Para ve Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans Programı (Tezli - Tezsiz)

Karmaşıklaşan ekonomik ve finansal yapıların en büyük ihtiyacı şüphesiz bu yapıları yönetebilecek uzman finansçılar ve ekonomistler olacaktır. Para ve Sermaye Piyasaları  Yüksek Lisans Programımızda;  para ve finans konularında, akademi ve piyasa alanı arasındaki mesafeyi asgariye indirecek bir içerikle geleceğin para ve sermaye piyasaları uzmanlarını yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Programımız Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslama sınavına hazırlanmakta olan adayların ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde düzenlenmiştir.

Program, Para ve Sermaye Piyasaları konusunda uzman genç araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.Para ve Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans Tezli Program:  4 Yarıyıldır

Para ve Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans Tezsiz Program: 3 Yarıyıldır

 • Tezli 21,  tezsiz program 30 kredi / saattir.
 • Program dili Türkçe’dir.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak Tezli Programda “Yüksek Lisans Tezi”, Tezsiz Programda “Dönem Projesi” hazırlamak zorundadır.
 • Tüm programlar için ALES, not ortalaması ve mülakat ile değerlendirme yapılacaktır.
 • Dersler 18.00 - 22.00  saatleri arasında yapılacaktır.


Program Açılma Dönemleri: Program kayıtları Güz ve Bahar yarıyılında yapılmaktadır.

Doç. Dr. Deniz Dilara Dereli Değerli Lisansüstü Öğrenci Adayları, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı olarak lisansüstü öğretimde dört farklı program ile araştırmacılar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Programlarımız; Yönetim Ekonomisi (Tezli ve Tezsiz), Para ve Sermaye Piyasaları (Tezli ve Tezsiz), Üretim Ekonomisi (Tezsiz) ve İngilizce Uluslararası Ekonomi ve Finans (Tezli ve Tezsiz). İktisat Anabilim Dalı olarak teorik bilgi birikiminin pratik uygulama örnekleri ile beslendiği bir öğretim felsefesine sahibiz. Programa katılacak adayların güçlü akademik hedeflere sahip olması ve araştırıcı, sorgulayıcı özellikler taşımasını önemli görmekteyiz. Günümüz rekabet koşullarında lisansüstü öğrenimin bir zorunluluk haline gelmesi bu konudaki alternatiflerin de çeşitlenmesine neden olmaktadır. Anabilim Dalı olarak güncel ders içerikleri ve dinamik bir kadro ile karşınızdayız.

İktisat Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Deniz Dilara Dereli

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Tezli Program  
Tezsiz Program  

 

Doç.Dr. Deniz Dilara Dereli
Dr. Öğr. Üyesi Derya Bilgin
Dr. Öğr. Üyesi Nazife Merve Hamzaoğlu
Ece Çaygöz (Öğrenci Temsilcisi)
İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
2024 / 2  
2024 / 1  
2023 / 4  
2023 / 3  
2023 / 2  
2023 / 1  
 13 Aralık 2022 / 3  
 22 Kasım 2022 / 2  
 18 Ekim 2022 / 1  
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Deniz Dilara Dereli
  (0212) 498 44 43
  d.dereli@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 04/26/2024 - 16:29