Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı

Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı “lisans” derecesini tamamlamış tüm adaylara açıktır. İletişim, Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarında ve bu alanlarla ilişkili diğer disiplinlere uzanan bir yelpazede kuram ve uygulamayı birleştiren bir yaklaşımla “yüksek lisans” derecesini kazandırmayı hedefleyen bir program amaçlanmaktadır. Sanat ve Tasarım Fakültesi lisansüstü eğitiminde yaklaşık 15 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümüne yakın bir disiplin olan İletişim Tasarımı Yüksek Lisans günümüze dek çok sayıda mezun vermiştir. Bu mezunlardan önemli bir kısmı akademik alanda önemli görevlerde bulunmaktadır. Nitelikli öğretim elemanı ihtiyacı günümüzde giderek önem kazanmaktadır. 

Radyo, Televizyon ve Sinema Lisans Programı bir CILECT (Dünya Sinema Okulları Birliği) üyesidir. Bu bağlamda üye sinema okullarının lisansüstü eğitime ağırlık vermeleri CILECT’ın öncelikleri arasında yer almaktadır. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kadrosunda ve Sanat ve Tasarım Fakültesindeki yakın disiplindeki öğretim üyeleri ile Radyo, Televizyon ve Sinema sektörünü çeşitli alanlarında görev alacak profesyonelleri ve geleceğin akademisyenlerini yetiştirmeyi de hedeflemektedir.

 

Süre

Tezli Program: 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

 • Radyo, Televizyon ve Sinema Program dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli yüksek lisans programıdır.
 • Radyo, Televizyon ve Sinema Program, toplam 120 AKTS'dir
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • ALES sınavına  girip, SAYISAL ya da SÖZEL AĞIRLIKLI  puan grubundan minimum 55 puan almış olmak,

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı (Tezli) Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı, lisans derecesini tamamlamış tüm adaylara açıktır. İletişim, sinema ve televizyon alanlarında ve bu alanlarla ilişkili diğer disiplinlere uzanan bir yelpazede kuram ve uygulamayı birleştiren bir yaklaşımla “yüksek lisans” derecesini kazandırmayı hedefleyen bir program amaçlanmaktadır. Radyo, Televizyon ve Sinema Lisans Programı bir CILECT (Dünya Sinema Okulları Birliği) üyesidir. Bu bağlamda üye sinema okullarının lisansüstü eğitime ağırlık vermeleri CILECT’ın öncelikleri arasında yer almaktadır. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kadrosunda ve Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yakın disiplindeki öğretim üyeleri ile Radyo, Televizyon ve Sinema sektörünün çeşitli alanlarında görev alacak profesyonelleri ve geleceğin akademisyenlerini yetiştirmeyi de hedeflemektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Perihan TAŞ ÖZ
Bölüm Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Radyo, Televizyon ve Sinema Anasanat Dalı Kalite Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Perihan TAŞ ÖZ Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Ece Şakrak  Üye
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Zengin Üye

 

Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Perihan TAŞ ÖZ
  (+90 212) 498 41 63
  p.tas@iku.edu.tr