Rejisörlük Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Rejisörlük Yüksek Lisans Programı; Tiyatro, Sinema-TV ve Sanat Yönetimi programından mezun öğrencilere, kendi dallarında yüksek lisans yapma olanağı kazandırmaktadır. Ayrıca çeşitli sosyal bilimler lisans programlarından mezun olup, özel ve kamu tiyatrolarında; ilk, orta, lise ve çeşitli eğitim programlarında, üniversitelerin tiyatro kulüplerinde rejisör olarak çalışmayı düşünen kişilere uzmanlık kazandırmak amacı ile hazırlanmıştır.

Süre

Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

 • Rejisörlük Program dili Türkçe’dir.
 • Program, toplam 28 kredi / saattir.
 • Rejisörlük Programı tezli yüksek lisans programıdır.
 • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir. 
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • Program hafta içi gündüz saatlerinde yürütülür.
 • Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
 • ALES'e geçtiğimiz beş yıl içinde girip, herhangi bir puan grubundan minimum 55 puan almış olmak,
 • Tüm programlar için Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, Bilimsel Değerleme ve Mülakat yapılacaktır.

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Sanat Yönetimi Bölümü Anabilim  Dalı, ürünün kültürel değerini anlayarak tanımlayabilecek, öncelikle sanatı spekülatif piyasa/ para ilişkilerinden koruyabilecek birikim ve duyarlılıkta sanat yöneticileri yetiştirme ilkesini benimsemiştir. Bir sanat yöneticisi, sanata entelektüel ve aynı zamanda ekonomik anlamda gerçek değerini kazandırabilecek nitelikte olmalıdır.

Sanatın değerini bilen bireyler olarak eğitim sürelerinin sonunda öğrenciler, sanat yönetimi öğrencisi olmanın ayrıcalığını hissederek mezun olmaktadırlar.

Hepsinin ötesinde bu bölüm, öğrencilerinin “gerçek sanat” la dolu bireyler olmasını sağlamaktadır. Ve “gerçek sanat”, bireyi bağımsız kılar.

Doç. Dr. Reyhan Uludağ Eraslan
Sanat Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Prof. Dr. Mehmet Üstünipek
Dr. Öğr. Üyesi Beste Gökçe Parsehyan
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Miraç Ümit

 

Program Başkanı
-
  -
  -

 

 
Öğr. Gör. Dr. Beste GÖKÇE PARSEHYAN
  (0212) 498 41 61
  b.gokce@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Çar, 11/23/2022 - 14:42