Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nın amacı, plastik ve fonetik sanatlar programlarından mezun ya da işletme, iktisat gibi yönetime dönük üniversite mezunlarını sanatsal değerlendirme, sanat yönetimi, gösteri tasarımı, konularında uzman, yaratıcı, üretici ve ayrıca gösteri sanatlarının evrensel boyutunu betimleyebilme, algılayabilme yetisiyle donanmış sanat yöneticileri yetiştirmektir.

Tezli Program:  4 Yarıyıldır

 

 • Program dili Türkçe’dir.
 • Program, toplam 28 kredi / saattir.
 • Program tezli yüksek lisans programıdır.
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • Program hafta içi gündüz saatlerinde yürütülür.
 • Herhangi bir lisans programından mezun olmak, ALES'e geçtiğimiz beş yıl içinde girip, herhangi bir puan grubundan minimum 55 puan almış olmak, Tüm programlar için Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, Bilimsel Değerleme ve Mülakat yapılacaktır.


Program Açılma Dönemleri: Program kayıtları Güz ve Bahar yarıyılında yapılmaktadır.

Sanat Yönetimi Programı, sanat ürününün kültürel değerini tanımlayabilecek ve öncelikle sanatı spekülatif piyasa/ para ilişkilerinden koruyabilecek birikim ve duyarlılıkta akademik çalışmalar üzerine yoğunlaşma ilkesini benimsemiştir. Bu doğrultuda, sanatı iyi bilen, sanat üzerine sürekli okumalar yapan, güncel etkinlik ve olayları yakından takip eden sanat yöneticilerinin bilimsel çalışmalarıyla alana katkı sağlamaları hedeflenmektedir. Sanatı; dünyayı daha iyi, daha yaşanabilir bir yere dönüştürebilecek bir güç olarak değerlendiren ve bu doğrultuda yönetecek sanat yöneticilerinin İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi yüksek lisans programında verimli çalışmalar yapacağına inanıyoruz.

Doç. Dr. Reyhan Uludağ Eraslan (Vekil)
Program Başkanı
Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Prof. Dr. Mehmet Üstünipek
Doç. Dr. Reyhan Uludağ Eraslan
Dr. Öğr. Üyesi Beste Gökçe Parsehyan
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Miraç Ümit
Arş. Gör. Eda Dindar
Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
02 Şubat 2022 / 1  
19 Nisan 2022 / 2  
02 Mayıs 2022 / 3  

 

Program Başkanı
Doç. Dr. Reyhan Uludağ Eraslan
  0212 498 48 14
  -

 

 
Öğr. Gör. Dr. Beste GÖKÇE PARSEHYAN
  (0212) 498 41 61
  k.senurkmez@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Çar, 11/23/2022 - 14:38