, bu bölgeler de yaşanan gelişmelere ve tabii ki bu gelişmelerin Türkiye açısından önemine odaklanmaktadır. Öğrencilere günümüz uluslararası ilişkileri hakkında analitik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan programda dersler, alanında uzman akademisyenlerin ve emekli diplomatların koordinatörlüğünde hazırlanmaktadır. Programın temel hedefi, mezunlarını uluslararası kuruluşlar ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki pozisyonlarda görev almaya hazırlamaktır.  Programın eğitim dili İngilizce’dir. Öğrencilerimiz, Erasmus Değişim Programı’na katılmaları için teşvik edilmektedir.

Tezli Program:  4 Yarıyıldır

Tezsiz Program: 3 Yarıyıldır
 

 • Eğitim dili İngilizce'dir.
 • Tezli yüksek lisans programının ders yükü ilk iki yarıyıl için, her yarıyılda 2 zorunlu ve 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 8 dersdir. Öğrenciler, bu derslere ek olarak kredisiz bir seminer dersi alırlar.
 • Tezsiz yüksek lisans programının ders yükü her yarıyıl 2 zorunlu ve 3 seçmeli ders olmak üzere en az 10 ders ve 30 kredidir. Programda öğrenciler bir dönem projesi hazırlamaktadırlar.
 • Program hafta içi akşamları yürütülür.
 • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak
 • ALES'e geçtiğimiz beş yıl içinde girip, EA puan grubundan minimum 55 puan almış olmak,


Program Açılma Dönemleri: Program kayıtları Güz ve Bahar yarıyılında yapılmaktadır.

 

Sevgili Öğrencilerimiz,

Okuduğunuz program pek çok açıdan özeldir. Birçok alanın kesişme noktasında bulunur; size istikrar, refah ve düzenin nasıl sağlanacağını, insan hayatının nasıl korunacağını anlatır. Hedefi dünyadaki ilk uluslararası ilişkiler bölümü 1919’da Aberstwyth’de kurulduğundan bu yana hiç değişmemiştir. Savaşların çıkmamasını, gücün caydırıcılık dışında kullanılmamasını, sorunların uluslararası normlar, rejimler ve örgütler aracılığıyla çözülmesini temin edecek insanların yetişmesi için çalışır.

Bu amaçla sizler felsefeden sosyolojiye, ekonomiden tarihe kadar sosyal bilimlerin pek çok alanından dersler ya aldınız ya da alacaksınız.. Hukuk, tarih, çatışma çözümü öğreneceksiniz. Devletler sisteminin nasıl çalıştığını, karar verme süreçlerini hangi faktörlerin etkilediğini göreceksiniz. Ortadoğu’yu, Kafkasları, Balkanları, Avrupa Birliği’ni çalışacaksınız. Uluslararası örgütleri, medya-siyaset ilişkisini, insan hakları rejimlerini, Türkiye’nin tarih içindeki siyasal dönüşümünü, demokratikleşmesini okuyacaksınız.

Bu program size dünyayı anlamlandırma, önyargılarınızdan kurtulma, evrensel normları görebilme imkânı sunacak. Burası sizin siyasete farklı açılardan bakabilmenizi, başkalarıyla empati kurabilmenizi, karşınızdakini anlayabilmenizi, değişmenizi ve değiştirmenizi sağlayacak.

Mesleki anlamda da İKÜ Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı sizin başarılı birer akademisyen, diplomat, gazeteci, televizyoncu, halkla ilişkilerci, reklamcı, bankacı ve daha pek çok şey olmanıza destek olur. Sizler de tıpkı sizden önceki mezunlar gibi burada kazandıklarınızla meslek hayatınızda ilerlersiniz. Tek yapmanız gereken lisans programında olduğu gibi yüksek lisansta da çalışmak ve daha çok çalışmaktır.

Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Tezli Program  
Tezsiz Program  

 

Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Çağın Bilgili
Dr. Öğr. Üyesi Bora Bayraktar
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi
  (0212) 498 44 68
  c.yesevi@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 09/05/2023 - 14:34