İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı İngiliz edebiyatı alanında ileri düzeyde teorik bir temel oluştururken, seçmeli dersler aracılığıyla da öğrencilerin kendi ilgileri doğrultusunda gelişmelerine olanak tanır.

Öğrenciler edebiyat tarihi ve edebiyat türleri konularındaki bilgilerini derinleştirir, edebiyata ve kültürel eleştirel yaklaşımları daha iyi kavrar, inceleme, yorumlama ve iletişim becerilerini geliştirirler.

Mezunlar İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapabilir, yükseköğretim kurumlarında çalışabilirler. Sahip oldukları edebiyat bilgisi, dil, yorumlama ve araştırma becerileri, kendilerine bu donanımın talep gördüğü birçok farklı alanda da çalışma olanağı sağlamaktadır.

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programına kabul edilen adayların bazılarına eksikliklerini gidermek adına Bilimsel Hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında adayların İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı’ndan alacağı zorunlu dersleri bölüm belirler.
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı boyunca adayların 60 AKTS kredisini tamamlamaları ve programdan mezun olabilmek için bölümün onaylayacağı bir konu üzerine 20000 kelimelik bir bitirme tezi (60 AKTS) yazmaları zorunludur.

Yüksek lisans programımız İngiliz Edebiyatı alanında bilgi seviyesini artırmak, bu alandaki tecrübesini geliştirmek ve akademik çalışmalar yapmak isteyenler için ileri düzeyde İngiliz Edebiyatı eğitimini çağdaş, özgün, evrensel, karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir perspektifte sunmaktadır.

Bu alanda uzmanlaşmak isteyen yüksek lisans adaylarına teorik bir temel sunan programımız İngiliz Edebiyatı tarihini ve edebi türlerini derinlemesine araştırma ve inceleme, edebiyat ve kültür alanında kuramsal yaklaşımlar hakkında sahip oldukları birikimleri ileri düzeye taşıma, analitik düşünme ve iletişim becerilerini geliştirme olanakları sağlamaktadır. Bununla beraber, öğrenciler sunulan seçmeli derslerin çeşitliliğiyle de kişisel ilgi alanları doğrultusunda belirli konularda uzmanlaşabilirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programımızın belirtilen bu olanaklar ışığındaki asıl hedefi öğrencilerin bilimsel kurallara uyarak özgün düşünce üretebilmesini sağlamak ve özgün akademik çalışmalar yapmalarına destek vermektir.

Prof. Dr. Işıl BAŞ

Bölüm Başkanı

Hemen Başvur

TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

Adayların başvuru sırasında, 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi,


Kesin kayıt sırasında,

 

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript onaylı sureti,
 • ALES Belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Askerlik Durum Belgesinin aslı (Erkek adaylar için),
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesi, (Çıktının Enstitüde alınması)
 • Öğrenim Ücretinin ilk taksidi,
   
Prof. Dr. Işıl Baş
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Şener
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Gülgün Güner
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Işıl BAŞ
  0212 498 4696
  i.bas@iku.edu.tr
  T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
E5 Karayolu Üzeri Bakırköy/34156 İstanbul Türkiye

Son Güncelleme Tarihi: Per, 08/03/2023 - 14:30