Kalite ve Üretim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)

Programın amacı; katılımcıların Kalite ve Üretim Yönetimi alanlarında uzmanlaşarak, küresel rekabeti anlayan ve bilen yönetici adayları olmalarına olanak sağlamaktır. 

Program Süresi

Tezsiz program:  3 yarıyıl

Tezli program: 4 yarıyıl

Diğer Koşullar

 • Kalite ve Üretim Yönetimi Yüksek Lisans Program dili Türkçe’dir.
 • Program, tezli ve tezsiz yüksek lisans seçeneklerini içermektedir.
 • Kalite ve Üretim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 120 AKTS'dir.
 • Kalite ve Üretim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 122 AKTS’dir.
 • Öğrenciler Kalite ve Üretim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
 • Öğrenciler Kalite ve Üretim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Projesi” hazırlamak zorundadır.

Program Açılma Dönemleri

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Karmaşıklaşan ekonomi ve finansal yapıların en büyük ihtiyacı şüphesiz bu yapıları yönetebilecek uzman finansçılar ve ekonomistler olacaktır. Para ve Sermaye piyasaları Yüksek Lisans Programımızda; para ve finanas konularında, akademi ve piyasa alanı arasındaki mesafeyi asgariye indirecek bir içerikle geleceğin para ve sermaye piyasaları uzmanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Program, SPK Lisanslama Sınavı'na hazırlanan adayların ihtiyacını karşılayacak biçimde düzenlenmiştir.

Kalite ve Üretim Yönetimi Yüksek lisans Programları’nın misyonu; kalite konusunda sektör uzmanları yetiştirmek, tüm sektörlere yönelik uygulamalı çalışmalar eşliğinde yenilikler kazandırmak ve geleceğin çağdaş üretim planlama yöneticilerini piyasaya kazandırmaktır. Bu doğrultuda, ders müfredatımız en güncel öğretilere uygun olarak hazırlanmış ve alanında uzman öğretim üyeleri tarafından aktarılmaktadır.

Doç. Dr. Murat Taha BİLİŞİK
Bölüm Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi, (ALES belgesi Tezsiz Programlarda aranmaz)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Arş. Gör. Pınar Sarp
***
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Murat Taha BİLİŞİK
  (0212) 498 4425
  m.bilisik@iku.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 12/27/2022 - 15:38