Lojistik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Küreselleşme sürecinin hız kazandığı ve bu kapsamda da kurumlar arası rekabetin tedarik zincirleri arası rekabete dönüşmeye başladığı bu çağda; Lojistik sektörü gelişme gösteren genç ve dinamik sektörlerin başında gelmektedir. 

Programının amacı; Dış Ticaret ve Gümrük, Lojistik ve Tedarik Zinciri konularına hâkim nitelikli yönetici adaylarını yetiştirmek olup, Lojistik sektöründe görev alacak adayların lojistiğin temel fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olması, analitik düşünce yeteneği, hızlı karar verme ve inisiyatif alabilme yeteneği kazanması, stratejik yönetim bakış açısı ile şirketlerin performanslarına katkı sağlayacak düzeyde gelişmesi hedeflenmektedir. Program dahilinde alana yönelik spesifik dersler uzman öğretim kadrosu tarafından sunulmaktadır.

Program Mezunları

Uzaktan Eğitim Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı alınacak seçmeli derslerle biri Dış Ticaret ve Gümrük diğeri  Lojistik ve Tedarik Zinciri olmak üzere iki  dalda mezun verecektir.


Dış Ticaret ve Gümrük Uygulamaları Programı;

Büyüyen firmaların ulaşmayı hedefledikleri dış pazarlarda rekabet edebilmek amacıyla Gümrük Mevzuatı’na uygunluk gösteren ithalat ve ihracat işlemlerini içeren, ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli  insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 

Lojistik ve Tedarik Zinciri Programı:

Lojistik dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektör olmanın yanı sıra taşımacılık, depolama, paketleme, gümrük , dağıtım gibi hizmetlerin entegre bir şekilde yapılmasını gerektirmektedir. Özellikle son yıllarda hızla artan uygulamalar arasında yer alan Lojistik, iş dünyasının da üzerinde durduğu konulardan biri haline gelmiştir. Küresel pazarların genişlemesiyle beraber müşterilerle ile kurumsal yapılanmalar da gelişme beklentisi içerisinde bulunmaktadır. Bu program ; Rekabetin çok yoğun olduğu Lojistik sektörüne yeterli bilgi ve beceri ile donatılmış, sektöre uyum sağlayabilecek nitelikli bir istihdam profili oluşturmayı ve beraberinde akademik anlamda gelişim göstermeyi amaçlamaktadır.

Sektörde görev alacak adayların lojistiğin temel fonksiyonları olan; Lojistik Kavramı ve Lojistik Yönetimi, Stratejik Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Lojistik ve Taşımacılık, Taşımacılık Yönetimi, Karayolu Taşımacılığı, Denizyolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Havayolu Taşımacılığı, Boru Hattı Taşımacılığı, ve Lojistik Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı vb gibi konularda bilgi sahibi olurlar. Ayrıca tüm yönetsel süreçlere hâkim olacak yeterliliğe kavuşurlar. Mezunlar, kendi alanlarında kariyerlerini ve becerilerini ilerletmiş ve ilgili yönetim kademelerinde yükselmek için gerekli donanıma sahip olacaklardır.

Nebile Kurucu GümüşoğluBilişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilginin bilgisayar ortamında iletilebilmesi, paylaşılabilmesi ve multimedyanın sağladığı avantajlar, internet destekli öğretimi mümkün kılmıştır.

Program, bilişim teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yararlanarak kariyerine güç katmak isteyen, zamandan ve mekandan bağımsız olması sebebiyle tam zamanlı çalışan kişilere yüksek lisans yapma olanağı sağlayan bir programdır. Bu sayede Üniversitemizin stratejisine uygun olarak geliştirilen “iş dünyası ile el ele bir eğitim” hedefine ulaşacağı düşünülmektedir.

Doç. Dr. Nebile KORUCU GÜMÜŞOĞLU

Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Başkan Vekili

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,  (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Doç. Dr. Nebile KORUCU GÜMÜŞOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ertuğrul Ayrancı
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Kaya
-

 

 
Dr. Öğr. Üyesi Nebile Korucu Gümüşoğlu 
  (0212) 498 41 02
  n.gumusoglu@iku.edu.tr

 

 
Arş Gör. Namıka Elif Küçük
  (0212) 498 46 98
  n.kucuk@iku.edu.tr