Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Ulusların gelişmişlik düzeyi; dillerinin zenginliği ve buna bağlı olarak yarattıkları edebiyat ve sanat eserlerinin insanlığa sunduğu yeni bakış açılarıyla anlaşılır. Bunun temeli, hiç kuşkusuz eğitim ve öğretimdir. Türk Dili ve Edebiyatı Programı'nda, bu temele sürekli katkıda bulunabilmek için çağdaş, bol seçenekli ve kapsamlı bir eğitim-öğretim programı yürütülmektedir.

Bunun yanı sıra, bütün Türk dünyasıyla sürekli iletişim hâlinde olabilmek, Türk kültürünü daha yaygın kılabilmek için Türk lehçeleriyle birlikte, Türk şivelerini de öğretme çabasındayız.

Bölümümüzde, yabancı dil bilen, bilgisayar kullanan ve uluslararası bilimsel standartları yakalama gayretinde olan Türkolog adayları ile edebiyat eserinin, hem yaratıcısı hem de yorumcusu olabilecek yetenekler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Programı kapsamında, ülkemizin dil ve edebiyat ile bunlara bağlı sanatlarda yetişmiş insana olan gereksinimi, geleceğin dil bilimci, şair ve yazarlarındaki sanat duyarlılığı ve bu alanda üstün eserler verebilme yetisi konularındaki gereksinimlerinin, bilimsel disiplin ve özgür düşünceli bilim adamlarınca karşılanması hedeflenmektedir.

Programın İçeriği

 • Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)
 • Program dili Türkçedir.
 • Program, Tezli Yüksek Lisans programıdır.
 • Program, toplam 120 AKTS / saattir.
 • Program, hafta içi gündüz saatlerinde yürütülür.

Başvuru Koşulları

 • Yüksek lisans programına başvuracak adayların lisans eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Halkbilimi, Türk Halkbilimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden tamamlamış olmaları gerekir. Lisans eğitimini bunların dışındaki bölümlerden tamamlamış olanlar bilimsel hazırlık sınıfı okumak zorundadır.
 • Doktora programına başvuracak adayların; lisans ve yüksek lisans eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Halkbilimi, Türk Halkbilimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden tamamlamış olmaları gerekir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini bunların dışındaki bölümlerden tamamlamış olanlar bilimsel hazırlık sınıfı okumak zorundadır.
 • Başvurularda temel Türk Dili ve Edebiyatı bilgisi ile orta seviyeli Osmanlı Türkçesi metinlerini okuyup anlayabilmek tercih sebebidir. Bu donanıma sahip olmayan adaylar Bilimsel Hazırlık Programına devam edebilir.
 • İlgili Anabilim Dalından mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Adaylar mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak danışmanları nezaretinde bir “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadırlar.
 • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak, (Lisans programının Türk Dili ve Edebiyatı ya da yakın konularda olması tercih edilmektedir.)
 • ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir, yüksek lisans programına kabul için bu sınavın sözel puan türünden en az 55 puan almış olmak gerekir.

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Sevgili Öğrenciler;

Lisansüstü eğitim ve öğrenimi, insan hayatının çok önemli bir dönemini kapsayan lisans eğitim ve öğreniminde elde edilen kazanımları ileri seviyeye çıkarmak, tecrübeleri artırmak ve akademik bir disiplin içine girmek adına, eğitim ve kariyer yollarının kesiştiği önemli bir süreçtir.

Özgür düşünebilen, hayata ve geleceğe dair kararlar verebilen, içinde yaşadığı toplumun, ülkesinin ve genel olarak insanlığın sorunlarına duyarlı ve çağın gereklerine ayak uydurabilen ve bu nitelikleri akademik kariyerlerine yansıtabilen bireyler yetiştirmek lisansüstü programlarımızın amacı durumundadır.

Lisansüstü programlarımız; nitelikli ve her biri alanında yetkin öğretim kadrosuyla öğrencilerine belirtilen nitelik ve becerileri kazandırmak için her türlü gayreti göstermektedir.

Bilindiği üzere Türk ulusu, çok derin bir tarihe sahiptir ve ayrıca çok geniş bir coğrafyaya dağılmıştır. Türklerin bu derin tarihte ve geniş coğrafyada ana dilleriyle üretmiş oldukları bütün sözlü ve yazılı edebi ürünler eğitim ve öğretim programımız içerisinde yer almaktadır. Lisansüstü programlarımızda her biri Türk kültürünün çok değerli bir parçası olan bu edebi ürünleri daha yakından tanıma ve değerlendirebilme fırsatı sizlere ayrı bir ulusal özgüven ve bilinç verecek, geçmişle ilgili düşüncelerinizi değiştirecek ve tarihteki edebi şahsiyetler hakkında fikir sahibi oldukça, etkilenip onları izleme ve benzer eserler ortaya koyma isteğine kapılacaksınız.

Başarılar diliyorum…

Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL

Türk Dili ve Edebiyatı Programı Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Kalite Komisyonu
Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Vahit Türk Üye
Dr. Öğr. Üyesi Emre Berkan Yeni Üye
Arş. Gör. Harun Coşkun Öğrenci Temsilcisi
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal
  (0212) 498 4904
  m.koksal@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 09/10/2021 - 12:39